Besluitvormende raad

dinsdag 12 november 2019 19:30 - 22:15
Locatie:
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter:
D.R. (Dirk) van der Borg

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


  00:00:20 - 00:02:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 2
 • 3


  Besluit
  De besluitenlijst van 29 oktober 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4

  Er zijn geen mededelingen.

 • 5

  De heer Blok (SGP) stelt vragen over de overdracht van wegen door het Waterschap.


  Toezeggingen
  Titel
  Overdracht wegen door Waterschap

  00:02:39 - 00:03:32 - W.C. (Wietse) Blok
  00:03:32 - 00:03:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:03:44 - 00:03:57 - Inspreker/wethouder
  00:03:57 - 00:04:58 - W.C. (Wietse) Blok
  00:04:58 - 00:05:00 - Inspreker/wethouder
  00:05:00 - 00:05:12 - W.C. (Wietse) Blok
  00:05:12 - 00:06:04 - Inspreker/wethouder
  00:06:04 - 00:06:30 - W.C. (Wietse) Blok
  00:06:30 - 00:06:32 - Inspreker/wethouder
  00:06:32 - 00:07:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6
 • 6.a.1


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de Begroting 2020 vast te stellen;
  2. de investeringsbudgetten vast te stellen voor het jaar 2020 zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 3.7 van de begroting.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. de begroting 2020 gewijzigd vast te stellen met dien verstande dat : er éénmalig aanvullend op de reguliere jaarlijkse subsidieverordening € 200.000 in 2020 gevoteerd wordt om de OZB lasten van stichtingen en verenigingen van niet commerciële partijen in Molenlanden te compenseren en dit te verwerken in het resultaat van de begroting 2020. 2. de investeringsbudgetten vast te stellen voor het jaar 2020 zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 3.7 van de begroting.

  Amendementen
  Titel
  2019-021 Begroting - OZB
  2019-022 Bezorgkosten (reis)documenten
  2019-023 Begroting OZB
  2019-024 - Brugcoachtraject
  Moties
  Titel
  2019-022 Duurzaam verkeer
  2019-023 Aanpak Eenzaamheid
  2019-024 Sport
  Toezeggingen
  Titel
  Aanpak Eenzaamheid
  Stikstofproblematiek

