Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 15 september 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter:
J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
Toelichting:

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Belangstellenden kunnen deze vergadering alleen digitaal volgen.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


  00:03:46 - 00:04:59 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 • 2

  00:04:59 - 00:05:00 - W.C. (Wietse) Blok
  00:05:00 - 00:05:05 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:05:05 - 00:05:22 - W.C. (Wietse) Blok
  00:05:22 - 00:07:01 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 • 3
 • 4

  De heer Van Rees stelt vragen over de militaire radar in Herwijnen.


  00:07:01 - 00:10:39 - A.J. (Ad) van Rees
  00:10:39 - 00:10:55 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:10:55 - 00:11:53 - A.C. (Arco) Bikker
  00:11:53 - 00:11:57 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:11:57 - 00:12:00 - A.J. (Ad) van Rees
  00:12:10 - 00:12:13 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:12:13 - 00:12:47 - A.C. (Arco) Bikker
  00:12:47 - 00:13:06 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:13:06 - 00:13:13 - A.J. (Ad) van Rees
  00:13:13 - 00:13:17 - A.C. (Arco) Bikker
  00:13:18 - 00:14:07 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 • 5

  De heer Blok stelt vragen over de RIB over de dijkversterkingsopgave met name over de genoemde noordelijke rondweg.
  De heer De Groot stelt vragen over de RIB bestuurlijke visie VTH taken. Hij doet een oproep aan de agendacommissie de prioritering van handhavingszaken in de raad te bespreken.

  Deze lijst wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering.  00:14:07 - 00:15:36 - W.C. (Wietse) Blok
  00:15:36 - 00:16:04 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:16:04 - 00:17:03 - J. (Johan) Quik
  00:17:03 - 00:17:04 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:17:04 - 00:17:08 - W.C. (Wietse) Blok
  00:17:08 - 00:17:18 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:17:18 - 00:18:14 - B. (Bas) de Groot
  00:18:14 - 00:18:18 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:18:18 - 00:18:39 - B. (Bas) de Groot
  00:18:39 - 00:18:57 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:18:57 - 00:20:27 - A.C. (Arco) Bikker
  00:20:27 - 00:20:33 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:20:33 - 00:20:49 - B. (Bas) de Groot
  00:20:49 - 00:21:35 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:21:35 - 00:21:56 - P. (Paul) Verschoor
  00:21:56 - 00:22:13 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:22:13 - 00:22:31 - H. (Herman) van de Water
  00:22:31 - 00:24:13 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 • 6

  Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 september 2020.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning ‘Noordeloos, De Vort 8’ af te geven, teneinde de nieuwbouw van een bedrijfspand.


  00:24:13 - 00:24:22 - H. (Herman) van de Water
  00:24:22 - 00:24:24 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:24:24 - 00:24:35 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:24:35 - 00:24:38 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:24:38 - 00:24:42 - B. (Bas) de Groot
  00:24:42 - 00:24:43 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:24:43 - 00:24:46 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:24:46 - 00:24:48 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:24:48 - 00:24:52 - P. (Paul) Verschoor
  00:24:52 - 00:24:57 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:24:57 - 00:25:02 - P. (Paul) Verschoor
  00:25:02 - 00:25:47 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 • 7

  Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 september 2020.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Nieuw-Lekkerland, Lekdijk 34’ (planidentificatie
  NL.IMRO.1978.BPlekdijk34LKL-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in het wijzigen van de
  bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’, het saneren van de bedrijfspanden en verharding en het
  realiseren van een woning;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Toezeggingen
  Titel
  Rapporten externe bureaus

  00:25:47 - 00:25:53 - P. (Paul) Verschoor
  00:25:53 - 00:25:55 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:25:55 - 00:25:59 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:25:59 - 00:26:01 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:26:01 - 00:26:45 - H. (Herman) van de Water
  00:26:45 - 00:26:59 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:26:59 - 00:27:11 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:27:11 - 00:27:18 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:27:18 - 00:27:24 - B. (Bas) de Groot
  00:27:24 - 00:27:26 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:27:26 - 00:27:32 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:27:32 - 00:27:42 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:27:42 - 00:28:29 - A.C. (Arco) Bikker
  00:28:29 - 00:28:32 - H. (Herman) van de Water
  00:28:32 - 00:28:40 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:28:40 - 00:28:42 - A.C. (Arco) Bikker
  00:28:54 - 00:29:00 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:29:00 - 00:29:18 - A.C. (Arco) Bikker
  00:29:18 - 00:29:20 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:29:20 - 00:29:39 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:29:58 - 00:29:59 - A.C. (Arco) Bikker
  00:29:59 - 00:30:31 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:30:31 - 00:30:32 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:30:32 - 00:30:33 - A.C. (Arco) Bikker
  00:30:33 - 00:31:43 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 • 8

  Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 september 2020.

