Besluitvormende raad

dinsdag 7 mei 2019 19:30
Locatie:
Hoornaar, gemeentehuis - raadzaal
Voorzitter:
D.R. van der Borg
Toelichting:

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de meningsvormende avond. Omdat de meningsvormende avond op 16 april niet is doorgegaan, zijn de onderwerpen van die avond als bespreekpunten op deze vergadering geagendeerd. Burgers hebben de mogelijkheid om aan het begin van deze avond in te spreken over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen. Er vindt audioverslaglegging plaats.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De heer De Groot (SGP) stelt voor agendapunt 12 ‘verklaring van geen bedenking omgevingsvergunning windmolens Graafland 68 Groot-Ammers’ eerst meningsvormend te behandelen.


  Besluit
  Besloten wordt dit punt te agenderen voor de meningsvormende avond van 21 mei 2019. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

  00:03:20 - 00:05:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:05:29 - 00:06:10 - B. (Bas), de Groot
  00:06:10 - 00:06:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:06:12 - 00:06:20 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  00:06:20 - 00:06:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:06:22 - 00:06:26 - P. (Paul) Verschoor
  00:06:26 - 00:06:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:06:33 - 00:06:46 - A.J. (Ad) van Rees
  00:06:46 - 00:06:52 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  00:07:18 - 00:07:19 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  00:07:20 - 00:07:53 - P. (Paul) Verschoor
  00:07:53 - 00:08:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 2

  Achtereenvolgens spreken mevrouw E. Kruithof, de heer C. Lammens en de heer A. de Jong in over agendapunt 7 ‘bestemmingsplan Grotewaard 33a.


  00:08:55 - 00:12:42 - Inspreker/wethouder
  00:12:42 - 00:13:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:13:46 - 00:14:01 - Inspreker/wethouder
  00:14:01 - 00:14:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:14:16 - 00:14:35 - L. (Leo) Timmer
  00:14:35 - 00:15:12 - Inspreker/wethouder
  00:15:12 - 00:15:46 - L. (Leo) Timmer
  00:15:46 - 00:15:53 - Inspreker/wethouder
  00:15:53 - 00:16:11 - B. (Bas), de Groot
  00:16:11 - 00:16:50 - Inspreker/wethouder
  00:16:50 - 00:16:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:16:52 - 00:22:42 - Inspreker/wethouder
  00:22:42 - 00:23:21 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:23:21 - 00:23:36 - Inspreker/wethouder
  00:23:36 - 00:23:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:23:38 - 00:29:23 - Inspreker/wethouder
  00:29:23 - 00:30:24 - L. (Leo) Timmer
  00:30:24 - 00:30:53 - Inspreker/wethouder
  00:30:53 - 00:32:42 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:32:42 - 00:32:51 - Inspreker/wethouder
  00:32:51 - 00:33:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 3

  Mevrouw De Moel (Doe mee!) vraagt aan de besluitenlijst toe te voegen de opdracht die bij de aangeboden ‘stoel van de raad’ hoort.  Besluit
  Aan de besluitenlijst wordt toegevoegd: “De opdracht die de gemeenteraad hierbij meekrijgt is: Als u met elkaar in discussie bent over zaken (in het bijzonder over duurzaamheid) en u weet het niet precies, ga dan op de stoel zitten en denk na over de toekomst. De opdracht die wethouder Slob meekrijgt is er op toe te zien dat telkens wanneer de raad besluiten neemt, deze stoel aanwezig is als extra zetel. Tenslotte krijgt mevrouw De Moel de opdracht te controleren of de stoel bij besluitvormende raadsvergadering aanwezig is. “ De besluitenlijst van 2 april 2019 wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

  00:33:04 - 00:33:41 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:33:41 - 00:34:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 4

  Er zijn geen mededelingen.

 • 5

  De heer Koorevaar (CDA) stelt vragen over de tekstkar en overige verkeersmaatregelen in Kinderdijk.