  00:07:26 - 00:09:06 - J. (Joke) Stravers
  00:09:06 - 00:09:39 - A.J. (Ad) van Rees
  00:09:58 - 00:10:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:10:15 - 00:16:54 - J. (Jan) Lock
  00:16:54 - 00:17:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:17:24 - 00:22:57 - H. (Harry) Stam
  00:22:57 - 00:22:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:22:59 - 00:25:00 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:25:00 - 00:25:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:25:06 - 00:25:39 - P. (Paul) Verschoor
  00:25:39 - 00:26:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:26:25 - 00:29:35 - Inspreker/wethouder
  00:29:35 - 00:29:49 - H. (Harry) Stam
  00:29:49 - 00:29:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:29:49 - 00:29:51 - Inspreker/wethouder
  00:29:51 - 00:30:50 - J. (Jan) Lock
  00:30:50 - 00:32:43 - Inspreker/wethouder
  00:32:43 - 00:32:46 - J. (Jan) Lock
  00:32:46 - 00:32:49 - Inspreker/wethouder
  00:32:49 - 00:34:09 - A.J. (Ad) van Rees
  00:34:10 - 00:34:12 - Inspreker/wethouder
  00:34:12 - 00:34:32 - P. (Paul) Verschoor
  00:34:32 - 00:34:32 - Inspreker/wethouder
  00:34:32 - 00:34:42 - P. (Paul) Verschoor
  00:34:42 - 00:34:45 - Inspreker/wethouder
  00:34:45 - 00:34:45 - J. (Jan) Lock
  00:34:46 - 00:34:50 - P. (Paul) Verschoor
  00:34:50 - 00:35:50 - Inspreker/wethouder
  00:35:50 - 00:37:15 - J. (Jan) Lock
  00:37:15 - 00:37:30 - H. (Harry) Stam
  00:37:30 - 00:37:30 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:37:30 - 00:39:38 - Inspreker/wethouder
  00:39:38 - 00:40:13 - J. (Jan) Lock
  00:40:13 - 00:40:45 - Inspreker/wethouder
  00:40:45 - 00:41:09 - J. (Jan) Lock
  00:41:09 - 00:41:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:41:09 - 00:41:33 - Inspreker/wethouder
  00:41:33 - 00:42:04 - H. (Harry) Stam
  00:42:04 - 00:42:07 - Inspreker/wethouder
  00:42:07 - 00:42:20 - P. (Paul) Verschoor
  00:42:20 - 00:44:01 - Inspreker/wethouder
  00:44:01 - 00:44:38 - H. (Harry) Stam
  00:44:38 - 00:44:48 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:44:48 - 00:44:49 - Inspreker/wethouder
  00:44:49 - 00:44:53 - H. (Harry) Stam
  00:44:53 - 00:44:55 - Inspreker/wethouder
  00:44:55 - 00:45:04 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:45:04 - 00:45:26 - H. (Harry) Stam
  00:45:26 - 00:45:34 - Inspreker/wethouder
  00:45:34 - 00:45:41 - P. (Paul) Verschoor
  00:45:41 - 00:45:43 - Inspreker/wethouder
  00:45:43 - 00:46:04 - H. (Harry) Stam
  00:46:04 - 00:46:05 - Inspreker/wethouder
  00:46:05 - 00:46:07 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:46:07 - 00:46:09 - Inspreker/wethouder
  00:46:09 - 00:46:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:46:26 - 00:48:02 - Inspreker/wethouder
  00:48:05 - 00:48:10 - J. (Jan) Lock
  00:48:10 - 00:48:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:48:12 - 00:49:05 - J. (Joke) Stravers
  00:49:06 - 00:49:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:49:08 - 00:50:23 - Inspreker/wethouder
  00:50:23 - 00:50:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:50:27 - 00:51:34 - J. (Jan) Lock
  00:51:34 - 00:51:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:51:35 - 00:51:43 - Inspreker/wethouder
  00:51:43 - 00:51:47 - J. (Jan) Lock
  00:51:47 - 00:52:11 - Inspreker/wethouder
  00:52:11 - 00:52:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:52:14 - 00:52:38 - H. (Harry) Stam
  00:52:38 - 00:52:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:52:39 - 00:52:56 - Inspreker/wethouder
  00:52:56 - 00:53:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:53:03 - 00:55:22 - Inspreker/wethouder
  00:55:22 - 00:55:25 - H. (Harry) Stam
  00:56:19 - 00:56:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:56:21 - 00:56:30 - P. (Paul) Verschoor
  00:56:30 - 00:56:39 - Inspreker/wethouder
  00:56:39 - 00:56:50 - P. (Paul) Verschoor
  00:56:50 - 00:56:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:56:52 - 00:57:05 - Inspreker/wethouder
  00:57:05 - 00:57:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:57:17 - 00:58:08 - Inspreker/wethouder
  00:58:08 - 00:58:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:58:10 - 00:58:32 - H. (Harry) Stam
  00:58:32 - 00:58:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:58:34 - 00:58:43 - Inspreker/wethouder
  00:58:43 - 00:58:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:58:45 - 00:59:01 - H. (Harry) Stam
  00:59:01 - 00:59:31 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:59:31 - 01:00:54 - Inspreker/wethouder
  01:00:54 - 01:00:56 - J. (Jan) Lock
  01:00:56 - 01:01:07 - Inspreker/wethouder
  01:01:07 - 01:01:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:01:17 - 01:03:01 - J. (Jan) Lock
  01:03:01 - 01:03:03 - Inspreker/wethouder
  01:03:03 - 01:03:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:03:50 - 01:03:55 - J. (Jan) Lock
  01:03:55 - 01:04:02 - Inspreker/wethouder
  01:04:02 - 01:04:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:04:27 - 01:04:49 - J. (Joke) Stravers
  01:04:49 - 01:04:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:04:55 - 01:05:33 - J. (Jan) Lock
  01:05:33 - 01:06:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:06:03 - 01:06:18 - A.J. (Ad) van Rees
  01:06:18 - 01:06:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:06:21 - 01:06:24 - J. (Jan) Lock
