B&W

dinsdag 5 november 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 02.03

  Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) heeft op 3 juli 2019 besloten om alle brandweerkazernes die nu nog in gemeentelijk eigendom zijn in eigendom over te nemen. Gestreefd wordt om de overname te effectueren uiterlijk per 1 januari 2020. De beide brandweerkazernes in onze gemeente (Brederodeweg 25 te Boxtel en Oude Postbaan 8 te Liempde) worden inclusief ondergrond in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de verkoop van de brandweerkazernes Brederodeweg 25 en Oude Postbaan 8 aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord tegen de eerder bepaalde genormeerde overnameprijs.
  2. Het te verrekenen bedrag voor achterstallig onderhoud te dekken vanuit de onderhoudsvoorziening gebouwen.


  Besluit
  1. In te stemmen met de verkoop van de brandweerkazernes Brederodeweg 25 en Oude Postbaan 8 aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord tegen de eerder bepaalde genormeerde overnameprijs. 2. Het te verrekenen bedrag voor achterstallig onderhoud te dekken vanuit de onderhoudsvoorziening gebouwen.
 • 02.05

  Het rioolstelsel in Liempde is gevoelig voor water-op-straat en wateroverlast bij hevig neerslag. Uit onderzoek blijkt dat een nooduitlaat in de Rosenhofstraat nodig is om het probleem op te lossen. Daarnaast loopt een gedeelte van de riolering op particulier terrein. In de nieuwe situatie is de riolering vervangen en ligt deze in het openbaar gebied.  Voorgesteld besluit

  1. De projectopdracht 'Rioolvervanging Rosenhofstraat te Liempde', datum 23-10-2019 vast te stellen.
  2. Opdracht te geven om de werkzaamheden voor riolering uit te voeren en te financieren uit het aanwezige rioolkrediet.
  3. De werkzaamheden opstellen VO/DO + de engineeringswerkzaamheden conform het geldende inkoop-en aanbestedingsbeleid uit te besteden, enkelvoudig onderhands.


  Besluit
  1. De projectopdracht 'Rioolvervanging Rosenhofstraat te Liempde', datum 23-10-2019 vast te stellen. 2. Opdracht te geven om de werkzaamheden voor riolering uit te voeren en te financieren uit het aanwezige rioolkrediet. 3. De werkzaamheden opstellen VO/DO + de engineeringswerkzaamheden conform het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid uit te besteden, enkelvoudig onderhands.