Besluitvormende raad

dinsdag 26 november 2019 19:30
Locatie:
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter:
D.R. (Dirk) van der Borg

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


  00:00:23 - 00:04:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 2

  Achtereenvolgens wordt er ingesproken over de problematiek Voorstraat/Sluis Groot-Ammers door:
  de heer Vink
  mw. Van Houwelingen
  de heer Van Andel
  de heer Van de Graaf


  00:04:17 - 00:08:43 - Inspreker/wethouder
  00:08:43 - 00:08:57 - A.J. (Ad) van Rees
  00:08:57 - 00:09:51 - Inspreker/wethouder
  00:09:51 - 00:10:41 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:10:41 - 00:15:28 - Inspreker/wethouder
  00:15:28 - 00:16:29 - P.D. (Erik) Jonker
  00:16:29 - 00:23:46 - Inspreker/wethouder
  00:23:46 - 00:24:16 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:24:16 - 00:24:38 - Inspreker/wethouder
  00:24:38 - 00:24:40 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:24:40 - 00:24:49 - Inspreker/wethouder
  00:24:49 - 00:25:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 3
 • 4

  Wethouder Quik vertelt de stand van zaken over de overdracht van wegen door het Waterschap en het standpunt van het college.
  In het presidium van donderdag 28 november a.s. komt de planning van dit onderwerp aan de orde.

  Wethouder Lanser meldt de zorgen van het college over de overname van de jeugdzorg door zorgaanbieder Careyn. Dit geldt met name voor de consultatiebureaus in Molenlanden vanaf 2020. Vandaag is er een brandbrief verstuurd naar Careyn.


  00:25:34 - 00:28:38 - Inspreker/wethouder
  00:28:38 - 00:29:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:29:17 - 00:31:19 - Inspreker/wethouder
  00:31:19 - 00:31:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 5

  Mevrouw De Moel (Doe mee!) stelt vragen over aandacht voor de dienstverlening en de vaccinatie bij de aanbesteding m.b.t. de consultatiebureau’s.
  Mevrouw Zijlstra (CU) vraagt hoe dit (twee consultatiebureau’s) heeft kunnen gebeuren. Er zal toch een programma van eisen zijn opgesteld waarin deze zaken zijn opgenomen?
  Wethouder Lanser gaat in op de vragen.


  00:31:39 - 00:31:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:31:40 - 00:32:57 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:32:57 - 00:32:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:32:58 - 00:33:31 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  00:33:31 - 00:33:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:33:33 - 00:34:23 - Inspreker/wethouder
  00:34:23 - 00:35:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:35:18 - 00:35:34 - P. (Paul) Verschoor
  00:35:34 - 00:35:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:35:35 - 00:35:55 - Inspreker/wethouder
  00:35:55 - 00:36:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6
 • 6.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het besluit van het college over het principeverzoek voor Camping de Put, Bloklandsekade 3 in Ottoland, te bekrachtigen, inhoudende: in principe akkoord te gaan met het principeverzoek voor Camping De Put te Ottoland, onder voorwaarden dat:

