(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

donderdag 28 maart 2019 13:00 - 15:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 28-3-2019 gewijzigd vast te stellen.


  00:08:04 - 00:08:12 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  00:12:38 - 00:14:53 - Th.J.F.M. Bovens
  00:14:53 - 00:15:00 - M.G.J.A.C. Absil
  00:15:25 - 00:15:40 - J.P. van den Akker
  00:15:40 - 00:15:44 - P.D. Baneke
  00:15:56 - 00:16:01 - L.H. Bastiaans
  00:16:10 - 00:16:13 - A. Berghorst
  00:16:25 - 00:16:29 - H.M. Van Bijnen
  00:16:42 - 00:16:45 - M.T. Bosch
  00:16:55 - 00:17:00 - R.J.H. Burlet
  00:17:14 - 00:17:18 - M. van Caldenberg
  00:17:31 - 00:17:38 - R.A.B. Claassen
  00:17:47 - 00:17:51 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:18:08 - 00:18:15 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:18:28 - 00:18:38 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:18:49 - 00:18:56 - R.J.H. Franssen
  00:19:04 - 00:19:08 - G.H.C. Frische
  00:19:20 - 00:19:26 - J.M.L. Geraats
  00:19:32 - 00:19:38 - E. Geurts
  00:19:50 - 00:19:57 - T.M. Heldens
  00:20:09 - 00:20:12 - L.J. Hermans
  00:20:25 - 00:20:28 - R.W.P.E. Housmans
  00:20:45 - 00:20:49 - W.A.J. IJpelaar
  00:20:59 - 00:21:03 - M.T.P. Jenneskens
  00:21:17 - 00:21:22 - T.G.M. Jetten
  00:21:36 - 00:21:55 - C.L. Jiménez-Hastenrath
  00:21:55 - 00:22:07 - S. Kerseboom
  00:22:10 - 00:22:16 - G.P.J. Koopmans
  00:22:24 - 00:22:30 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:22:40 - 00:22:43 - H.M.V. van der Linden
  00:22:57 - 00:23:03 - P.J.M. Loomans
  00:23:08 - 00:23:11 - H.J.H. Mackus
  00:23:23 - 00:23:34 - B.J.M.H. Megens
  00:23:36 - 00:23:40 - K.G.M. Mertens
  00:23:53 - 00:23:56 - H.L.M. Nijskens
  00:24:08 - 00:24:10 - P.S.M.L. Plusquin
  00:24:23 - 00:24:26 - J.A.A.M. Reuser
  00:24:36 - 00:24:38 - A. Rossel
  00:24:47 - 00:24:51 - C.A.W. van der Sande
  00:25:03 - 00:25:06 - B.B.P.M. Smeets
  00:25:19 - 00:25:20 - K.C.J. Straus
  00:25:30 - 00:25:34 - R.J.J. Tegels
  00:25:44 - 00:25:46 - J.M.T. Teunissen
  00:25:55 - 00:25:59 - M.W. Thewissen
  00:26:09 - 00:26:12 - L.A.P. Vaessen
  00:26:26 - 00:26:32 - R.E. van der Valk
  00:26:44 - 00:26:49 - N.J.H.M. Vincken
  00:26:59 - 00:27:05 - M Werrij-Wetzels
  00:27:18 - 00:27:27 - J. Wolters-Gregório
  00:27:27 - 00:27:39 - Th.J.F.M. Bovens
 • 3
 • 4
 • 5

  n.v.t.

 • 6
 • 6.1
 • 6.2

  De aanvang de nieuwe Statenperiode betekent dat de aanwijzing van de 1e en 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten als gedaan in de Statenperiode 2015-20190 vervalt. Het Seniorenconvent stelt voor opnieuw een (tijdelijke) 1e en 2e vicevoorzitter aan te wijzen. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. De heer G.H.C. Frische aan te wijzen als 1e vicevoorzitter van Provinciale Staten tot het moment waarop Provinciale Staten het vergaderstelsel 2019-2023 vaststellen en het Presidium de benoemingen van voorzitters en leden van de Statencommissies vaststelt; 2. De heer M.T. Bosch aan te wijzen als 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten tot het moment waarop Provinciale Staten het vergaderstelsel 2019-2023 vaststellen en het Presidium de benoemingen van voorzitters en leden van de Statencommissies vaststelt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. De heer G.H.C. Frische aan te wijzen als 1e vicevoorzitter van Provinciale Staten tot het moment waarop Provinciale Staten het vergaderstelsel 2019-2023 vaststellen en het Presidium de benoemingen van voorzitters en leden van de Statencommissies vaststelt. 2. De heer M.T. Bosch aan te wijzen als 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten tot het moment waarop Provinciale Staten het vergaderstelsel 2019-2023 vaststellen en het Presidium de benoemingen van voorzitters en leden van de Statencommissies vaststelt.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 7
 • 7.1

  Het overdrachtsdocument t.b.v. de Statenperiode 2019-2023 bevat adviezen t.a.v. het functioneren van (de gremia van) Provinciale Staten. Deze adviezen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de huidige Provinciale Staten (via raadpleging van diverse gremia van PS). Het is aan de nieuwe Provinciale Staten om te bepalen welke adviezen worden overgenomen. Voorgesteld wordt om dit overdrachtsdocument te bespreken in één van de eerste Presidiumvergaderingen van de Statenperiode 2019-2023. Via het Presidium of een van de andere gremia van Provinciale Staten kan de opdracht aan de Griffie gegeven worden om het één en ander verder uit te werken of te implementeren. Ook kan besloten worden tot het versturen van een notitie met wensen/kaders van Provinciale Staten aan het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Op 22 -2-2019 heeft het Presidium het overdrachtsdocument vastgesteld en besloten het aan Provinciale Staten aan te bieden.  00:31:11 - 00:46:52 - Th.J.F.M. Bovens
  00:48:41 - 00:48:44 - G.H.C. Frische
 • 7.2


  00:48:55 - 00:50:06 - Th.J.F.M. Bovens
  00:50:06 - 00:51:05 - M Werrij-Wetzels
  00:51:05 - 00:51:09 - Th.J.F.M. Bovens
  00:51:22 - 00:54:50 - R.J.H. Burlet
  00:54:50 - 00:55:04 - Th.J.F.M. Bovens
  00:55:04 - 00:59:14 - R.W.P.E. Housmans
  00:59:14 - 00:59:29 - Th.J.F.M. Bovens
  00:59:29 - 01:03:11 - K.C.J. Straus
  01:03:11 - 01:03:27 - Th.J.F.M. Bovens
  01:03:27 - 01:06:10 - M. van Caldenberg
  01:06:10 - 01:06:26 - Th.J.F.M. Bovens
  01:06:26 - 01:11:22 - P.D. Baneke
  01:11:22 - 01:11:34 - Th.J.F.M. Bovens
  01:11:34 - 01:14:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:14:29 - 01:14:46 - Th.J.F.M. Bovens
  01:14:46 - 01:16:15 - L.A.P. Vaessen
  01:16:15 - 01:16:38 - Th.J.F.M. Bovens
  01:16:38 - 01:19:43 - R.J.H. Franssen
  01:19:43 - 01:20:05 - Th.J.F.M. Bovens
  01:20:05 - 01:24:14 - P.S.M.L. Plusquin
  01:24:14 - 01:25:00 - Th.J.F.M. Bovens
  01:25:00 - 01:25:18 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:30:09 - 01:30:56 - Th.J.F.M. Bovens
  01:30:56 - 01:36:09 - G.P.J. Koopmans
  01:36:09 - 01:38:15 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8
 • 9
 • 10