Besluitvormende raad

dinsdag 1 oktober 2019 19:30
Locatie:
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter:
D.R. van der Borg
Toelichting:

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de meningsvormende avond. Burgers hebben de mogelijkheid om aan het begin van deze avond in te spreken over geagendeerde onderwerpen. Er vindt audioverslaglegging plaats.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De agenda wordt conform vastgesteld.
  Mw. Stravers-van de Graaf (Doe mee!) is afwezig.


  00:01:32 - 00:04:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 2

  Mw. E. Renes spreekt in over Park DoetActief Giessenburg.
  Dhr. C. Verkerk spreekt in over woningbouw Oud-Alblas-zuid.

  Dhr. E. Hamerpagt spreekt namens de klankbordgroep Bleskensgraaf in over het ruimtelijk ontwikkelperspectief.
  Dhr. A. Verheul spreekt in over hetzelfde onderwerp.

  Dhr. M. de Jong spreekt in over VVGB Minkeloos 6.


  Toezeggingen
  Titel
  Woningbouw Oud-Alblas-zuid

  00:04:35 - 00:05:13 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:05:13 - 00:05:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:05:35 - 00:12:54 - Inspreker/wethouder
  00:12:54 - 00:13:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:13:01 - 00:13:14 - G.E. (Bert) Moret
  00:13:14 - 00:13:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:13:15 - 00:13:42 - Inspreker/wethouder
  00:13:42 - 00:13:48 - G.E. (Bert) Moret
  00:13:49 - 00:13:53 - Inspreker/wethouder
  00:13:53 - 00:14:03 - G.E. (Bert) Moret
  00:14:03 - 00:14:08 - Inspreker/wethouder
  00:14:08 - 00:14:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:14:08 - 00:14:11 - G.E. (Bert) Moret
  00:14:12 - 00:14:40 - Inspreker/wethouder
  00:14:40 - 00:14:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:14:48 - 00:15:00 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:15:00 - 00:15:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:15:01 - 00:15:43 - Inspreker/wethouder
  00:15:43 - 00:15:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:15:57 - 00:22:29 - Inspreker/wethouder
  00:22:29 - 00:23:05 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:23:05 - 00:23:08 - Inspreker/wethouder
  00:23:08 - 00:23:45 - G.E. (Bert) Moret
  00:23:45 - 00:24:24 - Inspreker/wethouder
  00:24:24 - 00:24:45 - G.E. (Bert) Moret
  00:24:45 - 00:24:58 - Inspreker/wethouder
  00:24:58 - 00:25:18 - G.E. (Bert) Moret
  00:25:18 - 00:25:36 - Inspreker/wethouder
  00:25:36 - 00:25:56 - A.J. (Ad) van Rees
  00:25:56 - 00:27:01 - Inspreker/wethouder
  00:27:01 - 00:28:07 - W.C. (Wietse) Blok
  00:28:07 - 00:29:38 - Inspreker/wethouder
  00:29:38 - 00:29:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:29:40 - 00:34:34 - Inspreker/wethouder
  00:34:34 - 00:34:49 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:34:49 - 00:34:50 - Inspreker/wethouder
  00:34:50 - 00:34:56 - G.E. (Bert) Moret
  00:34:56 - 00:35:40 - Inspreker/wethouder
  00:35:40 - 00:35:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:35:42 - 00:40:46 - Inspreker/wethouder
  00:40:46 - 00:41:08 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:41:08 - 00:41:13 - Inspreker/wethouder
  00:41:13 - 00:41:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:41:38 - 00:46:14 - Inspreker/wethouder
  00:46:14 - 00:46:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 3


  Besluit
  De besluitenlijst van 11 juli 2019 wordt conform vastgesteld.
 • 4

  Dhr. Koorevaar doet verslag van de actie van boeren in Den Haag vandaag.


  00:46:35 - 00:48:43 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:48:43 - 00:49:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 5

  00:49:44 - 00:49:49 - C.G.N. (Curt) Roth
  00:49:49 - 00:50:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6

  Allereerst spreekt de heer Buddingh namens Doe mee! de heer Den Haak toe.
  Vervolgens spreekt de voorzitter de heer Den Haak toe.
  De heer Den Haak spreekt de gemeenteraad voor de laatste keer toe.


  00:50:33 - 00:55:50 - Inspreker/wethouder
  00:55:50 - 00:55:53 - inspreker
  00:56:34 - 00:56:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:56:59 - 00:57:40 - inspreker
  00:57:43 - 01:02:20 - Inspreker/wethouder
  01:02:59 - 01:03:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:03:02 - 01:08:15 - Inspreker/wethouder
  01:08:15 - 01:10:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7

  Mevrouw Fenijn legt de belofte af.
  De heer Beumken legt de belofte af.
  De heer Van der Wal legt de eed af.

  De vergadering wordt van 20.40 tot 20.50 uur geschorst om iedereen de gelegenheid te geven het vertrekkende raadslid, het nieuwe raadslid en de nieuwe burgerleden de hand te schudden.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  • tot raadslid van de gemeente Molenlanden toe te laten en te benoemen mevrouw C.N.C. (Carla) Fenijn (Doe Mee! Molenlanden).
  • tot lid van de auditcommissie van de gemeente Molenlanden te benoemen de heer B.J. (Berend) Buddingh (Doe Mee! Molenlanden);
  • tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie van de gemeente Molenlanden te benoemen de heer J.H.M. (Mario) de Lijster (Doe Mee! Molenlanden).
  • tot burgerleden van de gemeente Molenlanden te benoemen de heren A.A.A.G.M. (Adrie) Beumken (Doe Mee! Molenlanden) en H.M. van der Wal (SGP).


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: - tot raadslid van de gemeente Molenlanden toe te laten en te benoemen mevrouw C.N.C. (Carla) Fenijn (Doe Mee! Molenlanden). - tot lid van de auditcommissie van de gemeente Molenlanden te benoemen de heer B.J. (Berend) Buddingh (Doe Mee! Molenlanden); - tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie van de gemeente Molenlanden te benoemen de heer J.H.M. (Mario) de Lijster (Doe Mee! Molenlanden). - tot burgerleden van de gemeente Molenlanden te benoemen de heren A.A.A.G.M. (Adrie) Beumken (Doe Mee! Molenlanden) en H.M. van der Wal (SGP).

