(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Voorjaarsnota)

vrijdag 26 juni 2020 09:00 - 18:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze vergadering begint op 11-6-2020 en wordt voortgezet op 12-6, 18-6, 19-6, 25-6, 26-6 en 29-6-2020.

Op maandag 29-6-2020 wordt vanaf 19:00 uur over alle behandelde Statenvoorstellen op 11-6, 12-6, 18-6, 19-6, 25-6 en 26-6 gestemd. Om die reden zijn de stemmingen en de eventuele ingediende amendementen en moties bij het desbetreffende Statenvoorstel op de agenda van 29-6-2020 terug te vinden. Via deze link komt u bij de agenda: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/6c7ad8c7-1b12-4752-a177-6d715c269962.

Voor het inspreken bij deze Statenvergadering dien u zich te melden bij de Griffie. Deadline voor het aanmelden spreekrecht externen is woensdag 24-6-2020, 12:00 uur. Voor meer informatie zie de bijgevoegde spelregels (agendapunt 2).

Uitzending

Agendapunten

 • 18

  00:08:10 - 00:12:41 - Th.J.F.M. Bovens
 • 19
 • 19.1

  Op grond van de Provinciewet (art. 193-200 en 207-215) en de Financiële Verordening Provincie Limburg 2020 bepalen Provinciale Staten randvoorwaarden waarbinnen het College van Gedeputeerde Staten beleidsonderwerpen dienen uit te werken en uit te voeren. Deze randvoorwaarden hebben meestal betrekking op inhoud, financiën en procedures. Voor het uitvoeren van de kaderstellende rol maken Provinciale Staten gebruik van de verordenende bevoegdheid, om bijvoorbeeld regels en voorschriften vast te stellen, én het belangrijke budgetrecht. Hiermee hebben Provinciale Staten het recht om provinciale uitgaven te beoordelen, te verwerpen of goed te keuren. Een van de belangrijkste instrumenten van Provinciale Staten zijn de vaststelling van de jaarlijkse Voorjaarsnota en de Programmabegroting.

  De Voorjaarsnota wordt zonder behandeling in een Statencommissie maar met voorafgaande schriftelijke vragenronde behandeld in PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Voorjaarsnota 2020 vast te stellen;
  2. de financiële besluiten bij deze Voorjaarsnota 2020 vast te stellen.  Toezeggingen
  Titel
  Rapportage van de heer Van Geel
  Coronaschadestaat
  Gesprek Greenport en omwonenden Heierhoeve
  Gesprek met de Universiteit Maastricht inzake het faciliteren van structurele financiering van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel
  Gesprek met de Universiteit Maastricht voeren inzake het faciliteren van structurele financiering van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel
  Informatiesessie inzake IPO-onderzoek Ruimte voor Ruimte
  Informatievoorziening Minister inzake Motie 2587 3e gewijzigd Jetten cs inzake Maak de Maas in Arcen vrij en de bevolking blij
  Meenemen klimaattafels van het klimaatakkoord in PES
  Motie 2593 Van der Linden inzake Renovatie theaterzaal Oranjerie Roermond
  Motie 2598 Plusquin cs inzake Voortzetten INTERREG project Natuur- en Bosbrandpreventie over te nemen
  Navraag onderzoek Ruimte voor Ruimte bij IPO
  Onderzoeken of onderteken van het Schone Lucht Akkoord meerwaarde heeft voor Limburg
  Opbrengsten van het BO arbeidsmarkt
  Overschrijdingen van de normen voor fijn stof in Noord- en Midden-Limburg
  Overzicht diversiteitsbeleid en gelijke betaling man-vrouw binnen provinciale organisatie
  Pip-voorontwerp uitbreiding VDL-Nedcar
  WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit als streefwaarde opnemen in de omgevingsvisie
  Wijzigingen in de fijn stof concentraties in Limburg en/of het college maatregelen treft om de luchtkwaliteit te verbeteren en overzicht verstrekt van de meetstations en de componenten die gemeten worden.