  00:34:18 - 00:37:12 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:37:12 - 00:37:25 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:37:25 - 00:39:44 - Inspreker/wethouder
  00:39:44 - 00:40:32 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:40:32 - 00:41:11 - Inspreker/wethouder
  00:41:11 - 00:41:14 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:41:15 - 00:41:43 - H. (Harry) Stam
  00:41:55 - 00:41:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:41:56 - 00:42:47 - Inspreker/wethouder
  00:42:47 - 00:42:55 - R.C. (Ruud) den Haak
  00:43:04 - 00:43:57 - H. (Harry) Stam
  00:43:57 - 00:44:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6

  De heer Groenveld legt de belofte af en spreekt de raad kort toe.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit tot formele benoeming van Jarno Groenveld tot raadsadviseur en tweede plaatsvervangend griffier van de gemeente Molenlanden.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit tot formele benoeming van Jarno Groenveld tot raadsadviseur en tweede plaatsvervangend griffier van de gemeente Molenlanden.

  00:44:38 - 00:45:25 - Inspreker/wethouder
  00:45:25 - 00:46:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:46:03 - 00:47:42 - Inspreker/wethouder
  00:47:42 - 00:48:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7

  Wethouder Bikker geeft eerst een korte toelichting op het gewijzigde voorstel dat de raad deze middag heeft ontvangen.

  De heer De Groot (SGP) dient een motie in waarin het college wordt opgeroepen om

  1. de harmonisatie van het RO beleid van de voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en daarbij een overkoepelende toetsingskader op te stellen voor de gemeente Molenlanden dat voor het gehele gebied gelijk moet zijn;
  2. de deregulering van (de procedures voor) bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen;
  3. het optimaliseren van de werkprocessen en het minimaliseren van de doorlooptijden.
  4. een procesvoorstel hierover aan de raad op 25 juni 2019 voor te leggen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. ‎het bestemmingsplan “Noordeloos, Grotewaard 33a” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPgrootewaard33aNDL-VG01) gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen met dien verstande dat de volgende artikelen worden gewijzigd:

  Artikel 1 Begrippen

  • Aan artikel 1.36 van de planregels, wordt de volgende tekst toegevoegd:
   “,en/of andere bebouwing op het perceel”.

  Artikel 6 Wonen

  • Artikel 6.3 onder c wordt geschrapt.

  Artikel 14 Algemene gebruiksregels

  • Aan artikel 14 onder b van de planregels, wordt de volgende tekst toegevoegd:
   “,of andere bebouwing op het perceel”;
  1. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. ‎het bestemmingsplan “Noordeloos, Grotewaard 33a” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPgrootewaard33aNDL-VG01) gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen met dien verstande dat de volgende artikelen worden gewijzigd: Artikel 1 Begrippen - Aan artikel 1.36 van de planregels, wordt de volgende tekst toegevoegd: “,en/of andere bebouwing op het perceel”. Artikel 6 Wonen - Artikel 6.3 onder c wordt geschrapt. Artikel 14 Algemene gebruiksregels - Aan artikel 14 onder b van de planregels, wordt de volgende tekst toegevoegd: “,of andere bebouwing op het perceel”; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besloten wordt de motie te agenderen voor een volgende vergadering, zodat het college een inhoudelijke reactie kan voorbereiden.