  01:10:59 - 01:14:08 - Inspreker/wethouder
  01:14:08 - 01:15:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8
 • 8.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit
  1 De jaarrekening 2018 van gemeente Giessenlanden vast te stellen;
  2 Het positieve resultaat van € 1.533.590,56 als volgt te bestemmen:

  • een bedrag van € 1.549.887,06 toe te voegen aan de reserve afwikkeling vorige jaren;
  • een bedrag van € 96.000 aan de algemene reserve toe te voegen in verband met de te verwachten korting op de algemene uitkering;
  • een bedrag van € 112.296,50 ten laste van de algemene reserve te brengen-


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem 1 De jaarrekening 2018 van gemeente Giessenlanden vast te stellen; 2 Het positieve resultaat van € 1.533.590,56 als volgt te bestemmen: - een bedrag van € 1.549.887,06 toe te voegen aan de reserve afwikkeling vorige jaren; - een bedrag van € 96.000 aan de algemene reserve toe te voegen in verband met de te verwachten korting op de algemene uitkering; - een bedrag van € 112.296,50 ten laste van de algemene reserve te brengen-
 • 8.b


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit;

  1. de financiële consequenties van deze Zomernota - met een totaal positief resultaat van € 324.457- voor de genoemde exploitatiebudgetten en investeringskredieten door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019 ten gunste van het begrotingsresultaat 2019;
  2. Daarmee, conform onderdeel 2.4, in te stemmen met:
   -de beschikbaarstelling van € 265.000 ten laste van de algemene reserve voor maatregelen om verder op orde te komen
   -de beschikbaarstelling van € 25.000 voor de second opinion op het project Park DoetActief Giessenburg.
   -de vorming van een voorziening Afvalstoffen


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. de financiële consequenties van deze Zomernota - met een totaal positief resultaat van € 324.457- voor de genoemde exploitatiebudgetten en investeringskredieten door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019 ten gunste van het begrotingsresultaat 2019; 2. Daarmee, conform onderdeel 2.4, in te stemmen met: -de beschikbaarstelling van € 265.000 ten laste van de algemene reserve voor maatregelen om verder op orde te komen -de beschikbaarstelling van € 25.000 voor de second opinion op het project Park DoetActief Giessenburg. -de vorming van een voorziening Afvalstoffen
 • 8.c


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit vast te stellen de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Molenlanden 2020.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem vast te stellen de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Molenlanden 2020.
 • 8.d


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit vast te stellen de verordening rechtspositie raads- en burgerleden Molenlanden oktober 2019


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem vast te stellen de verordening rechtspositie raads- en burgerleden Molenlanden oktober 2019
 • 8.e


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Giessenburg, Muisbroekseweg 39’ vast te stellen (planidentificatienummer
   NL.IMRO.1978.BPMuisbroekwg39GSB-VG01); het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming
   ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ en de verplaatsing van het agrarische bouwvlak aan de overzijde van de
   bouwlocatie ten behoeve van het realiseren van de vervangende nieuwbouw van de woonboerderij en
   een vrijstaande woning.
  2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de
   initiatiefnemer en de gemeente. waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan
   blijkt.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan ‘Giessenburg, Muisbroekseweg 39’ vast te stellen (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPMuisbroekwg39GSB-VG01); het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ en de verplaatsing van het agrarische bouwvlak aan de overzijde van de bouwlocatie ten behoeve van het realiseren van de vervangende nieuwbouw van de woonboerderij en een vrijstaande woning. 2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.
 • 8.f


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Grotewaard 9b’ vast te stellen
   (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPgrotewaard9bNDL-VG01); het plan voorziet in het
   omzetten van devmantelzorgwoning naar een permanente woning op het perceel Grotewaard 9b.
  2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de
   initiatiefnemer en de gemeente. waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan
   blijkt.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Grotewaard 9b’ vast te stellen (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPgrotewaard9bNDL-VG01); het plan voorziet in het omzetten van devmantelzorgwoning naar een permanente woning op het perceel Grotewaard 9b. 2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.
 • 8.g


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  • het bestemmingsplan “Hoogblokland, Bazeldijk 7b” (planidentificatie
   NL.IMRO.1978.BPBazeldijk7bHBL-ON01) vast te stellen, het plan voorziet in het splitsen van de bestaande woning en het kantoor te wijzigen naar een woning;
  • geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: - het bestemmingsplan “Hoogblokland, Bazeldijk 7b” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPBazeldijk7bHBL-ON01) vast te stellen, het plan voorziet in het splitsen van de bestaande woning en het kantoor te wijzigen naar een woning; - geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
 • 8.h


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Hoornaar, Dorpsweg 46a’ vast te stellen (planidentificatienummer
   NL.IMRO.1978.BPDorpsweg46HNR-VG01); het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming
   ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ ten behoeve van het realiseren van één vrijstaande woning en een tweeonderéén
   kapwoningen en, ter voldoening aan milieuafstanden, de wijziging van de ten westen
   gelegen bedrijfsbestemming naar een lagere categorie.
  2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de
   initiatiefnemer en de gemeente. waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan
   blijkt.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan ‘Hoornaar, Dorpsweg 46a’ vast te stellen (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPDorpsweg46HNR-VG01); het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ ten behoeve van het realiseren van één vrijstaande woning en een tweeonderéén kapwoningen en, ter voldoening aan milieuafstanden, de wijziging van de ten westen gelegen bedrijfsbestemming naar een lagere categorie. 2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.
 • 8.i


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1.het bestemmingsplan 'Groot-Ammers, Graafland 58’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPgraafland58AMS-VG01), het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ met ‘tuin’;
  2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1.het bestemmingsplan 'Groot-Ammers, Graafland 58’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPgraafland58AMS-VG01), het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ met ‘tuin’; 2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, waaruit de financiële en economische uitvoerbaarheid van het plan blijkt.
 • 8.j


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Groot-Ammers, Ammerse Kade 2’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPAmmersekade2AMS-VG01); het plan ziet toe op het wijzigen van de bestemming ‘bedrijfswoning’ naar ‘woning’ waarbij uitgesloten wordt dat in de toekomst een bedrijfswoning gerealiseerd kan worden op het naast gelegen bedrijfsperceel waar nu een meubelmakerij is gevestigd;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem 1. het bestemmingsplan 'Groot-Ammers, Ammerse Kade 2’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPAmmersekade2AMS-VG01); het plan ziet toe op het wijzigen van de bestemming ‘bedrijfswoning’ naar ‘woning’ waarbij uitgesloten wordt dat in de toekomst een bedrijfswoning gerealiseerd kan worden op het naast gelegen bedrijfsperceel waar nu een meubelmakerij is gevestigd; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
 • 8.k