  1. er een tijdelijke omgevingsvergunning en exploitatievergunning voor vijf jaar verleend wordt;
  2. er aanvullend een anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer afgesloten wordt;
  3. in de vergunningen en anterieure overeenkomst in ieder geval de volgende voorwaarden een plek krijgen:
   a. in de startsituatie kunnen maximaal 120 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
   b. dit aantal is uit te breiden naar maximaal 210 op goedkeuring van het college waarbij het vrijspelen van woningen in de bestaande woningvoorraad en behoefte lokale bedrijven een criterium is;
   c. een goede ontsluiting en parkeervoorziening op eigen terrein, conform de geldende parkeernorm van de gemeente, en er wordt een vervoersplan ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd voor minimaliseren verkeersbewegingen van werknemers;
   d. de locatie voldoet minimaal aan de vereisten uit het SNF-keurmerk en Bouwbesluit (inclusief normering ten aanzien van m² per persoon);
   e. huisvesting arbeidsmigranten wordt alleen toegestaan aan de oostkant van De Put;
   f. het inrichtingsplan van de camping wordt in samenwerking met campinggasten en gemeente uitgewerkt;
   g. initiatiefnemer realiseert voldoende passende (vrijetijds)voorzieningen voor recreanten en arbeidsmigranten;
   h. tussen gemeente en initiatiefnemer worden afspraken gemaakt gericht op voorkomen van overlast en sociale onveiligheid op de locatie en de omgeving van de locatie;
   i. initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van beheer 24 uur per dag om de veiligheid en handhaving te garanderen;
   j. initiatiefnemer is verantwoordelijk het bijhouden van een nachtregister;
   k. initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het aantonen dat de shortstay arbeidsmigranten werkzaam zijn bij lokale bedrijven;
   l. initiatiefnemer dient belanghebbenden te betrekken bij uitwerking van de plannen. De gemeente is hierin faciliterend;
   m. er vindt periodiek overleg plaats tussen gemeente en initiatiefnemer over het nakomen van de voorwaarden in de vergunning en afspraken in de overeenkomst;
  4. een besluit genomen wordt over beoordelings- en verdelingscriteria van vergunningaanvragen voor huisvesting arbeidsmigranten, dit te publiceren en het verzoek van Camping De Put te toetsen aan deze criteria alvorens een tijdelijke vergunning verleend wordt;
  5. een evaluatie uit te voeren na het vierde jaar van de vergunningverlening.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het besluit van het college over het principeverzoek voor Camping de Put, Bloklandsekade 3 in Ottoland, te bekrachtigen, inhoudende: in principe akkoord te gaan met het principeverzoek voor Camping De Put te Ottoland, onder voorwaarden dat: 1. er een tijdelijke omgevingsvergunning en exploitatievergunning voor vijf jaar verleend wordt; 2. er aanvullend een anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer afgesloten wordt; 3. in de vergunningen en anterieure overeenkomst in ieder geval de volgende voorwaarden een plek krijgen: a. in de startsituatie kunnen maximaal 120 arbeidsmigranten gehuisvest worden; b. dit aantal is uit te breiden naar maximaal 210 op goedkeuring van het college waarbij het vrijspelen van woningen in de bestaande woningvoorraad en behoefte lokale bedrijven een criterium is; c. een goede ontsluiting en parkeervoorziening op eigen terrein, conform de geldende parkeernorm van de gemeente, en er wordt een vervoersplan ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd voor minimaliseren verkeersbewegingen van werknemers; d. de locatie voldoet minimaal aan de vereisten uit het SNF-keurmerk en Bouwbesluit (inclusief normering ten aanzien van m² per persoon); e. huisvesting arbeidsmigranten wordt alleen toegestaan aan de oostkant van De Put; f. het inrichtingsplan van de camping wordt in samenwerking met campinggasten en gemeente uitgewerkt; g. initiatiefnemer realiseert voldoende passende (vrijetijds)voorzieningen voor recreanten en arbeidsmigranten; h. tussen gemeente en initiatiefnemer worden afspraken gemaakt gericht op voorkomen van overlast en sociale onveiligheid op de locatie en de omgeving van de locatie; i. initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van beheer 24 uur per dag om de veiligheid en handhaving te garanderen; j. initiatiefnemer is verantwoordelijk het bijhouden van een nachtregister; k. initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het aantonen dat de shortstay arbeidsmigranten werkzaam zijn bij lokale bedrijven; l. initiatiefnemer dient belanghebbenden te betrekken bij uitwerking van de plannen. De gemeente is hierin faciliterend; m. er vindt periodiek overleg plaats tussen gemeente en initiatiefnemer over het nakomen van de voorwaarden in de vergunning en afspraken in de overeenkomst; 4. een besluit genomen wordt over beoordelings- en verdelingscriteria van vergunningaanvragen voor huisvesting arbeidsmigranten, dit te publiceren en het verzoek van Camping De Put te toetsen aan deze criteria alvorens een tijdelijke vergunning verleend wordt; 5. een evaluatie uit te voeren na het vierde jaar van de vergunningverlening.

  De fractie van Doe mee! stemt tegen het voorstel.


