Besluitvormende raad

dinsdag 29 oktober 2019 19:30
Locatie:
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter:
D.R. (Dirk) van der Borg
Toelichting:

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de meningsvormende avond. Burgers hebben de mogelijkheid om aan het begin van deze avond in te spreken over geagendeerde onderwerpen. Er vindt audioverslaglegging plaats.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De heer Stam (CU)stelt het volgende voor:
  • Agendapunt 7b wet Markt & Overheid van de agenda te halen, zodat eerst nader onderzoek kan worden gedaan.
  • Van agendapunt 8a gebiedsperspectief Kinderdijk een bespreekstuk te maken.
  De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.


  Toezeggingen
  Titel
  Voorstel Markt & Overheid

  00:03:29 - 00:05:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:05:12 - 00:05:43 - H. (Harry) Stam
  00:05:43 - 00:05:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:05:51 - 00:06:16 - G.E. (Bert) Moret
  00:06:16 - 00:06:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:06:32 - 00:06:41 - G.E. (Bert) Moret
  00:06:41 - 00:06:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:06:42 - 00:07:15 - J. (Jan) Lock
  00:07:15 - 00:07:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:07:20 - 00:07:28 - J. (Jan) Lock
  00:07:28 - 00:07:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:07:41 - 00:08:05 - H. (Harry) Stam
  00:08:05 - 00:08:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 2

  De heren Özdere en Wensveen spreken in over het gebiedsperspectief Kinderdijk.
  De heer Meerkerk spreekt in over de gevolgen van het stikstofbeleid op de agrarische sector.
  De gemeenteraad gaat in op de oproep om bij de Provincie en de Rijksoverheid de problemen onder de aandacht te brengen, die ook deze regio door dit beleid ondervindt.
  Donderdag 31 oktober a.s. wordt hier door de fractievoorzitters verder over gesproken.

  De heren Sarikaya (namens Mourik), Kros (als campingbewoner) en Verheij (namens Homeflex) spreken in over de beleidsnotitie arbeidsmigranten.


