(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid

Vergadering Statencommissie MD

vrijdag 13 maart 2020 09:00 - 15:57

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 13-3-2020 ongewijzigd vast te stellen.


  Toezeggingen
  Titel
  Statenvoorstel Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden Limburg

  00:02:29 - 00:03:13 - H.M.V. van der Linden
  00:03:14 - 00:03:43 - A. Berghorst
  00:03:44 - 00:08:52 - ONBEKEND
  00:08:53 - 00:10:33 - R.A.B. Claassen
  00:10:34 - 00:11:50 - ONBEKEND
  00:11:59 - 00:12:47 - A. Berghorst
  00:12:49 - 00:13:59 - ONBEKEND
  00:14:00 - 00:14:54 - F.T.H. Heldens
  00:14:55 - 00:15:09 - ONBEKEND
  00:15:10 - 00:15:51 - F.T.H. Heldens
  00:15:53 - 00:16:12 - ONBEKEND
  00:16:13 - 00:16:16 - H.M.V. van der Linden
  00:16:17 - 00:17:59 - M. van Caldenberg
  00:18:00 - 00:18:05 - H.M.V. van der Linden
  00:18:06 - 00:18:25 - M.T.P. Jenneskens
  00:18:26 - 00:19:19 - ONBEKEND
  00:19:20 - 00:19:21 - H.M.V. van der Linden
  00:19:22 - 00:20:31 - M. van Caldenberg
  00:20:32 - 00:20:50 - M.T.P. Jenneskens
  00:20:51 - 00:20:56 - H.M.V. van der Linden
  00:20:57 - 00:21:39 - K.C.J. Straus
  00:21:40 - 00:22:10 - ONBEKEND
  00:22:29 - 00:22:37 - H.M.V. van der Linden
  00:22:38 - 00:23:00 - L.M.C. van den Beucken
  00:23:01 - 00:23:14 - H.M.V. van der Linden
  00:23:15 - 00:23:45 - ONBEKEND
  00:23:46 - 00:23:53 - H.M.V. van der Linden
  00:23:54 - 00:24:40 - A. Dritty
  00:24:41 - 00:26:44 - H.M.V. van der Linden
  00:27:31 - 00:29:54 - C. Brugman-Rustenburg
  00:29:55 - 00:30:00 - H.M.V. van der Linden
  00:30:01 - 00:32:14 - A. Berghorst
  00:32:15 - 00:32:31 - H.M.V. van der Linden
  00:32:32 - 00:34:22 - H.J.H. Mackus
  00:34:23 - 00:34:32 - H.M.V. van der Linden
  00:34:33 - 00:36:12 - M. van Caldenberg
  00:36:13 - 00:36:17 - H.M.V. van der Linden
  00:36:18 - 00:36:37 - R.A.B. Claassen
  00:36:38 - 00:36:40 - H.M.V. van der Linden
  00:36:41 - 00:37:51 - N.J.H.M. Vincken
  00:37:52 - 00:39:15 - F.T.H. Heldens
  00:39:16 - 00:40:02 - E.E.C. Palmen
  00:40:03 - 00:40:15 - H.M.V. van der Linden
  00:40:16 - 00:42:42 - M.T.P. Jenneskens
  00:42:43 - 00:43:03 - L.P.M.T. Lemmens
  00:43:04 - 00:43:08 - H.M.V. van der Linden
  00:43:09 - 00:43:28 - L.P.M.T. Lemmens
  00:43:29 - 00:44:03 - L.M.C. van den Beucken
  00:44:04 - 00:45:28 - P.J.M. Loomans
  00:45:29 - 00:45:44 - H.M.V. van der Linden
  00:45:45 - 00:46:17 - F.T.H. Heldens
  00:46:18 - 00:46:20 - H.M.V. van der Linden
  00:46:21 - 00:46:49 - C. Brugman-Rustenburg
  00:46:50 - 00:46:59 - F.T.H. Heldens
  00:47:00 - 00:47:12 - H.M.V. van der Linden
  00:47:13 - 00:48:30 - H.J.H. Mackus
  00:48:31 - 00:49:32 - H.M.V. van der Linden
  00:49:33 - 00:49:39 - ONBEKEND
  00:49:40 - 00:50:55 - H.M.V. van der Linden
  00:50:56 - 00:51:18 - ONBEKEND
  00:51:19 - 00:51:38 - H.M.V. van der Linden
  00:51:39 - 00:51:55 - M. van Caldenberg
  00:51:56 - 00:52:00 - H.M.V. van der Linden
  00:52:01 - 00:52:16 - M. van Caldenberg
  00:52:17 - 00:52:32 - H.M.V. van der Linden
  00:52:33 - 00:52:52 - R.J.H. Burlet
  00:52:53 - 00:53:13 - M. van Caldenberg
  00:53:14 - 00:53:31 - R.J.H. Burlet
  00:53:32 - 00:53:33 - H.M.V. van der Linden
  00:53:34 - 00:54:16 - M. van Caldenberg
  00:54:17 - 00:54:29 - H.M.V. van der Linden
  00:54:30 - 00:54:49 - J.M.L. Geraats
  00:54:50 - 00:55:30 - H.M.V. van der Linden
  00:55:31 - 00:56:20 - J.M.L. Geraats
  00:56:21 - 00:57:07 - H.J.H. Mackus
  00:57:08 - 00:57:24 - J.M.L. Geraats
  00:57:25 - 00:57:46 - H.J.H. Mackus
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  00:57:47 - 00:59:01 - H.M.V. van der Linden
 • 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-3-2020, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de conceptverslagen vast te stellen.


