Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken

donderdag 27 juni 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Gildenborchzaal 4.01
Voorzitter:
T.A.C. Verhoeve
Toelichting:
  • meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 14 030), via griffie@nieuwegein.nl en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie.

Agendapunten