Commissievergadering

donderdag 25 februari 2021 21:00 - 23:00
Locatie:
Digitale vergadering via Teams
Voorzitter:
R.H. Heus
Toelichting:

*** De commissie Bestuur en Middelen is aansluitend op de commissie Fysieke Infrastructuur en zal ongeveer om 21.00 uur starten

Commissie Bestuur en Middelen

Op grond van de Verordening op de raadscommissies gemeente Moerdijk (art. 23 lid 1) kunnen burgers in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk voor 12 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.

Agendapunten