 • 4

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-3-2020, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.


 • 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-3-2020, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.


 • 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 13-3-2020. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 6-3-2020, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.


 • 7
 • 7.1

  Voor de helihaven Coolen Heythuysen is, n.a.v. de wijziging van de Wet luchtvaart op 18-12-2008, nog geen nieuw rechtsgeldig besluit genomen, zodat nog steeds de beschikking op grond van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen geldt voor de helihaven. In het voorstel wordt voorgesteld om voor de helihaven Coolen een definitieve luchthavenregeling vast te stellen. In het voorstel wordt het aantal toegestane vluchten per jaar gereduceerd van 350 naar 265 vluchten per jaar.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen waarbij de commissie wordt gevraagd te besluiten of om het voorstel als hamerstuk of behandelstuk door te leiden naar PS van 3-4-2020.  Toezeggingen
  Titel
  Statenvoorstel Luchthavenregeling helihaven Coolen Heythuysen
  Statenvoorstel Luchthavenregeling helihaven Coolen Heythuysen

  00:59:02 - 01:01:34 - A. Berghorst
  01:01:35 - 01:01:37 - H.M.V. van der Linden
  01:01:38 - 01:03:29 - P.J.M. Loomans
  01:03:30 - 01:03:32 - H.M.V. van der Linden
  01:03:33 - 01:04:22 - J. Wolters Gregório
  01:04:23 - 01:04:28 - H.M.V. van der Linden
  01:04:29 - 01:04:35 - R.A.B. Claassen
  01:04:36 - 01:04:37 - H.M.V. van der Linden
  01:04:38 - 01:08:10 - J.A.A.M. Reuser
  01:08:11 - 01:08:14 - H.M.V. van der Linden
  01:08:15 - 01:11:49 - J.M.L. Geraats
  01:11:50 - 01:11:53 - K.C.J. Straus
  01:11:54 - 01:14:08 - J.A.A.M. Reuser
  01:14:09 - 01:14:11 - H.M.V. van der Linden
  01:14:12 - 01:15:26 - P.D. Baneke
  01:15:27 - 01:15:29 - H.M.V. van der Linden
  01:15:30 - 01:15:36 - M.M.G.M. Richter
  01:15:37 - 01:15:38 - H.M.V. van der Linden
  01:15:39 - 01:16:47 - J. van Wageningen
  01:16:48 - 01:16:50 - H.M.V. van der Linden
  01:16:51 - 01:20:13 - T.M. Heldens