  00:12:41 - 00:18:57 - Inspreker
  00:18:57 - 00:19:13 - Th.J.F.M. Bovens
  00:19:13 - 00:19:49 - M. van Caldenberg
  00:19:49 - 00:20:27 - Th.J.F.M. Bovens
  00:20:27 - 00:26:37 - Inspreker
  00:26:37 - 00:26:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:26:58 - 00:27:03 - Inspreker
  00:27:03 - 00:27:04 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:27:04 - 00:27:05 - Inspreker
  00:27:05 - 00:27:07 - Th.J.F.M. Bovens
  00:27:43 - 00:40:26 - M. Werrij-Wetzels
  00:40:26 - 00:40:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:40:59 - 00:41:31 - M.T.P. Jenneskens
  00:41:31 - 00:41:59 - M. Werrij-Wetzels
  00:41:59 - 00:55:45 - M.T.P. Jenneskens
  00:55:45 - 00:56:08 - K.C.J. Straus
  00:56:08 - 00:56:56 - M.T.P. Jenneskens
  00:56:56 - 00:57:10 - K.C.J. Straus
  00:57:10 - 00:57:36 - M.T.P. Jenneskens
  00:57:36 - 01:03:25 - S. Kerseboom
  01:03:25 - 01:03:41 - M. van Caldenberg
  01:03:41 - 01:04:01 - S. Kerseboom
  01:04:01 - 01:04:22 - M. van Caldenberg
  01:04:22 - 01:05:16 - S. Kerseboom
  01:05:16 - 01:05:27 - R.A.B. Claassen
  01:05:27 - 01:05:48 - S. Kerseboom
  01:05:48 - 01:06:13 - R.A.B. Claassen
  01:06:13 - 01:07:28 - S. Kerseboom
  01:07:28 - 01:07:51 - M.T.P. Jenneskens
  01:07:51 - 01:08:24 - S. Kerseboom
  01:08:24 - 01:08:55 - M.T.P. Jenneskens
  01:08:55 - 01:09:23 - S. Kerseboom
  01:09:23 - 01:10:02 - M. van Caldenberg
  01:10:02 - 01:10:12 - S. Kerseboom
  01:10:12 - 01:10:30 - M. van Caldenberg
  01:10:30 - 01:11:45 - S. Kerseboom
  01:11:45 - 01:12:32 - M.T.P. Jenneskens
  01:12:32 - 01:14:19 - S. Kerseboom
  01:14:19 - 01:14:26 - M.T.P. Jenneskens
  01:14:26 - 01:15:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:15:51 - 01:15:59 - S. Kerseboom
  01:15:59 - 01:16:28 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:16:28 - 01:16:43 - M. van Caldenberg
  01:16:43 - 01:18:01 - S. Kerseboom
  01:18:01 - 01:18:44 - T.G.M. Jetten
  01:18:44 - 01:18:52 - S. Kerseboom
  01:18:52 - 01:18:54 - T.G.M. Jetten
  01:19:02 - 01:19:13 - S. Kerseboom
  01:19:13 - 01:19:15 - K.C.J. Straus
  01:19:15 - 01:19:17 - S. Kerseboom
  01:19:17 - 01:19:33 - K.C.J. Straus
  01:19:33 - 01:20:04 - S. Kerseboom
  01:20:04 - 01:20:08 - K.C.J. Straus
  01:20:08 - 01:20:12 - S. Kerseboom
  01:20:29 - 01:20:52 - R.A.B. Claassen
  01:20:52 - 01:22:37 - S. Kerseboom
  01:22:37 - 01:27:24 - T.G.M. Jetten
  01:27:24 - 01:27:47 - M. Werrij-Wetzels
  01:27:47 - 01:27:58 - T.G.M. Jetten
  01:27:58 - 01:28:07 - M. Werrij-Wetzels
  01:28:07 - 01:28:14 - T.G.M. Jetten