  Wellicht zal de fractie van Doe mee! vragen dit hamerstuk te ‘onthameren’ bij de vaststelling van de agenda van 29 september.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Wijngaarden, Oosteinde 18’ (planidentificatie
  NL.IMRO.1978.BPoosteinde18WGD-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in het inperken van
  de bedrijfsbestemming, het planologisch-juridisch verankeren van een ruitersportwinkel en
  showroom en het bouwen van een burgerwoning;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  00:31:43 - 00:32:16 - B. (Bas) de Groot
  00:32:16 - 00:32:18 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:32:18 - 00:32:47 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:32:47 - 00:32:50 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:32:50 - 00:33:33 - P. (Paul) Verschoor
  00:33:33 - 00:33:36 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:33:36 - 00:33:42 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:33:42 - 00:33:44 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:33:44 - 00:34:35 - H. (Herman) van de Water
  00:34:35 - 00:34:40 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:34:40 - 00:34:49 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:34:49 - 00:35:43 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:35:43 - 00:36:48 - A.C. (Arco) Bikker
  00:36:48 - 00:37:13 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:37:13 - 00:37:24 - P. (Paul) Verschoor
  00:37:24 - 00:37:29 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:37:29 - 00:37:32 - P. (Paul) Verschoor
  00:37:32 - 00:37:33 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:37:33 - 00:40:09 - A.C. (Arco) Bikker
  00:40:09 - 00:40:13 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:40:13 - 00:40:14 - A.C. (Arco) Bikker
  00:40:14 - 00:40:30 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:40:30 - 00:40:32 - P. (Paul) Verschoor
  00:40:32 - 00:40:33 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:40:33 - 00:41:05 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:41:05 - 00:41:14 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:41:14 - 00:41:22 - H. (Herman) van de Water
  00:41:22 - 00:41:42 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:41:42 - 00:41:46 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:41:46 - 00:41:50 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:41:50 - 00:41:54 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:41:54 - 00:42:54 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 • 9

  Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 september 2020.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit ‎:
  1. het bestemmingsplan Noordeloos, Nieuwendijk 19 (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPnieuwendijk19NDL-VG01), ten behoeve van het saneren van de agrarische schuren en verharding en de realisatie van twee vrijstaande woningen, splitsing van de boerderij ‘de Anthony Hoeve’ in twee wooneenheden en het uitbreiden van het parkeerterrein, vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is afgesloten.


