Besluitvormende raad

dinsdag 5 maart 2019 19:30
Locatie:
Hoornaar, gemeentehuis - raadzaal
Voorzitter:
D.R. van der Borg
Toelichting:

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de meningsvormende avond. Burgers hebben de mogelijkheid om aan het begin van deze avond in te spreken over geagendeerde onderwerpen. Er vindt audioverslaglegging plaats.

De punten 9 t/m 18 zijn hamerstukken.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Voor aanvang van deze vergadering heeft de voorzitter van de raad, de heer Dirk van der Borg officieel de tijdelijke raadzaal geopend in het gemeentekantoor van Hoornaar. Het bespreekpunt 'bestemmingsplan Grotewaard 33a Noordeloos' is op verzoek van het college en met instemming van de agendacommissie van deze agenda gehaald. De bestemmingsplannen Doetse Vliet III en B33 Ottoland worden gewijzigd van hamerstukken en in bespreekstukken en geagendeerd als agendapunten 8a en 8b. Er worden 2 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend: - de motie over officiële bekendmakingen in Het Kontakt wordt geagendeerd als agendapunt 8c. - de motie over bijeenkomst en beleid voor armoedebestrijding wordt geagendeerd als agendapunt 8d. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

  00:02:50 - 00:08:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:08:17 - 00:08:22 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:08:22 - 00:09:07 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:09:07 - 00:10:09 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:10:09 - 00:10:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:10:38 - 00:11:45 - J. (Joke) Stravers
  00:11:45 - 00:12:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:12:04 - 00:13:09 - H. (Harry) Stam
  00:13:09 - 00:13:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:13:14 - 00:13:40 - P. (Paul) Verschoor
  00:13:40 - 00:15:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 2

  Besluit
  Er zijn geen insprekers.
 • 3
 • 4

  Besluit
  Wethouder Visser doet verslag van de officiële opening van 4 servicepunten in de gemeente Molenlanden. Het 5e punt, in Giessenburg, wordt volgende week geopend.

  00:15:04 - 00:15:41 - A. (Bram) Visser
  00:16:24 - 00:16:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 5

  Besluit
  De heer Van de Water (CDA) stelt vragen over de onveilige situatie bij overstapplaatsen van Qbuzz.

  00:16:42 - 00:18:36 - H. (Herman) Water van de
  00:18:36 - 00:20:24 - J. (Johan) Quik
  00:20:24 - 00:21:07 - H. (Herman) Water van de
  00:21:07 - 00:21:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6

  De heer Van der Koelen is benoemd in de raad van 5 februari 2019.


  Besluit
  De heer Van der Koelen legt de belofte af.

  00:21:58 - 00:22:52 - M.A.J. (Marjolein) Teunissen
  00:22:52 - 00:25:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7


  Besluiten
  De gemeenteraad besluit unaniem de op 5 februari 2019 opgelegde geheimhouding over hetgeen tijdens het besloten gedeelte van de raadsvergadering over glasvezel (agendapunt 24) besproken is op te heffen.
  De heer Van der Ham vertelt, als voorzitter van de stichting Glasvezel Molenwaard, hoe de stichting de afgelopen weken heeft ervaren. Wethouder Quik geeft een presentatie over de mogelijke vervolgstappen.

