2. DE RONDE

donderdag 16 september 2021 21:00 - 22:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
M. Grotens
Toelichting:

De Ronde op 9 september 2021 zal niet doorgaan. In plaats daarvan zal een extra De Ronde plaatsvinden op donderdag 16 september 2021 na de vergadering van de auditcommissie.

Deze bijeenkomst is zowel digitaal als fysiek toegankelijk.

Uitzending

Agendapunten

  • 1

    Op initiatief van de fracties van de ChristenUnie, D66 en VVD heeft de agendacommissie ruimte geboden voor een rondetafelgesprek. Een rondetafelgesprek draait om het delen van informatie waarin het gesprek met elkaar voorop staat. Thema van deze bijeenkomst is een gesprek en informatie verkrijgen over de toezicht en handhaving omtrent overlast van de biomassacentrale. Wie heeft welke rol bij het signaleren van overlast en wat kan men van elkaar verwachten wanneer overlast plaatsvindt?

  • 1.1

    Het wijkplatform Nieuwveense Landen is gevraagd om ervaringen van omwonenden te delen betreffende de overlast die ervaren wordt door de biomassacentrale. Tevens zullen de RUD en de gemeente aanschuiven om in gesprek te gaan over hoe er omgegaan wordt met klachten en meldingen van overlast door de biomassacentrale.