  01:06:24 - 01:06:26 - A.J. (Ad) van Rees
  01:06:27 - 01:07:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:07:23 - 01:07:25 - J. (Jan) Lock
  01:07:25 - 01:08:08 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:08:08 - 01:08:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:08:25 - 01:11:34 - Inspreker/wethouder
  01:11:34 - 01:11:35 - J. (Jan) Lock
  01:11:35 - 01:11:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:11:50 - 01:12:13 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:12:14 - 01:12:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:12:46 - 01:12:58 - J. (Jan) Lock
  01:12:58 - 01:13:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:13:01 - 01:13:04 - A.J. (Ad) van Rees
  01:13:04 - 01:13:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:13:28 - 01:13:57 - A.J. (Ad) van Rees
  01:13:57 - 01:13:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:13:59 - 01:14:49 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:14:49 - 01:14:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:14:52 - 01:14:59 - Inspreker/wethouder
  01:14:59 - 01:15:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:28:29 - 01:29:28 - A.J. (Ad) van Rees
  01:29:28 - 01:30:04 - J. (Jan) Lock
  01:30:04 - 01:30:43 - A.J. (Ad) van Rees
  01:30:43 - 01:31:07 - J. (Joke) Stravers
  01:31:07 - 01:31:32 - H. (Harry) Stam
  01:31:32 - 01:32:02 - A.J. (Ad) van Rees
  01:32:02 - 01:32:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:32:12 - 01:33:07 - J. (Jan) Lock
  01:33:07 - 01:33:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:33:12 - 01:33:13 - A.J. (Ad) van Rees
  01:33:13 - 01:33:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:33:16 - 01:34:12 - J. (Joke) Stravers
  01:34:12 - 01:34:20 - H. (Harry) Stam
  01:34:44 - 01:34:45 - J. (Joke) Stravers
  01:34:45 - 01:34:47 - H. (Harry) Stam
  01:34:47 - 01:34:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:34:50 - 01:35:30 - J. (Joke) Stravers
  01:35:30 - 01:35:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:35:32 - 01:35:56 - H. (Harry) Stam
  01:35:56 - 01:35:59 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:35:59 - 01:36:01 - H. (Harry) Stam
  01:36:01 - 01:36:06 - J. (Joke) Stravers
  01:36:06 - 01:36:38 - H. (Harry) Stam
  01:36:38 - 01:36:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:36:39 - 01:37:06 - J. (Joke) Stravers
  01:37:06 - 01:37:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:37:09 - 01:37:47 - J. (Jan) Lock
  01:37:47 - 01:37:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:37:49 - 01:38:56 - Inspreker/wethouder
  01:38:56 - 01:39:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:39:10 - 01:40:01 - P. (Paul) Verschoor
  01:40:01 - 01:40:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:40:12 - 01:40:37 - A.J. (Ad) van Rees
  01:40:37 - 01:40:41 - P. (Paul) Verschoor
  01:40:41 - 01:41:00 - A.J. (Ad) van Rees
  01:41:00 - 01:41:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:41:01 - 01:41:02 - H. (Harry) Stam
  01:41:02 - 01:41:04 - J. (Jan) Lock
  01:41:04 - 01:41:05 - P. (Paul) Verschoor
  01:41:26 - 01:41:27 - A.J. (Ad) van Rees
  01:41:27 - 01:41:29 - J. (Jan) Lock
  01:41:29 - 01:41:40 - A.J. (Ad) van Rees
  01:41:40 - 01:41:41 - P. (Paul) Verschoor
  01:41:43 - 01:41:47 - J. (Jan) Lock
  01:41:50 - 01:42:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:42:03 - 01:42:37 - A.J. (Ad) van Rees
  01:42:37 - 01:42:44 - J. (Jan) Lock
  01:42:44 - 01:42:45 - A.J. (Ad) van Rees
  01:42:57 - 01:42:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:42:58 - 01:43:02 - A.J. (Ad) van Rees
  01:43:02 - 01:43:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:43:03 - 01:43:04 - P. (Paul) Verschoor
  01:43:04 - 01:43:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:43:06 - 01:43:14 - P. (Paul) Verschoor
  01:43:14 - 01:43:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:43:15 - 01:43:23 - A.J. (Ad) van Rees
  01:43:23 - 01:43:33 - P. (Paul) Verschoor
  01:43:34 - 01:43:41 - A.J. (Ad) van Rees
  01:43:41 - 01:43:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:43:47 - 01:43:56 - A.J. (Ad) van Rees
  01:43:56 - 01:44:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:44:06 - 01:44:07 - A.J. (Ad) van Rees
  01:44:07 - 01:44:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:44:16 - 01:45:38 - A.J. (Ad) van Rees
  01:45:38 - 01:45:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:45:41 - 01:45:47 - A.J. (Ad) van Rees
  01:45:47 - 01:45:52 - H. (Harry) Stam
  01:46:03 - 01:46:20 - A.J. (Ad) van Rees
  01:46:20 - 01:46:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:46:28 - 01:49:08 - J. (Joke) Stravers
  01:49:08 - 01:49:19 - J. (Jan) Lock
  01:49:30 - 01:49:31 - J. (Joke) Stravers
  01:49:31 - 01:49:53 - J. (Jan) Lock
  01:49:53 - 01:49:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:49:55 - 01:50:26 - J. (Joke) Stravers
  01:50:26 - 01:50:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:50:27 - 01:51:18 - J. (Jan) Lock
  01:51:21 - 01:51:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:51:23 - 01:52:25 - J. (Joke) Stravers
  01:52:25 - 01:52:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:52:26 - 01:52:26 - J. (Jan) Lock
  01:52:26 - 01:52:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:52:28 - 01:53:09 - J. (Joke) Stravers