  00:48:23 - 00:49:18 - Inspreker/wethouder
  00:49:18 - 00:49:30 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:49:30 - 00:49:43 - Inspreker/wethouder
  00:49:43 - 00:50:09 - P. (Paul) Verschoor
  00:50:09 - 00:50:14 - Inspreker/wethouder
  00:50:14 - 00:50:18 - P. (Paul) Verschoor
  00:50:18 - 00:50:19 - Inspreker/wethouder
  00:50:19 - 00:51:30 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:51:31 - 00:51:47 - Inspreker/wethouder
  00:51:47 - 00:51:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:51:49 - 00:53:09 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:53:09 - 00:53:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:53:12 - 00:56:08 - P. (Paul) Verschoor
  00:56:08 - 00:56:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:56:12 - 01:00:30 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:00:30 - 01:00:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:00:34 - 01:02:57 - L. (Leo) Timmer
  01:02:57 - 01:03:00 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:03:00 - 01:07:31 - B. (Bas), de Groot
  01:07:31 - 01:07:34 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:07:34 - 01:07:39 - B. (Bas), de Groot
  01:07:39 - 01:07:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:07:47 - 01:09:09 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:09:09 - 01:11:46 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:11:46 - 01:12:30 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:12:30 - 01:13:14 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:13:14 - 01:13:15 - B. (Bas), de Groot
  01:13:15 - 01:13:16 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:13:16 - 01:13:19 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:13:19 - 01:13:20 - B. (Bas), de Groot
  01:13:20 - 01:13:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:13:22 - 01:13:54 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:13:54 - 01:13:55 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:13:55 - 01:13:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:13:55 - 01:13:58 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:13:58 - 01:13:59 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:13:59 - 01:14:04 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:14:04 - 01:14:15 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:14:15 - 01:14:23 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:14:23 - 01:14:26 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:14:26 - 01:14:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:14:39 - 01:15:51 - Inspreker/wethouder
  01:15:51 - 01:18:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:18:44 - 01:19:06 - P. (Paul) Verschoor
  01:19:37 - 01:19:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:19:37 - 01:19:54 - Inspreker/wethouder
  01:19:54 - 01:19:58 - P. (Paul) Verschoor
  01:20:08 - 01:20:33 - Inspreker/wethouder
  01:20:33 - 01:20:35 - P. (Paul) Verschoor
  01:20:36 - 01:20:38 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:20:38 - 01:20:44 - P. (Paul) Verschoor
  01:20:44 - 01:20:45 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:20:45 - 01:20:46 - Inspreker/wethouder
  01:20:46 - 01:21:19 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:21:19 - 01:21:54 - Inspreker/wethouder
  01:21:54 - 01:22:05 - P. (Paul) Verschoor
  01:22:25 - 01:22:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:22:26 - 01:22:32 - Inspreker/wethouder
  01:22:32 - 01:22:38 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:22:39 - 01:22:47 - Inspreker/wethouder
  01:24:02 - 01:24:04 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:24:04 - 01:24:57 - Inspreker/wethouder
  01:24:57 - 01:24:58 - L. (Leo) Timmer
  01:24:58 - 01:24:59 - Inspreker/wethouder
  01:24:59 - 01:25:17 - L. (Leo) Timmer
  01:25:17 - 01:25:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:25:17 - 01:25:37 - Inspreker/wethouder
  01:25:37 - 01:26:04 - B. (Bas), de Groot
  01:26:04 - 01:26:23 - Inspreker/wethouder
  01:26:23 - 01:26:34 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:26:34 - 01:26:39 - Inspreker/wethouder
  01:26:39 - 01:26:46 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:26:46 - 01:27:02 - Inspreker/wethouder
  01:27:02 - 01:27:19 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:27:19 - 01:27:28 - Inspreker/wethouder
  01:27:28 - 01:27:37 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:27:37 - 01:27:39 - Inspreker/wethouder
  01:27:39 - 01:27:56 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:27:56 - 01:27:57 - Inspreker/wethouder
  01:27:57 - 01:28:07 - L. (Leo) Timmer
  01:28:07 - 01:28:49 - Inspreker/wethouder
  01:28:49 - 01:28:51 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:29:55 - 01:30:04 - Inspreker/wethouder
  01:30:05 - 01:30:10 - L. (Leo) Timmer
  01:30:13 - 01:30:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:30:13 - 01:30:40 - Inspreker/wethouder
  01:30:40 - 01:31:05 - P. (Paul) Verschoor
  01:31:05 - 01:31:08 - Inspreker/wethouder
  01:31:08 - 01:31:26 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:31:26 - 01:31:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:31:29 - 01:32:14 - B. (Bas), de Groot
  01:32:14 - 01:32:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:32:15 - 01:33:00 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:33:00 - 01:33:03 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:33:03 - 01:33:22 - Inspreker/wethouder
  01:33:22 - 01:33:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:33:33 - 01:33:34 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:33:34 - 01:33:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:33:35 - 01:33:47 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:33:47 - 01:34:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8

  De voorzitter spreekt de bereidheid uit om met de raad in gesprek te gaan hoe om te gaan met communicatie en participatie, wat verder gaat dan de inspraakverordening, maar zeker ook raakvlakken heeft met de inspraakverordening.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Inspraakverordening Molenlanden 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Inspraakverordening Molenlanden 2019 vast te stellen.