  Moties
  Titel
  2019-025 - Borging recreatie camping De Put
  2019-026 - Contactfunctionaris arbeidsmigranten

  00:36:55 - 00:36:56 - W.C. (Wietse) Blok
  00:36:56 - 00:36:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:36:58 - 00:36:58 - W.C. (Wietse) Blok
  00:36:58 - 00:37:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:37:19 - 00:37:56 - W.C. (Wietse) Blok
  00:37:56 - 00:38:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:38:35 - 00:40:10 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  00:40:10 - 00:40:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:40:12 - 00:42:18 - J. (Jonette) Korevaar
  00:42:18 - 00:42:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:42:19 - 00:43:03 - W.C. (Wietse) Blok
  00:43:03 - 00:43:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:43:17 - 00:43:41 - G.E. (Bert) Moret
  00:43:41 - 00:43:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:43:43 - 00:45:40 - P. (Paul) Verschoor
  00:45:40 - 00:45:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:45:47 - 00:46:37 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:46:37 - 00:46:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:46:39 - 00:46:45 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:46:45 - 00:46:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:46:50 - 00:46:51 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:46:51 - 00:46:56 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:47:07 - 00:47:11 - P. (Paul) Verschoor
  00:47:11 - 00:51:35 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:51:35 - 00:53:07 - W.C. (Wietse) Blok
  00:53:07 - 00:53:09 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:53:09 - 00:53:10 - P. (Paul) Verschoor
  00:53:10 - 00:53:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:53:10 - 00:53:11 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:53:11 - 00:53:42 - P. (Paul) Verschoor
  00:53:42 - 00:53:44 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:57:35 - 00:57:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:57:50 - 01:00:44 - Inspreker/wethouder
  01:00:44 - 01:01:14 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:01:15 - 01:01:16 - Inspreker/wethouder
  01:01:16 - 01:01:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:01:24 - 01:01:25 - P. (Paul) Verschoor
  01:01:25 - 01:01:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:01:53 - 01:02:20 - Inspreker/wethouder
  01:02:20 - 01:02:22 - G.E. (Bert) Moret
  01:02:22 - 01:02:27 - Inspreker/wethouder
  01:02:27 - 01:02:30 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:02:36 - 01:02:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:02:41 - 01:02:42 - Inspreker/wethouder
  01:02:42 - 01:02:46 - J. (Jonette) Korevaar
  01:02:47 - 01:02:57 - Inspreker/wethouder
  01:02:57 - 01:03:01 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:03:01 - 01:03:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:03:01 - 01:03:06 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:03:06 - 01:03:07 - Inspreker/wethouder
  01:03:11 - 01:03:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:03:14 - 01:03:15 - P. (Paul) Verschoor
  01:03:15 - 01:03:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:03:16 - 01:03:17 - P. (Paul) Verschoor
  01:03:22 - 01:03:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:03:36 - 01:04:27 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:04:27 - 01:04:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:04:28 - 01:04:44 - J. (Jonette) Korevaar
  01:04:44 - 01:04:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:04:49 - 01:05:05 - W.C. (Wietse) Blok
  01:05:05 - 01:05:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:05:14 - 01:06:31 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:06:31 - 01:06:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:06:34 - 01:06:41 - W.C. (Wietse) Blok
  01:06:41 - 01:06:43 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:06:52 - 01:06:53 - W.C. (Wietse) Blok
  01:06:53 - 01:06:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:06:53 - 01:06:55 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:06:56 - 01:06:58 - W.C. (Wietse) Blok
  01:06:58 - 01:07:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:07:42 - 01:07:47 - G.E. (Bert) Moret
  01:07:47 - 01:08:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:08:19 - 01:10:36 - J. (Jonette) Korevaar
  01:10:36 - 01:10:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:10:37 - 01:10:54 - W.C. (Wietse) Blok
  01:10:54 - 01:10:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:10:55 - 01:11:25 - P. (Paul) Verschoor
  01:11:25 - 01:11:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:11:27 - 01:12:08 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:12:08 - 01:12:13 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:12:13 - 01:12:46 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:12:46 - 01:12:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:12:48 - 01:14:17 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:14:17 - 01:14:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:14:18 - 01:15:19 - G.E. (Bert) Moret