  01:28:14 - 01:28:38 - M. Werrij-Wetzels
  01:28:38 - 01:28:50 - T.G.M. Jetten
  01:28:50 - 01:29:06 - M. Werrij-Wetzels
  01:29:06 - 01:29:22 - T.G.M. Jetten
  01:29:22 - 01:30:15 - K.C.J. Straus
  01:30:15 - 01:30:17 - T.G.M. Jetten
  01:30:17 - 01:30:28 - K.C.J. Straus
  01:30:28 - 01:30:45 - T.G.M. Jetten
  01:30:45 - 01:31:35 - K.C.J. Straus
  01:31:35 - 01:31:40 - T.G.M. Jetten
  01:31:40 - 01:32:39 - M. van Caldenberg
  01:32:39 - 01:32:43 - T.G.M. Jetten
  01:32:43 - 01:32:56 - M. van Caldenberg
  01:32:56 - 01:34:26 - T.G.M. Jetten
  01:34:26 - 01:34:33 - R.A.B. Claassen
  01:34:33 - 01:34:41 - T.G.M. Jetten
  01:34:41 - 01:34:57 - R.A.B. Claassen
  01:34:57 - 01:35:21 - T.G.M. Jetten
  01:35:21 - 01:35:35 - R.A.B. Claassen
  01:35:35 - 01:36:30 - T.G.M. Jetten
  01:36:30 - 01:37:03 - K.C.J. Straus
  01:37:03 - 01:39:21 - T.G.M. Jetten
  01:39:21 - 01:39:54 - M.T.P. Jenneskens
  01:39:54 - 01:42:25 - T.G.M. Jetten
  01:42:25 - 01:43:00 - R.A.B. Claassen
  01:43:00 - 01:43:15 - T.G.M. Jetten
  01:43:15 - 01:43:26 - R.A.B. Claassen
  01:43:26 - 01:43:43 - T.G.M. Jetten
  01:43:43 - 01:44:01 - R.A.B. Claassen
  01:44:01 - 01:44:09 - T.G.M. Jetten
  01:44:09 - 01:44:21 - R.A.B. Claassen
  01:44:21 - 01:44:51 - T.G.M. Jetten
  01:44:51 - 01:44:52 - R.A.B. Claassen
  01:44:52 - 01:44:59 - T.G.M. Jetten
  01:44:59 - 01:45:02 - R.A.B. Claassen
  01:45:02 - 01:45:30 - T.G.M. Jetten
  01:45:30 - 01:49:48 - R.J.H. Franssen
  01:49:48 - 01:50:10 - K.C.J. Straus
  01:50:10 - 01:50:35 - R.J.H. Franssen
  01:50:35 - 01:51:10 - K.C.J. Straus
  01:51:10 - 01:52:12 - R.J.H. Franssen
  01:52:12 - 01:52:27 - K.C.J. Straus
  01:52:27 - 02:00:41 - R.J.H. Franssen
  02:00:41 - 02:01:05 - M. van Caldenberg
  02:01:05 - 02:01:20 - R.J.H. Franssen
  02:01:20 - 02:05:11 - P.S.M.L. Plusquin
  02:05:11 - 02:05:39 - M. Werrij-Wetzels
  02:05:39 - 02:05:56 - P.S.M.L. Plusquin
  02:05:56 - 02:06:34 - M. Werrij-Wetzels
  02:06:34 - 02:06:51 - P.S.M.L. Plusquin
  02:06:51 - 02:06:56 - M. Werrij-Wetzels
  02:06:56 - 02:07:05 - M. van Caldenberg
  02:07:38 - 02:07:42 - P.S.M.L. Plusquin
  02:07:42 - 02:07:43 - R.A.B. Claassen
  02:08:03 - 02:09:07 - P.S.M.L. Plusquin
  02:09:07 - 02:09:32 - R.A.B. Claassen
  02:09:32 - 02:09:48 - P.S.M.L. Plusquin
  02:09:48 - 02:10:13 - R.A.B. Claassen
  02:10:13 - 02:11:37 - P.S.M.L. Plusquin
  02:11:37 - 02:11:49 - R.A.B. Claassen
  02:11:49 - 02:12:08 - P.S.M.L. Plusquin
  02:12:08 - 02:12:32 - R.A.B. Claassen
  02:12:32 - 02:12:40 - P.S.M.L. Plusquin
  02:12:40 - 02:13:03 - R.A.B. Claassen