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Bleskensgraaf, Heulenslag 73a’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPheulenslag73aBLG-VG01), het plan ziet toe op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ in de bestemming ‘Wonen’, maximaal 1 wooneenheid;
   geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan 'Bleskensgraaf, Heulenslag 73a’ vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPheulenslag73aBLG-VG01), het plan ziet toe op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ in de bestemming ‘Wonen’, maximaal 1 wooneenheid; geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
 • 8.l

  De fracties van ChristenUnie en Progressief Molenlanden stemmen tegen. De heren Timmer en Verschoor leggen een stemverklaring af.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De zienswijze die is ingediend door/namens de bewoners van Minkeloos 4 over de ontwerp-omgevingsvergunning te betrekken bij besluitvorming over de verklaring van geen bedenkingen Minkeloos 6 te Noordeloos;
  2. De zienswijze die is ingediend namens de bewoners van Minkeloos 2 over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ontvankelijk te verklaren;
  3. Te concluderen dat de zienswijzen geen aanleiding geven om de verklaring van geen bedenkingen niet te verlenen en de zienswijzen middels de bijgevoegde nota van zienswijzen te beantwoorden;
  4. De benodigde verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Minkeloos
   6 te Noordeloos, te verlenen op basis van de motivering en argumentatie in dit voorstel en in de bijlagen bij dit voorstel.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. De zienswijze die is ingediend door/namens de bewoners van Minkeloos 4 over de ontwerp-omgevingsvergunning te betrekken bij besluitvorming over de verklaring van geen bedenkingen Minkeloos 6 te Noordeloos; 2. De zienswijze die is ingediend namens de bewoners van Minkeloos 2 over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ontvankelijk te verklaren; 3. Te concluderen dat de zienswijzen geen aanleiding geven om de verklaring van geen bedenkingen niet te verlenen en de zienswijzen middels de bijgevoegde nota van zienswijzen te beantwoorden; 4. De benodigde verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Minkeloos 6 te Noordeloos, te verlenen op basis van de motivering en argumentatie in dit voorstel en in de bijlagen bij dit voorstel.

  01:27:10 - 01:27:12 - L. (Leo) Timmer
  01:27:12 - 01:27:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:27:15 - 01:28:09 - L. (Leo) Timmer
  01:28:09 - 01:28:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:28:10 - 01:28:19 - P. (Paul) Verschoor
  01:28:19 - 01:31:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8.m


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Sportpark Souburgh vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Sportpark Souburgh vast te stellen.
 • 8.n


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  • De zienswijze die is ingediend door de bewoners van Molenstraat 228a te Kinderdijk ontvankelijk te verklaren;
  • De zienswijze door middel van bijgevoegde nota van zienswijzen te beantwoorden;
  • De Welstandsnota Molenlanden 2019 vast te stellen op basis van de motivering en argumentatie in dit voorstel en de bijgevoegde nota van zienswijzen;
  • Het college opdracht te geven, mede naar aanleiding van de zienswijze, zich verder te beraden of er een aanvullend kader en regels nodig zijn ten aanzien van het werelderfgoed Kinderdijk, en de beschermde Dorps- en stadsgezichten Noordeloos, Kinderdijk en
   Nieuwpoort.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: - De zienswijze die is ingediend door de bewoners van Molenstraat 228a te Kinderdijk ontvankelijk te verklaren; - De zienswijze door middel van bijgevoegde nota van zienswijzen te beantwoorden; - De Welstandsnota Molenlanden 2019 vast te stellen op basis van de motivering en argumentatie in dit voorstel en de bijgevoegde nota van zienswijzen; - Het college opdracht te geven, mede naar aanleiding van de zienswijze, zich verder te beraden of er een aanvullend kader en regels nodig zijn ten aanzien van het werelderfgoed Kinderdijk, en de beschermde Dorps- en stadsgezichten Noordeloos, Kinderdijk en Nieuwpoort.
 • 8.o


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  • kennis te nemen van het besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 4 juli 2019 om deel te nemen in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen;
  • geen wensen en of bedenkingen ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake deelneming in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem - kennis te nemen van het besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 4 juli 2019 om deel te nemen in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen; - geen wensen en of bedenkingen ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake deelneming in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
 • 8.p

  Het raadsvoorstel en de zienswijzebrief zijn aangepast n.a.v. de discussie in de vergadering van 17 september jl.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  • In te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel Zuid-Holland Zuid 2020-2024 en als zienswijze in te brengen:
  1. ten aanzien van scenario 1.1 (overstroming dijktrajecten 16-1 t/m 16-5 Alblasserwaard) de noodzaak om de relatie te benoemen tussen de bouw van woningen in de Alblasserwaard en het overstromingsrisico en evacuatieopgave.
  • wensen kenbaar te maken ten aanzien van het nieuwe beleidsplan Zuid-Holland Zuid 2020-2024, zijnde:
  1. de inzichten, voortkomend uit de impactanalyse Alblasserwaard in het kader van het Project Water en Evacuatie, door te vertalen in concreet beleid onder andere op het gebied van risicobeheersing;
  2. de onderwerpen ‘langdurige stroomuitval’ en ‘digitale verstoring’ te borgen in het nieuwe beleidsplan, waarbij specifiek aandacht gevraagd wordt voor het opstellen van continuïteitsplannen voor zowel de Veiligheidsregio als onderliggende gemeenten;
  3. het onderwerp ‘zelfredzaamheid’ te borgen in het nieuwe beleidsplan, waarbij aandacht
   gevraagd wordt voor het continueren van de regie vanuit de Veiligheidsregio gezien de betrokkenheid van een groot aantal partijen bij dit onderwerp.
  4. aandacht voor het, waar mogelijk, verder reduceren van de risico’s rondom het vervoer
   van gevaarlijk stoffen via de Betuweroute en over het water.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit unaniem:: - In te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel Zuid-Holland Zuid 2020-2024 en als zienswijze in te brengen: 1. ten aanzien van scenario 1.1 (overstroming dijktrajecten 16-1 t/m 16-5 Alblasserwaard) de noodzaak om de relatie te benoemen tussen de bouw van woningen in de Alblasserwaard en het overstromingsrisico en evacuatieopgave. - wensen kenbaar te maken ten aanzien van het nieuwe beleidsplan Zuid-Holland Zuid 2020-2024, zijnde: 1. de inzichten, voortkomend uit de impactanalyse Alblasserwaard in het kader van het Project Water en Evacuatie, door te vertalen in concreet beleid onder andere op het gebied van risicobeheersing; 2. de onderwerpen ‘langdurige stroomuitval’ en ‘digitale verstoring’ te borgen in het nieuwe beleidsplan, waarbij specifiek aandacht gevraagd wordt voor het opstellen van continuïteitsplannen voor zowel de Veiligheidsregio als onderliggende gemeenten; 3. het onderwerp ‘zelfredzaamheid’ te borgen in het nieuwe beleidsplan, waarbij aandacht gevraagd wordt voor het continueren van de regie vanuit de Veiligheidsregio gezien de betrokkenheid van een groot aantal partijen bij dit onderwerp. 4. aandacht voor het, waar mogelijk, verder reduceren van de risico’s rondom het vervoer van gevaarlijk stoffen via de Betuweroute en over het water.
 • 8.q


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Verordening Advisering Gehandicaptenbeleid
  Molenlanden 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de Verordening Advisering Gehandicaptenbeleid Molenlanden 2019 vast te stellen.
 • 9
 • 9.a

  Dhr. Snoek neemt gedurende dit agendapunt de plaats in van de voorzitter. Dhr. Van der Borg is portefeuillehouder van dit onderwerp.