  01:15:19 - 01:15:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:15:27 - 01:17:34 - J. (Jonette) Korevaar
  01:17:34 - 01:17:35 - G.E. (Bert) Moret
  01:17:35 - 01:18:08 - J. (Jonette) Korevaar
  01:18:08 - 01:18:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:18:17 - 01:20:40 - Inspreker/wethouder
  01:20:40 - 01:21:12 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:21:12 - 01:22:01 - Inspreker/wethouder
  01:22:01 - 01:22:05 - G.E. (Bert) Moret
  01:22:05 - 01:22:06 - Inspreker/wethouder
  01:22:06 - 01:22:41 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:22:41 - 01:23:06 - Inspreker/wethouder
  01:23:06 - 01:23:10 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:23:11 - 01:24:12 - G.E. (Bert) Moret
  01:24:12 - 01:24:14 - Inspreker/wethouder
  01:24:14 - 01:24:21 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:24:23 - 01:25:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:25:06 - 01:25:18 - Inspreker/wethouder
  01:25:18 - 01:25:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:25:19 - 01:26:18 - G.E. (Bert) Moret
  01:26:18 - 01:26:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:26:25 - 01:26:41 - Inspreker/wethouder
  01:26:41 - 01:26:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:26:42 - 01:26:52 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:26:52 - 01:27:00 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:27:00 - 01:27:06 - P. (Paul) Verschoor
  01:27:06 - 01:27:17 - Inspreker/wethouder
  01:27:17 - 01:27:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:27:18 - 01:27:47 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:27:47 - 01:27:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:27:50 - 01:27:57 - Inspreker/wethouder
  01:27:57 - 01:28:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:28:05 - 01:28:28 - J. (Jonette) Korevaar
  01:28:28 - 01:28:29 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:28:29 - 01:30:05 - J. (Jonette) Korevaar
  01:30:05 - 01:30:07 - G.E. (Bert) Moret
  01:30:07 - 01:30:14 - J. (Jonette) Korevaar
  01:30:14 - 01:30:15 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:30:15 - 01:30:39 - J. (Jonette) Korevaar
  01:30:39 - 01:30:40 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:30:40 - 01:30:42 - J. (Jonette) Korevaar
  01:30:42 - 01:30:46 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:32:52 - 01:32:53 - P. (Paul) Verschoor
  01:33:50 - 01:33:53 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:33:53 - 01:34:15 - P. (Paul) Verschoor
  01:34:15 - 01:34:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:34:18 - 01:34:37 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:34:37 - 01:34:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:34:39 - 01:35:36 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:35:36 - 01:35:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:35:42 - 01:37:22 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:37:22 - 01:37:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:37:24 - 01:37:56 - G.E. (Bert) Moret
  01:37:56 - 01:38:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:38:19 - 01:39:22 - W.C. (Wietse) Blok
  01:39:22 - 01:39:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:39:29 - 01:40:02 - J. (Jonette) Korevaar
  01:40:02 - 01:40:04 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:40:04 - 01:40:36 - J. (Jonette) Korevaar
  01:40:36 - 01:40:44 - G.E. (Bert) Moret
  01:40:44 - 01:41:02 - J. (Jonette) Korevaar
  01:41:02 - 01:41:03 - G.E. (Bert) Moret
  01:41:06 - 01:41:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:41:10 - 01:41:45 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:41:45 - 01:42:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.b  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. tot het nader onderzoeken van de Noordelijke en de Zuidelijke variant voor een
   randweg ter ontlasting van de Voorstraat-Sluis in Groot-Ammers;
  2. voor deze onderzoeken een bedrag van € 97.000 te voteren ten laste van de
   Algemene Reserve;
  3. de in 2012 aangekochte gronden tussen Peppelweg en Graafland in Groot-
   Ammers beschikbaar te houden voor een Zuidelijke variant.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. tot het nader onderzoeken van de Noordelijke en de Zuidelijke variant voor een randweg ter ontlasting van de Voorstraat-Sluis in Groot-Ammers; 2. voor deze onderzoeken een bedrag van € 97.000 te voteren ten laste van de Algemene Reserve; 3. de in 2012 aangekochte gronden tussen Peppelweg en Graafland in Groot-Ammers beschikbaar te houden voor een Zuidelijke variant. 4. vooruitlopend op een structurele oplossing het college de opdracht te geven zo spoedig mogelijk een verbod op zwaar (vracht)verkeer in te voeren in de Voorstraat en Sluis te Groot-Ammers en hierbij een ontheffing te creëren voor bestemmingsverkeer en de mogelijkheid te bieden tot het aanvragen van ontheffing door lokale bedrijven die voor hun bedrijfsvoering in sterke mate afhankelijk zijn van het traject Voorstraat-Sluis.