  00:42:54 - 00:42:55 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:42:55 - 00:43:01 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:43:01 - 00:43:26 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:43:26 - 00:43:35 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:43:35 - 00:44:46 - H. (Herman) van de Water
  00:44:46 - 00:44:54 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:44:54 - 00:45:05 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:45:05 - 00:45:11 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:45:11 - 00:45:31 - B. (Bas) de Groot
  00:45:31 - 00:45:42 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:45:42 - 00:46:09 - B. (Bas) de Groot
  00:46:09 - 00:46:12 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:46:12 - 00:46:20 - B. (Bas) de Groot
  00:46:20 - 00:46:27 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:46:27 - 00:46:48 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:46:48 - 00:46:54 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:46:54 - 00:47:02 - P. (Paul) Verschoor
  00:47:02 - 00:49:48 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:53:29 - 00:56:00 - J. (Jonette) Korevaar
  00:56:00 - 00:56:32 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:56:32 - 00:56:32 - C.A. (Corné) Egas
  01:02:50 - 01:03:09 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:03:09 - 01:06:58 - L. (Leo) Timmer
  01:06:58 - 01:07:07 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:07:07 - 01:09:04 - P. (Paul) Verschoor
  01:09:04 - 01:09:06 - C.A. (Corné) Egas
  01:09:06 - 01:09:06 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:09:35 - 01:09:36 - P. (Paul) Verschoor
  01:09:36 - 01:09:39 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:09:39 - 01:09:53 - P. (Paul) Verschoor
  01:09:53 - 01:10:08 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:10:08 - 01:13:59 - P. (Paul) Verschoor
  01:13:59 - 01:14:03 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:14:03 - 01:14:11 - C.A. (Corné) Egas
  01:14:35 - 01:14:36 - P. (Paul) Verschoor
  01:15:03 - 01:15:28 - C.A. (Corné) Egas
  01:15:28 - 01:15:29 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:15:29 - 01:15:30 - P. (Paul) Verschoor
  01:15:30 - 01:15:31 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:15:31 - 01:15:35 - P. (Paul) Verschoor
  01:15:35 - 01:15:52 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:15:52 - 01:17:51 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:17:51 - 01:17:52 - C.A. (Corné) Egas
  01:17:52 - 01:18:11 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:18:17 - 01:18:32 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:18:32 - 01:18:34 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:18:34 - 01:18:40 - C.A. (Corné) Egas
  01:18:40 - 01:18:47 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:18:47 - 01:18:50 - P. (Paul) Verschoor
  01:19:07 - 01:20:09 - C.A. (Corné) Egas
  01:20:09 - 01:20:16 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:20:16 - 01:20:27 - J. (Jonette) Korevaar
  01:20:27 - 01:20:54 - C.A. (Corné) Egas
  01:20:54 - 01:21:43 - J. (Jonette) Korevaar
  01:21:43 - 01:21:50 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:21:50 - 01:21:59 - J. (Jonette) Korevaar
  01:21:59 - 01:22:06 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:22:06 - 01:23:42 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:23:42 - 01:23:47 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:23:47 - 01:24:09 - P. (Paul) Verschoor
  01:24:09 - 01:24:11 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:24:11 - 01:24:55 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:24:55 - 01:25:02 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:25:02 - 01:28:18 - A.J. (Ad) van Rees
 • 10

  Dit voorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 29 september 2020.
  Bespreekpunten:
  - begraven in elk dorp
  - dekkingsgraad
  - termijnen kindgraven
  - urnenmuur
  - (termijnen) algemene graven

  De woordvoerders nemen het voorstel, de beantwoording door de wethouder en de beraadslagingen mee naar de fracties, zodat moties en amendementen kunnen worden voorbereid voor de besluitvormende raad van 29 september.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het document: “Beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden” vast  te stellen als kaderstelling voor de later vast te stellen verordening, nadere regels, tarieventabel en het 'Beheerplan begraafplaatsen Molenlanden”.