  01:20:14 - 01:20:19 - H.M.V. van der Linden
  01:20:20 - 01:27:07 - R.J.H. Burlet
  01:27:08 - 01:27:23 - P.J.M. Loomans
  01:27:24 - 01:30:24 - R.J.H. Burlet
  01:30:25 - 01:30:49 - P.D. Baneke
  01:30:50 - 01:31:08 - R.J.H. Burlet
  01:31:09 - 01:31:29 - L.M.C. van den Beucken
  01:31:30 - 01:34:58 - R.J.H. Burlet
  01:34:59 - 01:35:17 - H.M.V. van der Linden
  01:35:18 - 01:36:29 - A. Berghorst
  01:36:30 - 01:36:56 - J.M.L. Geraats
  01:36:57 - 01:37:55 - A. Berghorst
  01:37:56 - 01:38:13 - J.M.L. Geraats
  01:38:14 - 01:39:00 - A. Berghorst
  01:39:01 - 01:39:09 - H.M.V. van der Linden
  01:39:10 - 01:39:34 - P.J.M. Loomans
  01:39:35 - 01:39:39 - H.M.V. van der Linden
  01:39:40 - 01:41:03 - J. Wolters Gregório
  01:41:04 - 01:41:06 - H.M.V. van der Linden
  01:41:07 - 01:41:49 - L.M.C. van den Beucken
  01:41:50 - 01:41:57 - A. Berghorst
  01:41:58 - 01:42:10 - H.M.V. van der Linden
  01:42:11 - 01:42:14 - J.A.A.M. Reuser
  01:42:15 - 01:42:18 - H.M.V. van der Linden
  01:42:19 - 01:43:19 - J.M.L. Geraats
  01:43:20 - 01:43:45 - A. Berghorst
  01:43:46 - 01:44:10 - J.M.L. Geraats
  01:44:11 - 01:44:13 - A. Berghorst
  01:44:14 - 01:44:15 - J.M.L. Geraats
  01:44:19 - 01:44:29 - H.M.V. van der Linden
  01:44:30 - 01:44:35 - L.M.C. van den Beucken
  01:44:36 - 01:44:46 - K.C.J. Straus
  01:44:47 - 01:46:11 - P.D. Baneke
  01:46:12 - 01:46:19 - H.M.V. van der Linden
  01:46:20 - 01:46:55 - J. van Wageningen
  01:46:56 - 01:46:57 - H.M.V. van der Linden
  01:46:58 - 01:47:19 - T.M. Heldens
  01:47:20 - 01:47:23 - H.M.V. van der Linden
  01:47:24 - 01:47:29 - J.M.L. Geraats
  01:47:30 - 01:47:31 - T.M. Heldens
  01:47:32 - 01:47:33 - J.M.L. Geraats
  01:47:34 - 01:47:35 - H.M.V. van der Linden
  01:47:36 - 01:49:53 - R.J.H. Burlet
  01:49:54 - 01:50:09 - P.D. Baneke
  01:50:10 - 01:50:31 - R.J.H. Burlet
  01:50:34 - 01:50:35 - H.M.V. van der Linden
  01:50:36 - 01:50:51 - A. Berghorst
  01:50:52 - 01:51:15 - R.J.H. Burlet
  01:51:16 - 01:51:23 - H.M.V. van der Linden
  01:51:24 - 01:52:02 - J. Wolters Gregório
  01:52:03 - 01:52:04 - H.M.V. van der Linden
  01:52:05 - 01:53:04 - R.J.H. Burlet
  01:53:05 - 01:54:22 - H.M.V. van der Linden
 • 7.2