  00:08:41 - 00:14:30 - Inspreker/wethouder
  00:14:30 - 00:14:32 - J. (Joke) Stravers
  00:14:42 - 00:14:44 - Inspreker/wethouder
  00:14:44 - 00:14:50 - J. (Joke) Stravers
  00:14:50 - 00:14:59 - Inspreker/wethouder
  00:15:50 - 00:16:09 - J. (Joke) Stravers
  00:16:09 - 00:16:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:16:10 - 00:16:40 - Inspreker/wethouder
  00:16:40 - 00:16:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:16:41 - 00:17:17 - J. (Joke) Stravers
  00:17:18 - 00:18:00 - Inspreker/wethouder
  00:18:00 - 00:18:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:18:02 - 00:18:45 - J. (Joke) Stravers
  00:18:45 - 00:18:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:18:46 - 00:19:44 - Inspreker/wethouder
  00:19:44 - 00:19:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:19:50 - 00:20:43 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:20:44 - 00:21:09 - Inspreker/wethouder
  00:21:09 - 00:21:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:21:13 - 00:21:37 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  00:21:37 - 00:21:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:21:38 - 00:22:21 - Inspreker/wethouder
  00:22:21 - 00:22:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:22:21 - 00:22:36 - P. (Piet), de Gruijter
  00:22:36 - 00:22:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:22:37 - 00:23:13 - Inspreker/wethouder
  00:23:13 - 00:23:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:23:15 - 00:23:20 - P. (Piet), de Gruijter
  00:23:20 - 00:23:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:23:22 - 00:23:24 - Inspreker/wethouder
  00:23:24 - 00:23:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:23:52 - 00:28:23 - Inspreker/wethouder
  00:28:23 - 00:28:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:28:26 - 00:29:10 - H. (Harry) Stam
  00:29:10 - 00:29:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:29:12 - 00:29:33 - Inspreker/wethouder
  00:29:33 - 00:29:34 - H. (Harry) Stam
  00:29:49 - 00:30:16 - Inspreker/wethouder
  00:30:16 - 00:30:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:30:18 - 00:30:32 - J. (Joke) Stravers
  00:30:32 - 00:30:56 - Inspreker/wethouder
  00:30:56 - 00:31:43 - J. (Joke) Stravers
  00:31:43 - 00:32:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:32:01 - 00:36:43 - Inspreker/wethouder
  00:36:43 - 00:36:56 - G.E. (Bert) Moret
  00:36:56 - 00:37:31 - Inspreker/wethouder
  00:37:31 - 00:37:44 - G.E. (Bert) Moret
  00:37:44 - 00:37:54 - Inspreker/wethouder
  00:37:54 - 00:38:33 - A.J. (Ad) van Rees
  00:38:33 - 00:38:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:38:33 - 00:38:38 - Inspreker/wethouder
  00:38:38 - 00:39:43 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:39:43 - 00:39:47 - Inspreker/wethouder
  00:39:47 - 00:40:25 - B. (Bas), de Groot
  00:40:25 - 00:44:40 - Inspreker/wethouder
  00:44:40 - 00:44:52 - W.C. (Wietse) Blok
  00:44:52 - 00:45:26 - Inspreker/wethouder
  00:45:26 - 00:45:41 - W.C. (Wietse) Blok
  00:45:41 - 00:45:57 - Inspreker/wethouder
  00:45:57 - 00:46:03 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:46:03 - 00:46:11 - Inspreker/wethouder
  00:46:11 - 00:46:24 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:46:24 - 00:46:55 - Inspreker/wethouder
  00:46:55 - 00:47:01 - P. (Paul) Verschoor
  00:47:01 - 00:47:07 - Inspreker/wethouder
  00:47:07 - 00:47:07 - P. (Paul) Verschoor
  00:47:26 - 00:59:19 - Inspreker/wethouder
  00:59:19 - 00:59:59 - W.C. (Wietse) Blok
  01:00:00 - 01:01:42 - Inspreker/wethouder
  01:01:42 - 01:02:18 - C.A. (Corné) Egas
  01:02:19 - 01:02:58 - Inspreker/wethouder
  01:02:58 - 01:03:40 - G.E. (Bert) Moret
  01:03:41 - 01:03:44 - Inspreker/wethouder
  01:03:44 - 01:04:05 - J. (Joke) Stravers
  01:04:05 - 01:04:58 - Inspreker/wethouder
  01:04:58 - 01:05:12 - P. (Paul) Verschoor
  01:05:13 - 01:05:24 - Inspreker/wethouder
  01:05:24 - 01:05:50 - J. (Joke) Stravers
  01:05:51 - 01:07:44 - Inspreker/wethouder
  01:07:44 - 01:08:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 3


  Besluit
  De besluitenlijst van 1 oktober 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4

  De heer Lock doet namens de auditcommissie mededeling over de aanbestedingsprocedure van de accountant.

  Wethouder Lanser wil met de raad ook inhoudelijk spreken over het sociaal domein. Zij nodigt de raad van harte uit voor de collegeavond op 14 november a.s. over de jeugdzorg.


  01:08:04 - 01:08:54 - J. (Jan) Lock
  01:08:54 - 01:09:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:09:05 - 01:11:00 - Inspreker/wethouder
  01:11:00 - 01:11:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:11:12 - 01:13:08 - P.J. (Pieter), van Bruggen
 • 5

  De heer Van Bruggen (CU) stelt vragen n.a.v. de brief van de klankbordgroep Ottoland. De fracties van het CDA en PM sluiten zich hierbij aan.
  Wethouder Bikker meldt dat de brief zeker wordt beantwoord.
  De raad roept het college op om aan te sluiten bij een overleg van de klankbordgroep, de lopende zaken niet te lang onbeantwoord te laten/geen besluiten te nemen en goed te communiceren.


  01:13:08 - 01:13:10 - H. (Herman) van de Water
  01:13:54 - 01:13:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:13:55 - 01:14:02 - P. (Paul) Verschoor
  01:14:02 - 01:14:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:14:16 - 01:16:20 - Inspreker/wethouder
  01:16:20 - 01:16:24 - H. (Herman) van de Water
  01:16:24 - 01:17:13 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:17:13 - 01:17:50 - Inspreker/wethouder
  01:17:50 - 01:17:57 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:18:38 - 01:18:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:18:41 - 01:20:08 - H. (Herman) van de Water
  01:20:08 - 01:20:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:20:10 - 01:20:11 - B. (Bas), de Groot
  01:20:11 - 01:20:12 - P. (Paul) Verschoor
  01:20:33 - 01:20:35 - Inspreker/wethouder
  01:20:35 - 01:20:39 - B. (Bas), de Groot
  01:21:47 - 01:21:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:21:47 - 01:23:14 - Inspreker/wethouder
  01:23:14 - 01:23:54 - B. (Bas), de Groot
  01:23:54 - 01:24:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6

