B&W

dinsdag 12 februari 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Vergaderen op locatie: Sanders Machinebouw, Heidonk 5, 5298 VM Liempde.
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 02.01.RME

  Op 15 januari 2019 heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen ex artikel 37 RvO gesteld aan het college. Deze vragen hebben betrekking op de slechte staat van de afrastering van het park Moorwijk.



  Besluit
  De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de bijgevoegde brief.
 • 03.03.DC-

  Op woensdag 20 maart aanstaande vinden de Provinciale Staten- & Waterschapsverkiezingen plaats. Het college van burgemeester en wethouders dient voor iedere verkiezing opnieuw de stemdistricten, stembureaus, voorzitters en leden van de stembureaus te benoemen. Als gevolg van de herinvoering van het handmatig stemmen is het gewenst ook in 2019 gebruik te maken van de hulp van verenigingen bij het tellen van de stembiljetten.



  Besluit
  Voor de Provinciale Staten- & Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019: 1. te benoemen de stembureauleden en de reserve-stembureauleden, zoals opgenomen in bijlage 1 & 2 van dit voorstel; 2. aan te wijzen de stembureaus, zoals opgenomen in bijlage 1 van dit voorstel; 3. in te stemmen met het inzetten van hulp van Boxtelse verenigingen bij het opmaken van de uitslag, zoals opgenomen in bijlage 3 van dit voorstel.
 • 03.04.PPB

  In 2016 is een donatie-overeenkomst aangegaan voor Streekfonds Het Groene Woud voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Op basis daarvan is jaarlijks een gift verstrekt aan het Streekfonds ter grootte van € 5.000,-. Dit is bekostigd uit de post Duurzaamheid algemeen (628.45.000). Vanuit het Streekfonds wordt gevraagd deze donatie-overeenkomst te verlengen met de jaren 2019 en 2020. Voorgesteld wordt hier positief op te antwoorden en de donatie onder dezelfde condities en dekking te verlengen.



  Besluit
  1. De donatie-overeenkomst Streekfonds Het Groene Woud van 2016-2018 onder dezelfde condities te verlengen met de jaren 2019 en 2020. 2. De donatie is een bedrag van € 5.000 per jaar, te bekostigen uit de post Duurzaamheid algemeen (functienummer 628.45.000).