  02:13:03 - 02:13:19 - P.S.M.L. Plusquin
  02:13:19 - 02:13:35 - R.A.B. Claassen
  02:13:35 - 02:13:40 - P.S.M.L. Plusquin
  02:13:40 - 02:13:45 - M. Werrij-Wetzels
  02:13:45 - 02:14:32 - P.S.M.L. Plusquin
  02:14:32 - 02:14:54 - M. Werrij-Wetzels
  02:14:54 - 02:14:56 - P.S.M.L. Plusquin
  02:14:56 - 02:15:25 - M. van Caldenberg
  02:15:25 - 02:17:39 - P.S.M.L. Plusquin
  02:17:39 - 02:23:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:23:18 - 02:26:07 - R.J.H. Franssen
  02:26:07 - 02:27:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:27:32 - 02:28:25 - R.J.H. Franssen
  02:28:25 - 02:29:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:29:05 - 02:29:53 - R.A.B. Claassen
  02:29:53 - 02:30:39 - M. van Caldenberg
  02:30:39 - 02:30:45 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:30:45 - 02:31:34 - M.T.P. Jenneskens
  02:31:34 - 02:35:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:35:07 - 02:35:30 - M. van Caldenberg
  02:35:30 - 02:35:56 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:35:56 - 02:36:39 - R.J.H. Franssen
  02:36:39 - 02:37:43 - S. Kerseboom
  02:37:43 - 02:42:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:42:10 - 02:45:46 - R.A.B. Claassen
  02:45:46 - 02:46:41 - M.T.P. Jenneskens
  02:46:41 - 02:47:39 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:47:39 - 02:48:57 - R.A.B. Claassen
  02:48:57 - 02:49:14 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:49:14 - 02:49:52 - R.A.B. Claassen
  02:49:52 - 02:50:14 - K.C.J. Straus
  02:50:14 - 02:50:23 - R.A.B. Claassen
  02:50:23 - 02:50:37 - K.C.J. Straus
  02:50:37 - 02:51:15 - R.A.B. Claassen
  02:51:15 - 02:51:22 - K.C.J. Straus
  02:51:22 - 02:51:49 - R.A.B. Claassen
  02:51:49 - 02:51:51 - K.C.J. Straus
  02:51:51 - 02:52:20 - R.A.B. Claassen
  02:52:20 - 02:52:41 - K.C.J. Straus
  02:52:41 - 02:52:46 - R.A.B. Claassen
  02:52:46 - 02:53:28 - R.J.H. Franssen
  02:53:28 - 02:54:01 - R.A.B. Claassen
  02:54:01 - 02:54:09 - R.J.H. Franssen
  02:54:09 - 02:54:17 - R.A.B. Claassen
  02:54:17 - 02:55:18 - R.J.H. Franssen
  02:55:18 - 02:55:46 - R.A.B. Claassen
  02:55:46 - 02:56:14 - R.J.H. Franssen
  02:56:14 - 02:56:22 - R.A.B. Claassen
  02:56:22 - 02:57:20 - M.T.P. Jenneskens
  02:57:20 - 02:58:03 - R.A.B. Claassen
  02:58:03 - 02:58:26 - P.S.M.L. Plusquin
  02:58:26 - 03:00:21 - R.A.B. Claassen
  03:00:21 - 03:00:36 - M. van Caldenberg
  03:00:36 - 03:00:51 - R.A.B. Claassen
  03:00:51 - 03:01:09 - M. van Caldenberg
  03:01:09 - 03:02:06 - R.A.B. Claassen
  03:02:06 - 03:02:27 - M. van Caldenberg
  03:02:27 - 03:04:26 - R.A.B. Claassen
  03:04:26 - 03:04:57 - T.G.M. Jetten
  03:04:57 - 03:05:56 - R.A.B. Claassen
  03:05:56 - 03:06:34 - T.G.M. Jetten
  03:06:34 - 03:06:46 - R.A.B. Claassen
  03:06:46 - 03:06:56 - T.G.M. Jetten
  03:06:56 - 03:07:49 - R.A.B. Claassen
  03:07:49 - 03:18:20 - M. van Caldenberg
  03:18:20 - 03:18:39 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:18:39 - 03:18:49 - M. van Caldenberg
  03:18:49 - 03:19:31 - R.A.B. Claassen
  03:19:31 - 03:19:55 - M. van Caldenberg
  03:19:55 - 03:20:25 - M. Werrij-Wetzels
  03:20:25 - 03:21:03 - M. van Caldenberg
  03:21:03 - 03:22:01 - M. Werrij-Wetzels
  03:22:01 - 03:22:51 - K.C.J. Straus
  03:22:51 - 03:23:33 - M. van Caldenberg
  03:23:33 - 03:24:07 - K.C.J. Straus
  03:24:07 - 03:24:21 - M. van Caldenberg
  03:24:21 - 03:24:45 - R.A.B. Claassen
  03:24:45 - 03:26:05 - M. van Caldenberg
  03:26:05 - 03:26:31 - R.A.B. Claassen
  03:26:31 - 03:27:12 - M. van Caldenberg
  03:27:12 - 03:37:34 - K.C.J. Straus
  03:37:34 - 03:38:14 - R.A.B. Claassen
  03:38:14 - 03:39:14 - K.C.J. Straus
  03:39:14 - 03:39:20 - R.A.B. Claassen
  03:39:20 - 03:40:07 - K.C.J. Straus
  03:40:07 - 03:42:07 - R.J.H. Franssen
  03:42:07 - 03:44:47 - K.C.J. Straus
  03:44:47 - 03:45:09 - S. Kerseboom
  03:45:09 - 03:46:30 - K.C.J. Straus
  03:46:30 - 03:46:50 - S. Kerseboom
  03:46:50 - 03:47:47 - K.C.J. Straus
  03:47:47 - 03:48:18 - M.T.P. Jenneskens
  03:48:18 - 03:48:27 - K.C.J. Straus
  03:48:27 - 03:49:25 - Th.J.F.M. Bovens
  04:43:47 - 04:47:12 - G.P.J. Koopmans
  04:47:12 - 04:48:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:48:10 - 04:56:18 - G.P.J. Koopmans
  04:56:18 - 04:58:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:58:11 - 04:59:50 - G.P.J. Koopmans
  04:59:50 - 05:00:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:00:09 - 05:00:41 - G.P.J. Koopmans
  05:00:41 - 05:01:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:01:10 - 05:02:43 - G.P.J. Koopmans
  05:02:43 - 05:04:20 - M.T.P. Jenneskens
  05:04:20 - 05:05:58 - G.P.J. Koopmans
  05:05:58 - 05:06:56 - M.T.P. Jenneskens
  05:06:56 - 05:07:31 - G.P.J. Koopmans
  05:07:31 - 05:07:35 - M.T.P. Jenneskens
  05:07:35 - 05:07:41 - G.P.J. Koopmans
  05:07:41 - 05:08:18 - M.T.P. Jenneskens
  05:08:18 - 05:08:32 - G.P.J. Koopmans
  05:08:32 - 05:09:17 - M. Werrij-Wetzels
  05:09:17 - 05:09:27 - G.P.J. Koopmans
  05:09:27 - 05:09:47 - M. Werrij-Wetzels
  05:09:47 - 05:10:13 - P.S.M.L. Plusquin
