Besluitvormende raad

dinsdag 11 juni 2019 19:30
Locatie:
Hoornaar, gemeentehuis - raadzaal
Voorzitter:
D.R. van der Borg
Toelichting:

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de meningsvormende avond. Burgers hebben de mogelijkheid om aan het begin van deze avond in te spreken over geagendeerde onderwerpen. Er vindt audioverslaglegging plaats.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De heer De Lijster (Doe mee!) vraagt van het hamerstuk 7a. bestemmingsplan Noordzijde 60 Goudriaan een bespreekstuk te maken.
  De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.


  00:00:43 - 00:02:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:03:07 - 00:03:15 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  00:03:15 - 00:03:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:03:19 - 00:03:21 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  00:03:21 - 00:03:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 2

  De heer Bogerd spreekt in over het jaarplan van Avres.


  00:03:40 - 00:03:40 - G.E. (Bert) Moret
  00:03:42 - 00:03:46 - Inspreker/wethouder
  00:07:28 - 00:08:07 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 3


  Besluit
  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

  Toezeggingen
  Titel
  Toezeggingen van meningsvormende avonden

  00:08:15 - 00:08:45 - C.A. (Corné) Egas
  00:08:45 - 00:09:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:09:01 - 00:09:03 - C.A. (Corné) Egas
  00:09:03 - 00:09:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 4

  Er zijn geen mededelingen.

 • 5

  Er zijn geen mondelinge vragen.

 • 6
 • 6.a

  Bespreekpunten:

  • Hoe wordt omgegaan met de verschillende delen waar wel of geen doorzichten zijn? Tiendweg - Elzenweg.
  • De bouwsteen dat er ten zuiden van de Tiendweg niet gebouwd mag worden.
  • Hanteert de wethouder voor de handhaving van de volkstuinen bouwsteen nummer 4?  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  het Panorama advies Middelweg als beleidslijn voor het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen aan de Middelweg, Nieuw-Lekkerland (zuidelijk gedeelte) vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit: het Panorama advies Middelweg als beleidslijn voor het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen aan de Middelweg, Nieuw-Lekkerland (zuidelijk gedeelte) vast te stellen.

  De heer Verschoor (PM) stemt tegen.
  De heer De Groot (SGP) legt als stemverklaring af waarde te hechten aan een goed participatietraject.


  Amendementen
  Titel
  Amendement PM - Panorama Middelweg, Nieuw-Lekkerland

  00:09:47 - 00:10:38 - P. (Paul) Verschoor
  00:10:38 - 00:11:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:11:09 - 00:12:39 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  00:12:40 - 00:13:31 - P. (Paul) Verschoor
  00:13:31 - 00:13:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:13:33 - 00:14:06 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  00:14:06 - 00:14:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:14:11 - 00:16:55 - H. (Herman) van de Water
  00:16:55 - 00:17:00 - B. (Bas), de Groot
  00:20:32 - 00:20:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:20:35 - 00:21:14 - B. (Bas), de Groot
  00:21:14 - 00:21:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:21:18 - 00:22:29 - G.E. (Bert) Moret
  00:22:29 - 00:22:31 - P. (Paul) Verschoor
  00:22:32 - 00:22:34 - G.E. (Bert) Moret
  00:22:34 - 00:22:48 - P. (Paul) Verschoor
  00:22:48 - 00:24:00 - G.E. (Bert) Moret
  00:24:00 - 00:24:00 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:24:00 - 00:24:21 - R.C. (Ruud) den Haak
  00:24:21 - 00:24:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:24:39 - 00:27:16 - Inspreker/wethouder
  00:27:16 - 00:27:21 - B. (Bas), de Groot
  00:27:21 - 00:28:14 - Inspreker/wethouder
  00:28:14 - 00:28:44 - P. (Paul) Verschoor
  00:28:44 - 00:29:02 - Inspreker/wethouder
  00:29:02 - 00:29:38 - B. (Bas), de Groot
  00:29:38 - 00:30:06 - Inspreker/wethouder
  00:30:06 - 00:30:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:30:11 - 00:30:20 - P. (Paul) Verschoor
  00:30:20 - 00:30:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:30:25 - 00:30:32 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  00:30:32 - 00:30:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:30:34 - 00:30:57 - B. (Bas), de Groot
  00:30:57 - 00:31:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.b


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het college opdracht te geven om voor de huisvesting van raad, binnen- en buitendienst: - te onderzoeken of kan worden gekomen tot een schetsontwerp Bleskensgraaf met lagere exploitatielasten; - Tegelijkertijd de variant “gemeentehuis Hoornaar” uit te werken tot het niveau van schetsontwerp met bijbehorende exploitatielasten; - Deze uitwerking aan de raad voor te leggen.
  2. Voor het uitvoeren van deze opdracht een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €160.000.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. Het college opdracht te geven om voor de huisvesting van de raad en de binnen- en buitendienst te onderzoeken of kan worden gekomen tot een schetsontwerp Bleskensgraaf binnen de financiële uitgangspunten zoals verwoord in het raadsbesluit van 30 mei 2018 (indicatie jaarlijkse exploitatiekosten € 756.047,- en bouwkosten circa € 9.960.000,- excl. BTW) en deze uitwerking aan de raad voor te leggen tijdens een informerende bijeenkomst in september 2019 met het streven om in oktober 2019 tot besluitvorming te komen. 2. Voor het uitvoeren van de onder 1 genoemde uitwerking gebruik te maken van het op 30 mei 2018 toegekende voorbereidingskrediet van € 300.000.

