Besluitvormende raad

donderdag 11 juli 2019 19:00 - 00:06
Locatie:
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter:
D.R. (Dirk) van der Borg
Toelichting:

LET OP: deze vergadering begint om 19.00 uur!
Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de meningsvormende avond. Burgers hebben de mogelijkheid om aan het begin van deze avond in te spreken over geagendeerde onderwerpen. Er vindt audioverslaglegging plaats.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Ter nagedachtenis aan de heer Leo Veth wordt 1 minuut stilte in acht genomen. Hij was van september 2003 t/m december 2012 raadslid van de voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland en van 2013 t/m 2018 steunfractielid van de voormalige gemeente Molenwaard. Hij overleed op 6 juli 2019.

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


  00:04:39 - 00:11:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 2

  De heer Kramer spreekt in over camping De Put.
  De heer Bogerd spreekt in over agendapunt 6b ‘oprichting Kringloop Avres’.
  Mw. Jacobs spreekt namens Syndion ook in over dit onderwerp.


  00:11:46 - 00:17:03 - Inspreker/wethouder
  00:17:03 - 00:17:05 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:18:33 - 00:18:35 - Inspreker/wethouder
  00:18:35 - 00:18:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:18:41 - 00:24:12 - Inspreker/wethouder
  00:24:12 - 00:24:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:24:16 - 00:30:27 - Inspreker/wethouder
  00:30:27 - 00:31:01 - J. (Jonette) Korevaar
  00:31:01 - 00:31:09 - Inspreker/wethouder
  00:31:09 - 00:31:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 3


  Besluit
  De besluitenlijst van 25 juni 2019 wordt conform vastgesteld.
 • 4

  Mw. De Moel (Doe mee!) doet een mededeling over het meldpunt Openbaar Vervoer.


  00:31:21 - 00:35:23 - W.A.P. (Wilma) de Moel
 • 5

  Er zijn geen mondelinge vragen.

 • 6
 • 6.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de twee zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnendamseweg 64b Giessenburg’ te beantwoorden conform de bijgevoegde zienswijzennota;
  2. het bestemmingsplan ‘Giessenburg, Binnendamseweg 64b’ met IMRO-code NL.IMRO.1978.BPBdamseweg64bGB-VG01, vanwege de zienswijzen, gewijzigd vast te stellen waarbij de bestemming gewijzigd wordt naar ‘wonen’ en het planologisch mogelijk wordt om twee woningen te realiseren;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal middels een anterieure overeenkomst verzekerd is.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. de twee zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnendamseweg 64b Giessenburg’ te beantwoorden conform de bijgevoegde zienswijzennota; 2. het bestemmingsplan ‘Giessenburg, Binnendamseweg 64b’ met IMRO-code NL.IMRO.1978.BPBdamseweg64bGB-VG01, vanwege de zienswijzen, gewijzigd vast te stellen waarbij de bestemming gewijzigd wordt naar ‘wonen’ en het planologisch mogelijk wordt om twee woningen te realiseren; 3. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal middels een anterieure overeenkomst verzekerd is.

  00:35:23 - 00:35:25 - H. (Herman) van de Water
  00:35:25 - 00:35:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:35:35 - 00:36:18 - H. (Herman) van de Water
  00:36:19 - 00:36:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:36:19 - 00:37:04 - B. (Bas), de Groot
  00:37:04 - 00:37:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:37:06 - 00:37:16 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:37:16 - 00:37:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:37:18 - 00:37:45 - P. (Paul) Verschoor
  00:37:45 - 00:37:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:37:47 - 00:37:54 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  00:37:54 - 00:37:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:37:55 - 00:38:00 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:38:00 - 00:38:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:38:10 - 00:39:49 - Inspreker/wethouder
  00:39:49 - 00:40:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.b

  Na debat worden de woorden 'met als doel dit als alternatief toekomstperspectief te zien voor de besloten vennootschap van Kringloopbedrijf Het Goed Avres' uit het ingediende amendement gehaald.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit ten aanzien van de oprichting en deelname door Avres in Kringloopbedrijf Het Goed Avres BV een zienswijze in te dienen met als strekking dat:

  • ingestemd kan worden met de publiek private samenwerking tussen Avres en Kringloopbedrijf Het Goed in de vorm van een besloten vennootschap mits dit met voldoende zekerheden is geborgd en er een evaluatiemoment is;
  • de publiek private samenwerking met Kringloopbedrijf Het Goed niet onevenredig ten koste mag gaan van de lokale kringlooporganisaties en dat ter borging daarvan een samenwerkingsovereenkomst gesloten dient te worden tussen Avres, Kringloopbedrijf Het Goed en de verenigde lokale kringlooporganisaties;
  • het plaatsen van de bovengrondse textielcontainers dient zorgvuldig en in nauw overleg met de gemeente en omwonenden te gebeuren.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit: ten aanzien van de oprichting en deelname door Avres in Kringloopbedrijf Het Goed Avres BV een zienswijze in te dienen met als strekking dat: - Ingestemd kan worden met de publiek private samenwerking tussen Avres en Kringloopbedrijf Het Goed in de vorm van een besloten vennootschap mits er een halfjaarlijkse evaluatie komt over de bereikte doelen en het verloop van de samenwerking met de regionale kringloop én er over 2 jaar een herijking plaatsvindt over de bereikte resultaten, de financiële situatie en prognose en het draagvlak voor de gekozen constructie waarna ontbinding van de BV tot de juridische mogelijkheden behoort; - De publiek private samenwerking met Kringloopbedrijf Het Goed niet onevenredig ten koste mag gaan van de lokale kringlooporganisaties en dat ter borging daarvan in de samenwerkingsovereenkomst tussen Avres en de lokale kringlooporganisaties opgenomen wordt dat er gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd wordt om werken tegen loonwaarde ook bij de lokale kringloopbedrijven te realiseren. - Het plaatsen van de bovengrondse textielcontainers zorgvuldig dient te gebeuren en in nauw overleg met de gemeente en omwonenden. De CU stemt tegen dit besluit.

  Het gewijzigde amendement wordt met 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen (CU) aangenomen.
  Mw. Breddels legt namens de VVD een stemverklaring af.


  Amendementen
  Titel
  2019-008 - Zienswijze kringloop Avres

  00:40:16 - 00:40:47 - Inspreker/wethouder
  00:40:47 - 00:41:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:41:26 - 00:48:07 - J. (Joke) Stravers
  00:48:07 - 00:48:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:48:10 - 00:51:14 - J. (Jonette) Korevaar
  00:51:14 - 00:52:07 - P. (Piet), de Gruijter
  00:52:07 - 00:53:17 - J. (Jonette) Korevaar
  00:53:17 - 00:53:56 - P. (Paul) Verschoor
  00:53:56 - 00:54:03 - J. (Jonette) Korevaar
  00:54:03 - 00:54:17 - P. (Paul) Verschoor
  00:54:17 - 00:54:21 - J. (Jonette) Korevaar
  00:54:21 - 00:54:26 - J. (Joke) Stravers
  00:54:26 - 00:54:29 - J. (Jonette) Korevaar
  00:54:29 - 00:54:30 - P. (Paul) Verschoor
  00:54:30 - 00:54:33 - J. (Jonette) Korevaar
  00:54:33 - 00:54:36 - J. (Joke) Stravers
  00:55:19 - 00:55:27 - P. (Piet), de Gruijter
  00:56:11 - 00:56:13 - P. (Paul) Verschoor
  00:56:15 - 00:56:20 - P. (Piet), de Gruijter
  00:56:20 - 00:56:35 - P. (Paul) Verschoor
  00:56:35 - 00:56:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:56:45 - 00:57:33 - J. (Jonette) Korevaar
  00:57:33 - 00:57:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:57:34 - 00:59:59 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  00:59:59 - 01:00:20 - P. (Piet), de Gruijter
  01:00:20 - 01:02:40 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:02:40 - 01:02:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:02:46 - 01:04:35 - C.A. (Corné) Egas
  01:04:36 - 01:04:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:04:39 - 01:08:39 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:08:39 - 01:09:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:09:36 - 01:14:35 - P. (Paul) Verschoor
  01:14:35 - 01:14:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:14:54 - 01:18:36 - Inspreker/wethouder
  01:18:36 - 01:18:39 - P. (Paul) Verschoor
  01:19:08 - 01:19:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:19:09 - 01:19:26 - Inspreker/wethouder
  01:19:26 - 01:19:52 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:19:52 - 01:19:54 - Inspreker/wethouder
  01:19:54 - 01:20:21 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:20:21 - 01:20:43 - Inspreker/wethouder
  01:20:43 - 01:20:55 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:20:56 - 01:21:49 - Inspreker/wethouder
  01:21:49 - 01:22:05 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:22:05 - 01:22:23 - Inspreker/wethouder
  01:22:23 - 01:23:17 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:23:17 - 01:24:22 - Inspreker/wethouder
  01:24:22 - 01:25:04 - P. (Piet), de Gruijter
  01:25:04 - 01:25:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:25:04 - 01:25:36 - Inspreker/wethouder
  01:25:36 - 01:25:45 - P. (Paul) Verschoor
  01:25:45 - 01:26:00 - Inspreker/wethouder
  01:26:00 - 01:26:08 - P. (Paul) Verschoor
  01:26:09 - 01:26:20 - Inspreker/wethouder
  01:26:20 - 01:26:22 - P. (Paul) Verschoor
  01:26:49 - 01:26:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:26:50 - 01:27:27 - Inspreker/wethouder
  01:27:27 - 01:27:30 - P. (Piet), de Gruijter
  01:27:34 - 01:27:37 - Inspreker/wethouder
  01:27:37 - 01:27:41 - C.A. (Corné) Egas
  01:27:45 - 01:27:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:27:46 - 01:28:32 - Inspreker/wethouder
  01:28:32 - 01:28:42 - C.A. (Corné) Egas
  01:28:42 - 01:29:53 - Inspreker/wethouder
  01:29:53 - 01:30:27 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:30:27 - 01:30:33 - Inspreker/wethouder
  01:30:33 - 01:30:39 - P. (Paul) Verschoor
  01:31:46 - 01:32:02 - Inspreker/wethouder
  01:32:02 - 01:32:08 - P. (Paul) Verschoor
  01:32:08 - 01:32:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:32:08 - 01:32:19 - Inspreker/wethouder
  01:32:19 - 01:32:20 - P. (Piet), de Gruijter
  01:33:12 - 01:33:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:33:17 - 01:33:29 - J. (Jonette) Korevaar
  01:33:29 - 01:33:29 - P. (Piet), de Gruijter
  01:33:30 - 01:33:39 - J. (Jonette) Korevaar
  01:33:39 - 01:33:42 - P. (Piet), de Gruijter
  01:33:43 - 01:33:46 - J. (Jonette) Korevaar
  01:33:46 - 01:33:55 - P. (Paul) Verschoor
  01:33:56 - 01:33:56 - Inspreker/wethouder
  01:33:56 - 01:33:59 - P. (Piet), de Gruijter
  01:33:59 - 01:34:27 - Inspreker/wethouder
  01:34:27 - 01:34:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:34:27 - 01:34:31 - Inspreker/wethouder
  01:34:31 - 01:34:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:34:32 - 01:35:35 - J. (Joke) Stravers
  01:35:35 - 01:36:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:36:40 - 01:36:42 - P. (Paul) Verschoor
  01:36:42 - 01:36:48 - J. (Joke) Stravers
  01:36:48 - 01:36:52 - P. (Paul) Verschoor
  01:36:52 - 01:36:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:36:55 - 01:37:48 - J. (Joke) Stravers
  01:37:48 - 01:38:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:38:17 - 01:38:22 - J. (Jonette) Korevaar
  01:38:22 - 01:38:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:38:26 - 01:38:28 - J. (Jonette) Korevaar
  01:38:28 - 01:38:31 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:38:31 - 01:38:34 - P. (Piet), de Gruijter
  01:38:34 - 01:38:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:38:42 - 01:38:59 - P. (Piet), de Gruijter
  01:38:59 - 01:39:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:39:02 - 01:39:47 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:39:47 - 01:39:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:39:54 - 01:40:10 - P. (Paul) Verschoor
  01:40:10 - 01:40:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:40:12 - 01:40:18 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:40:18 - 01:40:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:40:19 - 01:41:03 - C.A. (Corné) Egas
  01:41:03 - 01:41:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:41:03 - 01:41:36 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:41:36 - 01:41:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:41:37 - 01:41:40 - J. (Jonette) Korevaar
  01:41:40 - 01:41:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:41:45 - 01:42:13 - J. (Joke) Stravers
  01:42:13 - 01:42:13 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:42:18 - 01:42:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:42:19 - 01:42:42 - J. (Jonette) Korevaar
  01:42:42 - 01:42:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:42:50 - 01:43:24 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:43:24 - 01:43:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:43:36 - 01:44:12 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:44:12 - 01:44:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:44:16 - 01:44:17 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:44:17 - 01:44:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:44:51 - 01:44:57 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:44:57 - 01:46:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.c

  Voorgesteld Besluit:

  1. de Jaarstukken 2018 van de gemeente Molenwaard vast te stellen;
  2. een bedrag van € 200.000 aan de algemene reserve toe te voegen in verband met de te verwachten korting op de algemene uitkering als gevolg van een onderuitputting bij het rijk over het jaar 2018;
  3. het resultaat vast te stellen op € -1.663.634 en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve.  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. de Jaarstukken 2018 van de gemeente Molenwaard vast te stellen; 2. een bedrag van € 200.000 aan de algemene reserve toe te voegen in verband met de te verwachten korting op de algemene uitkering als gevolg van een onderuitputting bij het rijk over het jaar 2018; 3. het resultaat vast te stellen op € -1.663.634 en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

  Toezeggingen
  Titel
  Jaarstukken Molenwaard 2018

  01:46:04 - 01:46:28 - P. (Piet), de Gruijter
  01:46:28 - 01:46:36 - J. (Jan) Lock
  01:47:00 - 01:49:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:49:45 - 01:49:47 - R.C. (Ruud) den Haak
  01:49:47 - 01:49:48 - J. (Jan) Lock
  01:49:48 - 01:49:59 - R.C. (Ruud) den Haak
  01:49:59 - 01:50:33 - J. (Jan) Lock
  01:50:33 - 01:50:39 - R.C. (Ruud) den Haak
  01:50:39 - 01:50:42 - J. (Jan) Lock
  01:50:42 - 01:51:05 - R.C. (Ruud) den Haak
  01:51:05 - 01:52:08 - J. (Jan) Lock
  01:52:08 - 01:57:31 - H. (Harry) Stam
  01:57:31 - 01:57:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:57:32 - 01:59:12 - R.C. (Ruud) den Haak
  01:59:12 - 01:59:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:59:14 - 02:00:13 - P. (Paul) Verschoor
  02:00:13 - 02:00:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:00:14 - 02:00:21 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:00:21 - 02:00:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:00:24 - 02:01:12 - A.J. (Ad) van Rees
  02:01:12 - 02:01:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:01:40 - 02:03:22 - Inspreker/wethouder
  02:03:22 - 02:03:24 - J. (Jan) Lock
  02:03:24 - 02:03:32 - Inspreker/wethouder
  02:03:32 - 02:05:05 - J. (Jan) Lock
  02:05:15 - 02:06:30 - Inspreker/wethouder
  02:06:30 - 02:06:54 - C.A. (Corné) Egas
  02:06:54 - 02:07:35 - Inspreker/wethouder
  02:07:35 - 02:07:58 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:07:58 - 02:08:04 - Inspreker/wethouder
  02:08:04 - 02:08:13 - P. (Paul) Verschoor
  02:08:13 - 02:11:08 - Inspreker/wethouder
  02:11:08 - 02:11:29 - H. (Harry) Stam
  02:11:30 - 02:12:15 - Inspreker/wethouder
  02:12:15 - 02:13:06 - H. (Harry) Stam
  02:13:06 - 02:13:12 - Inspreker/wethouder
  02:13:12 - 02:13:20 - H. (Harry) Stam
  02:13:20 - 02:13:25 - Inspreker/wethouder
  02:13:25 - 02:15:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.d


  Voorgesteld besluit

  Het college van Molenlanden besluit de gemeenteraad voor te stellen:

  1. de Kadernota 2020 ‘Goud in handen’ vast te stellen waarmee u zich uitspreekt over de koers en ambities van de gemeente, die uitgewerkt worden in de begroting 2020-2023;
  2. kennis te nemen van de dorps- en stadskaarten in het Samenlevingsprogramma die samen met de samenleving verder worden opgepakt volgens de routekaart;
  3. in te stemmen met het in de Kadernota 2020 opgenomen procesvoorstel om te komen tot een structureel sluitende begroting.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. de Kadernota 2020 ‘Goud in handen’ met uitzondering van paragraaf 3.4 ‘Basis op orde’ en met uitzondering van de taakstellende bezuiniging van € 200.000,- op de WMO vast te stellen waarmee de raad zich uitspreekt over de koers en ambities van de gemeente, die uitgewerkt worden in de begroting 2020-2023; 2. kennis te nemen van de dorps- en stadskaarten in het Samenlevingsprogramma die samen met de samenleving verder worden opgepakt volgens de routekaart; 3. in te stemmen met het in de Kadernota 2020 opgenomen procesvoorstel met als doel om een structureel sluitende begroting te hebben vanaf 2022; 4. het college van burgemeester & wethouders opdracht te geven om te komen met een plan om op de ambtelijke organisatie op orde te brengen, te harmoniseren en te professionaliseren voor een bedrag van € 600.000,- voor 2020 en na een periode van 1 jaar te evalueren en vervolgbudget te vragen; 5. Het college de opdracht te geven eventuele bezuinigingen op het sociaal domein verder te onderzoeken en uit te werken als integraal onderdeel van het bredere bezuinigingsproces”.

  De CU legt een stemverklaring af.


  Amendementen
  Titel
  2019-009 - sluitende begroting (amendement 1)
  2019-010 - basis op orde (amendement 2)
  2019-011 - Wmo (amendement 3)
  Moties
  Titel
  2019-007 - beleid huisvesting arbeidsmigranten (motie 1)
  2019-008 - onderzoek naar terughalen taken sociaal domein (motie 2)
  2019-009 - invoering Bovekerknorm 2.0 (motie 3)
  2019-010 - bezorgkosten (reis)documenten (motie 4)
  2019-011 - woonvisie klaar voor de toekomst! (motie 5)
  2019-012 - bestaand beleid (motie 6)
  2019-013 - Thuishuizen (motie 7)
  2019-014 - financiële beheersing (motie 8)
  2019-015 - knoppennotitie (motie 9)
  2019-016 - bouw sociale (koop)woningen (motie 10)
  2019-017 - prioriteit voor de fiets (motie 11)
  2019-018 - financiële kaderstelling (motie 12)
  Toezeggingen
  Titel
  Beleid arbeidsmigranten
  Bezuinigingen op de organisatie

  02:15:23 - 02:15:25 - C.A. (Corné) Egas
  02:15:25 - 02:15:25 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:16:31 - 02:16:33 - C.A. (Corné) Egas
  02:16:34 - 02:16:50 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:16:50 - 02:18:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:18:54 - 02:19:12 - J. (Jan) Lock
  02:19:12 - 02:19:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:19:20 - 02:22:33 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:22:33 - 02:22:58 - C.A. (Corné) Egas
  02:24:37 - 02:24:41 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:24:41 - 02:24:44 - C.A. (Corné) Egas
  02:24:44 - 02:24:47 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:24:50 - 02:24:52 - C.A. (Corné) Egas
  02:24:52 - 02:25:18 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:25:18 - 02:25:49 - C.A. (Corné) Egas
  02:25:49 - 02:26:37 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:26:37 - 02:26:45 - J. (Jonette) Korevaar
  02:26:51 - 02:26:53 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:26:54 - 02:27:07 - P. (Paul) Verschoor
  02:27:07 - 02:28:04 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:28:04 - 02:28:50 - C.A. (Corné) Egas
  02:28:50 - 02:28:52 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:28:52 - 02:29:03 - H. (Harry) Stam
  02:29:36 - 02:29:37 - P. (Paul) Verschoor
  02:29:50 - 02:29:52 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:30:47 - 02:30:58 - C.A. (Corné) Egas
  02:30:58 - 02:31:02 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:31:02 - 02:31:03 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:31:03 - 02:31:07 - P. (Paul) Verschoor
  02:31:07 - 02:34:52 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:34:52 - 02:35:13 - H. (Harry) Stam
  02:35:13 - 02:35:55 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:35:55 - 02:35:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:35:58 - 02:35:59 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:35:59 - 02:36:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:36:06 - 02:38:18 - A.J. (Ad) van Rees
  02:38:18 - 02:38:51 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:38:51 - 02:39:16 - A.J. (Ad) van Rees
  02:39:16 - 02:39:29 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:39:29 - 02:39:40 - A.J. (Ad) van Rees
  02:39:40 - 02:39:44 - C.A. (Corné) Egas
  02:39:44 - 02:39:46 - P. (Paul) Verschoor
  02:39:59 - 02:39:59 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:39:59 - 02:40:02 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:40:05 - 02:40:06 - P. (Paul) Verschoor
  02:40:07 - 02:40:11 - C.A. (Corné) Egas
  02:40:11 - 02:40:27 - P. (Paul) Verschoor
  02:40:27 - 02:40:32 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:40:33 - 02:40:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:40:33 - 02:41:05 - C.A. (Corné) Egas
  02:41:05 - 02:41:08 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:41:08 - 02:41:37 - C.A. (Corné) Egas
  02:41:37 - 02:41:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:41:42 - 02:42:06 - A.J. (Ad) van Rees
  02:42:06 - 02:42:25 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:42:25 - 02:42:28 - A.J. (Ad) van Rees
  02:42:28 - 02:42:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:42:29 - 02:42:47 - A.J. (Ad) van Rees
  02:42:47 - 02:44:15 - C.A. (Corné) Egas
  02:44:15 - 02:44:40 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:44:53 - 02:44:55 - C.A. (Corné) Egas
  02:44:55 - 02:45:11 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:45:11 - 02:45:13 - C.A. (Corné) Egas
  02:45:13 - 02:45:21 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:45:21 - 02:45:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:45:22 - 02:45:29 - C.A. (Corné) Egas
  02:45:29 - 02:45:41 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:45:41 - 02:46:22 - C.A. (Corné) Egas
  02:46:22 - 02:46:23 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:46:23 - 02:46:28 - C.A. (Corné) Egas
  02:46:28 - 02:46:30 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:46:54 - 02:46:59 - C.A. (Corné) Egas
  02:46:59 - 02:47:29 - H. (Harry) Stam
  02:47:29 - 02:47:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:47:33 - 02:48:58 - C.A. (Corné) Egas
  02:48:58 - 02:49:02 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:49:02 - 02:49:05 - C.A. (Corné) Egas
  02:49:05 - 02:49:43 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:49:43 - 02:50:25 - C.A. (Corné) Egas
  02:50:25 - 02:50:27 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:50:27 - 02:52:31 - C.A. (Corné) Egas
  02:52:31 - 02:52:56 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:52:59 - 02:53:00 - C.A. (Corné) Egas
  02:53:14 - 02:53:22 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:53:22 - 02:54:54 - C.A. (Corné) Egas
  02:54:54 - 02:54:58 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:56:01 - 02:56:01 - C.A. (Corné) Egas
  02:56:01 - 02:56:42 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:56:42 - 02:56:44 - C.A. (Corné) Egas
  02:57:54 - 02:57:56 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:57:57 - 02:57:59 - C.A. (Corné) Egas
  02:58:00 - 02:58:02 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:58:02 - 02:58:03 - C.A. (Corné) Egas
  02:58:04 - 02:58:47 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:58:47 - 02:58:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:58:48 - 02:59:39 - A.J. (Ad) van Rees
  02:59:40 - 02:59:40 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:59:40 - 02:59:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:59:42 - 02:59:45 - C.A. (Corné) Egas
  02:59:45 - 02:59:46 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:59:46 - 02:59:48 - C.A. (Corné) Egas
  02:59:48 - 02:59:51 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:59:51 - 03:01:09 - C.A. (Corné) Egas
  03:01:09 - 03:01:21 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:01:21 - 03:01:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:01:21 - 03:01:41 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:01:41 - 03:01:42 - C.A. (Corné) Egas
  03:02:13 - 03:02:14 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:02:14 - 03:02:23 - C.A. (Corné) Egas
  03:02:23 - 03:02:25 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:02:59 - 03:03:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:03:03 - 03:03:31 - C.A. (Corné) Egas
  03:03:31 - 03:03:32 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:03:32 - 03:03:37 - C.A. (Corné) Egas
  03:03:37 - 03:03:39 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:03:39 - 03:04:09 - C.A. (Corné) Egas
  03:04:09 - 03:04:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:04:11 - 03:04:35 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:04:35 - 03:04:38 - C.A. (Corné) Egas
  03:04:38 - 03:04:43 - P. (Paul) Verschoor
  03:05:23 - 03:05:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:05:26 - 03:05:42 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:05:42 - 03:05:42 - C.A. (Corné) Egas
  03:05:51 - 03:05:56 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:05:56 - 03:05:59 - C.A. (Corné) Egas
  03:05:59 - 03:06:01 - H. (Harry) Stam
  03:06:01 - 03:06:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:06:01 - 03:06:15 - C.A. (Corné) Egas
  03:06:15 - 03:06:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:06:18 - 03:07:40 - H. (Harry) Stam
  03:07:40 - 03:07:43 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:07:45 - 03:07:53 - H. (Harry) Stam
  03:07:53 - 03:07:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:07:53 - 03:11:39 - H. (Harry) Stam
  03:11:39 - 03:12:28 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:12:28 - 03:12:58 - H. (Harry) Stam
  03:12:58 - 03:12:59 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:12:59 - 03:12:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:12:59 - 03:13:03 - H. (Harry) Stam
  03:13:03 - 03:13:04 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:13:04 - 03:13:06 - H. (Harry) Stam
  03:13:06 - 03:13:35 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:13:35 - 03:13:36 - H. (Harry) Stam
  03:13:41 - 03:13:47 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:14:01 - 03:14:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:14:03 - 03:14:43 - H. (Harry) Stam
  03:14:43 - 03:14:44 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:14:44 - 03:14:50 - H. (Harry) Stam
  03:14:50 - 03:14:52 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:14:52 - 03:14:58 - H. (Harry) Stam
  03:14:59 - 03:15:18 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:15:18 - 03:15:42 - H. (Harry) Stam
  03:15:42 - 03:15:48 - C.A. (Corné) Egas
  03:15:48 - 03:15:52 - H. (Harry) Stam
  03:15:52 - 03:15:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:15:53 - 03:16:21 - C.A. (Corné) Egas
  03:16:21 - 03:16:25 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:16:35 - 03:16:39 - C.A. (Corné) Egas
  03:17:06 - 03:17:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:17:13 - 03:17:53 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:17:53 - 03:17:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:17:57 - 03:18:46 - P. (Paul) Verschoor
  03:18:46 - 03:19:04 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:19:31 - 03:19:32 - P. (Paul) Verschoor
  03:20:43 - 03:20:45 - H. (Herman) van de Water
  03:20:56 - 03:21:17 - P. (Paul) Verschoor
  03:21:35 - 03:21:35 - H. (Herman) van de Water
  03:21:36 - 03:21:40 - B. (Bas), de Groot
  03:21:40 - 03:21:58 - H. (Herman) van de Water
  03:21:58 - 03:22:08 - P. (Paul) Verschoor
  03:22:32 - 03:22:52 - H. (Herman) van de Water
  03:22:52 - 03:23:00 - P. (Paul) Verschoor
  03:23:00 - 03:23:02 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:23:02 - 03:23:03 - H. (Herman) van de Water
  03:23:23 - 03:23:24 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:23:29 - 03:23:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:23:29 - 03:24:36 - B. (Bas), de Groot
  03:24:36 - 03:24:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:24:39 - 03:24:50 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:24:50 - 03:24:51 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  03:24:51 - 03:24:53 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:24:54 - 03:25:01 - P. (Paul) Verschoor
  03:25:01 - 03:25:01 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:25:02 - 03:25:28 - P. (Paul) Verschoor
  03:25:28 - 03:25:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:25:29 - 03:25:29 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:25:29 - 03:25:31 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  03:25:31 - 03:25:40 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:25:41 - 03:26:06 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  03:26:06 - 03:26:23 - P. (Paul) Verschoor
  03:26:23 - 03:26:25 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  03:26:25 - 03:26:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:26:27 - 03:27:07 - P. (Paul) Verschoor
  03:27:07 - 03:27:27 - J. (Jonette) Korevaar
  03:27:27 - 03:27:32 - P. (Paul) Verschoor
  03:27:32 - 03:27:39 - J. (Jonette) Korevaar
  03:27:39 - 03:28:17 - P. (Paul) Verschoor
  03:28:17 - 03:28:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:28:18 - 03:28:49 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:28:49 - 03:29:12 - P. (Paul) Verschoor
  03:29:12 - 03:29:12 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:29:12 - 03:29:14 - P. (Paul) Verschoor
  03:29:14 - 03:29:15 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:29:21 - 03:29:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:29:22 - 03:29:24 - P. (Paul) Verschoor
  03:29:39 - 03:30:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:30:25 - 03:31:16 - Inspreker/wethouder
  03:31:16 - 03:31:46 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:31:46 - 03:31:51 - Inspreker/wethouder
  03:31:51 - 03:33:25 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:33:25 - 03:33:35 - Inspreker/wethouder
  03:33:35 - 03:33:50 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:33:50 - 03:33:54 - Inspreker/wethouder
  03:33:54 - 03:33:57 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:33:57 - 03:34:58 - Inspreker/wethouder
  03:34:58 - 03:35:39 - B. (Bas), de Groot
  03:35:39 - 03:36:07 - Inspreker/wethouder
  03:36:07 - 03:36:07 - C.A. (Corné) Egas
  03:36:07 - 03:37:13 - Inspreker/wethouder
  03:37:13 - 03:37:46 - H. (Harry) Stam
  03:37:46 - 03:38:03 - Inspreker/wethouder
  03:38:03 - 03:38:34 - J. (Jonette) Korevaar
  03:38:34 - 03:39:26 - Inspreker/wethouder
  03:39:26 - 03:40:07 - P. (Paul) Verschoor
  03:40:07 - 03:40:43 - Inspreker/wethouder
  03:40:43 - 03:41:13 - P. (Paul) Verschoor
  03:41:14 - 03:41:19 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:41:19 - 03:41:20 - Inspreker/wethouder
  03:41:20 - 03:42:04 - P. (Paul) Verschoor
  03:42:04 - 03:42:05 - Inspreker/wethouder
  03:42:05 - 03:42:26 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:42:26 - 03:42:32 - Inspreker/wethouder
  03:42:32 - 03:43:14 - P. (Paul) Verschoor
  03:43:14 - 03:43:51 - Inspreker/wethouder
  03:43:51 - 03:44:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:44:04 - 03:46:03 - Inspreker/wethouder
  03:46:03 - 03:46:57 - J. (Joke) Stravers
  03:46:57 - 03:47:42 - Inspreker/wethouder
  03:47:43 - 03:47:44 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:47:44 - 03:48:01 - Inspreker/wethouder
  03:48:02 - 03:48:03 - R.C. (Ruud) den Haak
  03:48:43 - 03:48:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:48:54 - 03:50:02 - Inspreker/wethouder
  03:50:02 - 03:50:03 - H. (Harry) Stam
  03:50:03 - 03:50:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:50:03 - 03:50:14 - H. (Harry) Stam
  03:50:14 - 03:50:16 - Inspreker/wethouder
  03:50:16 - 03:50:17 - H. (Harry) Stam
  03:50:17 - 03:50:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:50:18 - 03:50:27 - Inspreker/wethouder
  03:50:27 - 03:50:36 - H. (Harry) Stam
  03:50:38 - 03:50:39 - Inspreker/wethouder
  03:50:39 - 03:50:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:50:42 - 03:50:52 - Inspreker/wethouder
  03:50:52 - 03:50:54 - H. (Harry) Stam
  03:51:01 - 03:51:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:51:26 - 03:52:41 - Inspreker/wethouder
  03:52:41 - 03:53:24 - P. (Paul) Verschoor
  03:53:24 - 03:53:58 - Inspreker/wethouder
  03:53:58 - 03:53:59 - H. (Harry) Stam
  03:53:59 - 03:54:00 - Inspreker/wethouder
  03:54:00 - 03:54:50 - H. (Harry) Stam
  03:54:50 - 03:54:59 - Inspreker/wethouder
  03:54:59 - 03:55:29 - C.A. (Corné) Egas
  03:55:30 - 03:55:31 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:55:32 - 03:55:41 - Inspreker/wethouder
  03:55:41 - 03:55:45 - P. (Paul) Verschoor
  03:55:45 - 04:01:19 - Inspreker/wethouder
  04:01:19 - 04:02:52 - H. (Harry) Stam
  04:02:52 - 04:04:37 - Inspreker/wethouder
  04:04:37 - 04:04:50 - H. (Harry) Stam
  04:04:50 - 04:07:50 - Inspreker/wethouder
  04:07:50 - 04:09:54 - C.A. (Corné) Egas
  04:09:54 - 04:09:54 - Inspreker/wethouder
  04:09:54 - 04:10:15 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:10:15 - 04:10:16 - Inspreker/wethouder
  04:10:16 - 04:10:37 - C.A. (Corné) Egas
  04:10:38 - 04:11:05 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:11:05 - 04:11:09 - C.A. (Corné) Egas
  04:11:09 - 04:11:10 - Inspreker/wethouder
  04:11:10 - 04:11:15 - C.A. (Corné) Egas
  04:11:15 - 04:11:15 - Inspreker/wethouder
  04:11:15 - 04:11:50 - P. (Paul) Verschoor
  04:11:50 - 04:11:50 - Inspreker/wethouder
  04:11:50 - 04:11:53 - P. (Paul) Verschoor
  04:11:53 - 04:12:01 - J. (Jonette) Korevaar
  04:12:01 - 04:12:10 - Inspreker/wethouder
  04:12:10 - 04:12:21 - J. (Jonette) Korevaar
  04:12:21 - 04:12:34 - Inspreker/wethouder
  04:12:34 - 04:12:44 - C.A. (Corné) Egas
  04:12:44 - 04:13:35 - Inspreker/wethouder
  04:13:35 - 04:14:11 - H. (Harry) Stam
  04:14:11 - 04:14:17 - Inspreker/wethouder
  04:14:17 - 04:14:19 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:14:19 - 04:14:22 - Inspreker/wethouder
  04:14:22 - 04:14:26 - C.A. (Corné) Egas
  04:14:26 - 04:14:29 - Inspreker/wethouder
  04:14:29 - 04:14:30 - C.A. (Corné) Egas
  04:14:30 - 04:15:41 - Inspreker/wethouder
  04:15:41 - 04:16:27 - H. (Harry) Stam
  04:16:27 - 04:16:51 - Inspreker/wethouder
  04:16:51 - 04:16:55 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:16:55 - 04:17:16 - Inspreker/wethouder
  04:17:16 - 04:18:33 - P. (Paul) Verschoor
  04:18:33 - 04:18:34 - Inspreker/wethouder
  04:18:34 - 04:18:36 - P. (Paul) Verschoor
  04:18:36 - 04:18:45 - Inspreker/wethouder
  04:18:45 - 04:18:51 - P. (Paul) Verschoor
  04:18:51 - 04:18:53 - Inspreker/wethouder
  04:18:53 - 04:18:59 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:18:59 - 04:19:02 - Inspreker/wethouder
  04:19:02 - 04:19:06 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:19:06 - 04:19:15 - Inspreker/wethouder
  04:19:15 - 04:20:10 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:20:10 - 04:20:16 - Inspreker/wethouder
  04:20:16 - 04:20:24 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:20:24 - 04:20:27 - Inspreker/wethouder
  04:20:27 - 04:21:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:21:24 - 04:21:35 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:21:42 - 04:21:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:31:32 - 04:31:33 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:31:33 - 04:32:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:32:12 - 04:32:14 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:32:14 - 04:32:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:32:14 - 04:32:22 - A.J. (Ad) van Rees
  04:32:22 - 04:32:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:32:23 - 04:32:27 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:32:27 - 04:32:30 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:32:30 - 04:32:33 - P. (Paul) Verschoor
  04:32:33 - 04:32:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:32:36 - 04:32:38 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:32:38 - 04:32:42 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:32:42 - 04:32:46 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:32:46 - 04:32:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:32:55 - 04:33:03 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:33:03 - 04:33:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:33:06 - 04:33:08 - C.A. (Corné) Egas
  04:33:08 - 04:33:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:33:37 - 04:34:44 - C.A. (Corné) Egas
  04:34:44 - 04:34:46 - H. (Harry) Stam
  04:35:05 - 04:35:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:35:13 - 04:35:23 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:35:23 - 04:35:39 - C.A. (Corné) Egas
  04:35:39 - 04:36:06 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:36:06 - 04:36:08 - C.A. (Corné) Egas
  04:36:08 - 04:36:09 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:36:09 - 04:36:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:36:11 - 04:36:12 - C.A. (Corné) Egas
  04:36:12 - 04:36:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:36:14 - 04:36:15 - C.A. (Corné) Egas
  04:36:16 - 04:36:17 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:36:17 - 04:36:22 - P. (Paul) Verschoor
  04:36:23 - 04:36:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:36:24 - 04:36:28 - A.J. (Ad) van Rees
  04:36:28 - 04:36:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:36:33 - 04:36:35 - C.A. (Corné) Egas
  04:36:35 - 04:36:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:36:47 - 04:36:54 - C.A. (Corné) Egas
  04:36:54 - 04:36:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:36:57 - 04:36:59 - C.A. (Corné) Egas
  04:36:59 - 04:37:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:37:15 - 04:37:17 - C.A. (Corné) Egas
  04:37:17 - 04:37:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:37:19 - 04:37:20 - A.J. (Ad) van Rees
  04:37:20 - 04:37:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:37:22 - 04:37:41 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:37:41 - 04:37:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:37:42 - 04:37:46 - P. (Paul) Verschoor
  04:37:46 - 04:37:47 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  04:37:47 - 04:37:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:37:48 - 04:37:50 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  04:37:50 - 04:38:02 - P. (Paul) Verschoor
  04:38:02 - 04:38:13 - C.A. (Corné) Egas
  04:38:47 - 04:38:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:38:48 - 04:38:58 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:38:58 - 04:39:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:39:25 - 04:39:33 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:39:33 - 04:39:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:39:35 - 04:39:36 - H. (Harry) Stam
  04:39:36 - 04:39:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:39:38 - 04:40:22 - H. (Harry) Stam
  04:40:22 - 04:40:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:40:51 - 04:40:55 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:40:55 - 04:41:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:41:20 - 04:41:30 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:41:30 - 04:41:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:41:32 - 04:41:56 - A.J. (Ad) van Rees
  04:41:56 - 04:41:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:41:58 - 04:42:02 - C.A. (Corné) Egas
  04:42:03 - 04:42:24 - H. (Harry) Stam
  04:42:24 - 04:42:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:42:27 - 04:42:31 - P. (Paul) Verschoor
  04:42:31 - 04:42:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:42:33 - 04:42:41 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:42:41 - 04:42:42 - P. (Paul) Verschoor
  04:42:43 - 04:42:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:42:48 - 04:43:24 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:43:24 - 04:43:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:43:47 - 04:43:48 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:43:48 - 04:43:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:43:50 - 04:43:51 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:43:51 - 04:43:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:43:57 - 04:44:00 - H. (Harry) Stam
  04:44:00 - 04:44:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:44:06 - 04:44:11 - H. (Harry) Stam
  04:44:11 - 04:44:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:44:49 - 04:44:50 - C.A. (Corné) Egas
  04:44:51 - 04:44:51 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:44:52 - 04:44:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:44:52 - 04:45:06 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:45:06 - 04:45:07 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:45:07 - 04:45:10 - P. (Paul) Verschoor
  04:45:10 - 04:45:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:45:14 - 04:45:15 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:45:15 - 04:45:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:45:28 - 04:45:31 - H. (Harry) Stam
  04:45:31 - 04:45:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:45:57 - 04:46:00 - C.A. (Corné) Egas
  04:46:00 - 04:46:08 - A.J. (Ad) van Rees
  04:46:09 - 04:46:11 - C.A. (Corné) Egas
  04:46:11 - 04:46:14 - P. (Paul) Verschoor
  04:46:14 - 04:46:15 - C.A. (Corné) Egas
  04:46:15 - 04:46:16 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:46:16 - 04:46:33 - C.A. (Corné) Egas
  04:46:33 - 04:46:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:46:37 - 04:46:53 - A.J. (Ad) van Rees
  04:46:53 - 04:46:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:46:57 - 04:47:08 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:47:08 - 04:47:09 - C.A. (Corné) Egas
  04:47:38 - 04:47:39 - H. (Harry) Stam
  04:47:39 - 04:47:45 - C.A. (Corné) Egas
  04:47:45 - 04:47:46 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:47:46 - 04:47:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:47:46 - 04:47:51 - C.A. (Corné) Egas
  04:47:51 - 04:47:54 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:47:54 - 04:48:10 - C.A. (Corné) Egas
  04:48:11 - 04:48:11 - H. (Harry) Stam
  04:48:12 - 04:48:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:48:12 - 04:48:18 - H. (Harry) Stam
  04:48:18 - 04:48:19 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:48:19 - 04:48:23 - H. (Harry) Stam
  04:48:23 - 04:48:24 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:48:24 - 04:48:27 - H. (Harry) Stam
  04:48:27 - 04:48:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:48:27 - 04:49:10 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:49:10 - 04:49:13 - C.A. (Corné) Egas
  04:49:44 - 04:49:49 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:49:49 - 04:50:29 - C.A. (Corné) Egas
  04:50:29 - 04:50:40 - H. (Harry) Stam
  04:50:40 - 04:51:04 - C.A. (Corné) Egas
  04:51:04 - 04:51:07 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:51:07 - 04:51:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:51:21 - 04:51:28 - H. (Harry) Stam
  04:51:28 - 04:51:56 - C.A. (Corné) Egas
  04:51:56 - 04:52:00 - H. (Harry) Stam
  04:52:46 - 04:53:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:53:29 - 04:53:33 - P. (Paul) Verschoor
  04:53:33 - 04:53:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:53:40 - 04:53:44 - P. (Paul) Verschoor
  04:53:44 - 04:53:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:53:45 - 04:53:47 - R.C. (Ruud) den Haak
  04:53:47 - 04:53:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:53:49 - 04:53:52 - P. (Paul) Verschoor
  04:53:52 - 04:53:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:53:58 - 04:54:01 - P. (Paul) Verschoor
  04:54:01 - 04:54:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7
 • 7.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit het college toestemming te verlenen tot vaststelling van de zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit unaniem het college toestemming te verlenen tot vaststelling van de zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.
 • 7.b


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. via een zienswijzebrief instemming te betuigen met de
   voorgestelde aanpassing van de uittredingsregeling en het principe te benadrukken dat een uittredende gemeente de directe uit uittreding voorvloeiende kosten voor zijn rekening krijgt en de achterblijvende gemeenten bij eventuele opheffing en liquidatie de overige resterende kosten;
  2. het college toestemming te verlenen, conform het voorstel van het
   bestuur van Avres, de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Avres vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. via een zienswijzebrief instemming te betuigen met de voorgestelde aanpassing van de uittredingsregeling en het principe te benadrukken dat een uittredende gemeente de directe uit uittreding voorvloeiende kosten voor zijn rekening krijgt en de achterblijvende gemeenten bij eventuele opheffing en liquidatie de overige resterende kosten; 2. het college toestemming te verlenen, conform het voorstel van het bestuur van Avres, de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Avres vast te stellen.
 • 7.c


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het aangepaste ontwerp als wapen voor de gemeente Molenlanden vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem het aangepaste ontwerp als wapen voor de gemeente Molenlanden vast te stellen.
 • 8

  De heer Van Rijn (Doe mee!) stelt vragen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief ontwerpbesluiten geitenhouderijen.

  De heer Van Rees (CDA) stelt vragen over de brief van de Belangenvereniging voor Bewoners onder Hoogspanningslijnen.

  De heer Timmer (CU) stelt vragen over de brief van een inwoner inzake Natuurmonumenten over biodiversiteit.  Toezeggingen
  Titel
  Brief inwoner inzake Natuurmonumenten over biodiversiteit

  04:54:33 - 04:55:34 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:55:34 - 04:55:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:55:38 - 04:55:50 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:55:50 - 04:55:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:55:58 - 04:57:13 - Inspreker/wethouder
  04:57:13 - 04:57:23 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:57:23 - 04:57:29 - Inspreker/wethouder
  04:57:30 - 04:57:41 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:58:00 - 04:58:02 - Inspreker/wethouder
  04:58:04 - 04:58:07 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:58:07 - 04:58:08 - Inspreker/wethouder
  04:58:09 - 04:58:14 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:58:19 - 04:58:21 - L. (Leo) Timmer
  04:58:21 - 04:58:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:58:36 - 04:59:00 - Inspreker/wethouder
  04:59:00 - 04:59:02 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:59:02 - 04:59:03 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:59:04 - 04:59:06 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:59:06 - 04:59:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:59:12 - 04:59:13 - Inspreker/wethouder
  04:59:13 - 04:59:28 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:59:28 - 05:00:10 - Inspreker/wethouder
  05:00:10 - 05:00:12 - R.J. (Ruud) van Rijn
  05:00:21 - 05:00:30 - Inspreker/wethouder
  05:00:30 - 05:00:31 - G.P.A. (Bert) Snoek
  05:01:10 - 05:01:44 - Inspreker/wethouder
  05:01:44 - 05:01:46 - J. (Joke) Stravers
  05:01:46 - 05:01:47 - L. (Leo) Timmer
  05:01:47 - 05:02:39 - J. (Joke) Stravers
  05:02:39 - 05:02:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  05:02:40 - 05:02:50 - Inspreker/wethouder
  05:02:50 - 05:02:52 - L. (Leo) Timmer
  05:03:04 - 05:03:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  05:03:12 - 05:03:21 - H. (Harry) Stam
  05:03:21 - 05:03:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  05:03:57 - 05:04:10 - G.E. (Bert) Moret
  05:04:10 - 05:04:21 - Inspreker/wethouder
  05:04:30 - 05:04:31 - P. (Paul) Verschoor
  05:04:39 - 05:04:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  05:04:40 - 05:04:41 - G.E. (Bert) Moret
  05:04:42 - 05:05:13 - R.J. (Ruud) van Rijn
  05:05:13 - 05:05:14 - C.A. (Corné) Egas
  05:05:25 - 05:05:37 - R.J. (Ruud) van Rijn
  05:05:38 - 05:05:39 - P. (Paul) Verschoor
  05:05:50 - 05:05:52 - Inspreker/wethouder
  05:05:52 - 05:05:57 - P. (Paul) Verschoor
  05:05:57 - 05:05:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  05:05:59 - 05:06:00 - Inspreker/wethouder
  05:06:00 - 05:06:01 - P. (Paul) Verschoor
  05:06:01 - 05:06:02 - Inspreker/wethouder
  05:06:02 - 05:06:04 - P. (Paul) Verschoor
  05:06:04 - 05:06:05 - Inspreker/wethouder
  05:06:17 - 05:06:31 - D.R. (Dirk) van der Borg
  05:06:31 - 05:06:53 - A.J. (Ad) van Rees
  05:06:53 - 05:07:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  05:07:08 - 05:08:59 - Inspreker/wethouder
  05:08:59 - 05:09:13 - H. (Harry) Stam
  05:09:13 - 05:09:21 - Inspreker/wethouder
  05:09:21 - 05:09:26 - L. (Leo) Timmer
  05:09:52 - 05:10:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 9

  De vergadering wordt om 00.06 uur gesloten.