  Toezeggingen
  Titel
  Toezegging voortgang glasvezel

  00:25:04 - 00:32:44 - Inspreker
  00:32:44 - 00:32:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:32:55 - 00:34:13 - J. (Jan) Lock
  00:34:13 - 00:34:38 - G.E. (Bert) Moret
  00:34:38 - 00:35:15 - L. (Leo) Timmer
  00:35:15 - 00:36:02 - J. (Jonette) Korevaar
  00:36:02 - 00:39:11 - Inspreker
  00:39:11 - 00:40:08 - J. (Jan) Lock
  00:40:08 - 00:40:18 - G.E. (Bert) Moret
  00:40:18 - 00:40:35 - Inspreker
  00:40:35 - 00:40:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:40:54 - 00:48:36 - J. (Johan) Quik
  00:48:36 - 00:50:23 - J. (Jonette) Korevaar
  00:50:23 - 00:51:47 - J. (Johan) Quik
  00:51:47 - 00:52:05 - P. (Paul) Verschoor
  00:52:05 - 00:52:40 - G.E. (Bert) Moret
  00:52:40 - 00:53:10 - J. (Johan) Quik
  00:53:10 - 00:53:22 - G.E. (Bert) Moret
  00:53:22 - 00:53:37 - J. (Johan) Quik
  00:53:37 - 00:54:56 - W.C. (Wietse) Blok
  00:54:56 - 00:56:18 - J. (Johan) Quik
  00:56:18 - 00:57:09 - W.C. (Wietse) Blok
  00:57:09 - 00:57:54 - J. (Johan) Quik
  00:57:54 - 00:58:55 - J. (Jan) Lock
  00:58:55 - 00:59:14 - J. (Johan) Quik
  00:59:14 - 00:59:30 - J. (Jan) Lock
  00:59:30 - 01:00:19 - J. (Johan) Quik
  01:00:19 - 01:01:01 - G.E. (Bert) Moret
  01:01:01 - 01:01:53 - J. (Johan) Quik
  01:01:53 - 01:02:19 - L. (Leo) Timmer
  01:02:19 - 01:03:13 - J. (Johan) Quik
  01:03:13 - 01:03:44 - P. (Paul) Verschoor
  01:03:44 - 01:03:49 - J. (Johan) Quik
  01:03:49 - 01:04:22 - J. (Jan) Lock
  01:04:22 - 01:04:46 - J. (Johan) Quik
  01:04:46 - 01:06:05 - W.C. (Wietse) Blok
  01:06:05 - 01:07:22 - J. (Johan) Quik
  01:07:22 - 01:07:42 - W.C. (Wietse) Blok
  01:07:42 - 01:07:52 - J. (Johan) Quik
  01:07:52 - 01:09:29 - J. (Jonette) Korevaar
  01:09:29 - 01:10:04 - J. (Johan) Quik
  01:10:04 - 01:10:17 - J. (Jonette) Korevaar
  01:10:17 - 01:10:27 - J. (Johan) Quik
  01:10:27 - 01:10:40 - J. (Jonette) Korevaar
  01:10:40 - 01:11:06 - P. (Paul) Verschoor
  01:11:06 - 01:11:15 - J. (Johan) Quik
  01:11:15 - 01:13:37 - W.C. (Wietse) Blok
  01:13:37 - 01:13:54 - J. (Johan) Quik
  01:13:54 - 01:14:38 - W.C. (Wietse) Blok
  01:14:38 - 01:15:14 - G.E. (Bert) Moret
  01:15:14 - 01:15:51 - J. (Johan) Quik
  01:15:51 - 01:17:04 - J. (Jonette) Korevaar
  01:17:04 - 01:17:28 - J. (Johan) Quik
  01:17:28 - 01:18:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:18:01 - 01:19:22 - R.C. (Ruud) den Haak
  01:19:22 - 01:19:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:19:25 - 01:19:59 - P. (Paul) Verschoor
  01:19:59 - 01:20:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:20:19 - 01:20:29 - J. (Jan) Lock
  01:20:29 - 01:20:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:20:38 - 01:20:55 - J. (Johan) Quik
  01:20:55 - 01:21:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:21:04 - 01:21:17 - W.C. (Wietse) Blok
  01:21:17 - 01:22:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8

  • Bespreekpunten:
   DoeMee! wil graag nader ingaan op de kosten die gereserveerd worden voor Kinderdijk.
   Progressief Molenlanden wil graag nader ingaan op de kosten die gereserveerd worden voor Kinderdijk en armoedebestrijding.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit de Begroting Molenlanden 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit unaniem de Begroting Molenlanden 2019 geamendeerd vast te stellen waarbij het budget voor Openbare orde en veiligheid met € 10.000,- wordt verhoogd, ten behoeve van extra inzet van BOA’s in Kinderdijk en deze verhoging ten laste van het positieve exploitatieresultaat te laten komen voor wat betreft de voorliggende begroting 2019. De heer Den Haak verwacht bij de kadernota een duidelijker accent vanuit de coalitie en het samenlevingsprogramma. De heer Stam deelt deze verwachting en gaat er van uit dat de volgende keer de cijfers kloppend zijn. De heer Lock stemt in vanuit het besef dat dit een tussenbegroting is.

  Amendementen
  Titel
  Verdubbelen handhavingscapaciteit in Kinderdijk

  01:22:40 - 01:26:14 - A. (Bram) Visser
  01:26:14 - 01:26:36 - J. (Jan) Lock
  01:26:36 - 01:27:06 - A. (Bram) Visser
  01:27:06 - 01:29:01 - R.C. (Ruud) den Haak
  01:29:01 - 01:29:28 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:29:28 - 01:29:49 - P. (Paul) Verschoor
  01:29:49 - 01:30:16 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:30:16 - 01:30:30 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:30:30 - 01:31:24 - A.C. (Arco) Bikker
  01:31:24 - 01:33:50 - H. (Harry) Stam
  01:33:50 - 01:35:40 - J. (Jan) Lock
  01:35:40 - 01:36:32 - A.C. (Arco) Bikker
  01:36:32 - 01:36:56 - H. (Harry) Stam
  01:36:56 - 01:37:18 - A.C. (Arco) Bikker
  01:37:18 - 01:37:31 - H. (Harry) Stam
  01:37:31 - 01:37:48 - A.C. (Arco) Bikker
  01:37:48 - 01:38:02 - H. (Harry) Stam
  01:38:02 - 01:38:20 - J. (Jan) Lock
  01:38:20 - 01:38:28 - A.C. (Arco) Bikker
  01:38:28 - 01:38:31 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:38:31 - 01:38:58 - P. (Paul) Verschoor
  01:38:58 - 01:39:35 - R.C. (Ruud) den Haak
  01:39:35 - 01:40:01 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:40:01 - 01:40:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:40:49 - 01:41:13 - R.C. (Ruud) den Haak
  01:41:13 - 01:41:45 - H. (Harry) Stam
  01:41:45 - 01:42:09 - J. (Jan) Lock
  01:42:09 - 01:43:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit om:

  1. het bestemmingsplan Doetse Vliet III Giessenburg vast te stellen (planidentificatie
   NL.IMRO.1978.BPdoetsevlietIIIGSB-VG01);;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem om: 1. het bestemmingsplan Doetse Vliet III Giessenburg vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPdoetsevlietIIIGSB-VG01);; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Moties
  Titel
  2019-003 Bestemmingsplan Doetse Vliet III

  01:43:56 - 01:47:09 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:47:09 - 01:47:21 - A.C. (Arco) Bikker
  01:47:21 - 01:48:00 - L. (Leo) Timmer
  01:48:00 - 01:48:42 - A.C. (Arco) Bikker
  01:48:42 - 01:49:55 - B. (Bas), de Groot
  01:49:55 - 01:51:21 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:51:21 - 01:51:51 - B. (Bas), de Groot
  01:51:51 - 01:52:27 - H. (Harry) Stam
  01:52:27 - 01:52:44 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:52:44 - 01:53:12 - B. (Bas), de Groot
  01:53:12 - 01:53:51 - H. (Herman) Water van de
  01:53:51 - 01:54:01 - P. (Paul) Verschoor
  01:54:01 - 01:55:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8.b


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Ottoland B 33’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPb33OTL-VG01); het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' voor een gedeelte van de achtertuin in 'Wonen', het vergroten van het bouwvlak en het mogelijk maken van extra bouwmogelijkheden voor een bijgebouw;
  2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het voorgestelde besluit geamendeerd vast te stellen: 1a. Het bestemmingsplan “Ottoland B 33” gewijzigd vast te stellen met dien verstande dat: - medewerking wordt verleend voor het wijzigen van de bestemming Agrarisch voor een gedeelte van de achtertuin in “Wonen”, het vergroten van het bouwvlak en het mogelijk maken van extra bouwmogelijkheden voor een bijgebouw; - voor het te realiseren bijgebouw in het bestemmingsplan een expliciete aanduiding wordt opgenomen ten behoeve van het hobbymatig houden van dieren; - in de regels van het bestemmingsplan wordt opgenomen dat maximaal 20% (zijnde 24 m2) van de totale oppervlakte van het bijgebouw gebruikt mag worden als opslagruimte voor uitsluitend onderhoudswerktuigen voor het grasland. 1b. Een en ander te verwerken in het bestemmingsplan met planid (NL1978.BPb33OTL-VG01). 2. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.

  Amendementen
  Titel
  Bestemmingsplan B 33 Ottoland

  01:55:14 - 01:56:57 - B. (Bas), de Groot
  01:56:57 - 01:57:41 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:57:41 - 01:59:41 - A.C. (Arco) Bikker
  01:59:41 - 02:01:03 - A.J. (Ad) van Rees
  02:01:03 - 02:02:21 - B. (Bas), de Groot
  02:02:21 - 02:03:11 - A.J. (Ad) van Rees
  02:03:11 - 02:03:32 - L. (Leo) Timmer
  02:03:32 - 02:03:58 - P. (Paul) Verschoor
  02:03:58 - 02:04:35 - A.C. (Arco) Bikker
  02:04:35 - 02:05:18 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:05:18 - 02:05:44 - P. (Paul) Verschoor
  02:05:44 - 02:09:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8.c


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenwaard besluit unaniem de motie gewijzigd aan te nemen. Aan de zin: 'Roept het college op om over te gaan tot het publiceren van officiële bekendmakingen op de gemeentepagina van het Kontakt' wordt toegevoegd en De Klaroen.

  Moties
  Titel
  2019-004 Bekendmakingen in Het Kontakt

  02:09:04 - 02:11:03 - J. (Jan) Lock
  02:11:03 - 02:12:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:12:57 - 02:14:05 - J. (Joke) Stravers
  02:14:05 - 02:14:32 - J. (Jan) Lock
  02:14:32 - 02:15:39 - J. (Joke) Stravers
  02:15:39 - 02:16:06 - P.D. (Erik) Jonker
  02:16:06 - 02:16:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8.d


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenwaard besluit unaniem de aangepaste motie aan te nemen. Aan de 2e zin van het onderdeel "Roept het college op" worden de volgende woorden toegevoegd: met zicht op de effecten van het beleid.

  Moties
  Titel
  2019-005 Bijeenkomst en Beleid Armoedebestrijding

  02:16:33 - 02:19:55 - H. (Harry) Stam
  02:19:55 - 02:20:10 - P. (Paul) Verschoor
  02:20:10 - 02:21:45 - P. (Piet), de Gruijter
  02:21:45 - 02:23:11 - E.A. (Lizanne) Lanser
  02:23:11 - 02:23:42 - A.A.J. (Anneke) Hartog
  02:23:42 - 02:24:20 - C.G.N. (Curt) Roth
  02:24:20 - 02:25:59 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:25:59 - 02:26:21 - E.A. (Lizanne) Lanser
  02:26:21 - 02:28:46 - H. (Harry) Stam
  02:28:46 - 02:29:14 - E.A. (Lizanne) Lanser
  02:29:14 - 02:30:09 - H. (Harry) Stam
  02:30:09 - 02:31:06 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:31:06 - 02:31:36 - P. (Paul) Verschoor
  02:31:36 - 02:31:59 - C.G.N. (Curt) Roth
  02:31:59 - 02:32:39 - H. (Harry) Stam
  02:32:39 - 02:34:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 9


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het Treasurystatuut Molenlanden vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem het Treasurystatuut Molenlanden vast te stellen.
 • 10


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. In te stemmen met het raads- en griffieplan 2019-2020.
   De benodigde personeelskosten voor de gewenste omvang van de griffie structureel met €68.000 op te hogen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. In te stemmen met het raads- en griffieplan 2019-2020. De benodigde personeelskosten voor de gewenste omvang van de griffie structureel met €68.000 op te hogen.
 • 11


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Groot-Ammers, Achterland 4’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPachterland4AMS-VG01); het plan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming in 'Wonen' en het binnen het bestaande ensemble toevoegen van een woning;
  2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan 'Groot-Ammers, Achterland 4’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPachterland4AMS-VG01); het plan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming in 'Wonen' en het binnen het bestaande ensemble toevoegen van een woning; 2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten.
 • 12


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Giessenburg, Neerpolderseweg 84a’
   (NL.IMRO.1978.BPneerpolderseweg84aGSB-VG01) vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan ‘Giessenburg, Neerpolderseweg 84a’ (NL.IMRO.1978.BPneerpolderseweg84aGSB-VG01) vast te stellen; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
 • 13


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit ‎:

  1. ‎het bestemmingsplan “De Groene Wei Giessenburg” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPdegroeneweiGSB-VG01) vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem ‎: 1. ‎het bestemmingsplan “De Groene Wei Giessenburg” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPdegroeneweiGSB-VG01) vast te stellen; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen. De heer Van Rijn legt een stemverklaring af.

  02:34:39 - 02:35:23 - R.J. (Ruud) van Rijn
  02:35:23 - 02:35:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 14


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit :

  1. het bestemmingsplan “Kruising Hoornaar openbare ruimte en CBS locatie” vast te
   stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPkruisingHRN-VG01);
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem : 1. het bestemmingsplan “Kruising Hoornaar openbare ruimte en CBS locatie” vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPkruisingHRN-VG01); 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
 • 15


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Archiefverordening gemeente Molenlanden 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de Archiefverordening gemeente Molenlanden 2019 vast te stellen.

  02:35:54 - 02:37:30 - A.C. (Arco) Bikker
  02:37:30 - 02:37:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:37:35 - 02:38:10 - H. (Herman) Water van de
  02:38:10 - 02:38:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:38:15 - 02:38:16 - W.C. (Wietse) Blok
  02:38:16 - 02:38:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 16


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het accountantskantoor Baker Tilly aan te wijzen als
  accountant voor de controle van de jaarrekening 2019 van de gemeente.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem het accountantskantoor Baker Tilly aan te wijzen als accountant voor de controle van de jaarrekening 2019 van de gemeente.
 • 17


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit dhr. H. Waterman, wonende te Waddinxveen, te benoemen
  als Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeenteraad per 1 februari 2019.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem dhr. H. Waterman, wonende te Waddinxveen, te benoemen als Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeenteraad per 1 februari 2019.
 • 18


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de door het college opgelegde geheimhouding op de als
  zodanig gewaarmerkte brief van de Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 14 december 2018 en de
  daarbij behorende rapporten te bekrachtigen; dit op grond van artikel 25, leden 2 en 3 Gemeentewet
  juncto artikel 10, lid 1, sub c en lid 2, sub b Wet openbaarheid van bestuur.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de door het college opgelegde geheimhouding op de als zodanig gewaarmerkte brief van de Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 14 december 2018 en de daarbij behorende rapporten te bekrachtigen; dit op grond van artikel 25, leden 2 en 3 Gemeentewet juncto artikel 10, lid 1, sub c en lid 2, sub b Wet openbaarheid van bestuur.
 • 19


  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

  02:38:58 - 02:41:44 - A. (Bram) Visser
  02:41:44 - 02:42:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 20

  Besluit
  De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.