Commissievergadering

dinsdag 25 mei 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Digitale vergadering via Teams
Voorzitter:
J. van Brenkelen
Toelichting:

Commissie Fysieke Infrastructuur

Op grond van de Verordening op de raadscommissies gemeente Moerdijk (art. 23 lid 1) kunnen burgers in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk voor 12 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.

*** Voor deze commissievergadering zijn 8 raadsvoorstellen aangeleverd. De inschatting is dat dit op één digitale vergaderavond teveel zal zijn om te behandelen. Onderwerpen die niet meer behandeld zullen worden deze avond, worden vervolgd op woensdag 26 mei vanaf 20.30 uur.

Agendapunten