  Mw. Stravers neemt niet deel aan de stemming.


  Amendementen
  Titel
  2019-027 - Verbod zwaar (vracht)verkeer
  Toezeggingen
  Titel
  Projectplan verkeersproblematiek en informeren raad

  01:42:43 - 01:48:35 - W.C. (Wietse) Blok
  01:48:35 - 01:48:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:48:37 - 01:51:05 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  01:51:05 - 01:51:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:51:08 - 01:53:26 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:53:26 - 01:54:26 - inspreker
  01:54:26 - 01:54:27 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:54:27 - 01:54:33 - J. (Jonette) Korevaar
  01:54:33 - 01:54:43 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:54:43 - 01:54:44 - J. (Jonette) Korevaar
  01:54:44 - 01:54:46 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:54:46 - 01:54:48 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:54:49 - 01:55:37 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:55:37 - 01:55:55 - W.C. (Wietse) Blok
  01:55:55 - 01:55:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:55:55 - 01:56:04 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:56:04 - 01:58:01 - A.J. (Ad) van Rees
  01:58:01 - 01:58:05 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:58:05 - 02:00:17 - P.D. (Erik) Jonker
  02:00:17 - 02:00:18 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:00:18 - 02:02:04 - P. (Paul) Verschoor
  02:02:16 - 02:03:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:03:14 - 02:03:27 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:03:27 - 02:03:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:03:33 - 02:05:19 - Inspreker/wethouder
  02:05:19 - 02:05:50 - W.C. (Wietse) Blok
  02:05:50 - 02:07:52 - Inspreker/wethouder
  02:07:52 - 02:08:04 - W.C. (Wietse) Blok
  02:08:04 - 02:08:26 - Inspreker/wethouder
  02:08:26 - 02:08:39 - A.J. (Ad) van Rees
  02:08:39 - 02:08:45 - Inspreker/wethouder
  02:08:45 - 02:08:50 - A.J. (Ad) van Rees
  02:08:50 - 02:08:53 - Inspreker/wethouder
  02:08:53 - 02:08:57 - A.J. (Ad) van Rees
  02:08:57 - 02:10:04 - Inspreker/wethouder
  02:10:04 - 02:10:48 - W.C. (Wietse) Blok
  02:10:48 - 02:11:08 - Inspreker/wethouder
  02:11:08 - 02:11:10 - W.C. (Wietse) Blok
  02:11:10 - 02:11:49 - Inspreker/wethouder
  02:11:49 - 02:11:55 - P.D. (Erik) Jonker
  02:11:55 - 02:13:29 - Inspreker/wethouder
  02:13:29 - 02:13:30 - W.C. (Wietse) Blok
  02:13:46 - 02:13:50 - Inspreker/wethouder
  02:13:50 - 02:13:53 - W.C. (Wietse) Blok
  02:13:53 - 02:13:55 - Inspreker/wethouder
  02:13:55 - 02:14:21 - W.C. (Wietse) Blok
  02:14:21 - 02:14:23 - Inspreker/wethouder
  02:14:23 - 02:14:28 - W.C. (Wietse) Blok
  02:14:28 - 02:14:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:14:29 - 02:15:06 - Inspreker/wethouder
  02:15:06 - 02:15:07 - W.C. (Wietse) Blok
  02:15:17 - 02:15:31 - Inspreker/wethouder
  02:15:31 - 02:15:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:15:33 - 02:15:55 - P. (Paul) Verschoor
  02:15:55 - 02:15:56 - Inspreker/wethouder
  02:15:56 - 02:15:57 - P. (Paul) Verschoor
  02:15:57 - 02:16:08 - Inspreker/wethouder
  02:16:08 - 02:16:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:16:18 - 02:16:19 - W.C. (Wietse) Blok
  02:16:19 - 02:16:37 - Inspreker/wethouder
  02:16:37 - 02:16:37 - W.C. (Wietse) Blok
  02:16:37 - 02:16:39 - Inspreker/wethouder
  02:16:46 - 02:16:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:16:49 - 02:17:13 - W.C. (Wietse) Blok
  02:17:13 - 02:17:22 - Inspreker/wethouder
  02:17:22 - 02:17:35 - P. (Paul) Verschoor
  02:17:35 - 02:17:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:17:36 - 02:17:56 - Inspreker/wethouder
  02:17:56 - 02:17:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:17:58 - 02:18:00 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:18:00 - 02:18:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:18:02 - 02:18:22 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:18:34 - 02:18:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:18:35 - 02:18:38 - Inspreker/wethouder
  02:18:38 - 02:18:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:18:44 - 02:18:45 - P.D. (Erik) Jonker
  02:18:45 - 02:18:52 - Inspreker/wethouder
  02:19:38 - 02:19:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:19:40 - 02:19:42 - W.C. (Wietse) Blok
  02:19:42 - 02:20:14 - P. (Paul) Verschoor
  02:20:14 - 02:20:24 - P.D. (Erik) Jonker
  02:20:25 - 02:20:42 - Inspreker/wethouder
  02:20:42 - 02:20:44 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:20:44 - 02:20:45 - W.C. (Wietse) Blok
  02:20:45 - 02:21:14 - P. (Paul) Verschoor
  02:21:15 - 02:21:18 - P.D. (Erik) Jonker
  02:21:18 - 02:21:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:21:20 - 02:21:27 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:21:27 - 02:21:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:21:29 - 02:21:57 - Inspreker/wethouder
  02:21:57 - 02:22:01 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:22:01 - 02:22:03 - Inspreker/wethouder
  02:22:03 - 02:22:24 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:22:24 - 02:23:11 - Inspreker/wethouder
  02:23:11 - 02:23:12 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:23:12 - 02:23:13 - Inspreker/wethouder
  02:23:13 - 02:23:13 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:23:13 - 02:23:14 - Inspreker/wethouder
  02:23:14 - 02:23:17 - W.C. (Wietse) Blok
  02:23:20 - 02:24:04 - P. (Paul) Verschoor
  02:24:04 - 02:24:05 - Inspreker/wethouder
  02:24:21 - 02:25:21 - W.C. (Wietse) Blok
  02:25:21 - 02:25:32 - Inspreker/wethouder
  02:25:32 - 02:25:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:25:34 - 02:25:39 - W.C. (Wietse) Blok
  02:25:39 - 02:25:40 - Inspreker/wethouder
  02:25:40 - 02:25:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:25:43 - 02:26:10 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:26:10 - 02:26:33 - Inspreker/wethouder
  02:26:47 - 02:26:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:26:48 - 02:26:58 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:26:58 - 02:26:59 - Inspreker/wethouder
  02:27:28 - 02:27:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:27:41 - 02:27:43 - W.C. (Wietse) Blok
  02:27:53 - 02:28:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:28:20 - 02:29:33 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:29:33 - 02:30:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.c


