(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur

Commissievergadering

vrijdag 31 augustus 2018 14:00 - 14:00

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 6
 • 6.1
 • 7
 • 7.1
 • 8
 • 8.1

  Het CDA (Verhoijsen) heeft de volgende vraag ingediend voor de rondvraag: Naar aanleiding van de inspreekreacties tijdens de PS commissie vergadering 23 maart 2018 over de Tauros problematiek zijn we benieuwd wat de stand van zaken is naar aanleiding van de vragen die insprekers hebben gesteld en de toezegging van de gedeputeerde. De belangrijkste vragen: • Is er overleg gevoerd met natuurmonumenten en zoja wat heeft overleg met Natuurmonumenten opgeleverd? • Komt er een nul-optie voor de tauros in Weert en de rest van Limburg? • Is het Limburgse subsidie geld daadwerkelijk in Limburg besteed? • Is gelabeld subsidiegeld conform verplichtingen besteed; Is er 348.000 euro naar concrete landschapselementen in Kempenbroek gegaan; Waar liggen deze landschapselementen en heeft hier ook onderhoud, herstel en aanleg plaatsgevonden; Is er Limburgs subsidiegeld bestemd voor natuur naar de taurosfokkerij gegaan; Heeft een interne provinciale controle plaatsgevonden bij transacties waarbij woningen en gronden van eigenaar zijn gewisseld en waarbij ook medewerkers van de provincie en de stichting Ark zijn betrokken? • Wanneer start de aan de klankbordgroep toegezegde evaluatie van de uitbesteding aan Ark-van Soest en hoe worden daar de omwonenden en gebruikers van het gebied bij betrokken?

 • 10