  Dhr. Egas dient namens SGP, CDA en CU de volgende amendementen in:
  • Carbid schieten
  • Vloekverbod
  • Terrassen
  Mw. Van den Herik dient namens CDA en CU een motie in over het gebruik van lachgas.

  De vergadering wordt om 21.55 uur voor 5 minuten geschorst.
  De vergadering wordt om 22.20 uur voor 5 minuten geschorst.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  • de Algemene Plaatselijke Verordening Molenlanden 2019 vast te stellen;
  • de Brandbeveiligingsverordening Giessenlanden 2012, de Brandbeveiligingsverordening Molenwaard 2013 en de Marktverordening Giessenlanden 2015 in te trekken.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenwaard besluit: De Algemene Plaatselijke Verordening Molenlanden 2019 gewijzigd vast te stellen; a. aan artikel 2.29 lid 5 toe te voegen: en op zondag tussen 00.00 en 12.00 uur en vanaf 23.00 uur; b. aan artikel 2.73a lid 2 onder d toevoegen: Wanneer 31 december op zondag valt het gebruik (van carbid schieten)toe te staan op zaterdag 30 december tot 24.00 uur; c. aan artikel 3.16 toe te voegen: 1. Het is verboden in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken. 2 .Het is verboden in het openbaar ruwe of onzedelijke taal te gebruiken en medemensen en hulpverleners allerlei ziekten toe te wensen. 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 geldt niet voor zover het betreft het openbaren van gevoelens of gedachten, zoals bedoeld in artikel 7 van de Grondwet of indien het Wetboek van Strafrecht van toepassing is. De Brandbeveiligingsverordening Giessenlanden 2012, de Brandbeveiligingsverordening Molenwaard 2013 en de Marktverordening Giessenlanden 2015 in te trekken.

  De fractie van Doe mee! stemt tegen het voorstel.


  Amendementen
  Titel
  2019-012 - APV - carbid schieten
  2019-013 - APV - vloekverbod
  2019-014 - APV - terrassen
  Moties
  Titel
  2019-019 - motie lachgas
  2019-020 - motie vreemd aan de orde - standplaatsenbeleid