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit :

  1. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Graafland 59’ vast te stellen (planidentificatienummer
   NL.IMRO.1978.BPgraafland59AMS-VG01), het plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van een tweetal burgerwoningen, te weten de voormalige bedrijfswoning en een woning ter plaatse van de gerenoveerde veestal in de vorm van een schuurwoning;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem : 1. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Graafland 59’ vast te stellen (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPgraafland59AMS-VG01), het plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van een tweetal burgerwoningen, te weten de voormalige bedrijfswoning en een woning ter plaatse van de gerenoveerde veestal in de vorm van een schuurwoning; 2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.

  02:30:40 - 02:31:21 - B. (Bas), de Groot
  02:31:21 - 02:31:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:31:23 - 02:31:42 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:31:42 - 02:31:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:31:46 - 02:31:47 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:31:47 - 02:32:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:32:11 - 02:34:24 - Inspreker/wethouder
  02:34:24 - 02:34:33 - R.J. (Ruud) van Rijn
  02:34:33 - 02:34:50 - Inspreker/wethouder
  02:34:50 - 02:34:54 - H. (Herman) van de Water
  02:34:54 - 02:34:56 - Inspreker/wethouder
  02:34:56 - 02:35:37 - R.J. (Ruud) van Rijn
  02:35:37 - 02:36:46 - Inspreker/wethouder
  02:36:46 - 02:36:51 - B. (Bas), de Groot
  02:36:57 - 02:36:59 - Inspreker/wethouder
  02:36:59 - 02:37:03 - B. (Bas), de Groot
  02:37:03 - 02:37:05 - Inspreker/wethouder
  02:37:05 - 02:37:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:37:05 - 02:37:17 - Inspreker/wethouder
  02:37:17 - 02:37:18 - H. (Herman) van de Water
  02:37:19 - 02:37:35 - Inspreker/wethouder
  02:37:35 - 02:37:41 - H. (Herman) van de Water
  02:37:41 - 02:37:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:37:41 - 02:38:04 - H. (Herman) van de Water
  02:38:04 - 02:38:04 - Inspreker/wethouder
  02:38:05 - 02:38:06 - H. (Herman) van de Water
  02:38:06 - 02:38:08 - Inspreker/wethouder
  02:38:24 - 02:38:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.d