  Amendementen
  Titel
  Amendement huisvesting Molenlanden

  00:31:53 - 00:34:34 - J. (Joke) Stravers
  00:34:34 - 00:35:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:35:01 - 00:38:02 - Inspreker/wethouder
  00:38:02 - 00:38:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:38:18 - 00:38:54 - J. (Joke) Stravers
  00:38:54 - 00:38:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:38:58 - 00:39:16 - H. (Harry) Stam
  00:39:16 - 00:39:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:39:17 - 00:39:28 - A.J. (Ad) van Rees
  00:39:28 - 00:39:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:39:28 - 00:39:31 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:39:31 - 00:39:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:39:33 - 00:40:15 - P. (Paul) Verschoor
  00:40:15 - 00:40:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:40:17 - 00:40:48 - Inspreker/wethouder
  00:40:48 - 00:40:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:40:58 - 00:41:43 - W.C. (Wietse) Blok
  00:41:43 - 00:41:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:41:45 - 00:41:52 - Inspreker/wethouder
  00:41:52 - 00:41:52 - W.C. (Wietse) Blok
  00:41:53 - 00:41:54 - P. (Paul) Verschoor
  00:41:54 - 00:41:56 - W.C. (Wietse) Blok
  00:42:00 - 00:42:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:42:04 - 00:42:19 - P. (Paul) Verschoor
  00:42:19 - 00:42:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:42:21 - 00:42:22 - Inspreker/wethouder
  00:42:22 - 00:42:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:42:22 - 00:42:25 - P. (Paul) Verschoor
  00:42:25 - 00:42:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:42:27 - 00:42:28 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:42:28 - 00:43:31 - H. (Harry) Stam
  00:43:31 - 00:43:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:43:42 - 00:43:49 - H. (Harry) Stam
  00:43:49 - 00:44:00 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:44:00 - 00:44:06 - Inspreker/wethouder
  00:44:06 - 00:44:09 - P. (Paul) Verschoor
  00:44:09 - 00:44:31 - Inspreker/wethouder
  00:44:31 - 00:44:56 - H. (Harry) Stam
  00:44:56 - 00:46:10 - Inspreker/wethouder
  00:46:10 - 00:46:11 - W.C. (Wietse) Blok
  00:46:13 - 00:46:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:46:13 - 00:47:02 - W.C. (Wietse) Blok
  00:47:02 - 00:47:03 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:47:03 - 00:47:05 - W.C. (Wietse) Blok
  00:47:05 - 00:47:06 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:47:54 - 00:47:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:47:55 - 00:48:09 - P. (Paul) Verschoor
  00:48:10 - 00:48:12 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:48:12 - 00:48:15 - W.C. (Wietse) Blok
  00:48:15 - 00:48:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:48:16 - 00:48:19 - W.C. (Wietse) Blok
  00:48:26 - 00:48:27 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:48:27 - 00:48:31 - W.C. (Wietse) Blok
  00:48:31 - 00:48:34 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:48:39 - 00:48:40 - W.C. (Wietse) Blok
  00:48:51 - 00:48:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:48:52 - 00:48:53 - P. (Paul) Verschoor
  00:48:53 - 00:48:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:48:54 - 00:49:13 - P. (Paul) Verschoor
  00:49:13 - 00:49:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:49:32 - 00:49:37 - W.C. (Wietse) Blok
  00:49:37 - 00:49:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:49:44 - 00:50:27 - J. (Joke) Stravers
  00:50:27 - 00:51:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.c  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning om twee kleine windturbines te plaatsen op het agrarisch perceel aan het Graafland 68 te Groot-Ammers.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden stemt niet in met het afgeven van een verklaring van geen bedenking. Alleen de ChristenUnie en Progressief Molenlanden stemmen voor (6 stemmen).