  01:34:21 - 01:36:42 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:36:42 - 01:36:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:36:45 - 01:38:34 - G.E. (Bert) Moret
  01:38:34 - 01:38:35 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:38:35 - 01:39:07 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:39:07 - 01:39:26 - G.E. (Bert) Moret
  01:39:26 - 01:39:41 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:39:41 - 01:39:44 - G.E. (Bert) Moret
  01:39:55 - 01:40:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:40:05 - 01:40:31 - J. (Joke) Stravers
  01:40:31 - 01:40:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:40:43 - 01:42:40 - Inspreker/wethouder
  01:42:40 - 01:42:56 - H. (Harry) Stam
  01:42:56 - 01:42:59 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:42:59 - 01:43:06 - Inspreker/wethouder
  01:43:06 - 01:43:10 - P. (Paul) Verschoor
  01:43:10 - 01:43:11 - Inspreker/wethouder
  01:43:11 - 01:43:13 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:43:13 - 01:43:16 - Inspreker/wethouder
  01:43:16 - 01:43:42 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:43:42 - 01:44:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 9


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Gedragscode bescherming persoonsgegevens bestuursorganen Molenlanden 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Gedragscode bescherming persoonsgegevens bestuursorganen Molenlanden 2019 vast te stellen.
 • 10


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluite de Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluite de Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen vast te stellen.

  01:44:40 - 01:46:02 - G.E. (Bert) Moret
  01:46:02 - 01:46:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:46:38 - 01:47:02 - C.A. (Corné) Egas
  01:47:03 - 01:47:12 - G.E. (Bert) Moret
  01:47:12 - 01:47:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 11


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Molenlanden 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Molenlanden 2019 gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreft artikel 7: Het recht als bedoeld in artikel 6.4 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt € 300,- in plaats van de voorgestelde € 500,-.

  Amendementen
  Titel
  Procedureverordening advisering tegemoetkoming planschade

  01:49:07 - 01:49:09 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:49:09 - 01:50:03 - P. (Paul) Verschoor
  01:50:03 - 01:50:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:50:05 - 01:50:54 - B. (Bas), de Groot
  01:50:54 - 01:50:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:50:59 - 01:52:01 - G.E. (Bert) Moret
  01:52:01 - 01:52:04 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:52:04 - 01:52:57 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:52:57 - 01:52:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:52:58 - 01:52:59 - J. (Joke) Stravers
  01:52:59 - 01:53:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:53:01 - 01:54:05 - J. (Joke) Stravers
  01:54:05 - 01:54:06 - P. (Paul) Verschoor
  01:54:06 - 01:54:26 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:54:28 - 01:55:00 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:55:00 - 01:55:01 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:55:23 - 01:55:27 - P. (Paul) Verschoor
  01:55:28 - 01:55:51 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:55:51 - 01:57:30 - Inspreker/wethouder
  01:57:30 - 01:57:32 - J. (Joke) Stravers
  01:57:32 - 01:57:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:57:38 - 01:57:42 - Inspreker/wethouder
  01:57:44 - 01:57:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:57:52 - 01:57:53 - Inspreker/wethouder
  01:58:17 - 01:58:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:58:29 - 01:58:33 - G.E. (Bert) Moret
  01:58:33 - 01:59:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:59:06 - 01:59:46 - Inspreker/wethouder
  01:59:48 - 02:00:16 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:00:16 - 02:00:26 - G.E. (Bert) Moret
  02:00:26 - 02:00:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:00:32 - 02:00:35 - Inspreker/wethouder
  02:00:35 - 02:00:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:00:55 - 02:00:56 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  02:00:56 - 02:01:01 - J. (Joke) Stravers
  02:01:01 - 02:01:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:01:52 - 02:02:13 - Inspreker/wethouder
  02:02:13 - 02:02:15 - P. (Paul) Verschoor
  02:02:15 - 02:02:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:02:24 - 02:02:28 - P. (Paul) Verschoor
  02:02:28 - 02:02:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:02:49 - 02:02:56 - Inspreker/wethouder
  02:02:56 - 02:03:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 12

