(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

maandag 27 mei 2019 10:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 27-5-2019 ongewijzigd vast te stellen.


  00:00:06 - 00:04:55 - G.H.C. Frische
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.  00:04:55 - 00:11:00 - Jos van de Sande
  00:11:00 - 00:11:14 - G.H.C. Frische
  00:11:14 - 00:17:46 - Bert Brunninkhuis
  00:17:46 - 00:18:02 - G.H.C. Frische
  00:18:02 - 00:24:02 - Ruud Jacobs
  00:24:02 - 00:27:09 - G.H.C. Frische
 • 3


  Toezeggingen
  Titel
  Veiligheidsplan

  00:27:09 - 00:29:29 - A. Rossel
  00:29:29 - 00:29:41 - G.H.C. Frische
  00:29:41 - 00:39:28 - E. Geurts
  00:39:28 - 00:39:32 - G.H.C. Frische
  00:39:32 - 00:43:50 - J.P. van den Akker
  00:43:50 - 00:43:55 - G.H.C. Frische
  00:43:55 - 00:47:04 - A. Rossel
  00:47:04 - 00:49:13 - E. Geurts
  00:49:13 - 00:49:56 - J.P. van den Akker
  00:49:56 - 02:40:04 - G.H.C. Frische
 • 4

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergaderingen van 27-3-2019, 28-3-2019 en 18-4-2019 ongewijzigd vast te stellen.


 • 5
 • 5.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is:

 • 5.1.1

  Gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub b, d, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de voorzitter van Provinciale Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen voor de volgende ter inzage gelegde documenten:

  1. Plan van Aanpak - Project Growth;
  2. Memo LEF;
  3. Treasury Advies inzake uitrol Mijnwater B.V.;
  4. Letter of Intent Enexis;
  5. Risicoanalyse en exitstrategie.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub b, d, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de voorzitter van Provinciale Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen voor de volgende ter inzage gelegde documenten: 1. Plan van Aanpak - Project Growth; 2. Memo LEF; 3. Treasury Advies inzake uitrol Mijnwater B.V.; 4. Letter of Intent Enexis; 5. Risicoanalyse en exitstrategie.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.2

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Limburg 2019 vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Limburg 2019 vast te stellen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6

