De Ronde

maandag 22 juni 2020 19:00 - 19:30
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

OPENBARE HOORZITTING VAN DE VASTE COMMISSIE GELOOFSBRIEVEN met de kandidaat-wethouder, de heer R. van Ulzen (Digitaal en wordt live uitgezonden).

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  De voorzitter geeft een korte toelichting op de werkzaamheden van de vaste commissie geloofsbrieven en het doel van deze bijeenkomst. De commissie heeft tot taak om advies uit te brengen aan de gemeenteraad alvorens de gemeenteraad over kan gaan tot de benoeming van de kandidaat-wethouder ( donderdag 25 juni 2020).

 • 4

  De leden van de vaste commissie geloofsbrieven hebben van de kandidaat-wethouder de volgende documenten ontvangen:
  - Formulier Openbare betrekkingen
  - Formulier nevenfuncties
  - Uittreksel Basisregistratie persoonsgegevens
  - C.V.
   Op basis van deze documenten zullen er vragen gesteld worden aan de kandidaat-wethouder.

 • 5