Raadsvergadering

donderdag 29 oktober 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal (Het Klavier)
Voorzitter:
J. van Aart
Toelichting:

Deze fysieke raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal, waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.
Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt deze vergadering verplaatst naar een digitale omgeving. Wij vragen u om kort voorafgaand aan de vergadering deze website hiervoor in de gaten te houden.
In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus, is deze vergadering niet toegankelijk voor publiek. Wel is deze raadsvergadering live te volgen via de website. Voor insprekers wordt een plek gereserveerd in de raadszaal.

Agendapunten