RAADScie. SOCIAAL DOMEIN

donderdag 25 januari 2018 20:00 - 21:51
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
E. Knorren
Toelichting:

De voorzitter nodigt u uit voor de vergadering van de raadscommissie sociaal domein op 25 januari 2018 om 20:00 uur. Voorafgaande aan de commissie wordt het informatieplein gehouden om 19:30 uur.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:05 - 00:02:34 - E. Knorren
 • 2
 • 3
 • 4

  Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

  1. De verordening sociaal domein Meppel vast te stellen.
  2. De volgende verordeningen per 1 januari 2018 in te trekken:
   a) Verordening Inrichting Anti-discriminatievoorziening Wet Gemeentelijke
   Anti-discriminatievoorzieningen, in werking getreden op 28-1-2010.
   b) De gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Meppel 2015, in werking
   getreden op 1-1-2017.
   c) Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Meppel, in werking getreden op 1-10-2013.
   d) De Verordening leerlingenvervoer gemeente Meppel 2015, in werking
   getreden op 01-05-2015.
   e) De gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Meppel, in
   werking getreden op 1-1-2017.
   f) Verordening Wet inburgering gemeente Meppel 2013, in werking getreden
   op 01-01-2013.
   g) Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Meppel 2015, in werking
   getreden op 1-1-2015.
   h) Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Meppel, in werking
   getreden op 1-1-2015.
   i) Verordening individuele studietoeslag Meppel 2015, in werking getreden op
   1-1-2015.
   j) Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Meppel 2015, in werking
   getreden op 1-1-2015.
   k) Verordening Tegenprestatie Meppel 2015, in werking getreden op 1-1-2015.
   l) Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015, in werking
   getreden op 1-1-2015.
   m) Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten, in werking
   getreden op 1-1-2015.

  Spreektijd 4,5 minuten per fractie en college 9 minuten.  00:02:34 - 00:02:35 - D. Veld-Fonk
  00:04:32 - 00:05:05 - E. Knorren
  00:08:58 - 00:09:50 - X. Topma
  00:09:50 - 00:09:56 - E. Knorren
  00:10:03 - 00:10:04 - K.J. Dunnink
  00:11:41 - 00:11:42 - A. Udinga
  00:12:42 - 00:12:44 - E. Knorren
  00:12:44 - 00:12:45 - J.A. van der Laan
  00:14:36 - 00:14:39 - E. Knorren
  00:14:39 - 00:14:39 - K.J. Dunnink
  00:14:44 - 00:14:51 - J.A. van der Laan
  00:14:51 - 00:14:51 - I. Booij
  00:16:38 - 00:16:43 - E. Knorren
  00:17:02 - 00:17:02 - H. ten Hulscher
  00:18:33 - 00:18:33 - D. Veld-Fonk
  00:19:07 - 00:21:37 - H. ten Hulscher
  00:21:37 - 00:21:39 - K.J. Dunnink
  00:21:52 - 00:21:53 - H. ten Hulscher
  00:24:01 - 00:24:06 - I. Booij
  00:24:33 - 00:25:40 - H. ten Hulscher
  00:25:40 - 00:25:53 - E. Knorren
  00:25:53 - 00:25:54 - D. Veld-Fonk
  00:26:21 - 00:26:25 - E. Knorren
  00:26:28 - 00:26:34 - P. de Vries
  00:27:41 - 00:27:44 - E. Knorren
  00:28:03 - 00:28:04 - K.J. Dunnink
  00:28:52 - 00:28:55 - I. Booij
  00:28:55 - 00:29:45 - E. Knorren
 • 5

  Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld toestemming te verlenen voor deelname aan de ‘Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe’.

  Spreektijd: 2 minuten per fractie en college 4 minuten.  00:29:45 - 00:29:47 - A. Udinga
  00:30:48 - 00:31:00 - P. van Leeuwen
  00:33:27 - 00:35:18 - J. van der Woerdt
  00:35:18 - 00:35:26 - E. Knorren
  00:35:26 - 00:35:33 - V. Veldhorst
  00:37:44 - 00:37:48 - E. Knorren
  00:37:48 - 00:37:48 - B. Kunnen
  00:41:00 - 00:41:05 - J.N. Kuipers
  00:41:28 - 00:41:32 - E. Knorren
  00:41:47 - 00:42:03 - J.N. Kuipers
  00:42:03 - 00:42:15 - B. Kunnen
  00:42:15 - 00:42:22 - E. Knorren
  00:42:22 - 00:42:24 - F. Schipper
  00:43:21 - 00:43:31 - E. Knorren
  00:43:38 - 00:43:42 - R.P. Koning
  00:46:39 - 00:46:41 - P. de Vries
  00:47:13 - 00:47:19 - E. Knorren
  00:47:19 - 00:47:30 - R.P. Koning
  00:48:29 - 00:48:32 - E. Knorren
  00:48:33 - 00:48:49 - P. de Vries
  00:48:49 - 00:48:50 - R.P. Koning
  00:49:11 - 00:49:46 - V. Veldhorst
  00:49:46 - 00:49:48 - R.P. Koning
  00:51:49 - 00:51:55 - E. Knorren
  00:52:07 - 00:52:09 - R.P. Koning
  00:52:42 - 00:52:43 - J. van der Woerdt
  00:52:47 - 00:52:49 - R.P. Koning
  00:54:27 - 00:54:30 - E. Knorren
  00:54:41 - 00:57:03 - R.P. Koning
  00:58:03 - 00:58:05 - F. Schipper
  00:58:34 - 00:58:35 - R.P. Koning
  00:59:02 - 00:59:05 - B. Kunnen
  01:00:52 - 01:00:56 - R.P. Koning
  01:01:28 - 01:01:42 - E. Knorren
  01:01:42 - 01:01:44 - J. van der Woerdt
  01:03:05 - 01:04:52 - V. Veldhorst
  01:04:57 - 01:05:02 - P. van Leeuwen
  01:06:19 - 01:06:22 - E. Knorren
  01:06:26 - 01:06:36 - B. Kunnen
  01:09:41 - 01:09:46 - V. Veldhorst
  01:09:55 - 01:09:56 - R.P. Koning
  01:10:39 - 01:10:39 - V. Veldhorst
  01:11:18 - 01:11:41 - R.P. Koning
  01:11:41 - 01:12:42 - E. Knorren
 • 6