  Mevrouw Meijer en de heer Malag leggen de belofte af en de heer Weggeman legt de eed af.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Mevrouw K. (Karin) Meijer te benoemen tot voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Molenlanden.
  2. De heren R.R. (Rob) Malag en J. (Johan) Weggeman te benoemen tot leden van de rekenkamer voor de gemeente Molenlanden.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. Mevrouw K. (Karin) Meijer te benoemen tot voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Molenlanden. 2. De heren R.R. (Rob) Malag en J. (Johan) Weggeman te benoemen tot leden van de rekenkamer voor de gemeente Molenlanden.

  01:24:25 - 01:28:22 - Inspreker/wethouder
  01:28:22 - 01:29:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:29:06 - 01:30:04 - Inspreker/wethouder
  01:30:04 - 01:32:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7
 • 7.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit ‎de beleidsnotitie arbeidsmigranten vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit: De beleidsnotitie arbeidsmigranten gewijzigd vast te stellen. De woonruimte voor kamergewijze verhuur aan mid-stay arbeidsmigranten moet een minimale WOZ-waarde hebben overeenkomend met de grens voor NHG (op 1 januari 2020: € 310.000,=).

  De fractie van Doe mee! stemt tegen het voorstel.


  Amendementen
  Titel
  2019-017 Maximum aantal plaatsen
  2019-018 WOZ-waarde
  2019-019 Maximaal aantal per locatie
  Toezeggingen
  Titel
  Maximum aantal plaatsen arbeidsmigranten