  02:47:16 - 02:48:57 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7


  02:48:57 - 02:51:17 - M. Werrij-Wetzels
  02:51:17 - 02:54:16 - R.J.H. Burlet
  02:54:16 - 02:54:18 - G.P.J. Koopmans
  02:54:18 - 02:56:49 - R.J.H. Burlet
  02:56:49 - 02:56:54 - R.J.J. Tegels
  02:56:54 - 02:57:23 - R.J.H. Burlet
  02:57:23 - 03:00:28 - R.W.P.E. Housmans
  03:00:28 - 03:01:48 - K.C.J. Straus
  03:01:48 - 03:02:02 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:02:02 - 03:02:17 - K.C.J. Straus
  03:02:17 - 03:02:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:02:29 - 03:06:46 - K.C.J. Straus
  03:06:46 - 03:08:29 - M. van Caldenberg
  03:08:29 - 03:09:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:09:00 - 03:09:08 - M. van Caldenberg
  03:09:08 - 03:09:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:09:18 - 03:13:20 - M. van Caldenberg
  03:13:20 - 03:18:05 - P.D. Baneke
  03:18:05 - 03:20:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:20:29 - 03:20:40 - R.J.H. Burlet
  03:20:40 - 03:21:08 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:21:08 - 03:21:39 - R.J.H. Burlet
  03:21:39 - 03:21:56 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:21:56 - 03:22:35 - R.J.H. Burlet
  03:22:35 - 03:22:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:22:59 - 03:23:04 - R.J.H. Burlet
  03:23:04 - 03:26:13 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:26:13 - 03:26:16 - K.C.J. Straus
  03:26:16 - 03:26:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:26:23 - 03:26:31 - K.C.J. Straus
  03:26:31 - 03:26:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:26:48 - 03:27:05 - K.C.J. Straus
  03:27:05 - 03:27:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:27:37 - 03:27:57 - M. Werrij-Wetzels
  03:27:57 - 03:28:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:28:16 - 03:28:35 - M. Werrij-Wetzels
  03:28:35 - 03:28:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:28:49 - 03:29:11 - M. van Caldenberg
  03:29:11 - 03:29:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:29:38 - 03:29:39 - M. van Caldenberg
  03:29:39 - 03:31:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:31:09 - 03:36:58 - M.T.P. Jenneskens
  03:36:58 - 03:45:22 - R.J.H. Franssen
  03:45:22 - 03:51:04 - P.S.M.L. Plusquin
  03:51:04 - 03:54:47 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:54:47 - 03:55:04 - Th.J.F.M. Bovens
  03:55:04 - 04:03:15 - G.P.J. Koopmans
  04:03:15 - 04:04:00 - M. van Caldenberg
  04:04:00 - 04:06:22 - G.P.J. Koopmans
  04:06:22 - 04:06:44 - M. van Caldenberg
  04:06:44 - 04:11:11 - G.P.J. Koopmans
  04:11:11 - 04:11:55 - M. van Caldenberg
  04:11:55 - 04:15:14 - G.P.J. Koopmans
  04:15:14 - 04:19:53 - G.J.W. Gabriƫls
  04:19:53 - 04:22:32 - M.T.P. Jenneskens
  04:22:32 - 04:28:14 - Th.J.F.M. Bovens
  05:48:15 - 05:48:39 - K.C.J. Straus
  05:48:39 - 05:48:57 - Th.J.F.M. Bovens
  05:49:15 - 05:49:41 - K.C.J. Straus
  05:49:41 - 05:49:52 - Th.J.F.M. Bovens
  07:23:57 - 07:25:55 - K.C.J. Straus
  07:25:55 - 07:26:31 - Th.J.F.M. Bovens
  07:26:31 - 07:27:13 - M. Werrij-Wetzels
  07:27:13 - 07:27:25 - M. van Caldenberg
  07:27:25 - 07:28:39 - M. Werrij-Wetzels
  07:28:39 - 07:29:00 - G.P.J. Koopmans
  07:29:00 - 07:30:01 - M. Werrij-Wetzels
  07:30:01 - 07:30:22 - M.T.P. Jenneskens
  07:30:22 - 07:30:47 - M. Werrij-Wetzels
  07:30:47 - 07:30:53 - M.T.P. Jenneskens
  07:30:53 - 07:31:06 - M. Werrij-Wetzels
  07:31:06 - 07:32:23 - R.J.H. Burlet
  07:32:23 - 07:33:13 - M.T.P. Jenneskens
  07:33:13 - 07:33:49 - R.J.H. Burlet
  07:33:49 - 07:34:18 - M.T.P. Jenneskens
  07:34:18 - 07:35:28 - R.J.H. Burlet
  07:35:28 - 07:37:05 - R.W.P.E. Housmans
  07:37:05 - 07:37:37 - M.T.P. Jenneskens
  07:37:37 - 07:38:23 - R.W.P.E. Housmans
  07:38:23 - 07:39:49 - M.T.P. Jenneskens
  07:39:49 - 07:41:29 - R.W.P.E. Housmans
  07:41:29 - 07:41:53 - M.T.P. Jenneskens
  07:41:53 - 07:43:00 - R.W.P.E. Housmans
  07:43:00 - 07:43:30 - P.D. Baneke
  07:43:30 - 07:44:11 - R.W.P.E. Housmans
  07:44:11 - 07:46:26 - K.C.J. Straus
  07:46:26 - 07:47:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:47:00 - 07:47:34 - K.C.J. Straus
  07:47:34 - 07:47:47 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:47:47 - 07:49:44 - K.C.J. Straus
  07:49:44 - 07:52:20 - M. van Caldenberg
  07:52:20 - 07:54:32 - P.D. Baneke
  07:54:32 - 07:55:05 - M. Werrij-Wetzels
  07:55:05 - 07:55:25 - P.D. Baneke
  07:55:25 - 07:55:45 - M. Werrij-Wetzels
  07:55:45 - 07:57:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:57:00 - 07:58:19 - M.T.P. Jenneskens
  07:58:19 - 07:58:33 - R.J.H. Burlet
  07:58:33 - 07:59:13 - M.T.P. Jenneskens
  07:59:13 - 07:59:59 - R.J.H. Burlet
  07:59:59 - 08:00:12 - M.T.P. Jenneskens
  08:00:12 - 08:00:14 - R.J.H. Burlet
  08:00:14 - 08:00:17 - M. Werrij-Wetzels
  08:00:32 - 08:00:56 - M.T.P. Jenneskens
  08:00:56 - 08:02:25 - R.J.H. Franssen
  08:02:25 - 08:03:29 - P.S.M.L. Plusquin
  08:03:29 - 08:04:39 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:04:39 - 08:04:54 - M. van Caldenberg
  08:04:54 - 08:05:09 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:05:09 - 08:05:29 - M. van Caldenberg
  08:05:29 - 08:05:47 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:05:47 - 08:05:54 - M. van Caldenberg
  08:05:54 - 08:06:16 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:06:16 - 08:06:22 - M. van Caldenberg
  08:06:22 - 08:06:52 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:06:52 - 08:07:02 - Th.J.F.M. Bovens
  08:11:23 - 08:14:22 - G.P.J. Koopmans
  08:14:22 - 08:14:45 - M. van Caldenberg
  08:14:45 - 08:14:58 - G.P.J. Koopmans
  08:14:58 - 08:15:14 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:15:14 - 08:16:40 - G.P.J. Koopmans
  08:16:40 - 08:17:38 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8