  Toezeggingen
  Titel
  Toezegging afgeven verklaring van geen bedenkingen

  00:51:40 - 00:54:26 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  00:54:26 - 00:54:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:54:27 - 00:55:50 - B. (Bas), de Groot
  00:55:50 - 00:55:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:55:52 - 00:57:26 - A.J. (Ad) van Rees
  00:57:26 - 00:57:31 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:57:31 - 00:58:44 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  00:58:44 - 00:58:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:58:45 - 01:00:45 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:00:45 - 01:00:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:00:47 - 01:01:51 - P. (Paul) Verschoor
  01:01:51 - 01:02:07 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:02:07 - 01:02:26 - Inspreker/wethouder
  01:02:26 - 01:02:43 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:02:43 - 01:02:50 - Inspreker/wethouder
  01:02:50 - 01:02:51 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:02:51 - 01:04:12 - Inspreker/wethouder
  01:04:12 - 01:04:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:04:13 - 01:06:03 - A.J. (Ad) van Rees
  01:06:03 - 01:06:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:06:04 - 01:06:36 - P. (Paul) Verschoor
  01:06:36 - 01:06:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:06:40 - 01:07:06 - A.J. (Ad) van Rees
  01:07:06 - 01:07:07 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:07:07 - 01:07:08 - P. (Paul) Verschoor
  01:07:10 - 01:07:11 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:07:11 - 01:07:27 - P. (Paul) Verschoor
  01:07:27 - 01:07:31 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:07:31 - 01:07:46 - A.J. (Ad) van Rees
  01:07:46 - 01:08:09 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:08:09 - 01:08:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:08:11 - 01:08:14 - Inspreker/wethouder
  01:08:14 - 01:08:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:08:34 - 01:09:14 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:09:14 - 01:09:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:09:18 - 01:10:07 - B. (Bas), de Groot
  01:10:07 - 01:10:22 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:10:23 - 01:10:40 - B. (Bas), de Groot
  01:10:40 - 01:10:46 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:11:15 - 01:11:42 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:11:42 - 01:11:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:11:42 - 01:12:25 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:12:25 - 01:12:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.d


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  ten aanzien van de jaarrekening 2018:

  • een inhoudelijke reactie te geven op de jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waarin aangegeven wordt dat ingestemd kan worden met de bestemming van het jaarrekeningresultaat.

  ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020:

  • in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waarbij aangegeven wordt dat de financiële consequenties van de uittreding van gemeente Vijfheerenlanden zoveel mogelijk opgevangen dienen te worden binnen de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, dat aangedrongen wordt op een spoedige implementatie van de maatregelen voor een betere bereikbaarheid van het Molengebied Kinderdijk en dat aandacht gevraagd wordt voor het proces van de heroriëntatie.

  ten aanzien van het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling:

  • het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: ten aanzien van de jaarrekening 2018: - een inhoudelijke reactie te geven op de jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waarin aangegeven wordt dat ingestemd kan worden met de bestemming van het jaarrekeningresultaat. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020: - in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waarbij aangegeven wordt dat de financiële consequenties van de uittreding van gemeente Vijfheerenlanden zoveel mogelijk opgevangen dienen te worden binnen de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, dat aangedrongen wordt op een spoedige implementatie van de maatregelen voor een betere bereikbaarheid van het Molengebied Kinderdijk en dat aandacht gevraagd wordt voor het proces van de heroriëntatie. ten aanzien van het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling: - het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

  01:13:15 - 01:16:57 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:16:57 - 01:16:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:17:06 - 01:18:22 - G.E. (Bert) Moret
  01:18:22 - 01:18:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:18:26 - 01:19:53 - B. (Bas), de Groot
  01:19:53 - 01:19:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:19:55 - 01:22:47 - H. (Herman) van de Water
  01:22:47 - 01:22:53 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:24:09 - 01:24:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:24:14 - 01:24:18 - P. (Paul) Verschoor
  01:24:18 - 01:24:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:24:29 - 01:24:32 - Inspreker/wethouder
  01:24:32 - 01:33:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:33:10 - 01:33:11 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:33:11 - 01:33:44 - G.E. (Bert) Moret
  01:33:44 - 01:34:10 - Inspreker/wethouder
  01:34:10 - 01:35:07 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:35:07 - 01:35:16 - Inspreker/wethouder
  01:35:16 - 01:35:30 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:35:30 - 01:36:02 - Inspreker/wethouder
  01:36:02 - 01:36:25 - H. (Herman) van de Water
  01:36:25 - 01:36:30 - Inspreker/wethouder
  01:36:33 - 01:36:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.e


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en af te zien van het indienen van een inhoudelijke reactie, omdat deze daartoe geen aanleiding geven;
  2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en af te zien van het indienen van een zienswijze, omdat deze daartoe geen aanleiding geeft.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en af te zien van het indienen van een inhoudelijke reactie, omdat deze daartoe geen aanleiding geven; 2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en af te zien van het indienen van een zienswijze, omdat deze daartoe geen aanleiding geeft.

  01:36:54 - 01:37:13 - H. (Herman) van de Water
  01:37:13 - 01:37:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:37:14 - 01:37:50 - B. (Bas), de Groot
  01:37:50 - 01:38:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:38:13 - 01:38:36 - Inspreker/wethouder
  01:38:36 - 01:38:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.f


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van geemeente Molenlanden besluit ten aanzien van de jaarrekening 2018:

  • een inhoudelijke reactie te geven op de jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 2018 waarin wordt aangegeven dat wel kan worden ingestemd met de bestemming van het resultaat;
   ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020:
  • kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd en als zienswijze in te brengen dat:
  1. niet ingestemd kan worden met de kosten voor 2020 en 2021voor de voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet;
  2. de beleidswensen voor infectie-preventie, voortijdig schoolverlaten en een seksueel gezondheidscentrum niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage mogen leiden;
  3. er zorgen zijn over het achterblijven van resultaten op zowel inhoudelijk als financieel vlak van het Meerjarenperspectief Jeugd en de doorontwikkeling en benodigde bijsturing hiervan.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: ten aanzien van de jaarrekening 2018: - een inhoudelijke reactie te geven op de jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 2018 waarin wordt aangegeven dat wel kan worden ingestemd met de bestemming van het resultaat; ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020: - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd en als zienswijze in te brengen dat: 1. niet ingestemd kan worden met de kosten voor 2020 en 2021voor de voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet. het op te richten programmateam Omgevingswet voor 2020 en 2021 voor het organisatieonderdeel Dienst Gezondheid en Jeugd; 2. de beleidswensen voor infectiepreventie, voortijdig schoolverlaten en een seksueel gezondheidscentrum niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage mogen leiden; 3. er zorgen zijn over het achterblijven van resultaten op zowel inhoudelijk als financieel vlak van het Meerjarenperspectief Jeugd en de doorontwikkeling en benodigde bijsturing hiervan.

  Toezeggingen
  Titel
  Toezeggingen financiële stukken 2018 / 2020 GR Dienst Gezondheid & Jeugd

  01:38:53 - 01:39:50 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:39:50 - 01:39:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:39:52 - 01:41:24 - P. (Paul) Verschoor
  01:41:24 - 01:41:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:41:27 - 01:44:30 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:44:30 - 01:44:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:44:33 - 01:46:37 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:46:37 - 01:48:59 - P. (Piet), de Gruijter
  01:48:59 - 01:49:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:49:02 - 01:51:34 - J. (Jonette) Korevaar
  01:51:34 - 01:51:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:51:56 - 01:52:07 - Inspreker/wethouder
  01:52:07 - 01:54:32 - A. (Bram) Visser
  01:54:32 - 01:54:38 - P. (Paul) Verschoor
  01:54:38 - 01:55:06 - Inspreker/wethouder
  01:55:06 - 01:55:18 - P. (Paul) Verschoor
  01:55:18 - 01:56:12 - Inspreker/wethouder
  01:56:12 - 01:56:20 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:56:20 - 01:56:25 - Inspreker/wethouder
  01:56:25 - 01:56:26 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:56:26 - 01:57:52 - Inspreker/wethouder
  01:57:52 - 01:58:41 - J. (Joke) Stravers
  01:58:41 - 01:58:41 - Inspreker/wethouder
  01:58:41 - 01:58:45 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:58:45 - 01:58:47 - Inspreker/wethouder
  01:58:47 - 01:58:51 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:58:51 - 01:59:03 - Inspreker/wethouder
  01:59:03 - 01:59:14 - J. (Joke) Stravers
  01:59:14 - 01:59:20 - Inspreker/wethouder
  01:59:20 - 01:59:31 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:59:32 - 01:59:32 - Inspreker/wethouder
  01:59:34 - 01:59:37 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:59:38 - 01:59:40 - Inspreker/wethouder
  01:59:40 - 01:59:43 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:59:43 - 02:00:21 - Inspreker/wethouder
  02:00:21 - 02:01:02 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:01:02 - 02:01:57 - Inspreker/wethouder
  02:01:57 - 02:02:10 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:02:10 - 02:03:04 - Inspreker/wethouder
  02:03:04 - 02:04:11 - P. (Piet), de Gruijter
  02:04:11 - 02:05:12 - Inspreker/wethouder
  02:05:17 - 02:05:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:05:25 - 02:05:35 - P. (Piet), de Gruijter
  02:05:35 - 02:05:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.g