  01:32:24 - 01:34:59 - P. (Paul) Verschoor
  01:34:59 - 01:35:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:35:42 - 01:37:20 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:37:20 - 01:37:22 - J. (Joke) Stravers
  01:41:27 - 01:41:34 - C.A. (Corné) Egas
  01:41:34 - 01:41:48 - J. (Joke) Stravers
  01:41:48 - 01:42:42 - C.A. (Corné) Egas
  01:42:42 - 01:42:44 - J. (Joke) Stravers
  01:43:23 - 01:43:29 - C.A. (Corné) Egas
  01:43:29 - 01:43:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:43:38 - 01:48:22 - C.A. (Corné) Egas
  01:48:22 - 01:48:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:48:24 - 01:53:30 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:53:30 - 01:53:37 - J. (Joke) Stravers
  01:54:16 - 01:55:51 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:55:51 - 01:56:01 - G.E. (Bert) Moret
  01:58:32 - 01:59:04 - Inspreker/wethouder
  02:02:18 - 02:02:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:02:19 - 02:03:15 - P. (Paul) Verschoor
  02:03:15 - 02:03:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:03:17 - 02:03:18 - Inspreker/wethouder
  02:03:18 - 02:03:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:03:22 - 02:03:46 - J. (Joke) Stravers
  02:03:46 - 02:03:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:03:51 - 02:04:55 - Inspreker/wethouder
  02:04:55 - 02:05:12 - P. (Paul) Verschoor
  02:05:12 - 02:05:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:05:12 - 02:05:56 - Inspreker/wethouder
  02:05:56 - 02:06:11 - J. (Joke) Stravers
  02:06:11 - 02:06:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:06:11 - 02:06:50 - Inspreker/wethouder
  02:06:50 - 02:07:49 - G.E. (Bert) Moret
  02:07:49 - 02:07:51 - Inspreker/wethouder
  02:07:51 - 02:07:57 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:08:18 - 02:08:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:08:22 - 02:10:11 - C.A. (Corné) Egas
  02:10:11 - 02:10:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:10:13 - 02:11:49 - Inspreker/wethouder
  02:11:49 - 02:11:52 - C.A. (Corné) Egas
  02:13:24 - 02:13:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:13:28 - 02:14:13 - C.A. (Corné) Egas
  02:14:13 - 02:14:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:14:15 - 02:14:37 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:14:37 - 02:14:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:14:44 - 02:17:21 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:17:21 - 02:17:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:17:25 - 02:18:49 - J. (Joke) Stravers
  02:18:49 - 02:18:49 - P. (Paul) Verschoor
  02:18:50 - 02:18:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:18:51 - 02:19:19 - P. (Paul) Verschoor
  02:19:19 - 02:19:20 - J. (Joke) Stravers
  02:19:20 - 02:20:07 - P. (Paul) Verschoor
  02:20:07 - 02:20:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:20:09 - 02:21:52 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:21:52 - 02:21:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:21:55 - 02:23:13 - C.A. (Corné) Egas
  02:23:13 - 02:23:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:23:46 - 02:23:52 - C.A. (Corné) Egas
  02:23:52 - 02:24:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:24:02 - 02:24:27 - G.E. (Bert) Moret
  02:24:27 - 02:24:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:24:29 - 02:25:10 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:25:10 - 02:25:11 - G.E. (Bert) Moret
  02:25:11 - 02:26:09 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:26:09 - 02:26:12 - C.A. (Corné) Egas
  02:26:12 - 02:26:59 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:26:59 - 02:27:01 - C.A. (Corné) Egas
  02:28:06 - 02:28:29 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:28:29 - 02:29:07 - C.A. (Corné) Egas
  02:29:07 - 02:29:08 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:30:10 - 02:30:11 - C.A. (Corné) Egas
  02:30:12 - 02:30:55 - G.E. (Bert) Moret
  02:30:55 - 02:31:00 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:31:00 - 02:31:03 - G.E. (Bert) Moret
  02:31:03 - 02:31:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:31:05 - 02:31:39 - P. (Paul) Verschoor
  02:31:39 - 02:31:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:31:44 - 02:33:24 - J. (Joke) Stravers
  02:33:24 - 02:33:31 - C.A. (Corné) Egas
  02:33:57 - 02:34:07 - J. (Joke) Stravers
  02:34:07 - 02:34:10 - C.A. (Corné) Egas
  02:34:11 - 02:34:13 - J. (Joke) Stravers
  02:35:31 - 02:35:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:35:36 - 02:36:48 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:36:48 - 02:36:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:36:49 - 02:36:59 - P. (Paul) Verschoor
  02:36:59 - 02:37:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:44:38 - 02:44:55 - P. (Paul) Verschoor
  02:44:55 - 02:45:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:45:59 - 02:46:02 - Inspreker/wethouder
  02:46:02 - 02:46:05 - P. (Paul) Verschoor
  02:47:06 - 02:47:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:47:08 - 02:48:42 - Inspreker/wethouder
  02:48:42 - 02:48:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:48:58 - 02:49:04 - J. (Joke) Stravers
  02:49:04 - 02:49:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:49:48 - 02:49:53 - J. (Joke) Stravers
  02:49:53 - 02:50:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7.b
 • 7.c

  De heer De Groot verlaat, om de (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen, bij dit punt de raadstafel.
  Mw. Van den Herik verlaat, om privé-reden, de vergadering.

  Dit punt is bij het vaststellen van de agenda een bespreekstuk geworden.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. kennis te nemen van "Balans tussen sightseeing, erfgoed en leefbaarheid", Gebiedsperspectief Kinderdijk 2030;
  2. het Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk van de Stuurgroep Kinderdijk van 3 oktober 2019 integraal over te nemen waarmee de ambitie, randvoorwaarden en uitgangspunten die in dit advies zijn opgenomen kaderstellend zijn voor de uitwerking en invulling van de toekomst van Kinderdijk.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. kennis te nemen van "Balans tussen sightseeing, erfgoed en leefbaarheid", Gebiedsperspectief Kinderdijk 2030; 2. Het advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk van de stuurgroep Kinderdijk van 3 oktober 2019 integraal over te nemen met toevoeging van een extra uitgangspunt binnen lijn 2 (de manier waarop wij de leefbaarheid in het werelderfgoed en de dorpen gaan beschermen), namelijk de expliciete borging van de participatie van inwoners, molenaars, de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk en ondernemers bij de uitwerking en invulling van de toekomst van Kinderdijk. Met deze toevoeging over participatie van molenaars, inwoners en ondernemers zijn de ambitie, randvoorwaarden en uitgangspunten in dit advies kaderstellend voor de uitwerking en invulling van de toekomst van Kinderdijk. De raad wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de input en outcome van deze participatie.