  05:10:13 - 05:10:38 - G.P.J. Koopmans
  05:10:38 - 05:10:53 - P.S.M.L. Plusquin
  05:10:53 - 05:11:51 - G.P.J. Koopmans
  05:11:51 - 05:12:20 - P.S.M.L. Plusquin
  05:12:20 - 05:13:03 - M. van Caldenberg
  05:13:03 - 05:13:38 - G.P.J. Koopmans
  05:13:38 - 05:13:51 - M. van Caldenberg
  05:13:51 - 05:14:14 - G.P.J. Koopmans
  05:14:14 - 05:14:23 - R.A.B. Claassen
  05:14:23 - 05:16:29 - G.P.J. Koopmans
  05:16:29 - 05:17:21 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:17:21 - 05:18:23 - G.P.J. Koopmans
  05:18:23 - 05:18:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:18:50 - 05:19:43 - G.P.J. Koopmans
  05:19:43 - 05:20:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:20:01 - 05:20:26 - G.P.J. Koopmans
  05:20:26 - 05:21:32 - M.T.P. Jenneskens
  05:21:32 - 05:27:31 - G.P.J. Koopmans
  05:27:31 - 05:28:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:28:23 - 05:28:57 - G.P.J. Koopmans
  05:28:57 - 05:29:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:29:33 - 05:29:50 - G.P.J. Koopmans
  05:29:50 - 05:30:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:30:32 - 05:30:54 - G.P.J. Koopmans
  05:30:54 - 05:31:04 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:31:04 - 05:31:21 - G.P.J. Koopmans
  05:31:21 - 05:31:37 - P.S.M.L. Plusquin
  05:31:37 - 05:33:13 - G.P.J. Koopmans
  05:33:13 - 05:33:49 - M. van Caldenberg
  05:33:49 - 05:36:39 - G.P.J. Koopmans
  05:36:39 - 05:36:45 - M. Werrij-Wetzels
  05:36:45 - 05:36:49 - G.P.J. Koopmans
  05:36:49 - 05:37:08 - M. Werrij-Wetzels
  05:37:08 - 05:37:54 - G.P.J. Koopmans
  05:37:54 - 05:39:22 - R.W.P.E. Housmans
  05:39:22 - 05:40:02 - M. Werrij-Wetzels
  05:40:02 - 05:40:25 - R.W.P.E. Housmans
  05:40:25 - 05:40:36 - M. Werrij-Wetzels
  05:40:36 - 05:43:27 - R.W.P.E. Housmans
  05:43:27 - 05:44:39 - M. van Caldenberg
  05:44:39 - 05:45:21 - R.W.P.E. Housmans
  05:45:21 - 05:46:52 - M. van Caldenberg
  05:46:52 - 05:47:05 - R.W.P.E. Housmans
  05:47:05 - 05:47:46 - M.T.P. Jenneskens
  05:47:46 - 05:48:27 - R.W.P.E. Housmans
  05:48:27 - 05:49:12 - M. van Caldenberg
  05:49:12 - 05:51:34 - R.W.P.E. Housmans
  05:51:34 - 05:52:59 - M.T.P. Jenneskens
  05:52:59 - 05:53:19 - R.W.P.E. Housmans
  05:53:19 - 05:54:25 - M.T.P. Jenneskens
  05:54:25 - 05:54:37 - R.W.P.E. Housmans
  05:54:37 - 05:55:03 - M.T.P. Jenneskens
  05:55:03 - 05:56:20 - R.W.P.E. Housmans
  05:56:20 - 05:56:45 - R.A.B. Claassen
  05:56:45 - 05:57:52 - R.W.P.E. Housmans
  05:57:52 - 05:58:02 - K.C.J. Straus
  05:58:02 - 05:58:16 - R.W.P.E. Housmans