  01:31:18 - 01:31:19 - C.A. (Corné) Egas
  01:31:19 - 01:31:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:31:20 - 01:31:29 - C.A. (Corné) Egas
  01:31:29 - 01:31:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:32:27 - 01:34:25 - C.A. (Corné) Egas
  01:34:25 - 01:34:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:34:53 - 01:37:16 - C.A. (Corné) Egas
  01:37:16 - 01:37:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:37:29 - 01:37:36 - D.D. (Dagmar) van den Herik
  01:37:36 - 01:37:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:37:44 - 01:40:23 - D.D. (Dagmar) van den Herik
  01:40:23 - 01:40:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:40:32 - 01:41:06 - D.D. (Dagmar) van den Herik
  01:41:06 - 01:41:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:41:28 - 01:41:30 - L. (Leo) Timmer
  01:41:30 - 01:41:31 - C.A. (Corné) Egas
  01:41:36 - 01:41:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:41:52 - 01:41:53 - L. (Leo) Timmer
  01:42:35 - 01:42:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:42:37 - 01:43:57 - H. (Harry) Stam
  01:43:58 - 01:44:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:44:01 - 01:47:47 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  01:47:47 - 01:47:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:47:53 - 01:50:51 - P. (Paul) Verschoor
  01:51:24 - 01:51:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:51:28 - 01:54:58 - G.E. (Bert) Moret
  01:54:58 - 01:55:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:55:08 - 01:55:56 - C.A. (Corné) Egas
  01:55:57 - 01:56:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:56:01 - 01:58:54 - A.J. (Ad) van Rees
  01:58:54 - 01:58:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:58:56 - 01:59:05 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  01:59:14 - 01:59:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:59:15 - 01:59:18 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  01:59:18 - 01:59:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:59:27 - 02:00:18 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:00:18 - 02:00:21 - C.A. (Corné) Egas
  02:00:21 - 02:00:22 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:00:22 - 02:00:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:00:29 - 02:00:34 - C.A. (Corné) Egas
  02:00:34 - 02:00:57 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:00:57 - 02:00:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:00:59 - 02:02:08 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:02:08 - 02:02:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:02:15 - 02:06:00 - Inspreker/wethouder
  02:06:00 - 02:06:04 - A.J. (Ad) van Rees
  02:06:04 - 02:06:13 - Inspreker/wethouder
  02:06:13 - 02:06:15 - C.A. (Corné) Egas
  02:06:15 - 02:06:25 - Inspreker/wethouder
  02:06:25 - 02:06:48 - A.J. (Ad) van Rees
  02:06:48 - 02:07:46 - Inspreker/wethouder
  02:07:46 - 02:07:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:07:47 - 02:07:52 - H. (Harry) Stam
  02:07:52 - 02:08:01 - Inspreker/wethouder
  02:08:01 - 02:08:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:08:02 - 02:08:51 - Inspreker/wethouder
  02:08:51 - 02:08:56 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:08:56 - 02:08:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:08:58 - 02:09:05 - Inspreker/wethouder
  02:09:05 - 02:09:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:09:06 - 02:09:12 - Inspreker/wethouder
  02:09:12 - 02:09:16 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:09:20 - 02:09:29 - Inspreker/wethouder
  02:09:29 - 02:09:32 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:09:32 - 02:09:37 - Inspreker/wethouder
  02:09:37 - 02:09:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:09:39 - 02:09:56 - A.J. (Ad) van Rees
  02:09:57 - 02:09:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:09:57 - 02:10:05 - Inspreker/wethouder
  02:10:05 - 02:10:07 - H. (Harry) Stam
  02:10:07 - 02:10:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:10:09 - 02:10:11 - Inspreker/wethouder
  02:10:11 - 02:10:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:10:13 - 02:10:35 - Inspreker/wethouder
  02:10:35 - 02:10:36 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:10:36 - 02:10:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:10:37 - 02:11:02 - Inspreker/wethouder
  02:11:04 - 02:11:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:11:05 - 02:11:06 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:11:06 - 02:11:07 - Inspreker/wethouder
  02:11:08 - 02:11:40 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:11:41 - 02:11:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:11:43 - 02:12:04 - Inspreker/wethouder
  02:12:04 - 02:12:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:12:08 - 02:12:27 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:12:27 - 02:12:32 - Inspreker/wethouder
  02:12:32 - 02:12:33 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:12:33 - 02:12:35 - C.A. (Corné) Egas
  02:12:37 - 02:12:38 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:12:38 - 02:12:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:12:47 - 02:13:25 - Inspreker/wethouder
  02:13:25 - 02:13:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:13:27 - 02:13:32 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:13:32 - 02:13:41 - Inspreker/wethouder
  02:13:41 - 02:13:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:13:43 - 02:14:15 - Inspreker/wethouder
  02:14:15 - 02:14:21 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:14:21 - 02:14:24 - Inspreker/wethouder
  02:14:24 - 02:14:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:14:28 - 02:15:13 - Inspreker/wethouder
  02:15:13 - 02:15:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:15:18 - 02:15:20 - Inspreker/wethouder
  02:15:20 - 02:15:22 - C.A. (Corné) Egas
  02:16:04 - 02:16:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:16:06 - 02:16:46 - C.A. (Corné) Egas
  02:16:46 - 02:16:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:16:47 - 02:16:55 - Inspreker/wethouder
  02:16:55 - 02:16:59 - G.E. (Bert) Moret
  02:17:13 - 02:17:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:17:38 - 02:17:39 - H. (Harry) Stam
  02:17:39 - 02:17:40 - Inspreker/wethouder
  02:17:40 - 02:18:22 - H. (Harry) Stam
  02:18:22 - 02:18:25 - Inspreker/wethouder
  02:18:25 - 02:18:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:18:27 - 02:18:29 - A.J. (Ad) van Rees
  02:18:29 - 02:18:41 - Inspreker/wethouder
  02:18:41 - 02:18:44 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:19:01 - 02:19:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:19:03 - 02:19:05 - Inspreker/wethouder
  02:19:05 - 02:19:33 - P. (Paul) Verschoor
  02:19:33 - 02:19:33 - Inspreker/wethouder
  02:19:33 - 02:19:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:19:35 - 02:19:36 - G.E. (Bert) Moret
  02:19:40 - 02:19:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:19:41 - 02:19:42 - Inspreker/wethouder
  02:19:42 - 02:19:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:19:43 - 02:20:37 - C.A. (Corné) Egas
  02:20:37 - 02:20:39 - H. (Harry) Stam
  02:20:40 - 02:20:40 - Inspreker/wethouder
  02:20:40 - 02:20:48 - C.A. (Corné) Egas
  02:21:11 - 02:21:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:21:13 - 02:21:16 - Inspreker/wethouder
  02:21:16 - 02:21:16 - A.J. (Ad) van Rees
  02:22:06 - 02:22:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:22:27 - 02:22:51 - A.J. (Ad) van Rees
  02:22:51 - 02:22:53 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:22:53 - 02:22:56 - A.J. (Ad) van Rees
  02:22:56 - 02:23:15 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  02:23:16 - 02:23:35 - A.J. (Ad) van Rees
  02:23:35 - 02:23:37 - Inspreker/wethouder
  02:23:37 - 02:24:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:24:12 - 02:24:13 - Inspreker/wethouder
  02:24:13 - 02:24:29 - H. (Harry) Stam
  02:24:29 - 02:24:30 - Inspreker/wethouder
  02:24:30 - 02:24:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:24:51 - 02:30:03 - Inspreker/wethouder
  02:32:10 - 02:32:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:32:15 - 02:32:16 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:32:16 - 02:32:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:33:15 - 02:33:16 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:33:16 - 02:33:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:33:44 - 02:33:46 - P. (Paul) Verschoor
  02:33:46 - 02:33:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:33:49 - 02:33:50 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:33:50 - 02:33:54 - A.J. (Ad) van Rees
  02:33:54 - 02:33:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:33:56 - 02:33:58 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:33:58 - 02:34:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:34:52 - 02:34:55 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:34:55 - 02:34:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:34:57 - 02:36:56 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:36:56 - 02:37:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:37:04 - 02:39:22 - C.A. (Corné) Egas
  02:39:22 - 02:39:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:39:29 - 02:39:55 - C.A. (Corné) Egas
  02:39:55 - 02:39:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:39:56 - 02:40:10 - G.E. (Bert) Moret
  02:40:10 - 02:40:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:40:12 - 02:40:13 - P. (Paul) Verschoor
  02:40:13 - 02:40:14 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:40:14 - 02:40:49 - P. (Paul) Verschoor
  02:40:50 - 02:40:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:40:52 - 02:41:05 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:41:06 - 02:41:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:41:10 - 02:42:46 - C.A. (Corné) Egas
  02:42:46 - 02:42:48 - P. (Paul) Verschoor
  02:42:48 - 02:42:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:42:55 - 02:43:28 - P. (Paul) Verschoor
  02:43:31 - 02:43:32 - C.A. (Corné) Egas
  02:43:32 - 02:43:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:43:32 - 02:44:47 - C.A. (Corné) Egas
  02:44:48 - 02:44:49 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:44:49 - 02:44:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:44:49 - 02:45:12 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:45:12 - 02:45:28 - C.A. (Corné) Egas
  02:45:28 - 02:45:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:45:29 - 02:45:31 - C.A. (Corné) Egas
  02:45:31 - 02:45:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:45:32 - 02:46:14 - C.A. (Corné) Egas
  02:46:14 - 02:46:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:46:19 - 02:46:23 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:46:23 - 02:46:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:46:51 - 02:46:56 - A.J. (Ad) van Rees
  02:46:56 - 02:46:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:48:21 - 02:49:07 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:49:07 - 02:49:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:49:08 - 02:49:20 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:49:20 - 02:49:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:49:27 - 02:49:29 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:49:29 - 02:50:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:50:03 - 02:50:23 - H. (Harry) Stam
  02:50:24 - 02:50:27 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:50:27 - 02:50:35 - H. (Harry) Stam
  02:50:36 - 02:50:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:50:53 - 02:51:16 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  02:51:16 - 02:51:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:51:20 - 02:51:32 - A.J. (Ad) van Rees
  02:51:33 - 02:51:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:51:40 - 02:51:42 - C.A. (Corné) Egas
  02:51:42 - 02:51:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:51:45 - 02:51:49 - G.E. (Bert) Moret
  02:51:49 - 02:51:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:51:50 - 02:51:51 - P. (Paul) Verschoor
  02:51:51 - 02:51:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:51:53 - 02:51:53 - P. (Paul) Verschoor
  02:51:53 - 02:51:54 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:51:54 - 02:51:56 - P. (Paul) Verschoor
  02:51:56 - 02:52:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:52:14 - 02:52:20 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:52:37 - 02:52:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:52:49 - 02:53:09 - P. (Paul) Verschoor
  02:56:23 - 02:56:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:58:08 - 02:59:21 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:59:21 - 02:59:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:59:28 - 02:59:46 - P. (Paul) Verschoor
  02:59:47 - 02:59:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 9.b