  Amendementen
  Titel
  2019-020 expliciete borging van de participatie van inwoners, molenaars, de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk en ondernemers

  02:50:28 - 02:54:31 - H. (Harry) Stam
  02:54:31 - 02:54:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:54:39 - 02:54:40 - P. (Piet), de Gruijter
  02:54:40 - 02:54:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:54:41 - 02:55:55 - P. (Piet), de Gruijter
  02:55:55 - 02:55:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:55:57 - 02:57:00 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:57:01 - 02:57:32 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:57:32 - 02:57:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:57:34 - 02:58:11 - J. (Joke) Stravers
  02:58:11 - 02:58:14 - C.A. (Corné) Egas
  02:58:18 - 02:58:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:58:21 - 02:58:23 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:58:23 - 02:58:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:58:27 - 02:58:59 - P. (Paul) Verschoor
  02:58:59 - 02:59:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:59:06 - 02:59:09 - P. (Paul) Verschoor
  02:59:09 - 02:59:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:59:10 - 02:59:12 - P.D. (Erik) Jonker
  02:59:12 - 02:59:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:59:24 - 03:01:23 - Inspreker/wethouder
  03:01:23 - 03:01:40 - P. (Piet), de Gruijter
  03:01:40 - 03:02:38 - Inspreker/wethouder
  03:02:38 - 03:03:54 - H. (Harry) Stam
  03:03:54 - 03:04:33 - Inspreker/wethouder
  03:04:33 - 03:05:24 - H. (Harry) Stam
  03:05:24 - 03:05:49 - Inspreker/wethouder
  03:05:49 - 03:05:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:05:50 - 03:05:51 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  03:05:51 - 03:06:41 - Inspreker/wethouder
  03:07:24 - 03:07:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:07:35 - 03:07:45 - Inspreker/wethouder
  03:07:45 - 03:07:47 - P. (Piet), de Gruijter
  03:07:47 - 03:07:50 - Inspreker/wethouder
  03:07:50 - 03:09:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8
 • 8.b


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. In te stemmen met de visie voor de uitbreiding van de Avonturenboerderij Molenwaard a. als kader voor het nog op te stellen bestemmingsplan b. als kader voor het op te stellen omgevingsplan in het kader van de pilot omgevingsplan c. als onderdeel van het Plan van Aanpak Omgevingswet.
 • 8.c


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de benodigde ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Graafland 66a te Groot-Ammers af te geven, teneinde het mogelijk maken van het gebruik van 1050m² oppervlak, ter plaatse van de bestemming ‘Tuin’, voor opslag ten behoeve van het reeds aanwezige garagebedrijf op de locatie en het toestaan van verharding voor deze opslag.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de benodigde ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Graafland 66a te Groot-Ammers af te geven, teneinde het mogelijk maken van het gebruik van 1050m² oppervlak, ter plaatse van de bestemming ‘Tuin’, voor opslag ten behoeve van het reeds aanwezige garagebedrijf op de locatie en het toestaan van verharding voor deze opslag.
 • 8.d


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de gedragscode en handreiking integriteit voor de gemeenteraad vast te stellen;
  2. de gedragscode voor het college van B&W vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. de gedragscode en handreiking integriteit voor de gemeenteraad vast te stellen; 2. de gedragscode voor het college van B&W vast te stellen.
 • 8.e


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit vast te stellen de Organisatieverordening griffie Molenlanden oktober 2019.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem vast te stellen de Organisatieverordening griffie Molenlanden oktober 2019.
 • 9

  De heer Verschoor (PM) stelt vragen over de brief van de Belangenvereniging Bewoners onder Hoogspanningslijnen.
  Wethouder Quik meldt dat er in opdracht van het college aanvullende onderzoeken worden gedaan. Als de uitkomsten hiervan bekend zijn, gaat hij in gesprek met de belangenvereniging.  03:09:33 - 03:10:02 - P. (Paul) Verschoor
  03:10:02 - 03:10:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:10:13 - 03:10:46 - Inspreker/wethouder
  03:10:46 - 03:11:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 10

  De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering.