(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 28 juni 2019 10:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 28-6-2019 gewijzigd vast te stellen.


  00:05:17 - 00:05:25 - Th.J.F.M. Bovens
  00:09:22 - 00:09:25 - P.S.M.L. Plusquin
  00:09:25 - 00:09:35 - Th.J.F.M. Bovens
  00:09:35 - 00:09:37 - P.S.M.L. Plusquin
  00:09:37 - 00:11:11 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3
 • 4

  n.v.t.

 • 5

  De formateurs mevrouw Straus (VVD) en de heer Koopmans (CDA) hebben het nieuwe collegeprogramma 2019-2023 op maandag 24 juni gepresenteerd.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  kennis te nemen van het collegeprogramma, inclusief bijbehorende documenten en deze te bespreken. De bespreking van dit agendapunt vindt plaats in 2 termijnen. De volgorde van spreken is als volgt bepaald. Als eerste zal de formateur namens de partijen een toelichting geven op het collegeprogramma en daarna worden alle partijen in de gelegenheid gesteld hierover te spreken. Er wordt gestart met de grootste partij, waarna de andere partijen volgen van groot naar klein.  Moties
  Titel
  Motie 2479 2e Gewijzigd Van Caldenberg c.s. inzake Parlementaire Enquête inhuur Provinciale Limburg
  Motie 2480 3e Gewijzigd Kuntzelaers c.s. inzake Eerlijk en transparant Limburg
  Motie 2481 2e Gewijzigd c.s. Jenneskens inzake Budgetrecht en ondersteuning fracties

  00:11:11 - 00:13:16 - G.P.J. Koopmans
  00:13:16 - 00:13:27 - Th.J.F.M. Bovens
  00:13:47 - 00:18:39 - M. Werrij-Wetzels
  00:18:39 - 00:18:46 - Th.J.F.M. Bovens
  00:18:59 - 00:33:05 - C.A.W. van der Sande
  00:33:05 - 00:33:25 - G.H.C. Frische
  00:33:31 - 00:37:45 - R.A.B. Claassen
  00:38:12 - 00:38:18 - J. Wolters Gregório
  00:38:20 - 00:38:23 - R.A.B. Claassen
  00:38:23 - 00:38:31 - Th.J.F.M. Bovens
  00:38:31 - 00:39:13 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:39:13 - 00:39:20 - R.A.B. Claassen
  00:39:20 - 00:40:03 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:40:03 - 00:40:12 - R.A.B. Claassen
  00:40:12 - 00:40:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:40:15 - 00:40:18 - R.A.B. Claassen
  00:40:18 - 00:40:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:40:43 - 00:41:03 - R.A.B. Claassen
  00:41:03 - 00:41:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:41:09 - 00:41:18 - R.A.B. Claassen
  00:41:18 - 00:41:22 - Th.J.F.M. Bovens
  00:41:37 - 00:41:38 - R.A.B. Claassen
  00:47:01 - 00:47:12 - Th.J.F.M. Bovens
  00:47:27 - 00:51:06 - T.M. Heldens
  00:51:06 - 00:51:14 - Th.J.F.M. Bovens
  00:51:14 - 00:51:25 - M. van Caldenberg
  00:51:25 - 00:51:45 - T.M. Heldens
  00:51:45 - 00:52:00 - M. van Caldenberg
  00:52:00 - 00:53:48 - T.M. Heldens
  00:53:48 - 00:54:07 - P.D. Baneke
  00:54:07 - 00:54:14 - T.M. Heldens
  00:54:14 - 00:54:17 - P.D. Baneke
  00:54:22 - 00:59:31 - T.M. Heldens
  00:59:31 - 00:59:51 - P.D. Baneke
  00:59:51 - 00:59:54 - T.M. Heldens
  00:59:54 - 00:59:56 - P.D. Baneke
  00:59:56 - 01:00:05 - T.M. Heldens
  01:00:05 - 01:00:27 - P.D. Baneke
  01:00:27 - 01:00:48 - T.M. Heldens
  01:00:48 - 01:00:58 - P.D. Baneke
  01:00:58 - 01:01:10 - T.M. Heldens
  01:01:10 - 01:01:14 - Th.J.F.M. Bovens
  01:01:14 - 01:01:20 - P.S.M.L. Plusquin
  01:01:31 - 01:01:55 - T.M. Heldens
  01:01:55 - 01:02:08 - P.S.M.L. Plusquin
  01:02:08 - 01:02:47 - T.M. Heldens
  01:02:47 - 01:03:10 - Th.J.F.M. Bovens
  01:03:21 - 01:10:00 - M. van Caldenberg
  01:10:00 - 01:10:07 - Th.J.F.M. Bovens
  01:10:18 - 01:18:32 - P.D. Baneke
  01:18:32 - 01:18:33 - T.M. Heldens
  01:18:33 - 01:18:38 - Th.J.F.M. Bovens
  01:18:43 - 01:24:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:24:31 - 01:24:58 - M. Werrij-Wetzels
  01:24:58 - 01:26:20 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:26:20 - 01:26:45 - M. Werrij-Wetzels
  01:26:45 - 01:27:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:27:29 - 01:27:51 - M. Werrij-Wetzels
  01:27:51 - 01:32:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:32:10 - 01:32:40 - Th.J.F.M. Bovens
  01:35:47 - 01:44:14 - M.T.P. Jenneskens
  01:44:14 - 01:44:21 - Th.J.F.M. Bovens
  01:44:33 - 01:56:29 - R.J.H. Franssen
  01:56:29 - 01:56:31 - Th.J.F.M. Bovens
  01:56:42 - 02:05:37 - P.S.M.L. Plusquin
  02:05:37 - 02:05:42 - Th.J.F.M. Bovens
  02:06:28 - 02:15:13 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:15:13 - 02:15:57 - Th.J.F.M. Bovens
  02:16:01 - 02:16:02 - G.P.J. Koopmans
  02:20:12 - 02:20:42 - R.J.H. Franssen
  02:20:42 - 02:21:33 - G.P.J. Koopmans
  02:21:33 - 02:22:15 - R.J.H. Franssen
  02:22:15 - 02:22:25 - G.P.J. Koopmans
  02:22:25 - 02:22:28 - Th.J.F.M. Bovens
  02:22:28 - 02:23:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:23:23 - 02:24:13 - G.P.J. Koopmans
  02:24:14 - 02:25:19 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:25:19 - 02:26:48 - G.P.J. Koopmans
  02:26:48 - 02:27:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:27:15 - 02:27:45 - G.P.J. Koopmans
  02:27:45 - 02:27:48 - Th.J.F.M. Bovens
  02:27:48 - 02:28:26 - M. van Caldenberg
  02:28:26 - 02:29:28 - G.P.J. Koopmans
  02:29:28 - 02:29:32 - Th.J.F.M. Bovens
  02:29:41 - 02:29:45 - P.D. Baneke
  02:29:45 - 02:30:07 - G.P.J. Koopmans
  02:30:07 - 02:30:11 - Th.J.F.M. Bovens
  02:30:11 - 02:32:09 - G.P.J. Koopmans
  02:32:09 - 02:32:14 - Th.J.F.M. Bovens
  02:32:20 - 02:35:24 - K.C.J. Straus
  02:35:24 - 02:35:27 - Th.J.F.M. Bovens
  02:35:27 - 02:35:58 - M. van Caldenberg
  02:35:58 - 02:36:15 - K.C.J. Straus
  02:36:15 - 02:36:17 - Th.J.F.M. Bovens
  02:36:17 - 02:36:56 - R.J.H. Franssen
  02:36:56 - 02:36:57 - K.C.J. Straus
  02:36:57 - 02:36:58 - T.M. Heldens
  02:36:58 - 02:37:03 - Th.J.F.M. Bovens
  02:37:03 - 02:37:23 - K.C.J. Straus
  02:37:23 - 02:37:24 - Th.J.F.M. Bovens
  02:37:24 - 02:37:57 - M.T.P. Jenneskens
  02:37:57 - 02:43:35 - K.C.J. Straus
  02:43:35 - 02:44:09 - P.D. Baneke
  02:44:09 - 02:46:32 - K.C.J. Straus
  02:46:32 - 02:46:46 - M. van Caldenberg
  02:46:46 - 02:47:30 - K.C.J. Straus
  02:47:30 - 02:48:03 - M.T.P. Jenneskens
  02:48:03 - 02:49:02 - K.C.J. Straus
  02:49:02 - 02:49:38 - M. van Caldenberg
  02:49:38 - 02:51:02 - K.C.J. Straus
  02:51:02 - 02:51:42 - M.T.P. Jenneskens
  02:51:42 - 02:51:48 - Th.J.F.M. Bovens
  02:51:48 - 02:51:50 - P.D. Baneke
  02:52:22 - 02:52:51 - K.C.J. Straus
  02:52:51 - 02:53:21 - T.M. Heldens
  02:53:21 - 02:53:37 - K.C.J. Straus
  02:53:37 - 02:53:40 - T.M. Heldens
  02:53:40 - 02:53:43 - Th.J.F.M. Bovens
  02:53:43 - 02:54:09 - M.T.P. Jenneskens
  02:54:09 - 02:54:29 - K.C.J. Straus
  02:54:29 - 02:54:33 - Th.J.F.M. Bovens
  02:54:33 - 02:54:59 - M. van Caldenberg
  02:54:59 - 02:55:11 - K.C.J. Straus
  02:55:11 - 02:55:18 - M. van Caldenberg
  02:55:18 - 02:55:20 - K.C.J. Straus
  02:55:36 - 02:55:47 - M. van Caldenberg
  02:55:47 - 02:55:49 - Th.J.F.M. Bovens
  02:55:49 - 02:56:27 - T.M. Heldens
  02:56:27 - 02:56:53 - K.C.J. Straus
  02:56:53 - 02:57:01 - T.M. Heldens
  02:57:01 - 02:57:03 - Th.J.F.M. Bovens
  02:57:06 - 02:57:08 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:57:48 - 02:58:07 - K.C.J. Straus
  02:58:07 - 02:58:12 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:58:12 - 02:58:21 - K.C.J. Straus
  02:58:21 - 02:58:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:58:29 - 02:58:32 - K.C.J. Straus
  02:58:52 - 02:59:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:59:44 - 03:00:33 - G.P.J. Koopmans
  03:00:33 - 03:00:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:00:54 - 03:00:56 - Th.J.F.M. Bovens
  03:00:56 - 03:02:42 - K.C.J. Straus
  03:02:42 - 03:02:56 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:02:56 - 03:03:11 - K.C.J. Straus
  03:03:11 - 03:03:21 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:03:21 - 03:03:29 - K.C.J. Straus
  03:03:29 - 03:03:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:03:54 - 03:04:23 - K.C.J. Straus
  03:04:23 - 03:04:27 - Th.J.F.M. Bovens
  03:04:27 - 03:04:58 - M. van Caldenberg
  03:04:58 - 03:05:00 - K.C.J. Straus
  03:05:00 - 03:05:15 - M. van Caldenberg
  03:05:15 - 03:05:41 - K.C.J. Straus
  03:05:41 - 03:05:49 - M. van Caldenberg
  03:05:49 - 03:10:02 - K.C.J. Straus
  03:10:02 - 03:10:04 - Th.J.F.M. Bovens
  03:10:04 - 03:10:35 - R.J.H. Franssen
  03:10:35 - 03:10:39 - K.C.J. Straus
  03:10:39 - 03:10:42 - Th.J.F.M. Bovens
  03:10:42 - 03:11:51 - R.J.H. Franssen
  03:11:51 - 03:12:36 - K.C.J. Straus
  03:12:36 - 03:12:39 - Th.J.F.M. Bovens
  03:12:39 - 03:13:04 - R.J.H. Franssen
  03:13:04 - 03:13:07 - K.C.J. Straus
  03:13:07 - 03:14:13 - Th.J.F.M. Bovens
  04:01:32 - 04:02:12 - M. Werrij-Wetzels
  04:02:12 - 04:02:57 - M. van Caldenberg
  04:02:57 - 04:03:46 - M. Werrij-Wetzels
  04:03:46 - 04:04:00 - Th.J.F.M. Bovens
  04:04:10 - 04:04:57 - R.A.B. Claassen
  04:04:57 - 04:05:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:05:50 - 04:06:50 - R.A.B. Claassen
  04:06:50 - 04:06:56 - Th.J.F.M. Bovens
  04:07:10 - 04:09:44 - T.M. Heldens
  04:09:44 - 04:09:47 - Th.J.F.M. Bovens
  04:09:47 - 04:09:58 - M. van Caldenberg
  04:09:58 - 04:10:19 - T.M. Heldens
  04:10:19 - 04:10:43 - Th.J.F.M. Bovens
  04:10:47 - 04:14:22 - M. van Caldenberg
  04:14:22 - 04:14:32 - Th.J.F.M. Bovens
  04:14:42 - 04:18:21 - P.D. Baneke
  04:18:21 - 04:18:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:18:46 - 04:19:30 - T.M. Heldens
  04:19:30 - 04:19:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:19:54 - 04:20:22 - T.M. Heldens
  04:20:22 - 04:20:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:20:31 - 04:20:33 - T.M. Heldens
  04:20:33 - 04:21:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:21:58 - 04:22:05 - Th.J.F.M. Bovens
  04:22:16 - 04:24:00 - M.T.P. Jenneskens
  04:24:00 - 04:24:05 - Th.J.F.M. Bovens
  04:24:16 - 04:26:59 - R.J.H. Franssen
  04:26:59 - 04:27:18 - Th.J.F.M. Bovens
  04:27:21 - 04:29:39 - P.S.M.L. Plusquin
  04:29:39 - 04:29:46 - Th.J.F.M. Bovens
  04:29:46 - 04:31:17 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:31:17 - 04:31:35 - Th.J.F.M. Bovens
  04:31:35 - 04:33:14 - G.P.J. Koopmans
  04:33:14 - 04:33:26 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:33:26 - 04:33:36 - G.P.J. Koopmans
  04:33:36 - 04:33:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:33:44 - 04:33:57 - G.P.J. Koopmans
  04:33:57 - 04:34:06 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:34:06 - 04:36:01 - G.P.J. Koopmans
  04:36:01 - 04:36:34 - M. van Caldenberg
  04:36:34 - 04:39:28 - G.P.J. Koopmans
  04:39:31 - 04:39:49 - P.S.M.L. Plusquin
  04:39:49 - 04:39:50 - G.P.J. Koopmans
  04:41:18 - 04:41:23 - Th.J.F.M. Bovens
  04:41:29 - 04:44:28 - K.C.J. Straus
  04:44:28 - 04:45:30 - Th.J.F.M. Bovens
  04:45:30 - 04:45:57 - M. van Caldenberg
  04:45:57 - 04:45:58 - T.M. Heldens
  04:45:58 - 04:46:01 - Th.J.F.M. Bovens
  04:46:01 - 04:46:06 - C.A.W. van der Sande
  04:46:06 - 04:46:10 - Th.J.F.M. Bovens
  04:46:10 - 04:46:29 - T.M. Heldens
  04:46:29 - 04:46:32 - Th.J.F.M. Bovens
  04:46:32 - 04:46:36 - M. van Caldenberg
  04:46:36 - 04:46:41 - Th.J.F.M. Bovens
  04:47:31 - 04:47:45 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:47:45 - 04:47:48 - Th.J.F.M. Bovens
  04:47:48 - 04:47:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:47:54 - 04:47:58 - Th.J.F.M. Bovens
  04:47:58 - 04:48:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:48:10 - 04:49:34 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6

  04:49:34 - 05:06:23 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd een nieuwe gedeputeerden te benoemen. De stemming over personen geschiedt schriftelijk in de vergadering.  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. Het aantal gedeputeerden te bepalen op zeven met een gezamenlijke tijdbestedingsnorm van 6,8fte (680%); 2. de navolgende gedeputeerden te benoemen en daarbij de tijdbestedingsnorm vast te stellen op: 1. de heer J.P. van den Akker met een volledige functie (100%) 2. mevrouw C. Brugman - Rustenburg met een volledige functie (100%) 3. de heer R.J.H. Burlet met een deeltijdfunctie (80%) 4. de heer A. Dritty met een volledige functie (100%) 5. de heer R.W.P.E. Housmans met een volledige functie (100%) 6. de heer G.P.J. Koopmans met een volledige functie (100%) 7. de heer H.J.H. Mackus met een volledige functie (100%)

  Zonder beraad aangenomen.
  Stemming 1 de heer J.P. van den Akker: van den Akker (28), van Wageningen (1), Burlet (2), blanco (5) en ongeldig (8).
  Stemming 2 mevrouw C. Brugman - Rustenburg: Brugman - Rustenburg (28), den Uyl (1), blanco (3) en ongeldig (12).
  Stemming 3 de heer R.J.H. Burlet: Burlet (30), Baudet (1), blanco (5) en ongeldig (7).
  Stemming 4 de heer A. Dritty: Dritty (29), Rossel (1), blanco (5) en ongeldig (8).
  Stemming 5 de heer R.W.P.E. Housmans: Housmans (27), blanco (4) en ongeldig (12).
  Stemming 6 de heer G.P.J. Koopmans: Koopmans (28), van Rey (2), Verstappen (1), blanco (4) en ongeldig (7).
  Stemming 7 de heer H.J.H. Mackus: Mackus (31), blanco (5) en ongeldig (7).