  De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. In alle Provincies moet op 27 mei 2019 gelijktijdig worden gestemd. De kieswet schrijft voor dat de stemming aanvangt om 15:00 uur. De voorzitter van Provinciale Staten benoemt uit de Statenvergadering drie leden, die met hem als voorzitter het stembureau vormen.

  Behandelvoorstel:
  De leden van Provinciale Staten worden gevraagd hun stem op een kandidaat-lid voor de Eerste Kamer uit te brengen.
  Als eerste worden de leden van het stembureau in alfabetische volgorde naar voren geroepen om te stemmen. Vervolgens worden de overige leden van Provinciale Staten in alfabetische volgorde (of zij die voor hen gemachtigd zijn) naar voren geroepen. Aansluitend vindt de telling plaats en zal de voorzitter van het stembureau verslag doen van de stemming, waarna het stembureau het proces-verbaal vaststelt.


 • 9

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.


 • 10

  Moties
  Titel
  Motie 2467 Gewijzigd Rossel c.s. inzake Nachtnet Limburg
  Motie 2468 Gewijzigd Straus c.s. inzake commissie van Rijn
  Toezeggingen
  Titel
  (grensoverschrijdend) nachtnet

  08:17:38 - 08:19:16 - A. Rossel
  08:19:16 - 08:20:33 - R.W.P.E. Housmans
  08:20:33 - 08:21:35 - A. Rossel
  08:21:35 - 08:22:23 - R.W.P.E. Housmans
  08:22:23 - 08:22:47 - M. Werrij-Wetzels
  08:22:47 - 08:23:42 - A. Rossel
  08:23:42 - 08:25:07 - H.J.H. Mackus
  08:25:07 - 08:25:51 - Th.J.F.M. Bovens
  08:25:51 - 08:26:57 - K.C.J. Straus
  08:26:57 - 08:27:07 - Th.J.F.M. Bovens
  08:27:07 - 08:28:30 - J.P. van den Akker
  08:28:30 - 08:29:26 - Th.J.F.M. Bovens
 • 11