  05:58:16 - 06:00:02 - R.J.H. Burlet
  06:00:02 - 06:00:22 - P.S.M.L. Plusquin
  06:00:22 - 06:02:06 - R.J.H. Burlet
  06:02:06 - 06:02:08 - P.S.M.L. Plusquin
  06:02:08 - 06:02:26 - R.J.H. Burlet
  06:02:26 - 06:02:44 - P.S.M.L. Plusquin
  06:02:44 - 06:02:53 - R.J.H. Burlet
  06:02:53 - 06:03:05 - P.S.M.L. Plusquin
  06:03:05 - 06:03:24 - R.J.H. Burlet
  06:03:24 - 06:03:31 - P.S.M.L. Plusquin
  06:03:31 - 06:03:56 - R.J.H. Burlet
  06:03:56 - 06:04:15 - P.S.M.L. Plusquin
  06:04:15 - 06:05:48 - R.J.H. Burlet
  06:05:48 - 06:05:57 - M. van Caldenberg
  06:05:57 - 06:07:21 - R.J.H. Burlet
  06:07:21 - 06:07:54 - M.T.P. Jenneskens
  06:07:54 - 06:08:18 - R.J.H. Burlet
  06:08:18 - 06:08:25 - M.T.P. Jenneskens
  06:08:25 - 06:11:00 - R.J.H. Burlet
  06:11:00 - 06:11:11 - M.T.P. Jenneskens
  06:11:11 - 06:11:24 - R.J.H. Burlet
  06:11:24 - 06:11:50 - P.S.M.L. Plusquin
  06:11:50 - 06:12:01 - R.J.H. Burlet
  06:12:01 - 06:12:06 - P.S.M.L. Plusquin
  06:12:06 - 06:12:07 - R.J.H. Burlet
  06:12:07 - 06:12:19 - P.S.M.L. Plusquin
  06:12:19 - 06:12:43 - Th.J.F.M. Bovens
  06:12:43 - 06:18:08 - A. Dritty
  06:18:08 - 06:18:28 - M. Werrij-Wetzels
  06:18:28 - 06:20:58 - A. Dritty
  06:20:58 - 06:21:16 - P.S.M.L. Plusquin
  06:21:16 - 06:23:28 - A. Dritty
  06:23:28 - 06:24:09 - K.C.J. Straus
  06:24:09 - 06:24:16 - A. Dritty
  06:24:16 - 06:24:28 - Th.J.F.M. Bovens
  06:24:28 - 06:33:14 - J.P. van den Akker
  06:33:14 - 06:34:01 - M.T.P. Jenneskens
  06:34:01 - 06:34:24 - J.P. van den Akker
  06:34:24 - 06:34:34 - M.T.P. Jenneskens
  06:34:34 - 06:36:24 - J.P. van den Akker
  06:36:24 - 06:36:34 - K.C.J. Straus
  06:36:34 - 06:37:19 - J.P. van den Akker
  06:37:19 - 06:37:47 - M. van Caldenberg
  06:37:47 - 06:38:05 - J.P. van den Akker
  06:38:05 - 06:38:28 - M. van Caldenberg
  06:38:28 - 06:39:44 - J.P. van den Akker
  06:39:44 - 06:39:45 - P.S.M.L. Plusquin
  06:39:45 - 06:39:56 - J.P. van den Akker
  06:39:56 - 06:39:58 - P.S.M.L. Plusquin
  06:39:58 - 06:40:05 - J.P. van den Akker
  06:40:17 - 06:42:41 - C. Brugman-Rustenburg
  06:42:41 - 06:43:18 - M. Werrij-Wetzels
  06:43:18 - 06:44:39 - C. Brugman-Rustenburg
  06:44:39 - 06:47:07 - P.S.M.L. Plusquin
  06:47:07 - 06:52:33 - C. Brugman-Rustenburg
  06:52:33 - 06:52:38 - T.G.M. Jetten
  06:52:38 - 06:53:13 - C. Brugman-Rustenburg
  06:53:13 - 06:53:18 - T.G.M. Jetten
  06:53:18 - 06:54:33 - C. Brugman-Rustenburg
  06:54:33 - 06:54:54 - M.T.P. Jenneskens
  06:54:54 - 06:55:29 - C. Brugman-Rustenburg
  06:55:29 - 07:05:13 - Th.J.F.M. Bovens
