Commissievergadering

donderdag 20 januari 2022 19:30 - 22:00
Locatie:
Digitale vergadering via Teams
Voorzitter:
R.H. Heus
Toelichting:

Op grond van de Verordening op de raadscommissies gemeente Moerdijk (art. 23 lid 1) kunnen burgers in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk voor 12 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.
Mochten er bij agendapunten insprekers zijn, dan worden deze punten naar voren gehaald op de agenda.

Agendapunten