  De heer De Groot dient namens SGP en PM een amendement in.  Voorgesteld besluit

  de gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Oud-Alblas, Noordzijde 36’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPnoordzijde36ABS-VG01), ten behoeve van de realisatie van twee extra woningen, vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is afgesloten.


  Besluit
  de gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. het bestemmingsplan 'Oud-Alblas, Noordzijde 36’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPnoordzijde36ABS-VG01), ten behoeve van de realisatie van twee extra woningen, vast te stellen; 2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is afgesloten.

  De SGP, CU en PM stemmen tegen dit voorstel.


  Amendementen
  Titel
  2019-015 Noordzijde 36 Oud-Alblas
 • 9.c

  De heer Lock dient namens SGP en PM een motie in.
  De vergadering wordt om 24.00 uur voor 2 minuten geschorst.
  De motie wordt ingetrokken.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit een extra budget van € 1.118.000,- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het inrichtingsplan van Park DoetActief te Giessenburg en dit budget ten laste te brengen van de Algemene Reserve.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem een extra budget van € 1.118.000,- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het inrichtingsplan van Park DoetActief te Giessenburg en dit budget ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

  Moties
  Titel
  2019-021 - Budget Park DoetActief Giessenburg - projectbeheersing
  Toezeggingen
  Titel
  Projectbeheersing
  Projectbeheersing - voortgangsrapportage

  02:59:49 - 02:59:53 - G.E. (Bert) Moret
  02:59:53 - 02:59:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:59:55 - 02:59:56 - C.A. (Corné) Egas
  02:59:56 - 02:59:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:59:57 - 02:59:58 - A.J. (Ad) van Rees
  02:59:59 - 03:00:00 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:00:00 - 03:00:06 - H. (Harry) Stam
  03:00:06 - 03:00:07 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:01:13 - 03:01:54 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  03:01:54 - 03:01:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:01:55 - 03:02:50 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  03:02:50 - 03:02:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:02:56 - 03:03:01 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  03:03:01 - 03:03:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:03:05 - 03:03:17 - H. (Harry) Stam
  03:03:18 - 03:03:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:03:20 - 03:03:33 - A.J. (Ad) van Rees
  03:03:34 - 03:03:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:03:35 - 03:04:47 - C.A. (Corné) Egas
  03:04:47 - 03:04:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:04:53 - 03:05:11 - P. (Paul) Verschoor
  03:05:11 - 03:05:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:05:13 - 03:05:23 - G.E. (Bert) Moret
  03:05:23 - 03:05:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:05:54 - 03:06:00 - H. (Harry) Stam
  03:06:00 - 03:06:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:06:15 - 03:06:34 - H. (Harry) Stam
  03:06:34 - 03:06:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:06:35 - 03:06:55 - A.J. (Ad) van Rees
  03:06:55 - 03:07:00 - H. (Harry) Stam
  03:07:00 - 03:07:07 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:07:07 - 03:07:08 - A.J. (Ad) van Rees
  03:07:23 - 03:07:26 - H. (Harry) Stam
  03:07:32 - 03:07:46 - A.J. (Ad) van Rees
  03:07:47 - 03:07:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:08:55 - 03:12:01 - W.C. (Wietse) Blok
  03:12:01 - 03:12:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:12:05 - 03:12:53 - H. (Herman) van de Water
  03:12:53 - 03:12:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:12:58 - 03:16:05 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  03:16:05 - 03:16:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:16:05 - 03:19:29 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:19:29 - 03:19:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:19:32 - 03:21:35 - P. (Paul) Verschoor
  03:21:35 - 03:21:40 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:21:52 - 03:22:21 - P. (Paul) Verschoor
  03:22:21 - 03:22:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:22:21 - 03:22:30 - P. (Paul) Verschoor
  03:22:30 - 03:22:36 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:22:36 - 03:22:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:22:37 - 03:22:59 - P. (Paul) Verschoor
  03:22:59 - 03:23:02 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:23:02 - 03:23:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:23:02 - 03:23:15 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:23:15 - 03:23:16 - P. (Paul) Verschoor
  03:23:16 - 03:23:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:23:17 - 03:23:54 - P. (Paul) Verschoor
  03:23:54 - 03:23:55 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:23:55 - 03:23:59 - H. (Herman) van de Water
  03:24:00 - 03:24:00 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:24:00 - 03:24:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:24:04 - 03:24:10 - P. (Paul) Verschoor
  03:24:10 - 03:24:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:24:12 - 03:24:57 - P. (Paul) Verschoor
  03:24:57 - 03:24:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:24:58 - 03:26:41 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:26:41 - 03:26:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:26:59 - 03:30:39 - Inspreker/wethouder
  03:30:39 - 03:31:24 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  03:31:24 - 03:31:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:31:25 - 03:31:37 - Inspreker/wethouder
  03:31:37 - 03:32:05 - P. (Paul) Verschoor
  03:32:05 - 03:32:17 - Inspreker/wethouder
  03:32:17 - 03:32:34 - P. (Paul) Verschoor
  03:32:34 - 03:32:43 - Inspreker/wethouder
  03:32:43 - 03:33:04 - W.C. (Wietse) Blok
  03:33:04 - 03:33:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:33:05 - 03:33:27 - Inspreker/wethouder
  03:33:27 - 03:33:59 - W.C. (Wietse) Blok
  03:33:59 - 03:34:32 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:34:33 - 03:34:33 - W.C. (Wietse) Blok
  03:34:36 - 03:34:37 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:34:37 - 03:34:45 - W.C. (Wietse) Blok
  03:34:45 - 03:34:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:34:47 - 03:35:00 - H. (Herman) van de Water
  03:35:00 - 03:35:13 - W.C. (Wietse) Blok
  03:35:13 - 03:35:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:35:14 - 03:35:17 - H. (Herman) van de Water
  03:35:17 - 03:35:20 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:35:20 - 03:35:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:35:20 - 03:35:46 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:35:46 - 03:35:49 - W.C. (Wietse) Blok
  03:35:49 - 03:35:50 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:35:50 - 03:35:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:35:51 - 03:36:09 - W.C. (Wietse) Blok
  03:36:09 - 03:36:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:36:11 - 03:37:01 - Inspreker/wethouder
  03:37:02 - 03:37:32 - W.C. (Wietse) Blok
  03:37:32 - 03:37:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:37:39 - 03:40:11 - H. (Herman) van de Water
  03:40:11 - 03:40:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:40:12 - 03:40:39 - R.J. (Ruud) van Rijn
  03:40:39 - 03:40:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:40:42 - 03:41:30 - P. (Paul) Verschoor
  03:41:30 - 03:41:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:41:32 - 03:41:36 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:41:36 - 03:41:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:41:38 - 03:41:49 - W.C. (Wietse) Blok
  03:41:49 - 03:41:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:41:53 - 03:42:42 - W.C. (Wietse) Blok
  03:42:42 - 03:42:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:42:45 - 03:43:34 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  03:43:34 - 03:44:31 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:44:31 - 03:44:46 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:44:46 - 03:44:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:44:54 - 03:47:40 - J. (Jan) Lock
  03:47:40 - 03:47:45 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:48:42 - 03:49:03 - J. (Jan) Lock
  03:49:04 - 03:53:19 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:53:19 - 03:55:35 - J. (Jan) Lock
  03:55:36 - 03:56:55 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:56:55 - 03:57:00 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:57:00 - 03:57:01 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:57:01 - 03:57:02 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:57:02 - 03:57:12 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:57:12 - 03:57:49 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:57:49 - 03:57:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:57:49 - 03:57:50 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:57:50 - 03:58:04 - J. (Jan) Lock
  03:58:38 - 03:58:40 - B.J. (Berend) Buddingh
  03:58:40 - 03:58:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
  03:58:40 - 04:00:05 - J. (Jan) Lock
  04:00:05 - 04:00:06 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:00:07 - 04:00:29 - J. (Jan) Lock
  04:00:30 - 04:00:31 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:00:31 - 04:00:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:00:32 - 04:00:35 - J. (Jan) Lock
  04:00:35 - 04:00:38 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:00:39 - 04:00:43 - J. (Jan) Lock
  04:00:43 - 04:00:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:00:46 - 04:00:47 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:00:47 - 04:00:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:00:48 - 04:00:54 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:00:54 - 04:01:03 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:01:03 - 04:01:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:01:10 - 04:02:10 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:02:10 - 04:03:00 - H. (Harry) Stam
  04:03:00 - 04:03:05 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:03:05 - 04:03:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:03:10 - 04:03:22 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:03:22 - 04:03:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:03:26 - 04:03:38 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:03:38 - 04:03:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:03:46 - 04:05:14 - A.A.J. (Anneke) Hartog
  04:05:15 - 04:05:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:05:15 - 04:08:27 - H. (Harry) Stam
  04:08:27 - 04:08:29 - A.A.J. (Anneke) Hartog
  04:08:29 - 04:08:55 - H. (Harry) Stam
  04:08:55 - 04:08:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:08:57 - 04:10:10 - P. (Paul) Verschoor
  04:10:10 - 04:10:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:10:29 - 04:14:09 - Inspreker/wethouder
  04:14:09 - 04:14:11 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:14:11 - 04:14:21 - Inspreker/wethouder
  04:14:21 - 04:17:14 - J. (Jan) Lock
  04:17:14 - 04:17:18 - Inspreker/wethouder
  04:17:18 - 04:17:19 - J. (Jan) Lock
  04:17:19 - 04:17:19 - Inspreker/wethouder
  04:17:19 - 04:18:43 - H. (Harry) Stam
  04:18:44 - 04:18:44 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:18:44 - 04:19:16 - Inspreker/wethouder
  04:19:16 - 04:19:17 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:19:17 - 04:19:46 - P. (Paul) Verschoor
  04:19:46 - 04:19:55 - Inspreker/wethouder
  04:19:55 - 04:19:56 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:19:56 - 04:20:01 - P. (Paul) Verschoor
  04:20:01 - 04:20:05 - Inspreker/wethouder
  04:20:05 - 04:20:05 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:20:05 - 04:20:13 - Inspreker/wethouder
  04:20:13 - 04:20:18 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:20:18 - 04:20:24 - P. (Paul) Verschoor
  04:20:24 - 04:20:26 - Inspreker/wethouder
  04:20:26 - 04:21:20 - B.J. (Berend) Buddingh
  04:21:20 - 04:21:21 - Inspreker/wethouder
  04:21:21 - 04:23:20 - J. (Jan) Lock
  04:23:20 - 04:23:33 - Inspreker/wethouder
  04:23:33 - 04:23:36 - J. (Jan) Lock
  04:23:36 - 04:23:38 - Inspreker/wethouder
  04:23:38 - 04:23:40 - J. (Jan) Lock
  04:23:40 - 04:24:55 - Inspreker/wethouder
  04:24:55 - 04:26:04 - H. (Harry) Stam
  04:26:04 - 04:26:07 - Inspreker/wethouder
  04:26:07 - 04:26:08 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:26:08 - 04:26:12 - Inspreker/wethouder
  04:26:12 - 04:26:22 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:26:22 - 04:26:23 - Inspreker/wethouder
  04:26:23 - 04:26:51 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:26:51 - 04:26:55 - Inspreker/wethouder
  04:26:55 - 04:27:00 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:27:00 - 04:27:15 - Inspreker/wethouder
  04:27:15 - 04:27:36 - J. (Jan) Lock
  04:29:00 - 04:29:24 - Inspreker/wethouder
  04:29:50 - 04:29:56 - J. (Jan) Lock
  04:29:59 - 04:30:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:30:38 - 04:30:42 - J. (Jan) Lock
  04:31:52 - 04:31:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:31:58 - 04:32:33 - J. (Jan) Lock
  04:32:33 - 04:33:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:33:17 - 04:36:23 - W.C. (Wietse) Blok
  04:36:23 - 04:36:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:36:25 - 04:42:01 - J. (Jonette) Korevaar
  04:42:01 - 04:42:44 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  04:42:44 - 04:42:47 - J. (Jonette) Korevaar
  04:42:47 - 04:43:38 - G.E. (Bert) Moret
  04:43:50 - 04:43:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:43:53 - 04:46:08 - P. (Paul) Verschoor
  04:46:08 - 04:46:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:46:11 - 04:47:31 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:47:31 - 04:47:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:47:41 - 04:49:48 - Inspreker/wethouder
  04:49:48 - 04:50:34 - J. (Jonette) Korevaar
  04:50:34 - 04:50:49 - Inspreker/wethouder
  04:50:49 - 04:51:17 - J. (Jonette) Korevaar
  04:51:17 - 04:51:47 - Inspreker/wethouder
  04:51:47 - 04:51:55 - J. (Jonette) Korevaar
  04:51:55 - 04:51:59 - Inspreker/wethouder
  04:52:19 - 04:52:24 - W.C. (Wietse) Blok
  04:52:24 - 04:52:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:52:24 - 04:52:41 - W.C. (Wietse) Blok
  04:52:41 - 04:52:41 - Inspreker/wethouder
  04:52:42 - 04:53:00 - W.C. (Wietse) Blok
  04:53:00 - 04:53:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:53:01 - 04:53:10 - Inspreker/wethouder
  04:53:10 - 04:53:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:53:12 - 04:53:18 - Inspreker/wethouder
  04:53:18 - 04:53:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:53:49 - 04:54:46 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  04:54:46 - 04:54:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:54:51 - 04:55:04 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:55:04 - 04:55:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:55:04 - 04:55:29 - L. (Leo) Timmer
  04:55:29 - 04:55:36 - R.J. (Ruud) van Rijn
  04:55:54 - 04:56:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:56:06 - 04:56:19 - Inspreker/wethouder
  04:56:19 - 04:57:28 - C.G.N. (Curt) Roth
  04:57:28 - 04:57:29 - Inspreker/wethouder
  04:57:29 - 04:57:30 - P.D. (Erik) Jonker
  04:57:30 - 04:57:32 - Inspreker/wethouder
  04:57:32 - 04:57:39 - P.D. (Erik) Jonker
  04:57:39 - 04:57:47 - Inspreker/wethouder
  04:57:47 - 04:57:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:57:51 - 04:58:42 - Inspreker/wethouder
  04:58:42 - 04:58:43 - L. (Leo) Timmer
  04:58:49 - 04:58:50 - Inspreker/wethouder
  04:58:53 - 04:58:55 - L. (Leo) Timmer
  04:58:55 - 04:59:03 - Inspreker/wethouder
  04:59:03 - 04:59:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:59:15 - 04:59:41 - Inspreker/wethouder
  04:59:41 - 04:59:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  04:59:46 - 04:59:49 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  04:59:49 - 05:00:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 9.d