  01:53:09 - 01:53:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:53:10 - 01:53:11 - J. (Joke) Stravers
  01:53:11 - 01:53:29 - P. (Paul) Verschoor
  01:53:40 - 01:53:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:53:41 - 01:53:43 - P. (Paul) Verschoor
  01:53:43 - 01:53:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:53:45 - 01:53:47 - J. (Jan) Lock
  01:53:47 - 01:53:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:53:48 - 01:53:53 - J. (Joke) Stravers
  01:53:53 - 01:53:54 - J. (Jan) Lock
  01:53:54 - 01:54:19 - J. (Joke) Stravers
  01:54:20 - 01:54:33 - P. (Paul) Verschoor
  01:54:33 - 01:54:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:54:34 - 01:54:35 - P. (Paul) Verschoor
  01:54:35 - 01:54:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:54:39 - 01:54:40 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:54:40 - 01:54:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:54:41 - 01:54:45 - J. (Joke) Stravers
  01:54:45 - 01:54:51 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:55:10 - 01:55:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:55:12 - 01:56:33 - J. (Jan) Lock
  01:56:33 - 01:56:36 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:56:48 - 01:56:49 - J. (Jan) Lock
  01:57:11 - 01:57:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:57:16 - 01:58:35 - J. (Joke) Stravers
  01:58:35 - 01:58:36 - H. (Harry) Stam
  01:59:27 - 01:59:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:59:28 - 02:00:39 - J. (Joke) Stravers
  02:00:39 - 02:00:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:00:40 - 02:00:42 - J. (Joke) Stravers
  02:00:42 - 02:00:45 - H. (Harry) Stam
  02:00:52 - 02:00:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:00:53 - 02:01:50 - J. (Joke) Stravers
  02:01:50 - 02:02:02 - J. (Jan) Lock
  02:02:02 - 02:02:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:02:03 - 02:02:33 - J. (Joke) Stravers
  02:02:33 - 02:02:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:02:35 - 02:02:58 - J. (Jan) Lock
  02:02:58 - 02:03:01 - J. (Joke) Stravers
  02:03:01 - 02:03:04 - J. (Jan) Lock
  02:03:04 - 02:03:24 - J. (Joke) Stravers
  02:03:24 - 02:03:25 - J. (Jan) Lock
  02:03:25 - 02:03:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:03:27 - 02:03:49 - J. (Jan) Lock
  02:03:49 - 02:03:51 - J. (Joke) Stravers
  02:03:52 - 02:04:14 - H. (Harry) Stam
  02:04:14 - 02:04:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:04:15 - 02:04:16 - J. (Jan) Lock
  02:04:16 - 02:04:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:04:22 - 02:07:57 - J. (Jan) Lock
  02:07:57 - 02:08:23 - J. (Joke) Stravers
  02:08:24 - 02:08:51 - J. (Jan) Lock
  02:08:51 - 02:08:52 - J. (Joke) Stravers
  02:08:53 - 02:10:06 - J. (Jan) Lock
  02:10:06 - 02:10:09 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:10:28 - 02:10:37 - J. (Jan) Lock
  02:10:37 - 02:10:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:10:39 - 02:10:40 - J. (Jan) Lock
  02:10:40 - 02:10:52 - P. (Paul) Verschoor
  02:10:52 - 02:10:58 - J. (Jan) Lock
  02:10:58 - 02:11:01 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:11:23 - 02:11:27 - J. (Jan) Lock
  02:11:27 - 02:11:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:11:27 - 02:11:56 - J. (Jan) Lock
  02:11:56 - 02:12:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:12:02 - 02:12:39 - H. (Harry) Stam
  02:12:39 - 02:12:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:12:39 - 02:12:51 - A.J. (Ad) van Rees
  02:12:51 - 02:12:53 - H. (Harry) Stam
  02:12:56 - 02:12:57 - A.J. (Ad) van Rees
  02:12:57 - 02:12:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:12:57 - 02:13:32 - H. (Harry) Stam
  02:13:32 - 02:13:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:13:34 - 02:13:50 - P. (Paul) Verschoor
  02:13:51 - 02:14:33 - H. (Harry) Stam
  02:14:33 - 02:14:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:14:34 - 02:15:50 - H. (Harry) Stam
  02:15:50 - 02:15:56 - J. (Jan) Lock
  02:15:56 - 02:17:46 - H. (Harry) Stam
  02:17:46 - 02:17:56 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:17:56 - 02:17:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:17:56 - 02:18:09 - H. (Harry) Stam
  02:18:09 - 02:18:17 - P. (Paul) Verschoor
  02:18:17 - 02:18:54 - H. (Harry) Stam
  02:18:54 - 02:18:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:18:57 - 02:19:59 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:19:59 - 02:20:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:20:02 - 02:20:55 - P. (Paul) Verschoor
  02:20:55 - 02:21:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:21:40 - 02:22:04 - J. (Jan) Lock
  02:22:04 - 02:23:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:27:12 - 02:27:26 - J. (Jan) Lock
  02:27:27 - 02:27:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:27:37 - 02:28:41 - J. (Jan) Lock
  02:28:41 - 02:28:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:28:46 - 02:29:16 - Inspreker/wethouder
  02:29:16 - 02:29:18 - J. (Jan) Lock
  02:29:18 - 02:29:41 - Inspreker/wethouder
  02:30:14 - 02:30:19 - J. (Jan) Lock
  02:30:19 - 02:33:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:33:09 - 02:33:13 - A.J. (Ad) van Rees
  02:33:13 - 02:33:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.a.2


