Raadsvergadering

dinsdag 14 april 2020 17:00 - 18:00
Locatie:
Raadszaal (Het Klavier)
Voorzitter:
J. van Aart
Toelichting:

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus, is deze raadsvergadering niet toegankelijk voor publiek. Aan de raadsleden is verzocht niet aanwezig te zijn.

Deze vergadering is door de voorzitter uitgeschreven op grond van artikel 20 van de Gemeentewet, nadat zij op 9 april had geconstateerd dat er onvoldoende raadsleden aanwezig waren om de vergadering te openen. Deze raadsvergadering heeft dezelfde agenda als de vergadering van 9 april, dit is wettelijk vereist.

Deze vergadering vindt plaats in aanwezigheid van de voorzitter, de griffier, en één gemeenteraadslid. Dit raadslid kan rechtsgeldige besluiten nemen.

Tijdens deze vergadering zijn alleen stukken geagendeerd die zijn aangemerkt als Akkoordstuk, wat betekent dat de raadsleden hierover geen debat meer wensen en hiermee in kunnen stemmen.

Uitzending

Agendapunten