  Dit voorstel wordt behandeld in de eerstvolgende meningsvormende avond.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning om twee kleine windturbines te plaatsen op het agrarisch perceel aan het Graafland 68 te Groot-Ammers.

 • 13

  Ingekomen stukken
  De heer De Groot (SGP) vraagt naar aanleiding van ingekomen stukken over De Put naar het beleid voor arbeidsmigranten.
  Wethouder Bikker antwoordt dat er op dit moment nog geen beleid is en dat hierover in de regio AV gesproken wordt.

  De heer Verschoor (PM) stelt vragen naar aanleiding van een raadsinformatiebrief over de DoetseVliet.
  Wethouder Bikker antwoordt dat er in mei een bewonersavond gepland staat waarop het college een toelichting zal geven op de keuze voor de route van het bouwverkeer.

  De heer Buddingh (Doe mee!) stelt vragen over de raadsinformatiebrief OZB-compensatie.
  Wethouder Visser stelt voor dit punt mee te nemen bij de komende discussie over het harmoniseren van het subsidiebeleid.  02:03:49 - 02:04:36 - B. (Bas), de Groot
  02:04:36 - 02:04:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:04:54 - 02:05:54 - Inspreker/wethouder
  02:05:54 - 02:06:15 - B. (Bas), de Groot
  02:06:15 - 02:06:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:06:20 - 02:06:57 - B. (Bas), de Groot
  02:06:57 - 02:07:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:07:12 - 02:07:22 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:07:22 - 02:07:30 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:07:30 - 02:07:49 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:07:49 - 02:07:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:07:50 - 02:07:55 - Inspreker/wethouder
  02:07:55 - 02:07:58 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:07:58 - 02:08:09 - G.E. (Bert) Moret
  02:08:09 - 02:08:10 - Inspreker/wethouder
  02:08:10 - 02:08:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:08:18 - 02:08:23 - G.E. (Bert) Moret
  02:08:23 - 02:08:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:08:48 - 02:08:55 - G.E. (Bert) Moret
  02:08:55 - 02:09:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:09:22 - 02:10:04 - P. (Paul) Verschoor
  02:10:04 - 02:10:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:10:05 - 02:10:57 - Inspreker/wethouder
  02:10:57 - 02:10:58 - P. (Paul) Verschoor
  02:10:58 - 02:11:10 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:11:10 - 02:11:47 - Inspreker/wethouder
  02:11:47 - 02:11:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:11:48 - 02:11:50 - Inspreker/wethouder
  02:11:50 - 02:12:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:12:15 - 02:12:15 - P. (Paul) Verschoor
  02:12:17 - 02:12:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:12:18 - 02:12:30 - P. (Paul) Verschoor
  02:12:30 - 02:12:31 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:12:31 - 02:12:38 - Inspreker/wethouder
  02:12:38 - 02:12:40 - P. (Paul) Verschoor
  02:12:40 - 02:12:41 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:12:53 - 02:13:41 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:13:41 - 02:13:43 - Inspreker/wethouder
  02:13:43 - 02:14:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:14:12 - 02:15:26 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:15:26 - 02:15:29 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:15:29 - 02:15:32 - B.J. (Berend) Buddingh
  02:15:32 - 02:15:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  02:15:47 - 02:18:26 - Inspreker/wethouder
  02:18:26 - 02:19:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 14

  De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.