Raadsvergadering

donderdag 9 april 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal (Het Klavier)
Voorzitter:
J. van Aart
Toelichting:

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus, is deze extra raadsvergadering niet toegankelijk voor publiek.

Aan raadsleden is verzocht niet aanwezig te zijn bij deze vergadering. Aan het begin van de vergadering zal de burgemeester vaststellen dat er onvoldoende raadsleden aanwezig zijn om de raadsvergadering te kunnen openen. De vergadering wordt dan opnieuw uitgeschreven voor dinsdag 14 april. Tijdens die vergadering kunnen rechtsgeldig besluiten worden genomen zonder dat alle raadsleden aanwezig hoeven te zijn.

Tijdens deze vergadering zijn alleen stukken geagendeerd die zijn aangemerkt als Akkoordstuk, wat betekent dat de raadsleden hierover geen debat meer wensen.

Uitzending

Agendapunten