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  • ten aanzien van de jaarrekening 2018 kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de
   Reinigingsdienst Waardlanden en een inhoudelijke reactie te geven waarin aangegeven
   wordt dat verwacht wordt dat de niet ingevulde doelen ten aanzien van het plaatsen van
   mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alsnog worden ingevuld;
  • ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020
   van de Reinigingsdienst Waardlanden en als zienswijze in te brengen dat aan Waardlanden
   nadrukkelijk wordt verzocht om, gelet op behoud van ons gebied en gezien de steeds
   stijgende kosten, zich te heroriënteren, een visie te ontwikkelen en te komen met een
   hierbij passende koers en methodiek ten aanzien van afvalscheiding.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: Ten aanzien van de jaarrekening 2018 kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de Reinigingsdienst Waardlanden en een inhoudelijke reactie te geven waarin aangegeven wordt: • dat verwacht wordt dat de niet ingevulde doelen ten aanzien van het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alsnog worden ingevuld en, • dat verwacht wordt dat het positieve resultaat van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Waardlanden 2018 van €150.000 teruggestort wordt naar de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Reinigingsdienst Waardlanden en als zienswijze in te brengen dat; • aan Waardlanden nadrukkelijk wordt verzocht om gezien de steeds stijgende kosten, zich te heroriënteren, een visie te ontwikkelen en te komen met een hierbij passende koers en methodiek ten aanzien van afvalscheiding, en, • de gemeenteraad van Molenlanden in september nader van gedachten wisselt over afvalverwerking, afvalscheiding en de daarvoor noodzakelijke cultuuromslag en de opbrengst van deze avond toestuurt aan de GR reinigingsdienst Waardlanden om hiermee aan de slag te gaan.

  Na gevoerd debat komt de raad met aanpassingen op het voorgesteld besluit. Toegevoegd wordt:
  Ten aanzien van de jaarrekening 2018
  • dat verwacht wordt dat het positieve resultaat van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Waardlanden 2018 van €150.000 teruggestort wordt naar de deelnemende gemeenten.

  Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020
  • de gemeenteraad van Molenlanden in september nader van gedachten wisselt over afvalverwerking, afvalscheiding en de daarvoor noodzakelijke cultuuromslag en de opbrengst van deze avond toestuurt aan de GR reinigingsdienst Waardlanden om hiermee aan de slag te gaan.

  Verder worden in het voorgestelde 2e beslispunt de woorden gelet op behoud van ons gebied en geschrapt.


  Toezeggingen
  Titel
  Toezeggingen financiële stukken 2018 / 2020 GR Waardlanden

  02:06:02 - 02:08:34 - L. (Leo) Timmer
  02:08:34 - 02:08:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:08:36 - 02:10:09 - B. (Bas), de Groot
  02:10:09 - 02:10:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:10:10 - 02:10:13 - B. (Bas), de Groot
  02:10:13 - 02:10:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:10:17 - 02:13:10 - J. (Jonette) Korevaar
  02:13:10 - 02:13:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:13:11 - 02:13:40 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:13:40 - 02:13:42 - C.A. (Corné) Egas
  02:13:42 - 02:13:43 - P. (Paul) Verschoor
  02:13:43 - 02:14:28 - C.A. (Corné) Egas
  02:14:28 - 02:14:38 - J. (Jonette) Korevaar
  02:14:38 - 02:14:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:14:44 - 02:17:33 - P. (Paul) Verschoor
  02:17:33 - 02:17:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:17:34 - 02:20:34 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:20:34 - 02:20:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:20:52 - 02:21:02 - Inspreker/wethouder
  02:21:02 - 02:27:41 - A.C. (Arco) Bikker
  02:27:41 - 02:27:49 - J. (Jonette) Korevaar
  02:27:49 - 02:28:08 - Inspreker/wethouder
  02:28:08 - 02:28:57 - J. (Jonette) Korevaar
  02:28:57 - 02:29:05 - Inspreker/wethouder
  02:29:05 - 02:29:43 - J. (Jonette) Korevaar
  02:29:43 - 02:29:57 - Inspreker/wethouder
  02:29:57 - 02:30:47 - W.C. (Wietse) Blok
  02:30:47 - 02:31:00 - Inspreker/wethouder
  02:31:00 - 02:31:41 - J. (Jonette) Korevaar
  02:31:41 - 02:31:42 - Inspreker/wethouder
  02:31:42 - 02:31:45 - P. (Paul) Verschoor
  02:31:45 - 02:32:12 - Inspreker/wethouder
  02:32:12 - 02:32:36 - P. (Paul) Verschoor
  02:32:36 - 02:33:04 - Inspreker/wethouder
  02:33:04 - 02:33:05 - W.C. (Wietse) Blok
  02:33:05 - 02:33:07 - Inspreker/wethouder
  02:33:07 - 02:33:21 - W.C. (Wietse) Blok
  02:33:21 - 02:33:25 - Inspreker/wethouder
  02:33:25 - 02:33:27 - W.C. (Wietse) Blok
  02:33:27 - 02:34:38 - Inspreker/wethouder
  02:34:38 - 02:34:55 - P. (Paul) Verschoor
  02:34:55 - 02:34:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:34:55 - 02:35:01 - Inspreker/wethouder
  02:35:01 - 02:35:32 - P. (Paul) Verschoor
  02:35:32 - 02:35:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:35:32 - 02:36:22 - Inspreker/wethouder
  02:36:22 - 02:36:39 - P. (Paul) Verschoor
  02:36:39 - 02:37:10 - Inspreker/wethouder
  02:37:10 - 02:37:11 - P. (Paul) Verschoor
  02:37:11 - 02:38:02 - Inspreker/wethouder
  02:38:02 - 02:38:02 - L. (Leo) Timmer
  02:38:27 - 02:39:09 - Inspreker/wethouder
  02:39:09 - 02:39:15 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:39:15 - 02:39:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:39:15 - 02:40:03 - Inspreker/wethouder
  02:40:03 - 02:40:05 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:40:05 - 02:40:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:40:05 - 02:40:13 - Inspreker/wethouder
  02:40:13 - 02:40:28 - B. (Bas), de Groot
  02:40:28 - 02:40:29 - Inspreker/wethouder
  02:40:29 - 02:40:32 - B. (Bas), de Groot
  02:40:32 - 02:40:33 - Inspreker/wethouder
  02:40:54 - 02:40:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:40:56 - 02:41:04 - B. (Bas), de Groot
  02:41:04 - 02:41:05 - Inspreker/wethouder
  02:41:05 - 02:41:06 - B. (Bas), de Groot
  02:41:06 - 02:41:09 - Inspreker/wethouder
  02:41:09 - 02:41:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:41:09 - 02:41:14 - B. (Bas), de Groot
  02:41:14 - 02:41:17 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:41:35 - 02:41:36 - B. (Bas), de Groot
  02:41:45 - 02:41:57 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:42:00 - 02:42:00 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:42:00 - 02:42:08 - B. (Bas), de Groot
  02:42:08 - 02:42:11 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:42:13 - 02:42:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:42:20 - 02:42:29 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:42:29 - 02:42:31 - Inspreker/wethouder
  02:43:15 - 02:43:20 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:43:35 - 02:44:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:44:21 - 02:44:22 - B. (Bas), de Groot
  02:44:22 - 02:44:23 - R.C. (Ruud) den Haak
  02:44:38 - 02:44:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:44:42 - 02:44:55 - C.A. (Corné) Egas
  02:44:55 - 02:44:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:44:56 - 02:44:59 - J. (Jonette) Korevaar
  02:44:59 - 02:45:00 - C.A. (Corné) Egas
  02:45:00 - 02:45:00 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:45:00 - 02:45:12 - C.A. (Corné) Egas
  02:45:12 - 02:45:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:45:46 - 02:46:07 - P. (Paul) Verschoor
  02:46:07 - 02:46:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:46:09 - 02:46:33 - J. (Jonette) Korevaar
  02:46:33 - 02:46:37 - L. (Leo) Timmer
  02:46:37 - 02:46:38 - C.A. (Corné) Egas
  02:47:00 - 02:47:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:47:18 - 02:47:24 - C.A. (Corné) Egas
  02:47:24 - 02:47:30 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:47:30 - 02:47:32 - L. (Leo) Timmer
  02:47:32 - 02:48:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:48:03 - 02:48:06 - W.C. (Wietse) Blok
  02:48:06 - 02:48:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.h


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  ten aanzien van de jaarrekening 2018:

  • een inhoudelijke reactie te geven op de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres waarin aangegeven wordt dat Molenlanden tevreden is over de samenwerking met de lokale projecten en partners bereikte resultaten en instemt met de bestemming van het resultaat gelet op de financiële opgaven in 2020 en verder;

  ten aanzien van de begrotingswijziging 2019:

  • in te stemmen met de begrotingswijzing 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres;

  ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020:

  • in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en als zienswijze in te brengen dat ingestemd kan worden de te intensiveren koers gericht op ontwikkeling, begeleiding en uitstroom en maximalisatie van de loonwaarde. Waarbij wel wordt aangedrongen op een sterkere lokale ketensamenwerking met alle partners. Daarvoor dient een lokaal uitvoeringsplan opgesteld te worden samen met gemeente en lokale partners en dienen de effecten van het beleid nauwkeurig gemonitord te worden met regelmatige en tijdige rapportage.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. Aan te geven dat Molenlanden tevreden is over de bereikte resultaten en ingestemd kan worden met de bestemming van het jaarrekeningresultaat. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2019. 3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en als zienswijze in te brengen dat ingestemd kan worden de te intensiveren koers gericht op ontwikkeling, begeleiding en uitstroom en maximalisatie van de loonwaarde. Waarbij wel wordt aangedrongen op een sterkere lokale ketensamenwerking met alle partners. Daarvoor dient voor 1 oktober 2019 een lokaal uitvoeringsplan opgesteld te worden samen met gemeente en lokale partners en dienen de effecten van het beleid nauwkeurig gemonitord te worden met regelmatige en tijdige rapportage. 4. Aan te geven dat de reactie op Kringloopcentrum het Goed in een later stadium – naar aanleiding van de meningsvormende raad van 25 juni 2019 – volgt.

  De raad spreekt uit dat er voor 1 oktober 2019 een lokaal uitvoeringsplan moet worden opgesteld en voegt nog een punt toe aan het gevraagde besluit, te weten:
  4. Aan te geven dat de reactie op Kringloopcentrum het Goed in een later stadium – naar aanleiding van de meningsvormende raad van 25 juni 2019 – volgt.


  Toezeggingen
  Titel
  Toezeggingen financiële stukken 2018, 2019 en 2020 Gemeenschappelijke Regeling Avres

  02:48:54 - 02:50:06 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:50:06 - 02:50:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:50:08 - 02:51:09 - A.A.J. (Anneke) Hartog
  02:51:09 - 02:51:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:51:12 - 02:51:22 - P. (Paul) Verschoor
  02:51:22 - 02:51:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:51:28 - 02:52:39 - P. (Piet), de Gruijter
  02:52:39 - 02:52:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:52:43 - 02:54:24 - C.G.N. (Curt) Roth
  02:54:24 - 02:54:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:54:24 - 02:57:07 - P.D. (Erik) Jonker
  02:57:07 - 02:57:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:57:32 - 02:57:42 - Inspreker/wethouder
  02:57:42 - 02:59:45 - A. (Bram) Visser
  02:59:45 - 02:59:48 - P.D. (Erik) Jonker
  02:59:48 - 03:00:17 - Inspreker/wethouder
  03:00:17 - 03:00:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:00:27 - 03:00:41 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  03:00:41 - 03:00:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:00:45 - 03:01:04 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  03:01:04 - 03:01:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:01:10 - 03:01:29 - J. (Joke) Stravers
  03:01:29 - 03:01:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:01:44 - 03:02:03 - Inspreker/wethouder
  03:02:03 - 03:02:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.i


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de regionale Urgentieverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2019-2023, gemeente Molenlanden vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de regionale Urgentieverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2019-2023, gemeente Molenlanden vast te stellen.

  Toezeggingen
  Titel
  Regionale urgentieverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2019-2023, gemeente Molenlanden

  03:02:39 - 03:03:49 - B. (Bas), de Groot
  03:03:49 - 03:03:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:03:54 - 03:04:54 - A.J. (Ad) van Rees
  03:04:54 - 03:04:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:04:56 - 03:04:58 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:04:58 - 03:05:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:05:05 - 03:05:35 - B. (Bas), de Groot
  03:05:35 - 03:05:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:05:37 - 03:06:28 - L. (Leo) Timmer
  03:06:28 - 03:06:31 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:06:31 - 03:06:35 - J. (Joke) Stravers
  03:06:35 - 03:06:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:06:37 - 03:07:12 - P. (Paul) Verschoor
  03:07:12 - 03:07:49 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:07:49 - 03:08:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:08:06 - 03:08:34 - Inspreker/wethouder
  03:08:34 - 03:09:25 - B. (Bas), de Groot
  03:09:25 - 03:09:26 - Inspreker/wethouder
  03:09:26 - 03:09:32 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:09:41 - 03:09:42 - B. (Bas), de Groot
  03:10:22 - 03:10:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:10:23 - 03:10:33 - J. (Joke) Stravers
  03:10:33 - 03:10:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:10:39 - 03:10:47 - Inspreker/wethouder
  03:10:47 - 03:10:49 - B. (Bas), de Groot
  03:10:49 - 03:12:57 - Inspreker/wethouder
  03:12:57 - 03:13:19 - P. (Paul) Verschoor
  03:13:19 - 03:13:32 - Inspreker/wethouder
  03:13:32 - 03:13:35 - P. (Paul) Verschoor
  03:13:35 - 03:13:50 - Inspreker/wethouder
  03:13:50 - 03:13:53 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:13:53 - 03:14:01 - Inspreker/wethouder
  03:14:01 - 03:14:02 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:14:02 - 03:14:05 - Inspreker/wethouder
  03:14:05 - 03:14:29 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:14:29 - 03:15:28 - Inspreker/wethouder
  03:15:28 - 03:15:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:15:39 - 03:17:29 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  03:17:29 - 03:17:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.j


  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan 'Goudriaan, Noordzijde 60’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPnoordzijde60GDA-VG01); het plan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ met één bouwvlak naar de bestemming ‘Wonen’, inhoudende:
   a. het omzetten van de boerderijwoning naar één burgerwoning,
   b. het omzetten van de bestaande zorgwoning naar burgerwoning, alsmede
   c. het realiseren van 2 (schuur)woningen;
  2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan 'Goudriaan, Noordzijde 60’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPnoordzijde60GDA-VG01); het plan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ met één bouwvlak naar de bestemming ‘Wonen’, inhoudende: a. het omzetten van de boerderijwoning naar één burgerwoning, b. het omzetten van de bestaande zorgwoning naar burgerwoning, alsmede c. het realiseren van 2 (schuur)woningen; 2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.