  Toezeggingen
  Titel
  Beleidsplan begraafplaatsen Molenlanden

  01:28:18 - 01:28:21 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:28:21 - 01:28:24 - P. (Paul) Verschoor
  01:28:32 - 01:28:33 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:28:33 - 01:30:22 - A.J. (Ad) van Rees
  01:30:22 - 01:30:38 - L. (Leo) Timmer
  01:30:38 - 01:31:09 - A.J. (Ad) van Rees
  01:31:09 - 01:31:20 - L. (Leo) Timmer
  01:31:20 - 01:31:22 - A.J. (Ad) van Rees
  01:31:22 - 01:31:25 - L. (Leo) Timmer
  01:31:25 - 01:32:34 - A.J. (Ad) van Rees
  01:32:34 - 01:33:04 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:33:04 - 01:37:28 - J. (Johan) Quik
  01:37:28 - 01:37:31 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:37:31 - 01:37:42 - L. (Leo) Timmer
  01:37:42 - 01:37:56 - J. (Johan) Quik
  01:37:56 - 01:38:19 - C.A. (Corné) Egas
  01:38:19 - 01:39:11 - J. (Johan) Quik
  01:39:11 - 01:39:11 - P. (Paul) Verschoor
  01:39:11 - 01:39:52 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:40:16 - 01:40:25 - P. (Paul) Verschoor
  01:40:25 - 01:40:25 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:40:25 - 01:41:03 - J. (Johan) Quik
  01:41:03 - 01:41:08 - P. (Paul) Verschoor
  01:41:08 - 01:41:55 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:41:55 - 01:42:10 - J. (Johan) Quik
  01:42:10 - 01:42:11 - C.A. (Corné) Egas
  01:42:11 - 01:42:12 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:42:38 - 01:42:56 - J. (Johan) Quik
  01:42:57 - 01:43:13 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:43:13 - 01:43:16 - J. (Johan) Quik
  01:43:16 - 01:43:19 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:43:19 - 01:43:21 - C.A. (Corné) Egas
  01:43:21 - 01:43:52 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:43:52 - 01:43:54 - J. (Johan) Quik
  01:43:54 - 01:44:09 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:44:09 - 01:45:23 - J. (Johan) Quik
  01:45:23 - 01:45:30 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:45:30 - 01:46:47 - J. (Johan) Quik
  01:46:47 - 01:47:01 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:47:01 - 01:48:25 - C.A. (Corné) Egas
  01:48:25 - 01:48:26 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:48:26 - 01:48:27 - J. (Johan) Quik
  01:48:27 - 01:48:29 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:48:29 - 01:48:44 - J. (Johan) Quik
  01:48:48 - 01:48:49 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:48:49 - 01:48:55 - J. (Johan) Quik
  01:48:55 - 01:48:58 - C.A. (Corné) Egas
  01:48:58 - 01:49:03 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:49:50 - 01:49:51 - J. (Johan) Quik
  01:49:51 - 01:49:53 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:49:53 - 01:51:20 - J. (Johan) Quik
  01:51:20 - 01:51:23 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:51:23 - 01:51:26 - J. (Johan) Quik
  01:51:26 - 01:51:39 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:51:39 - 01:52:23 - P. (Paul) Verschoor
  01:52:23 - 01:52:25 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:52:25 - 01:52:33 - J. (Johan) Quik
  01:52:57 - 01:52:59 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:52:59 - 01:53:01 - P. (Paul) Verschoor
  01:53:01 - 01:53:07 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:53:07 - 01:53:11 - A.J. (Ad) van Rees
  01:53:11 - 01:53:11 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:53:12 - 01:53:15 - J. (Johan) Quik
  01:53:15 - 01:53:17 - A.J. (Ad) van Rees
  01:53:17 - 01:53:27 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:53:27 - 01:53:31 - J. (Johan) Quik
  01:53:55 - 01:53:57 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:53:57 - 01:54:00 - J. (Johan) Quik
  01:54:00 - 01:54:04 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:54:04 - 01:54:31 - J. (Johan) Quik
  01:54:31 - 01:54:36 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:54:36 - 01:54:38 - L. (Leo) Timmer
  01:54:48 - 01:54:51 - J. (Johan) Quik
  01:54:51 - 01:54:54 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:55:24 - 01:55:28 - L. (Leo) Timmer
  01:55:28 - 01:55:40 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:55:40 - 01:57:42 - J. (Johan) Quik
  01:57:42 - 01:57:43 - A.J. (Ad) van Rees
  01:57:43 - 01:58:00 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:58:13 - 01:58:29 - J. (Johan) Quik
  01:58:29 - 01:58:29 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:58:29 - 01:58:38 - A.J. (Ad) van Rees
  01:58:38 - 01:58:41 - J. (Johan) Quik
  01:58:41 - 01:58:45 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:58:45 - 01:58:54 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:58:54 - 01:59:05 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:59:05 - 01:59:42 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:59:42 - 01:59:45 - J. (Johan) Quik
  01:59:45 - 02:00:08 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:00:09 - 02:01:26 - C.A. (Corné) Egas
  02:01:26 - 02:01:31 - J. (Johan) Quik
  02:01:31 - 02:01:33 - C.A. (Corné) Egas
  02:01:33 - 02:01:35 - J. (Johan) Quik
  02:01:35 - 02:01:40 - C.A. (Corné) Egas
  02:01:40 - 02:01:54 - J. (Johan) Quik
  02:01:54 - 02:03:00 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:03:00 - 02:04:03 - P. (Paul) Verschoor
  02:04:03 - 02:04:42 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:04:42 - 02:05:13 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:05:13 - 02:05:16 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:05:16 - 02:05:39 - J. (Jonette) Korevaar
  02:05:39 - 02:05:41 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:05:41 - 02:05:46 - A.J. (Ad) van Rees
  02:05:46 - 02:05:48 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:05:48 - 02:06:14 - C.A. (Corné) Egas
  02:06:14 - 02:06:15 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:06:15 - 02:06:17 - L. (Leo) Timmer
  02:06:17 - 02:06:18 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:06:18 - 02:06:30 - C.A. (Corné) Egas
  02:06:30 - 02:08:00 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 • 11

  Dit punt wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 29 september 2020.
  Bespreekpunten:
  de schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen (inclusief de vraag van de raad aan het college over de 10% betaalbare woningen).  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het ruimtelijk mogelijk te maken dat het voormalige bedrijfsterrein van Betondak Arkel getransformeerd kan worden naar een recreatief woonwerkgebied;
  2. Hiertoe de beantwoording van de ingediende zienswijzen, zoals opgenomen in de zienswijzenota, vast te stellen;
  3. Hiertoe het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Chw Omgevingsplan Betondak Arkel’ en overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1978.OP1013.vg01, vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal door middel van een anterieure overeenkomst is verzekerd.


  Toezeggingen
  Titel
  Dorpscommissie en meer dan 10% betaalbare woningen

  02:08:00 - 02:10:20 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:10:20 - 02:10:30 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:10:30 - 02:11:31 - P. (Paul) Verschoor
  02:11:31 - 02:11:34 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:11:34 - 02:11:39 - P. (Paul) Verschoor
  02:11:39 - 02:11:41 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:11:41 - 02:12:23 - P. (Paul) Verschoor
  02:12:23 - 02:12:26 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:12:26 - 02:13:03 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:13:03 - 02:13:08 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:13:08 - 02:13:11 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:13:11 - 02:13:23 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:13:23 - 02:13:40 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:13:40 - 02:13:54 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:13:54 - 02:19:00 - H. (Herman) van de Water
  02:19:00 - 02:19:05 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:19:05 - 02:20:12 - C.G.N. (Curt) Roth
  02:20:12 - 02:20:19 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:20:19 - 02:20:40 - B. (Bas) de Groot
  02:20:40 - 02:20:46 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:20:46 - 02:23:33 - B. (Bas) de Groot
  02:23:33 - 02:23:34 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:23:34 - 02:23:38 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:23:38 - 02:23:38 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:23:38 - 02:23:50 - B. (Bas) de Groot
  02:23:50 - 02:23:51 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:23:55 - 02:24:20 - B. (Bas) de Groot
  02:24:20 - 02:24:33 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:24:33 - 02:24:59 - B. (Bas) de Groot
  02:24:59 - 02:25:03 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:25:18 - 02:27:27 - J. (Johan) Quik
  02:27:27 - 02:27:28 - H. (Herman) van de Water
  02:27:28 - 02:27:30 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:27:32 - 02:27:43 - H. (Herman) van de Water
  02:27:43 - 02:27:44 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:27:44 - 02:27:53 - J. (Johan) Quik
  02:27:53 - 02:27:57 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:27:59 - 02:28:20 - J. (Johan) Quik
  02:28:20 - 02:28:22 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:28:22 - 02:28:23 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:28:23 - 02:28:26 - P. (Paul) Verschoor
  02:28:26 - 02:28:32 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:28:32 - 02:28:55 - P. (Paul) Verschoor
  02:28:55 - 02:29:19 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:29:19 - 02:29:37 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:29:37 - 02:29:40 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:29:40 - 02:30:21 - J. (Johan) Quik
  02:30:21 - 02:30:24 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:30:24 - 02:30:29 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:30:46 - 02:30:48 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:30:51 - 02:30:57 - J. (Johan) Quik
  02:30:57 - 02:30:57 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:30:57 - 02:31:01 - H. (Herman) van de Water
  02:31:42 - 02:31:54 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:31:54 - 02:32:22 - J. (Johan) Quik
  02:32:22 - 02:32:34 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:32:34 - 02:32:54 - J. (Johan) Quik
  02:32:54 - 02:32:57 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:32:57 - 02:33:00 - P. (Paul) Verschoor
  02:33:42 - 02:33:46 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:33:46 - 02:33:50 - J. (Johan) Quik
  02:33:50 - 02:33:53 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:33:54 - 02:34:25 - J. (Johan) Quik
  02:34:25 - 02:34:26 - H. (Herman) van de Water
  02:34:49 - 02:34:51 - J. (Johan) Quik
  02:34:51 - 02:34:54 - H. (Herman) van de Water
  02:34:54 - 02:34:56 - J. (Johan) Quik
  02:34:56 - 02:34:59 - H. (Herman) van de Water
  02:34:59 - 02:35:07 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:35:07 - 02:35:19 - J. (Johan) Quik
  02:35:19 - 02:35:21 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:35:21 - 02:35:24 - J. (Johan) Quik
  02:35:24 - 02:35:27 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:35:37 - 02:35:39 - J. (Johan) Quik
  02:35:51 - 02:35:56 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:35:56 - 02:36:01 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:36:01 - 02:36:03 - H. (Herman) van de Water
  02:36:03 - 02:36:03 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:36:03 - 02:36:05 - B. (Bas) de Groot
  02:36:05 - 02:36:06 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:36:06 - 02:36:19 - B. (Bas) de Groot
  02:36:19 - 02:36:31 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:36:31 - 02:36:41 - J. (Johan) Quik
  02:36:41 - 02:37:10 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:37:10 - 02:37:50 - H. (Herman) van de Water
  02:37:50 - 02:37:55 - J. (Johan) Quik
  02:38:33 - 02:38:37 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:38:37 - 02:38:39 - J. (Johan) Quik
  02:38:39 - 02:38:42 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:38:42 - 02:38:44 - J. (Johan) Quik
  02:38:44 - 02:39:14 - P. (Paul) Verschoor
  02:39:14 - 02:39:16 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:39:16 - 02:39:25 - J. (Johan) Quik
  02:39:43 - 02:40:14 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:40:14 - 02:40:16 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:40:16 - 02:40:21 - J. (Johan) Quik
  02:40:21 - 02:40:22 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:40:22 - 02:40:29 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:40:29 - 02:40:34 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:40:34 - 02:40:43 - H. (Herman) van de Water
  02:40:43 - 02:41:00 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:41:00 - 02:42:24 - A.C. (Arco) Bikker
  02:42:24 - 02:42:44 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:42:44 - 02:43:02 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:43:02 - 02:43:06 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:43:06 - 02:43:26 - H. (Herman) van de Water
  02:43:26 - 02:43:35 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:43:35 - 02:43:36 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:43:36 - 02:43:38 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:43:38 - 02:44:05 - P. (Paul) Verschoor
  02:44:05 - 02:44:06 - H. (Herman) van de Water
  02:44:23 - 02:44:23 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:44:23 - 02:46:15 - B. (Bas) de Groot
  02:46:15 - 02:46:19 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:46:19 - 02:47:17 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:47:17 - 02:47:21 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:47:21 - 02:47:37 - C.G.N. (Curt) Roth
  02:47:37 - 02:47:58 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:47:58 - 02:48:13 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:48:13 - 02:48:14 - C.G.N. (Curt) Roth
  02:48:20 - 02:48:32 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:48:32 - 02:49:29 - P. (Paul) Verschoor
  02:49:29 - 02:49:32 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:49:32 - 02:49:35 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:50:06 - 02:50:44 - P. (Paul) Verschoor
  02:50:44 - 02:50:55 - H. (Herman) van de Water
  02:50:55 - 02:51:05 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:51:05 - 02:51:27 - H. (Herman) van de Water
  02:51:27 - 02:51:29 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:51:29 - 02:51:55 - B. (Bas) de Groot
  02:51:55 - 02:52:13 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:52:13 - 02:52:51 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:52:51 - 02:53:04 - P. (Paul) Verschoor
  02:53:04 - 02:53:10 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:53:10 - 02:53:45 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:53:45 - 02:53:51 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:53:51 - 02:54:05 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:54:05 - 02:54:38 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:54:38 - 02:55:01 - B. (Bas) de Groot
  02:55:01 - 02:55:06 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:55:06 - 02:55:18 - P. (Paul) Verschoor
  02:55:18 - 02:57:11 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 • 12

  De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten.


  02:57:11 - 02:57:15 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:57:15 - 02:57:36 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:57:36 - 02:57:40 - J. (Jonette) Korevaar
  02:57:40 - 02:58:10 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar