(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 3 april 2020 10:00 - 18:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

De voorzitter van Provinciale Staten en griffier hebben samen vastgesteld dat het vereiste aantal Statenleden voor het openen van de Provinciale Statenvergadering niet aanwezig waren (Art. 20 lid 1 Provinciewet). Dit constaterende heeft de voorzitter van Provinciale Staten, op grond van Art. 20 lid 2 Provinciewet, de Statenleden uitgenodigd voor de Provinciale Statenvergadering op maandag 6-4-2020, aanvang 10:00 uur.

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Uitzending

Agendapunten