  De presentatie is geannuleerd.
  De presentatie is wel toegevoegd aan de agenda zodat u hier toch kennis van kunt nemen. Eventuele vragen kunt u sturen naar staten@prvlimburg.nl, deze worden verzameld en beantwoord door de gedeputeerde.  01:54:23 - 01:54:47 - ONBEKEND
  01:54:48 - 01:55:59 - H.M.V. van der Linden
  02:11:23 - 02:13:14 - H.J.H. Mackus
  02:13:15 - 02:13:27 - A. Berghorst
  02:13:28 - 02:13:32 - H.J.H. Mackus
  02:13:33 - 02:14:16 - Inspreker
  02:14:17 - 02:14:49 - H.J.H. Mackus
  02:14:50 - 02:14:57 - H.M.V. van der Linden
  02:15:14 - 02:41:01 - Inspreker
  02:48:34 - 02:48:40 - H.M.V. van der Linden
  02:48:41 - 02:49:08 - T.M. Heldens
  02:49:09 - 02:49:57 - H.J.H. Mackus
  02:49:58 - 02:50:01 - T.M. Heldens
  02:50:02 - 02:50:09 - H.M.V. van der Linden
  02:50:10 - 02:50:28 - J. Wolters Gregório
  02:50:29 - 02:50:50 - H.J.H. Mackus
  02:50:51 - 02:51:02 - J. Wolters Gregório
  02:51:03 - 02:51:41 - H.J.H. Mackus
  02:51:42 - 02:51:56 - T.M. Heldens
  02:51:57 - 02:52:17 - H.J.H. Mackus
  02:52:18 - 02:53:09 - Inspreker
  02:53:10 - 02:53:14 - H.M.V. van der Linden
  02:53:15 - 02:53:51 - L.M.C. van den Beucken
  02:53:59 - 02:54:13 - Inspreker
  02:54:14 - 02:54:28 - L.M.C. van den Beucken
  02:54:29 - 02:54:53 - Inspreker
  02:54:54 - 02:55:00 - H.M.V. van der Linden
  02:55:01 - 02:55:08 - L.H. Bastiaans
  02:55:09 - 02:55:27 - H.M.V. van der Linden
  02:55:28 - 02:56:09 - W.A.J. IJpelaar
  02:56:29 - 02:56:39 - H.J.H. Mackus
  02:56:40 - 02:56:48 - W.A.J. IJpelaar
  02:56:49 - 02:56:59 - Inspreker
  02:57:00 - 02:57:39 - H.M.V. van der Linden
  02:57:40 - 02:59:42 - L.A.P. Vaessen
  02:59:43 - 02:59:44 - H.M.V. van der Linden
  02:59:45 - 03:02:14 - T.M. Heldens
  03:02:15 - 03:04:36 - P.J.M. Loomans
  03:04:37 - 03:07:04 - W.A.J. IJpelaar
  03:07:06 - 03:09:41 - L.M.C. van den Beucken
  03:09:42 - 03:09:56 - H.M.V. van der Linden
  03:09:57 - 03:11:31 - P.D. Baneke
  03:11:32 - 03:12:19 - M.M.G.M. Richter
  03:12:20 - 03:12:31 - H.M.V. van der Linden
  03:12:32 - 03:15:49 - A. Berghorst
  03:15:50 - 03:19:18 - P.J.M. Loomans
  03:19:19 - 03:21:27 - J. Wolters Gregório
  03:21:28 - 03:22:29 - M.Th. Bosch
  03:22:30 - 03:25:19 - J.A.A.M. Reuser
  03:25:20 - 03:25:39 - H.M.V. van der Linden
  03:29:47 - 03:33:54 - H.J.H. Mackus
  03:33:55 - 03:34:09 - A. Berghorst
  03:34:10 - 03:34:49 - H.J.H. Mackus
  03:34:50 - 03:34:59 - A. Berghorst
  03:35:00 - 03:41:22 - H.J.H. Mackus
  03:41:24 - 03:42:08 - A. Berghorst
  03:42:09 - 03:44:10 - H.J.H. Mackus
  03:44:11 - 03:45:04 - A. Berghorst
  03:45:05 - 03:46:31 - H.J.H. Mackus
  03:46:32 - 03:47:16 - A. Berghorst
  03:47:17 - 03:51:23 - H.J.H. Mackus
  03:51:24 - 03:51:50 - P.J.M. Loomans
  03:51:51 - 03:52:29 - H.J.H. Mackus
  03:52:30 - 04:00:44 - A. Dritty
  04:46:25 - 04:47:05 - H.M.V. van der Linden
  04:47:06 - 04:47:37 - L.A.P. Vaessen
  04:47:38 - 04:47:59 - T.M. Heldens
  04:48:00 - 04:48:39 - W.A.J. IJpelaar
  04:48:40 - 04:49:49 - L.M.C. van den Beucken
  04:49:50 - 04:50:20 - P.D. Baneke
  04:50:21 - 04:50:56 - R.J.A. Piepers
  04:50:57 - 04:51:14 - P.J.M. Loomans
  04:51:15 - 04:51:49 - J. Wolters Gregório
  04:51:50 - 04:51:59 - J.A.A.M. Reuser
  04:52:01 - 04:54:31 - H.J.H. Mackus
  04:54:32 - 04:54:39 - H.M.V. van der Linden
  04:54:40 - 04:55:04 - H.J.H. Mackus
  04:55:05 - 04:56:57 - H.M.V. van der Linden
 • 7.3

