(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

maandag 6 april 2020 10:00 - 12:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

Op 3-4-2020 hebben de voorzitter van Provinciale Staten en griffier samen vastgesteld dat het vereiste aantal Statenleden voor het openen van de Provinciale Statenvergadering niet aanwezig waren (Art. 20 lid 1 Provinciewet). Dit constaterende heeft de voorzitter van Provinciale Staten, op grond van Art. 20 lid 2 Provinciewet, de Statenleden uitgenodigd voor de Provinciale Statenvergadering op maandag 6-4-2020.

Voor deze vergadering is een meerderheid wettelijk niet meer noodzakelijk om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Digitaal stemmen is op dit moment evenmin mogelijk, omdat de wet hier nu nog niet in voorziet. Concreet betekent dit dat vandaag slechts 1 Statenlid, namelijk de heer Frische, aanwezig hoeft te zijn om rechtsgeldig te kunnen besluiten.

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Uitzending

Agendapunten