1. RAADSVERGADERING

donderdag 8 november 2018 21:00 - 23:03
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
R.T.A. Korteland
Toelichting:
De burgemeester nodigt u uit voor de raadsvergadering van 8-9 november a.s. aanvang 21.00 uur in het stadhuis te Meppel. De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2019. Op donderdag 8 november 2018 begint de gemeenteraad met de Algemene beschouwingen. Daarna volgt op 9 november 2018 het debat tussen gemeenteraad en college over de Programmabegroting 2019.

Uitzending

Agendapunten