  05:09:07 - 05:10:09 - A. Rossel
  05:10:09 - 05:11:43 - Th.J.F.M. Bovens
  05:11:59 - 05:12:11 - K.C.J. Straus
  05:12:11 - 05:13:50 - Th.J.F.M. Bovens
  05:13:50 - 05:14:36 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  05:14:36 - 05:17:35 - Th.J.F.M. Bovens
  05:22:39 - 05:27:01 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  05:27:01 - 05:27:28 - Th.J.F.M. Bovens
  05:27:39 - 05:27:58 - K.C.J. Straus
  05:27:58 - 05:28:05 - Th.J.F.M. Bovens
  05:28:05 - 05:28:10 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  05:28:44 - 05:31:58 - Th.J.F.M. Bovens
  05:33:41 - 05:36:24 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  05:36:24 - 05:36:42 - Th.J.F.M. Bovens
  05:36:58 - 05:37:13 - K.C.J. Straus
  05:37:13 - 05:37:53 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  05:37:53 - 05:38:16 - Th.J.F.M. Bovens
  05:42:49 - 05:45:20 - Voorzitter Stembureau
  05:45:20 - 05:45:37 - Th.J.F.M. Bovens
  05:45:46 - 05:46:01 - K.C.J. Straus
  05:46:01 - 05:46:06 - Th.J.F.M. Bovens
  05:46:06 - 05:47:29 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  05:47:29 - 05:47:36 - Th.J.F.M. Bovens
  05:51:48 - 05:54:29 - Voorzitter Stembureau
  05:54:29 - 05:54:46 - Th.J.F.M. Bovens
  05:54:55 - 05:55:14 - K.C.J. Straus
  05:55:15 - 05:55:17 - Th.J.F.M. Bovens
  05:55:17 - 05:55:55 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  05:55:55 - 05:56:09 - Th.J.F.M. Bovens
  06:00:36 - 06:02:53 - Voorzitter Stembureau
  06:02:53 - 06:03:17 - Th.J.F.M. Bovens
  06:03:17 - 06:03:28 - K.C.J. Straus
  06:03:28 - 06:03:30 - Th.J.F.M. Bovens
  06:03:30 - 06:04:14 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  06:04:14 - 06:04:28 - Th.J.F.M. Bovens
  06:08:46 - 06:11:28 - Voorzitter Stembureau
  06:11:28 - 06:12:10 - Th.J.F.M. Bovens
  06:12:10 - 06:12:25 - K.C.J. Straus
  06:12:25 - 06:12:27 - Th.J.F.M. Bovens
  06:12:27 - 06:13:09 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  06:13:09 - 06:14:01 - Th.J.F.M. Bovens
  06:18:00 - 06:20:12 - Voorzitter Stembureau
  06:20:12 - 06:22:31 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8

  Als gevolg van de benoeming van nieuwe GS-leden uit de Provinciale Staten kunnen opvolgende Statenleden toegelaten worden tot Provinciale Staten om zo het aantal Statenleden weer aan te vullen tot 47. Als de ingestelde Commissie Onderzoek geloofsbrieven geen beletselen ziet kunnen de opvolgende Statenleden worden toegelaten tot Provinciale Staten.

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de kandidaat-Statenleden toe te laten tot Provinciale Staten.


  06:27:47 - 06:29:02 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  06:29:02 - 06:30:28 - Th.J.F.M. Bovens
 • 9
 • 9.1
 • 9.2

  De regelingen en verordeningen van Provinciale Staten worden periodiek geactualiseerd aan de hand van gewijzigde werkwijzen, inzichten en/of modelreglementen en - verordeningen. Voorliggend Statenvoorstel is besproken tijdens de Presidiumvergadering van 28-6-2019. Het Presidium heeft voorgesteld om dit Statenvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de Statenvergadering van vandaag.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2019 vast te stellen waarbij tegelijkertijd het Gewijzigd Reglement van Orde van Provinciale Staten van Limburg 2018 wordt ingetrokken.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2019 vast te stellen waarbij tegelijkertijd Gewijzigd Reglement van Orde van Provinciale Staten van Limburg 2018 wordt ingetrokken.

  Zonder beraad aangenomen.
  Met stemverklaring tegen: GroenLinks.

 • 9.3

  Provinciale Staten kunnen Statencommissies (van voorbereiding), bestuurscommissie of andere commissies instellen (Hoofdstuk V: artikel 80-82 Provinciewet).
  Het Presidium heeft besloten om de commissie-indeling niet te wijzigen ten opzichte van de vorige Statenperiode. Slechts enkele onderwerpen zijn verschoven tussen commissies om zodoende een evenwichtige verdeling tussen de commissie te krijgen.
  Het Presidium heeft besloten het Statenvoorstel als hamerstuk door te leiden naar de Statenvergadering van 28-6-2019.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. Het besluit van 26 mei 2015 tot instelling van een aantal Statencommissies als bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet in te trekken;

  2. De volgende Statencommissies voor de duur van de Statenperiode 2019-2023 in te stellen:
   a. Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur (FEB) belast met de volgende onderwerpen:
   • Aanbestedingsbeleid;
   • Algemene beleidscoördinatie en strategie;
   • Acquisitie;
   • Bestuurlijke vernieuwing;
   • Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie;
   • Branding;
   • Communicatie;
   • Coördinatie internationalisering;
   • Economie w.o. logistiek en distributie, industriebeleid, coördinatie Brightlands, Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Maastricht Health Campus, Brightlands Smart Service Campus, Brightlands Campus Greenport Venlo, bedrijventerreinen;
   • EGTS EMR
   • Europese programma’s;
   • Europees Comité van de Regio’s;
   • Financiën inclusief treasury;
   • Interbestuurlijk toezicht;
   • IPO (-bestuur en AV);
   • LIOF & MKB-fondsen;
   • Maastricht Aachen Airport;
   • Personeel en organisatie / bedrijfsvoering
   • Public affaires;
   • Regiodeals;
   • Toezicht gemeentefinanciën.

