(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Jaarstukken en 1e afwijkingenrapportage)

donderdag 18 juni 2020 18:00 - 22:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze vergadering begint op 11-6-2020 en wordt voortgezet op 12-6, 18-6, 19-6, 25-6, 26-6 en 29-6-2020.

Op maandag 29-6-2020 wordt vanaf 19:00 uur over alle behandelde Statenvoorstellen op 11-6, 12-6, 18-6, 19-6, 25-6 en 26-6 gestemd. Om die reden zijn de stemmingen en de eventuele ingediende amendementen en moties bij het desbetreffende Statenvoorstel op de agenda van 29-6-2020 terug te vinden. Via deze link komt u bij de agenda: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/6c7ad8c7-1b12-4752-a177-6d715c269962

Voor het inspreken bij deze Statenvergadering dien u zich te melden bij de Griffie. Deadline voor het aanmelden spreekrecht externen is woensdag 17-6-2020, 12:00 uur. Voor meer informatie zie de bijgevoegde spelregels (agendapunt 2).

Uitzending

Agendapunten

 • 9

  00:03:37 - 00:07:21 - Th.J.F.M. Bovens
 • 10
 • 10.1

  Conform de Provinciewet stellen Provinciale Staten de Jaarstukken vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. Met de voorliggende Jaarstukken 2019 leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over de realisatie van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020, inclusief de door Provinciale Staten vastgestelde wijzigingen en doen ze het voorstel tot het bestemmen van het voordelige resultaat. Daarnaast wordt gevraagd kennis te nemen van de Jaarrekening 2019 in een oogopslag.

  Conform de gemaakte afspraak bij de evaluatie van de P&C-cyclus heeft er een schriftelijke vragenronde plaats gevonden met betrekking tot de Jaarstukken 2019 inclusief bijlages.

  Het Statenvoorstel G-20-025 is in het bijzijn van GS, Deloitte en de Statenonderzoeksfunctie behandeld in de Controlecommissie van 5-6-2020.

  Voor inzicht in de behandeling en conclusies van de Controlecommissie wordt verwezen naar het concept verslag van deze vergadering.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de volgende onderdelen uit het dossier van de Jaarstukken 2019 vast te stellen:
  a. bijlage 1: de Memorie van Toelichting Jaarstukken 2019;
  b. bijlage 2: de Jaarstukken 2019 inclusief de 2e begrotingswijziging 2020;
  2. het voordelige resultaat 2019 als volgt te bestemmen:
  a. € 22.350.182 als dekking voor de overboekingsvoorstellen;
  b. € 950.000 afhandeling toezeggingen beleidskader Sport (Toezegging 8552 en 8557);
  c. € 2.547.209 reserveren middelen ten behoeve van het aanstaande beleidskader inzake IP- en dividendopbrengsten;
  d. € 1.611.523 toevoegen aan de immunisatiereserves.  Toezeggingen
  Titel
  Benchmark onderzoek naar omvang en behandeling jaarstukken t.b.v. controlerende taak PS
  Informatie rondom campussen
  Meenemen van de effecten van de coronacrisis op MAA in een volgende voortgangsrapportage
  Stand van zaken overleggen Maatschappelijke Organisatie m.b.t. vraag inzake inburgering en de koppeling andere beleidsvelden, zoals laaggeletterdheid