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het Koersdocument Bezuinigingen vast te stellen en in te
  stemmen met het vrijmaken van een werkbudget van € 50.000,- en dit te dekken uit de Algemene
  Reserve.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: het Koersdocument Bezuinigingen vast te stellen en in te stemmen met het vrijmaken van een werkbudget van € 50.000,- en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

  Amendementen
  Titel
  2019-025 Koersdocument Bezuinigingen
  Toezeggingen
  Titel
  Koersdocument bezuinigingen
 • 6.b  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. kennis te nemen van de voorgestelde Begrotingswijziging GR DG&J ZHZ onderdeel SOJ 2019 en 2020;
  2. een zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging GR DG&J ZHZ onderdeel SOJ 2019 en 2020 met als strekking:
  • dat ingestemd kan worden met begrotingswijzingen 2019 en 2020;
  • dat dringend wordt verzocht om meer inzicht in de oorzaken van de stijgende kosten van de jeugdhulp te geven;
  • dat, om de kosten omlaag te brengen, dringend wordt verzocht voortgang te maken in de uitwerking en besluitvorming van maatregelen hiervoor;
  • dat voorwaardelijk is dat het Plan van Aanpak Grip op Jeugdhulp, de in te zetten maatregelen en het solidariteitsvraagstuk in samenhang worden uitgewerkt en ter zienswijze aan de gemeenteraden worden voorgelegd.
  • dat verzocht wordt om met concrete voorstellen en of alternatieven te komen voor de taakstellende besparing van 5 miljoen ter voorkoming dat de effecten hiervan voor rekening komen van de gemeente.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. kennis te nemen van de voorgestelde Begrotingswijziging GR DG&J ZHZ onderdeel SOJ 2019 en 2020; 2. een zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging GR DG&J ZHZ onderdeel SOJ 2019 en 2020 met als strekking: - dat ingestemd kan worden met begrotingswijzingen 2019 en 2020; - dat dringend wordt verzocht om meer inzicht in de oorzaken van de stijgende kosten van de jeugdhulp te geven; - dat, om de kosten omlaag te brengen, dringend wordt verzocht voortgang te maken in de uitwerking en besluitvorming van maatregelen hiervoor; - dat voorwaardelijk is dat het Plan van Aanpak Grip op Jeugdhulp, de in te zetten maatregelen en het solidariteitsvraagstuk in samenhang worden uitgewerkt en ter zienswijze aan de gemeenteraden worden voorgelegd. 3. de bijgevoegde concept-zienswijzebrief gewijzigd vast te stellen met dien verstande dat de volgende zinnen worden aangepast en toegevoegd: 1.Bij het onderwerp Voorgestelde begrotingswijzigingen in de tweede alinea aan de zin “Wij verzoeken u dringend om hier voortgang in te maken” toe te voegen: “en daarbij te streven naar een samenhangend pakket maatregelen, waarbij het uitgangspunt een combinatie is van kostenbeheersing en sturen op de kwaliteit van de zorg in plaats van een primaire focus op kostenbesparing.” 2.Bij het onderwerp bezuinigingstaakstelling na de eerste zin toe te voegen: “Wij missen de financiële onderbouwing voor de maatregelen in het concept Plan van Aanpak Grip op Jeugdhulp. Wij verzoeken het algemeen bestuur met nadruk dit gelijktijdig aan te leveren met de definitieve conceptversie van het Plan van Aanpak Grip op Jeugdhulp.” 3.Bij het onderwerp bezuinigingstaakstelling de laatste zin te wijzigen in: “Gezien het risico voor de begroting van onze gemeente verwachten we dat u zich tot het uiterste inspant om met concrete voorstellen en/of alternatieven te komen voor de taakstellende besparing ter voorkoming van een begrotingscorrectie door de Provincie en dat de effecten hiervan voor rekening komen van de gemeenten.”

