Raadsvergadering

donderdag 31 mei 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
Burgemeester J.P.M. Klijs
Toelichting:
Tot en met agendapunt 11.1 waren mevrouw Vermunt en de heren Geleijns, Heus en Tolu nog niet als raadslid benoemd, toegelaten en geïnstalleerd. Met ingang van agendapunt 11.2, waren mevrouw Brummans en de heren Van Dorst, Schoneveld en Zwiers in verband met hun benoeming tot wethouder geen lid meer van de gemeenteraad.

Agendapunten