Commissievergadering

donderdag 14 oktober 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J. van Brenkelen
Toelichting:

Commissie Bestuur en Middelen

Op grond van de Verordening op de raadscommissies gemeente Moerdijk (art. 23 lid 1) kunnen burgers in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk voor 12 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.

Agendapunten