  De heer Egas verlaat bij dit punt de raadstafel.

  De heer De Groot dient namens alle partijen een amendement in.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het ruimtelijk ontwikkelperspectief Bleskensgraaf vast te stellen, waarbij als vervolgopgaven gelden:
   a) Overeenstemming bereiken over en ondertekenen van een intentieovereenkomst met de grondeigenaren van het zoekgebied “west” voor woningbouw, waarbij afgesproken wordt wiens taak het is de verschillende haalbaarheden te onderzoeken.
   b) Vervolgonderzoek verrichten naar
  • realisering van woningbouw op de zoeklocatie “west” in combinatie met
  • een oplossingsrichting voor de huisvesting van de School met de Bijbel en `
  • de herinvulling van de locatie “noord – trapveld” / huidige locatie van de School met de Bijbel voor woningbouw;
   op alle terreinen (programmatisch, planologisch – incl. invloed molenbiotoop -, financieel, landschappelijk, bodem- en milieukundig, verkeer).
   c) Organiseren van bestuurlijk overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om uit de impasse t.a.v. ontwikkelingen op locaties buiten de bestaande dorpskom te komen.
  1. Voor het jaar 2020 een voorbereidingskrediet ten bedrage van €50.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de vervolgopgaven en dit te verwerken in de begroting.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit unaniem het voorstel gewijzigd vast te stellen: 1. Het ruimtelijk ontwikkelperspectief Bleskensgraaf vast te stellen, waarbij als vervolgopgaven gelden: a) Overeenstemming bereiken over en ondertekenen van een intentieovereenkomst met de grondeigenaren van het zoekgebied “west” voor woningbouw, waarbij afgesproken wordt wiens taak het is de verschillende haalbaarheden te onderzoeken. b) Vervolgonderzoek verrichten naar realisering van woningbouw op de eerste 3 percelen van de zoeklocatie “west”, waarbij wel aandacht is voor de ruimtelijke inpassing m.b.t. de aanwezige molenbiotoop en landschappelijke inpassing waarbij buitengebied en dorpskern in elkaar overlopen zoals opgenomen in het Molenwaards kookboek. c) Organiseren van bestuurlijk overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om uit de impasse t.a.v. ontwikkelingen op locaties buiten de bestaande dorpskom te komen. 2. Voor het jaar 2020 een voorbereidingskrediet ten bedrage van €50.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de vervolgopgaven en dit te verwerken in de begroting. 3a) Een integraal toekomstperspectief 2040 voor Bleskensgraaf te ontwikkelen waarin: - gefaseerde woningbouw zowel “noord” als “zuid” onderzocht worden; - inbreiding in de kern mag niet ten koste gaan van het aanwezige groen en de speelvoorzieningen; - de ontwikkeling van De Spil en andere relevante (toekomstige) ontwikkelingen meegenomen worden in het toekomstperspectief; - diverse alternatieven onderbouwd worden voor de verkeersafwikkeling (ontsluiting) en parkeerdruk in heel Bleskensgraaf; 3b) Een apart participatietraject uit te voeren bij het opstellen van dit toekomstperspectief 2040 met inwoners en alle betrokken stakeholders.

  Amendementen
  Titel
  2019-016 - Ruimtelijk Ontwikkelperspectief Bleskensgraaf
 • 10

  Mw. Breddels complimenteert de werkgroep met het opgestelde actieprogramma n.a.v. het VN-verdrag handicap en wenst alle betrokkenen succes bij de uitvoering van dit programma.

  De heren Timmer en Van Rijn stellen vragen over de soos in Giessen-Oudekerk.
  Wethouder Quik komt met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek terug naar de raad.

  De heer Roth stelt vragen over de uitrol van een 5G-netwerk.  Toezeggingen
  Titel
  Uitrol 5G netwerk
 • 11

  De vergadering wordt op 2 oktober om 00.28 uur gesloten.