  Toezeggingen
  Titel
  Bestemmingsplan Goudriaan, Noordzijde 60

  03:17:37 - 03:17:46 - Inspreker/wethouder
  03:17:46 - 03:17:48 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  03:17:48 - 03:20:11 - Inspreker/wethouder
  03:20:11 - 03:20:15 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  03:20:44 - 03:20:54 - Inspreker/wethouder
  03:21:33 - 03:21:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:21:34 - 03:21:37 - Inspreker/wethouder
  03:21:37 - 03:22:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7
 • 7.b


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan 'Bleskensgraaf, Heulenslag 72’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPheulenslag72BLG-VG01); het plan voorziet in het, na splitsing van het perceel D 353 (aangrenzend aan Heulenslag 72), gedeeltelijk wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ in ‘Wonen’; 2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.
 • 7.c


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit voor klachten die betrekking hebben op de gemeenteraad, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de door het college aangewezen centrale klachtbehandelaar, de heer P. Hugense, aan te wijzen als centrale klachtbehandelaar en de door het college aangewezen plaatsvervangend centrale klacht behandelaar, de heer A.P. Platen, aan te wijzen als plaatsvervangend klachtbehandelaar.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit unaniem voor klachten die betrekking hebben op de gemeenteraad, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de door het college aangewezen centrale klachtbehandelaar, de heer P. Hugense, aan te wijzen als centrale klachtbehandelaar en de door het college aangewezen plaatsvervangend centrale klacht behandelaar, de heer A.P. Platen, aan te wijzen als plaatsvervangend klachtbehandelaar.
 • 7.d


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de ‘Verordening Stimuleringslening non-profitorganisaties Molenlanden’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening Stimuleringslening non-profitorganisaties gemeente Giessenlanden’ en de ‘Verordening Stimuleringslening non-profitorganisaties gemeente Molenwaard’.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de ‘Verordening Stimuleringslening non-profitorganisaties Molenlanden’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening Stimuleringslening non-profitorganisaties gemeente Giessenlanden’ en de ‘Verordening Stimuleringslening non-profitorganisaties gemeente Molenwaard’.
 • 7.e


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het college toestemming te verlenen tot vaststelling/wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem het college toestemming te verlenen tot vaststelling/wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit.
 • 7.f


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit het college toestemming te verlenen tot vaststelling van de vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit unaniem het college toestemming te verlenen tot vaststelling van de vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
 • 7.g

  De agendacommissie heeft ingestemd om een beslispunt aan het voorstel toe te voegen te weten: in te stemmen met het toetreden van de gemeente Vijfheerenlanden als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden per 1 juni 2019.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het college toestemming te verlenen tot vaststelling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. in te stemmen met het toetreden van de gemeente Vijfheerenlanden als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden per 1 juni 2019; 2. het college toestemming te verlenen tot vaststelling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden.
 • 7.h


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  • de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden vast te stellen;
  • de Adviesraad Sociaal Domein, het Gehandicaptenplatform Zedje, de Seniorenraad en de Bouwcommissie als zelfstandige adviesorganen aan te merken;
  •  de Verordening Bouwcommissie Molenlanden vast te stellen.
   


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: - de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden vast te stellen; - de Adviesraad Sociaal Domein, het Gehandicaptenplatform Zedje, de Seniorenraad en de Bouwcommissie als zelfstandige adviesorganen aan te merken; - de Verordening Bouwcommissie Molenlanden vast te stellen.
 • 8

  Naar aanleiding van een brief van een inwoner die zich zorgen maakt over het kappen van bomen vraagt de heer Stam (CU) naar de harmonisatie van de kapvergunning van Giessenlanden en de boomstructuur van Molenwaard. Van welke uitgangspunten wordt bij deze harmonisatie uitgegaan?
  Het college is bezig met de harmonisatie.  Toezeggingen
  Titel
  Toezeggingen in raadsinformatiebrieven
  Werken op zondag

  03:23:10 - 03:23:10 - H. (Harry) Stam
  03:23:10 - 03:23:12 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  03:23:12 - 03:23:17 - H. (Harry) Stam
  03:23:17 - 03:23:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:23:29 - 03:24:50 - W.C. (Wietse) Blok
  03:24:50 - 03:24:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:24:53 - 03:26:19 - H. (Harry) Stam
  03:26:19 - 03:26:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:26:46 - 03:26:51 - H. (Harry) Stam
  03:26:51 - 03:26:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:26:55 - 03:27:42 - Inspreker/wethouder
  03:27:42 - 03:28:03 - H. (Harry) Stam
  03:28:03 - 03:28:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:28:03 - 03:28:16 - Inspreker/wethouder
  03:28:16 - 03:29:00 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 9

  De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.