B&W

dinsdag 9 april 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Voorzitter:
A.M.T. Naterop
Toelichting:

Vergadering op locatie
De Groene Poort, Bosscheweg 80, 5283 WB Boxtel

Agendapunten

 • 02.01

  Een drietal bewoners uit Liempde heeft het initiatief genomen een skatebaantje te realiseren. Dit naar aanleiding van de brieven van hun kinderen aan de burgemeester met de vraag hun te helpen. De ouders vormden een werkgroep en organiseerden diverse acties om binnen de Liempdse gemeenschap draagvlak te creëren voor het initiatief. In samenwerking met de gemeente heeft de werkgroep gezocht naar geschikte locaties met voldoende ruimte, goede bereikbaarheid en sociale controle.  Besluit
  Het college is akkoord met: 1. Het initiatief te steunen en de Bolakkerweg aan te wijzen als locatie voor het skatebaantje. 2. Een bedrag van € 16.500,- beschikbaar te stellen uit het budget bewonersinitiatieven. 3. De inkoopprocedure te starten (team B&U) 4. Een akoestisch onderzoek uit te voeren in het voorjaar 2020 en indien nodig geluid reducerende maatregelen te treffen.
 • 02.02

  Op 27 februari 2019 zijn door de SP fractie vragen ex artikel 37 RvO ingediend over de Regionale Energie Strategie. Hiervoor wordt een beantwoording voorgesteld.  Besluit
  Het college stelt de concept-beantwoording Artikel 37 RvO vragen SP over Regionale Energie Strategie vast en stuurt deze voor verspreiding door naar de griffie.