  00:07:21 - 00:14:46 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:16:30 - 00:24:48 - J. van Wageningen
  00:24:48 - 00:27:56 - B.B.P.M. Smeets
  00:27:56 - 00:28:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:28:33 - 00:29:10 - B.B.P.M. Smeets
  00:29:10 - 00:30:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:30:00 - 00:33:50 - B.B.P.M. Smeets
  00:33:50 - 00:34:22 - K.G.M. Mertens
  00:34:22 - 00:39:15 - T.G.M. Jetten
  00:39:15 - 00:39:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:39:48 - 00:40:05 - T.G.M. Jetten
  00:40:05 - 00:41:06 - R.J.H. Franssen
  00:41:06 - 00:44:48 - T.G.M. Jetten
  00:44:48 - 00:46:07 - R.J.H. Franssen
  00:46:07 - 00:49:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:49:07 - 00:49:49 - B.B.P.M. Smeets
  00:49:49 - 00:52:12 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:52:12 - 00:52:35 - B.B.P.M. Smeets
  00:52:35 - 00:52:36 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:52:36 - 00:53:03 - B.B.P.M. Smeets
  00:53:03 - 00:53:44 - H.L.M. Nijskens
  00:53:44 - 00:53:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:53:59 - 00:54:39 - H.L.M. Nijskens
  00:54:39 - 00:57:52 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:57:52 - 00:58:09 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:58:09 - 00:58:36 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:58:36 - 00:58:43 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:58:43 - 00:58:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:58:48 - 00:58:54 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:58:54 - 00:59:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:59:09 - 00:59:27 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:59:27 - 00:59:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:59:41 - 01:00:42 - H.L.M. Nijskens
  01:00:42 - 01:01:08 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:01:08 - 01:01:35 - H.L.M. Nijskens
  01:01:35 - 01:01:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:01:41 - 01:01:46 - H.L.M. Nijskens
  01:01:49 - 01:01:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:01:53 - 01:02:02 - H.L.M. Nijskens
  01:02:23 - 01:03:13 - R.E. van der Valk
  01:03:13 - 01:04:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:04:31 - 01:04:59 - R.E. van der Valk
  01:04:59 - 01:06:46 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:06:46 - 01:15:50 - R.J.H. Franssen
  01:15:50 - 01:25:08 - R.A.B. Claassen
  01:25:08 - 01:25:35 - R.J.H. Franssen
  01:25:35 - 01:25:45 - R.A.B. Claassen
  01:25:45 - 01:26:25 - R.J.H. Franssen
  01:26:25 - 01:28:28 - R.A.B. Claassen
  01:28:28 - 01:29:25 - T.G.M. Jetten
  01:29:25 - 01:32:34 - R.A.B. Claassen
  01:32:34 - 01:34:38 - R.E. van der Valk
  01:34:38 - 01:35:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:35:58 - 01:37:48 - R.E. van der Valk
  01:37:48 - 01:46:17 - H.L.M. Nijskens
  01:46:17 - 01:48:19 - G.P.J. Koopmans
  01:48:19 - 01:48:50 - R.E. van der Valk
  01:48:50 - 01:49:32 - G.P.J. Koopmans
  01:49:32 - 01:50:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:50:15 - 01:53:34 - G.P.J. Koopmans
  01:53:34 - 01:54:39 - B.B.P.M. Smeets
  01:54:39 - 01:55:56 - G.P.J. Koopmans
  01:55:56 - 01:57:14 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:57:14 - 01:58:19 - G.P.J. Koopmans
  01:58:19 - 01:58:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:58:48 - 02:00:05 - G.P.J. Koopmans
  02:00:05 - 02:01:41 - R.A.B. Claassen
  02:01:41 - 02:03:09 - G.P.J. Koopmans
  02:03:09 - 02:04:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:04:01 - 02:05:33 - G.P.J. Koopmans
  02:05:33 - 02:06:12 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:06:12 - 02:06:31 - G.P.J. Koopmans
  02:06:31 - 02:07:25 - B.B.P.M. Smeets
  02:07:25 - 02:07:49 - G.P.J. Koopmans
  02:07:49 - 02:08:03 - B.B.P.M. Smeets
  02:08:03 - 02:08:55 - G.P.J. Koopmans
  02:08:55 - 02:09:20 - R.E. van der Valk
  02:09:20 - 02:09:45 - G.P.J. Koopmans
  02:09:45 - 02:09:53 - R.E. van der Valk
  02:09:53 - 02:10:03 - G.P.J. Koopmans
  02:10:03 - 02:10:29 - R.E. van der Valk
  02:10:29 - 02:11:07 - G.P.J. Koopmans
  02:11:07 - 02:11:30 - R.E. van der Valk
  02:11:30 - 02:11:33 - G.P.J. Koopmans
  02:11:33 - 02:11:50 - R.E. van der Valk
  02:11:50 - 02:12:15 - R.A.B. Claassen
  02:12:15 - 02:12:55 - G.P.J. Koopmans
  02:12:55 - 02:13:22 - B.B.P.M. Smeets
  02:13:22 - 02:14:04 - G.P.J. Koopmans