  Door de raadsleden Kunnen (CU) en Perquin (VVD) is verzocht, naar aanleiding van de bijgevoegde brief "Begrotingswijziging 2017. Heroverweging op basis van actuele stand van zaken" van de RUD d.d. 19 december 2017, dit punt te agenderen in de raadscommissie. De betrokken raadsleden kunnen zich voorstellen dat de brief vragen oproept bij de gemeenteraad. Daarom is het verzoek gekomen dit onderwerp te agenderen. Hierbij heeft de portefeuillehouder/ Algemeen Bestuurslid RUD (wethouder de Vos), het aanbod gedaan samen met de directeur RUD (mevr. Heidekamp) een nadere toelichting te geven in de raadscommissie c.q. vragen te beantwoorden.  01:24:28 - 01:24:30 - B. Kunnen
  01:26:26 - 01:26:32 - E. Knorren
  01:26:32 - 01:29:34 - J. de Vos
  01:29:38 - 01:32:08 - M. Heidekamp
  01:32:08 - 01:32:19 - E. Knorren
  01:32:19 - 01:32:19 - B. Kunnen
  01:34:11 - 01:34:18 - E. Knorren
  01:34:19 - 01:41:09 - M. Heidekamp
  01:41:09 - 01:41:13 - E. Knorren
  01:42:32 - 01:42:59 - F. Perquin
  01:43:43 - 01:45:34 - M. Heidekamp
  01:45:34 - 01:45:42 - E. Knorren
  01:45:45 - 01:47:06 - F. Perquin
  01:47:07 - 01:47:36 - N. Dubbelboer
  01:47:36 - 01:47:49 - E. Knorren
  01:47:50 - 01:48:20 - F. Perquin
  01:48:20 - 01:48:35 - J. de Vos
  01:48:35 - 01:48:39 - E. Knorren
  01:48:40 - 01:50:20 - M. Heidekamp
  01:50:20 - 01:50:20 - E. Knorren
  01:50:23 - 01:51:24 - E. Annen
  01:51:24 - 01:51:27 - E. Knorren
  01:51:27 - 01:51:28 - M. Heidekamp
  01:54:11 - 01:54:17 - E. Annen
  01:54:17 - 01:56:00 - M. Heidekamp
  01:56:01 - 01:56:57 - J.N. Kuipers
  01:58:30 - 01:59:09 - F. Schipper
  01:59:16 - 02:01:04 - M. Heidekamp
  02:01:09 - 02:01:14 - F. Schipper
  02:01:16 - 02:01:56 - J. de Vos
  02:01:56 - 02:01:57 - J. van der Woerdt
  02:02:40 - 02:06:17 - M. Heidekamp
  02:06:28 - 02:06:46 - H. Boersma
  02:06:49 - 02:07:31 - M. Heidekamp
  02:07:34 - 02:08:14 - J. de Vos
  02:08:14 - 02:08:15 - N. Dubbelboer
  02:08:59 - 02:10:20 - M. Heidekamp
  02:10:34 - 02:10:45 - N. Dubbelboer
  02:11:56 - 02:12:18 - E. Knorren
  02:12:18 - 02:12:20 - B. Kunnen
  02:14:04 - 02:14:09 - E. Knorren
  02:14:10 - 02:14:50 - J. de Vos
  02:14:50 - 02:14:53 - E. Knorren
  02:14:53 - 02:15:03 - M. Heidekamp
  02:15:03 - 02:15:31 - E. Knorren
 • 7

  02:15:32 - 02:17:10 - J. van der Woerdt
  02:17:10 - 02:17:41 - E. Knorren
 • 7.a
 • 8
 • 9
 • 10