  Het Statenvoorstel is te laat aangeboden en daarom bepaalt de commissie bij de vaststelling van de agenda of het Statenvoorstel toegevoegd kan worden aan de agenda (agendapunt 7.3).

  De spoorverdubbeling tussen Heerlen en Herzogenrath is wenselijk om meer treinen op dit traject te laten rijden, waaronder een tweede regionale trein tussen Maastricht en Aken. Op de langere termijn kan er door deze aanpassing aan de infrastructuur ook een intercity verbinding worden gerealiseerd tussen Amsterdam / Eindhoven, Heerlen en Keulen. Ter bespreking ligt voor een provinciaal inpassingsplan (PIP) en een kredietbesluit voor de noodzakelijke middelen.
  Behandeling vindt plaats in 2 termijn met een verwachte behandelduur van 120 minuten (incl. presentatie).


 • 7.3.1
 • 7.4

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 • 8

  04:57:55 - 04:58:33 - H.M.V. van der Linden
  04:58:35 - 05:01:19 - E.E.C. Palmen
  05:01:20 - 05:06:43 - L.M.C. van den Beucken
  05:06:44 - 05:08:39 - L.P.M.T. Lemmens
  05:08:40 - 05:12:19 - R.J.A. Piepers
  05:12:20 - 05:15:09 - J. Wolters Gregório
  05:15:10 - 05:15:36 - M.T.P. Jenneskens
  05:15:37 - 05:20:46 - J. Wolters Gregório
  05:20:47 - 05:24:39 - N.J.H.M. Vincken
  05:24:40 - 05:25:03 - M.T.P. Jenneskens
  05:25:04 - 05:26:24 - N.J.H.M. Vincken
  05:26:25 - 05:27:33 - M.T.P. Jenneskens
  05:27:34 - 05:28:24 - N.J.H.M. Vincken
  05:28:25 - 05:29:04 - L.M.C. van den Beucken
  05:29:05 - 05:29:40 - N.J.H.M. Vincken
  05:29:41 - 05:30:38 - L.M.C. van den Beucken
  05:30:39 - 05:30:53 - N.J.H.M. Vincken
  05:30:54 - 05:31:54 - H.M.V. van der Linden
  05:31:55 - 05:32:29 - L.H. Bastiaans
  05:32:30 - 05:34:44 - N.J.H.M. Vincken
  05:34:45 - 05:38:44 - L.H. Bastiaans
  05:38:45 - 05:39:14 - L.M.C. van den Beucken
  05:39:15 - 05:40:44 - L.H. Bastiaans
  05:40:46 - 05:45:49 - M.T.P. Jenneskens
  05:45:50 - 05:47:29 - C. Brugman-Rustenburg
  05:47:30 - 05:48:44 - N.J.H.M. Vincken
  05:48:46 - 05:50:09 - C. Brugman-Rustenburg
  05:50:10 - 05:50:41 - L.M.C. van den Beucken
  05:50:42 - 05:51:14 - C. Brugman-Rustenburg
  05:51:15 - 05:51:37 - L.M.C. van den Beucken
  05:51:39 - 05:54:49 - C. Brugman-Rustenburg
  05:54:50 - 05:55:28 - J. Wolters Gregório
  05:55:29 - 05:59:59 - C. Brugman-Rustenburg
  06:00:00 - 06:00:31 - R.J.A. Piepers
  06:00:32 - 06:04:39 - C. Brugman-Rustenburg
  06:04:40 - 06:05:02 - J. Wolters Gregório
  06:05:03 - 06:07:15 - C. Brugman-Rustenburg
  06:07:16 - 06:07:25 - L.M.C. van den Beucken
  06:07:26 - 06:09:44 - C. Brugman-Rustenburg
  06:09:45 - 06:10:24 - T.M. Heldens
  06:10:25 - 06:13:39 - C. Brugman-Rustenburg
  06:13:40 - 06:14:11 - M.T.P. Jenneskens
  06:14:12 - 06:14:59 - C. Brugman-Rustenburg
  06:15:00 - 06:15:17 - M.T.P. Jenneskens
  06:15:18 - 06:16:59 - C. Brugman-Rustenburg
  06:17:00 - 06:17:20 - N.J.H.M. Vincken
  06:17:21 - 06:19:09 - C. Brugman-Rustenburg
  06:19:10 - 06:19:34 - L.M.C. van den Beucken
  06:19:35 - 06:20:16 - C. Brugman-Rustenburg
  06:20:17 - 06:21:24 - E.E.C. Palmen
  06:21:25 - 06:24:41 - L.M.C. van den Beucken
  06:24:42 - 06:25:39 - L.P.M.T. Lemmens
  06:25:40 - 06:25:54 - R.J.A. Piepers
  06:25:55 - 06:26:11 - H.M.V. van der Linden
  06:26:12 - 06:26:38 - L.H. Bastiaans
  06:26:40 - 06:27:08 - M.T.P. Jenneskens
  06:27:10 - 06:28:59 - C. Brugman-Rustenburg
  06:29:00 - 06:29:39 - H.M.V. van der Linden
 • 8.1

  Het Statenvoorstel is te laat aangeboden en daarom bepaalt de commissie bij de vaststelling van de agenda of het Statenvoorstel toegevoegd kan worden aan de agenda (agendapunt 8.3).

  De uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg vormt de basis voor de concept RES Noord- en Midden Limburg die als bouwstenen voor de PES deel 2 zal dienen.
  Behandeling vindt plaats in 2 termijn met een verwachte behandelduur van 120 minuten.  Toezeggingen
  Titel
  Statenvoorstel Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden Limburg
  Statenvoorstel Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden Limburg
  Statenvoorstel Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden Limburg
 • 8.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 • 9