B&W

dinsdag 4 februari 2020 09:00 - 10:30
Locatie:
Den Liempdsen Herd, Barrierweg 4, Liempde
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden
Toelichting:

Verkorte collegevergadering i.v.m. aansluitende heidag financiën.

Agendapunten

 • 02.02

  Op grond van de Algemene subsidieverordening 2017 gemeente Boxtel stelt het college jaarlijks subsidieplafonds vast. Wanneer tot het bedrag van het subsidieplafond al subsidie is verleend, dan kan een nieuwe subsidieaanvraag op deze grond wordt afgewezen. Op grond van de Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling zijn voor drie categorieën van activiteiten subsidieplafonds van toepassing en is in de subsidieregeling Musea Boxtel ook een subsidieplafond opgenomen.  Voorgesteld besluit

  De volgende subsidieplafonds voor 2020 vast te stellen:
  · Sport (categorie A): € 24.802
  · Fanfares, majorette en lyrakorpsen en overige muzikale uitingen (categorie G):€49.090
  · Peuteropvang en voorschoolse educatie €161.000
  · Musea: € 17.500


  Besluit
  De volgende subsidieplafonds voor 2020 vast te stellen: · Sport (categorie A): € 24.802 · Fanfares, majorette en lyrakorpsen en overige muzikale uitingen (categorie G):€49.090 · Peuteropvang en voorschoolse educatie €161.000 · Musea: € 17.500
 • 02.03

  De Management Letter (bijlage 3) is onder te verdelen in:

  1. Conclusie en samenvatting over de administratieve organisatie en interne beheersing.
  2. Bevindingen 2019: Hierin zijn ook opgenomen de bevindingen uit vorig jaar die nog open staan.
  3. Follow up Management Letter 2018: Hierin wordt per openstaande bevinding van vorig jaar de status aangegeven.
   Op basis van de Management Letter is een samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten uit de Management Letter in een raadsinformatiebrief. (bijlage 1).  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Management Letter en de raadsinformatiebrief en ter kennisname door te sturen naar de raad


  Besluit
  1. In te stemmen met de Management Letter en de raadsinformatiebrief en ter kennisname door te sturen naar de raad