  b. Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid (MD) belast met de volgende onderwerpen:
  • Afval & recycling;
  • Duurzaamheid / Blue-Economy;
  • Energiebeleid;
  • Fietsbeleid;
  • Openbaar vervoer;
  • Provinciale wegen;
  • Rijksinfrastructuur.

  c. Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN) belast met de volgende onderwerpen:
  • Adaptief water- en grondbeleid;
  • Binnenstedelijke ontwikkeling;
  • Drugsafvaldumpingen / Groene brigade;
  • 1 miljoen bomen plan;
  • Faunabeleid & biodiversiteit;
  • Grondbedrijf
  • IBA Parkstad;
  • Landbouw;
  • Mijn(water)schade;
  • Natura 2000;
  • Natuur (excl. Natura 2000);
  • Ooijen-Wanssum;
  • Omgevingswet – omgevingsvisie;
  • Ontgrondingen;
  • PAS;
  • Plattelandsontwikkeling;
  • RUD Zuid-Limburg en RUD Limburg-Noord;
  • Ruimtelijke ordening;
  • Soortenbeleid;
  • Toezicht en Handhaving
  • Volkshuisvesting;
  • Waterbeleid incl. WML & Waterschap;
  • Wonen.

  d. Statencommissie voor Cultuur en Samenleving (CS) belast met de volgende onderwerpen:
  • Arbeidsmarkt;
  • Archeologie;
  • Burgerparticipatie;
  • Cultuur;
  • Integratie;
  • Maatschappelijke organisaties;
  • Mediabeleid;
  • Monumenten;
  • Onderwijs;
  • Schutterijwezen;
  • Seniorenbeleid;
  • Sociale agenda;
  • Sport;
  • Subsidies / algemeen;
  • Toerisme & Recreatie;
  • Veiligheid;
  • Zorg.

  1. De Controlecommissie, zoals genoemd in art. 6 van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten van Limburg 2018, wordt belast met de volgende onderwerpen:
   • Behandelt en onderzoekt de door GS aan PS aangeboden jaarrekening en toetst en beoordeelt de comptabele juistheid en rechtmatigheid van financieel beheer en de doelmatigheid van het door of namens GS gevoerde financieel beheer en beleid;
   • Evaluatie en vaststellen procedure en termijnen met betrekking tot de p&c-cyclus;
   • Rapporteert en adviseert PS rechtstreeks over de jaarrekening;
   • Gesprekspartner accountant;
   • Gesprekspartner van de ZRK (Programmaraad) en inzake onderzoeken van de ZRK inzake jaarstukken en jaarrekening;
   • Vaststellen Onderzoekagenda PS;
   • Initiëren en uitvoeren (voorbereidend) onderzoek en enquête;
   • Regeling Grote Projecten;

  2. Het Presidium wordt gemachtigd om onderwerpen toe te voegen aan of weg te halen bij de commissies;

  3. De Griffie opdracht te geven een vergaderkalender op te stellen voor de tweede helft van 2019 en deze ter vaststelling aan te bieden aan het Presidium;

  4. Iedere fractie per drie zetels in Provinciale Staten een zetel in elke Statencommissie toe te kennen met een afronding naar boven;

