Commissievergadering

woensdag 13 januari 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Digitale vergadering via Teams
Voorzitter:
P.M. Joosten - Wesselius
Toelichting:

Commissie Sociale Infrastructuur

Op grond van de Verordening op de raadscommissies gemeente Moerdijk (art. 23 lid 1) kunnen burgers in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk voor 12 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.

Agendapunten