  02:14:04 - 02:14:16 - B.B.P.M. Smeets
  02:14:16 - 02:15:03 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:15:03 - 02:17:34 - G.P.J. Koopmans
  02:17:34 - 02:17:51 - T.G.M. Jetten
  02:17:51 - 02:18:12 - G.P.J. Koopmans
  02:18:12 - 02:18:17 - T.G.M. Jetten
  02:18:17 - 02:21:08 - G.P.J. Koopmans
  02:21:18 - 02:22:07 - J. van Wageningen
  02:22:07 - 02:22:50 - G.P.J. Koopmans
  02:22:50 - 02:23:42 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:23:42 - 02:24:16 - G.P.J. Koopmans
  02:24:16 - 02:25:00 - R.A.B. Claassen
  02:25:00 - 02:27:58 - G.P.J. Koopmans
  02:27:58 - 02:28:22 - H.L.M. Nijskens
  02:28:22 - 02:28:28 - G.P.J. Koopmans
  02:28:28 - 02:28:42 - J. van Wageningen
  02:28:42 - 02:29:19 - G.P.J. Koopmans
  02:29:19 - 02:29:31 - J. van Wageningen
  02:29:31 - 02:30:10 - G.P.J. Koopmans
  02:30:10 - 02:30:52 - J. van Wageningen
  02:30:52 - 02:31:03 - G.P.J. Koopmans
  02:31:03 - 02:31:12 - J. van Wageningen
  02:31:12 - 02:37:18 - G.P.J. Koopmans
  02:37:18 - 02:38:01 - H.L.M. Nijskens
  02:38:01 - 02:38:06 - G.P.J. Koopmans
  02:38:06 - 02:38:11 - H.L.M. Nijskens
  02:38:20 - 02:49:37 - G.P.J. Koopmans
  02:49:37 - 02:50:35 - H.L.M. Nijskens
  02:50:35 - 02:51:39 - G.P.J. Koopmans
  02:51:39 - 02:51:56 - H.L.M. Nijskens
  03:03:18 - 03:04:26 - Th.J.F.M. Bovens
  03:04:26 - 03:05:51 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:05:51 - 03:09:57 - J. van Wageningen
  03:09:57 - 03:10:46 - B.B.P.M. Smeets
  03:10:46 - 03:11:49 - T.G.M. Jetten
  03:11:49 - 03:12:15 - R.A.B. Claassen
  03:12:15 - 03:12:43 - T.G.M. Jetten
  03:12:43 - 03:12:59 - R.A.B. Claassen
  03:12:59 - 03:13:25 - Th.J.F.M. Bovens
  03:13:25 - 03:16:32 - R.J.H. Franssen
  03:16:32 - 03:20:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:20:05 - 03:22:31 - R.A.B. Claassen
  03:22:31 - 03:23:42 - R.E. van der Valk
  03:23:42 - 03:25:12 - H.L.M. Nijskens
  03:25:12 - 03:25:58 - J. van Wageningen
  03:25:58 - 03:27:56 - H.L.M. Nijskens
  03:27:56 - 03:28:05 - Th.J.F.M. Bovens
  03:28:05 - 03:29:20 - G.P.J. Koopmans
  03:29:20 - 03:29:42 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:29:42 - 03:33:11 - G.P.J. Koopmans
  03:33:11 - 03:33:36 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:33:36 - 03:34:15 - G.P.J. Koopmans
  03:34:15 - 03:34:38 - B.B.P.M. Smeets
  03:34:38 - 03:35:40 - G.P.J. Koopmans
  03:35:40 - 03:36:11 - R.A.B. Claassen
  03:36:11 - 03:36:36 - G.P.J. Koopmans
  03:36:36 - 03:36:49 - H.L.M. Nijskens
  03:36:49 - 03:37:07 - Th.J.F.M. Bovens
  03:37:07 - 03:43:57 - G.P.J. Koopmans
  03:43:57 - 03:44:10 - R.A.B. Claassen
  03:44:10 - 03:45:11 - G.P.J. Koopmans
  03:45:11 - 03:45:28 - R.A.B. Claassen
  03:45:28 - 03:46:44 - G.P.J. Koopmans
  03:46:44 - 03:48:08 - J.P. van den Akker
  03:48:08 - 03:49:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:49:38 - 03:50:27 - J.P. van den Akker
  03:50:27 - 03:51:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:51:10 - 03:51:57 - J.P. van den Akker
  03:51:57 - 03:53:11 - R.E. van der Valk
  03:53:11 - 03:53:58 - J.P. van den Akker
  03:53:58 - 03:55:54 - Th.J.F.M. Bovens
 • 10.2

  Voor ligt het Statenvoorstel 1e Awijkingenrapportage 2020. De 1e Afwijkingenrapportage 2020 maakt onderdeel uit van de provinciale planning- en controlcyclus eb betreft een voorstel tot wijziging van de Programmabegroting 2020. De bevoegdheid van Provinciale Staten tot het vaststellen van de Programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot het eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen.

  Over de 1e Afwijkingenrapportage heeft conform afspraak in de evaluatie van de P&C-cyclus een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden.

  Het Statenvoorstel G-20-031 is zonder behandeling in een commissie voor de Statenvergadering van vandaag geagendeerd.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met de voorstellen uit de 1e Afwijkingenrapportage 2020 van de Programmabegroting 2020;
  2. de 3e begrotingswijziging 2020 en de bijbehorende investeringen, zoals opgenomen in de 1e Afwijkingenrapportage 2020, vast te stellen;
  3. indien over de separate Statenvoorstellen met betrekking tot de Maastricht Studie 2, Koers naar de toekomst en Limburgse Agenda Wonen 2020-2023 afwijkend wordt besloten, wordt de financieel-technische verwerking in de 3e begrotingswijziging 2020 hierop aangepast.


 • 11