  Amendementen
  Titel
  2019-026 Zienswijzebrief begrotingswijziging GR DG&J 2019 en 2020 onderdeel SOJ

  02:33:53 - 02:35:50 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:35:50 - 02:35:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:35:53 - 02:36:24 - P. (Piet), de Gruijter
  02:36:24 - 02:36:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:36:27 - 02:36:47 - D.D. (Dagmar) van den Herik
  02:36:47 - 02:36:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:36:51 - 02:37:15 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:37:15 - 02:37:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:37:16 - 02:37:41 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:37:41 - 02:37:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:37:44 - 02:37:54 - P. (Paul) Verschoor
  02:37:54 - 02:38:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:38:06 - 02:41:41 - Inspreker/wethouder
  02:41:41 - 02:41:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:41:46 - 02:41:53 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:41:53 - 02:41:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:41:57 - 02:42:04 - D.D. (Dagmar) van den Herik
  02:42:04 - 02:42:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:42:08 - 02:43:05 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:43:05 - 02:44:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7
 • 7.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit kennis te nemen van de Verordening op de Cliëntenparticipatie Avres 2020 en als zienswijze in te dienen dat de taken en bevoegdheden van de cliëntenraad te beperkt zijn geformuleerd en niet alle taken van de gemeenschappelijke regeling Avres bevatten waarbij het van belang is om deze wel te borgen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem kennis te nemen van de Verordening op de Cliëntenparticipatie Avres 2020 en als zienswijze in te dienen dat de taken en bevoegdheden van de cliëntenraad te beperkt zijn geformuleerd en niet alle taken van de gemeenschappelijke regeling Avres bevatten waarbij het van belang is om deze wel te borgen.
 • 8

  De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.