  5. De Griffie opdracht te geven de verordeningen op voorgaande beslispunten zo spoedig mogelijk aan te passen en deze vervolgens ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. Het besluit van 26 mei 2015 tot instelling van een aantal Statencommissies als bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet in te trekken; 2. De volgende Statencommissies voor de duur van de Statenperiode 2019-2023 in te stellen: a. Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur (FEB) belast met de volgende onderwerpen: - Aanbestedingsbeleid; - Algemene beleidscoördinatie en strategie; - Acquisitie; - Bestuurlijke vernieuwing; - Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie; - Branding; - Communicatie; - Coördinatie internationalisering; - Economie w.o. logistiek en distributie, industriebeleid, coördinatie Brightlands, Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Maastricht Health Campus, Brightlands Smart Service Campus, Brightlands Campus Greenport Venlo, bedrijventerreinen; - EGTS EMR - Europese programma’s; - Europees Comité van de Regio’s; - Financiën inclusief treasury; - Interbestuurlijk toezicht; - IPO (-bestuur en AV); - LIOF & MKB-fondsen; - Maastricht Aachen Airport; - Personeel en organisatie / bedrijfsvoering - Public affaires; - Regiodeals; - Toezicht gemeentefinanciën. b. Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid (MD) belast met de volgende onderwerpen: - Afval & recycling; - Duurzaamheid / Blue-Economy; - Energiebeleid; - Fietsbeleid; - Openbaar vervoer; - Provinciale wegen; - Rijksinfrastructuur. c. Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN) belast met de volgende onderwerpen: - Adaptief water- en grondbeleid; - Binnenstedelijke ontwikkeling; - Drugsafvaldumpingen / Groene brigade; - 1 miljoen bomen plan; - Faunabeleid & biodiversiteit; - Grondbedrijf - IBA Parkstad; - Landbouw; - Mijn(water)schade; - Natura 2000; - Natuur (excl. Natura 2000); - Ooijen-Wanssum; - Omgevingswet – omgevingsvisie; - Ontgrondingen; - PAS; - Plattelandsontwikkeling; - RUD Zuid-Limburg en RUD Limburg-Noord; - Ruimtelijke ordening; - Soortenbeleid; - Toezicht en Handhaving - Volkshuisvesting; - Waterbeleid incl. WML & Waterschap; - Wonen. d. Statencommissie voor Cultuur en Samenleving (CS) belast met de volgende onderwerpen: - Arbeidsmarkt; - Archeologie; - Burgerparticipatie; - Cultuur; - Integratie; - Maatschappelijke organisaties; - Mediabeleid; - Monumenten; - Onderwijs; - Schutterijwezen; - Seniorenbeleid; - Sociale agenda; - Sport; - Subsidies / algemeen; - Toerisme & Recreatie; - Veiligheid; - Zorg. 3. De Controlecommissie, zoals genoemd in art. 6 van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten van Limburg 2018, wordt belast met de volgende onderwerpen: - Behandelt en onderzoekt de door GS aan PS aangeboden jaarrekening en toetst en beoordeelt de comptabele juistheid en rechtmatigheid van financieel beheer en de doelmatigheid van het door of namens GS gevoerde financieel beheer en beleid; - Evaluatie en vaststellen procedure en termijnen met betrekking tot de p&c-cyclus; - Rapporteert en adviseert PS rechtstreeks over de jaarrekening; - Gesprekspartner accountant; - Gesprekspartner van de ZRK (Programmaraad) en inzake onderzoeken van de ZRK inzake jaarstukken en jaarrekening; - Vaststellen Onderzoekagenda PS; - Initiëren en uitvoeren (voorbereidend) onderzoek en enquête; - Regeling Grote Projecten; 4. Het Presidium wordt gemachtigd om onderwerpen toe te voegen aan of weg te halen bij de commissies; 5. De Griffie opdracht te geven een vergaderkalender op te stellen voor de tweede helft van 2019 en deze ter vaststelling aan te bieden aan het Presidium; 6. Iedere fractie per drie zetels in Provinciale Staten een zetel in elke Statencommissie toe te kennen met een afronding naar boven; 7. De Griffie opdracht te geven de verordeningen op voorgaande beslispunten zo spoedig mogelijk aan te passen en deze vervolgens ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden.

  Zonder beraad aangenomen.


  06:34:58 - 06:36:53 - A. Rossel
  06:36:53 - 06:39:39 - Th.J.F.M. Bovens
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13