  07:05:13 - 07:06:24 - K.C.J. Straus
  07:06:24 - 07:07:08 - Th.J.F.M. Bovens
  07:07:08 - 07:07:23 - K.C.J. Straus
  07:07:23 - 07:08:32 - M. van Caldenberg
  07:08:32 - 07:09:25 - Th.J.F.M. Bovens
  07:09:25 - 07:09:57 - M. van Caldenberg
  07:09:57 - 07:10:52 - Th.J.F.M. Bovens
  07:10:52 - 07:10:54 - G.H.C. Frische
  07:19:08 - 07:19:18 - G.P.J. Koopmans
  07:19:18 - 07:20:19 - G.H.C. Frische
  07:30:43 - 07:32:54 - Th.J.F.M. Bovens
  07:32:54 - 07:37:39 - M. Werrij-Wetzels
  07:37:39 - 07:39:41 - M.T.P. Jenneskens
  07:39:41 - 07:40:00 - M. van Caldenberg
  07:40:00 - 07:44:57 - M.T.P. Jenneskens
  07:44:57 - 07:47:30 - S. Kerseboom
  07:47:30 - 07:47:52 - T.G.M. Jetten
  07:47:52 - 07:48:22 - M. van Caldenberg
  07:48:22 - 07:50:27 - S. Kerseboom
  07:50:27 - 07:51:00 - G.P.J. Koopmans
  07:51:00 - 07:51:15 - S. Kerseboom
  07:51:15 - 07:52:07 - G.P.J. Koopmans
  07:52:07 - 07:52:33 - R.A.B. Claassen
  07:52:33 - 07:52:53 - G.P.J. Koopmans
  07:52:53 - 07:53:03 - Th.J.F.M. Bovens
  07:53:03 - 07:53:15 - S. Kerseboom
  07:53:15 - 07:53:39 - Th.J.F.M. Bovens
  07:53:39 - 07:54:17 - G.P.J. Koopmans
  07:54:17 - 07:54:40 - Th.J.F.M. Bovens
  07:54:40 - 07:59:47 - T.G.M. Jetten
  07:59:47 - 08:03:53 - R.J.H. Franssen
  08:03:53 - 08:08:03 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:08:03 - 08:10:53 - P.S.M.L. Plusquin
  08:10:53 - 08:11:22 - Th.J.F.M. Bovens
  08:11:22 - 08:11:53 - P.S.M.L. Plusquin
  08:11:53 - 08:16:30 - R.A.B. Claassen
  08:16:30 - 08:17:56 - M. van Caldenberg
  08:17:56 - 08:18:24 - R.A.B. Claassen
  08:18:24 - 08:23:46 - M. van Caldenberg
  08:23:46 - 08:26:25 - K.C.J. Straus
  08:26:25 - 08:28:30 - G.P.J. Koopmans
  08:28:30 - 08:28:38 - R.W.P.E. Housmans
  08:28:38 - 08:29:14 - R.J.H. Burlet
  08:29:14 - 08:29:28 - P.S.M.L. Plusquin
  08:29:28 - 08:31:04 - R.J.H. Burlet
  08:31:04 - 08:31:18 - M. van Caldenberg
  08:31:18 - 08:32:28 - R.J.H. Burlet
  08:32:28 - 08:32:41 - M. van Caldenberg
  08:32:41 - 08:33:24 - M.T.P. Jenneskens
  08:33:24 - 08:33:33 - R.J.H. Burlet
  08:33:33 - 08:34:14 - M. van Caldenberg
  08:34:14 - 08:36:50 - A. Dritty
  08:36:50 - 08:39:46 - J.P. van den Akker
  08:39:46 - 08:40:28 - M. van Caldenberg
  08:40:28 - 08:40:44 - J.P. van den Akker
  08:40:44 - 08:40:52 - M. van Caldenberg
  08:40:52 - 08:41:06 - J.P. van den Akker
  08:41:06 - 08:41:25 - Th.J.F.M. Bovens
  08:41:25 - 08:43:01 - P.S.M.L. Plusquin
  08:43:01 - 08:43:12 - Th.J.F.M. Bovens
  08:43:12 - 08:44:32 - C. Brugman-Rustenburg
  08:44:32 - 08:47:32 - Th.J.F.M. Bovens
 • 20