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 123’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPlekdijk123LGR-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van de realisatie van twee woningen in een schuur;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 123’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPlekdijk123LGR-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van de realisatie van twee woningen in een schuur; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  02:38:34 - 02:39:03 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:39:03 - 02:39:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:39:06 - 02:39:08 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:39:08 - 02:39:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:39:11 - 02:39:27 - B. (Bas), de Groot
  02:39:27 - 02:39:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:39:28 - 02:40:05 - H. (Herman) van de Water
  02:40:05 - 02:40:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:40:13 - 02:41:07 - Inspreker/wethouder
  02:41:07 - 02:41:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6.e


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning ‘Hoogblokland, Merwedekanaal locatie 9’ af te geven op basis van de motivering en argumentatie in dit voorstel en in de bijlagen bij dit voorstel;
  2. indien geen zienswijzen worden ingediend, deze ontwerp Verklaring van geen bedenkingen aan te merken als een definitieve Verklaring van geen bedenkingen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning ‘Hoogblokland, Merwedekanaal locatie 9’ af te geven op basis van de motivering en argumentatie in dit voorstel en in de bijlagen bij dit voorstel; 2. indien geen zienswijzen worden ingediend, deze ontwerp Verklaring van geen bedenkingen aan te merken als een definitieve Verklaring van geen bedenkingen.

  02:41:17 - 02:41:40 - L. (Leo) Timmer
  02:41:40 - 02:42:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7
 • 7.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit aanvullend op de reguliere jaarlijkse subsidie van €34.123,- eenmalig €100.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve als subsidie aan Molenstichting SIMAV ten behoeve van onderhoudskosten van de molens.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem aanvullend op de reguliere jaarlijkse subsidie van €34.123,- eenmalig €100.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve als subsidie aan Molenstichting SIMAV ten behoeve van onderhoudskosten van de molens.
 • 8
 • 8.a

  De heer Timmer (CU) stelt vragen over de RIB Slingelandseweg 22 van 7 november 2019.
  Wethouder Bikker gaat in op de vragen.

  De heer De Groot (SGP) stelt vragen over een niet-openbaar ingekomen stuk: aanbestedingsbeleid gemeente.

  De heer Koorevaar geeft aan dat ondernemers baat hebben bij snelle aanbesteding ook als er straks een drempelwaarde voor Pfas komt en vraagt aandacht van het college hiervoor, zodat lokale ondernemers hun werknemers aan het werk kunnen houden.  Toezeggingen
  Titel
  Niet-openbaar stuk: aanbestedingsbeleid gemeente
  RIB Jeugd & Politiek - kids op de kaart d.d. 13 november 2019
  RIB Verkoop Eneco d.d. 25 november 2019

  02:42:06 - 02:43:04 - L. (Leo) Timmer
  02:43:04 - 02:43:43 - B. (Bas), de Groot
  02:43:44 - 02:43:55 - L. (Leo) Timmer
  02:43:55 - 02:45:12 - Inspreker/wethouder
  02:45:13 - 02:45:33 - L. (Leo) Timmer
  02:45:33 - 02:45:38 - Inspreker/wethouder
  02:45:38 - 02:45:40 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  02:45:47 - 02:46:01 - Inspreker/wethouder
  02:46:01 - 02:46:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:46:24 - 02:46:53 - Inspreker/wethouder
  02:46:53 - 02:47:40 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:47:40 - 02:47:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:47:40 - 02:48:03 - Inspreker/wethouder
  02:48:03 - 02:48:08 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:48:09 - 02:49:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 9

  De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten.