(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur

Vergadering Statencommissie RLN

donderdag 28 mei 2020 19:00 - 20:20

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 29-5-2020 ongewijzigd vast te stellen.


  Toezeggingen
  Titel
  Bespreekstuk inzake bestuursopdracht Normen hoogwaterveiligheid Maasvallei
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 22-5-2020, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.


 • 4

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 22-5-2020, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.


 • 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 22-5-2020, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.


 • 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 29-5-2020. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 22-5-2020, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.  00:07:30 - 00:07:44 - L.H. Bastiaans
  00:07:44 - 00:09:25 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:09:25 - 00:17:18 - R. Starrenburg
  00:17:18 - 00:17:27 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:17:27 - 00:18:00 - R.J.A. Piepers
  00:18:00 - 00:18:25 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:18:25 - 00:21:12 - H de Kreuk
  00:21:12 - 00:21:42 - R.J.A. Piepers
  00:21:42 - 00:22:44 - H de Kreuk
  00:22:44 - 00:22:58 - R.J.A. Piepers
  00:22:58 - 00:23:43 - J.M.L. Geraats
  00:23:43 - 00:24:48 - H de Kreuk
  00:24:48 - 00:24:55 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:24:55 - 00:26:02 - H de Kreuk
  00:26:02 - 00:26:11 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:26:11 - 00:26:50 - L.H. Bastiaans
  00:26:50 - 00:27:15 - H de Kreuk
  00:27:15 - 00:27:50 - L.H. Bastiaans
  00:27:50 - 00:29:38 - H de Kreuk
  00:29:38 - 00:29:50 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:29:50 - 00:30:07 - B.J.M.H. Megens
  00:30:07 - 00:30:45 - H de Kreuk
  00:30:45 - 00:30:52 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:30:52 - 00:31:09 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:31:09 - 00:32:38 - H de Kreuk
  00:32:38 - 00:33:04 - J. van Wageningen
  00:33:04 - 00:33:33 - H de Kreuk
  00:33:33 - 00:34:42 - M.L.H. Depondt-Olivers
 • 7

  00:34:42 - 00:43:32 - J.M.L. Geraats
  00:43:32 - 00:47:17 - B.J.M.H. Megens
  00:47:17 - 00:47:31 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:47:31 - 00:48:10 - R.J.A. Piepers
  00:48:10 - 00:48:36 - J.M.L. Geraats
  00:48:36 - 00:49:16 - B.J.M.H. Megens
  00:49:16 - 00:49:30 - R.J.A. Piepers
  00:49:30 - 00:49:42 - B.J.M.H. Megens
  00:49:42 - 00:49:52 - R.J.A. Piepers
  00:49:52 - 00:50:20 - B.J.M.H. Megens
  00:50:20 - 00:50:30 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:50:30 - 00:53:18 - R.J.A. Piepers
  00:53:18 - 00:53:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:53:28 - 00:55:04 - L.H. Bastiaans
  00:55:04 - 00:55:09 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:55:09 - 00:58:12 - O.D. Westen
  00:58:12 - 00:58:17 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:58:17 - 00:58:29 - J.M.L. Geraats
  00:58:29 - 00:58:36 - O.D. Westen
  00:58:36 - 00:58:40 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:58:40 - 01:02:51 - N.J.H.M. Vincken
  01:02:51 - 01:03:00 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:03:00 - 01:03:18 - J. van Wageningen
  01:03:18 - 01:04:30 - N.J.H.M. Vincken
  01:04:30 - 01:05:25 - J. van Wageningen
  01:05:25 - 01:06:10 - N.J.H.M. Vincken
  01:06:10 - 01:06:28 - R.J.A. Piepers
  01:06:28 - 01:06:55 - N.J.H.M. Vincken
  01:06:55 - 01:07:13 - R.J.A. Piepers
  01:07:13 - 01:07:55 - N.J.H.M. Vincken
  01:07:55 - 01:08:17 - O.D. Westen
  01:08:17 - 01:10:30 - N.J.H.M. Vincken
  01:10:30 - 01:10:46 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:10:46 - 01:11:12 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:11:12 - 01:11:24 - N.J.H.M. Vincken
  01:11:24 - 01:11:38 - J.M.L. Geraats
  01:11:38 - 01:11:47 - N.J.H.M. Vincken
  01:11:47 - 01:11:53 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:11:53 - 01:16:55 - H.M.V. van der Linden
  01:16:55 - 01:16:59 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:16:59 - 01:17:27 - N.J.H.M. Vincken
  01:17:27 - 01:17:43 - H.M.V. van der Linden
  01:17:43 - 01:17:52 - N.J.H.M. Vincken
  01:17:52 - 01:18:12 - H.M.V. van der Linden
  01:18:12 - 01:20:28 - J. van Wageningen
  01:20:28 - 01:22:09 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:22:09 - 01:22:16 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:22:16 - 01:28:33 - C. Brugman-Rustenburg
  01:28:33 - 01:29:01 - J. van Wageningen
  01:29:01 - 01:30:01 - C. Brugman-Rustenburg
  01:30:01 - 01:30:18 - H.M.V. van der Linden
  01:30:18 - 01:30:39 - C. Brugman-Rustenburg
  01:30:39 - 01:30:54 - H.M.V. van der Linden
  01:30:54 - 01:31:12 - C. Brugman-Rustenburg
  01:31:12 - 01:31:35 - J.M.L. Geraats
  01:31:35 - 01:32:27 - C. Brugman-Rustenburg
  01:32:27 - 01:32:53 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:32:53 - 01:34:02 - C. Brugman-Rustenburg
  01:34:02 - 01:34:08 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:34:08 - 01:37:01 - C. Brugman-Rustenburg
  01:37:01 - 01:37:45 - N.J.H.M. Vincken
  01:37:45 - 01:38:50 - C. Brugman-Rustenburg
  01:38:50 - 01:39:10 - R.J.A. Piepers
  01:39:10 - 01:40:03 - C. Brugman-Rustenburg
  01:40:03 - 01:40:24 - R.J.A. Piepers
  01:40:24 - 01:41:30 - C. Brugman-Rustenburg
  01:41:30 - 01:41:43 - L.H. Bastiaans
  01:41:43 - 01:43:25 - C. Brugman-Rustenburg
  01:43:25 - 01:43:54 - L.H. Bastiaans
  01:43:54 - 01:44:12 - C. Brugman-Rustenburg
  01:44:12 - 01:44:29 - L.H. Bastiaans
  01:44:29 - 01:46:27 - C. Brugman-Rustenburg
  01:46:27 - 01:46:50 - N.J.H.M. Vincken
  01:46:50 - 01:47:25 - C. Brugman-Rustenburg
  01:48:44 - 01:49:13 - H.M.V. van der Linden
  01:49:13 - 01:49:33 - C. Brugman-Rustenburg
  01:49:33 - 01:49:58 - H.M.V. van der Linden
  01:49:58 - 01:51:21 - C. Brugman-Rustenburg
  01:51:21 - 01:51:27 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:51:27 - 01:52:11 - J.M.L. Geraats
  01:52:11 - 01:52:43 - C. Brugman-Rustenburg
  01:52:43 - 01:53:03 - J.M.L. Geraats
  01:53:03 - 01:53:15 - C. Brugman-Rustenburg
  01:53:15 - 01:54:03 - O.D. Westen
  01:54:03 - 01:54:48 - C. Brugman-Rustenburg
  01:54:48 - 01:54:58 - O.D. Westen
  01:54:58 - 01:56:19 - C. Brugman-Rustenburg
  01:56:19 - 01:56:30 - O.D. Westen
  01:56:30 - 01:56:43 - C. Brugman-Rustenburg
  01:56:43 - 01:58:30 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:58:30 - 01:59:12 - J.M.L. Geraats
  01:59:12 - 02:00:15 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:00:15 - 02:00:30 - J.M.L. Geraats
  02:00:30 - 02:01:02 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:01:02 - 02:01:07 - L.H. Bastiaans
 • 7.1

  De fractie van het CDA (Geraats) heeft verzocht tot agendering met de volgende motivering: de beveiliging van de bewoners tegen hoog water is begrijpelijk sinds 1994-1996 Limburg door de maas zwaar is overstroomd. Er zijn toen plannen gemaakt om dijken aan te leggen, echter deze plannen zijn steeds bijgesteld naar boven zodat dijken steeds hoger moeten worden. Tevens zijn retentie gebieden aangewezen als overloop gebieden.
  Deze maatregelen, die steeds meer het zicht op de maas verminderd voor aanwonenden, woningen structureel in de winterbeding komen te liggen, constructies door tuinen lopen, toerisme bekneld raakt, en de Lob van Gennep waarbij de mogelijkheid wordt geopperd om 5 dorpen in geval van nood/hoog water onder water te laten lopen, hebben zoveel onrust veroorzaakt onder de belanghebbende burgers en bedrijven dat dit voor de Limburgse politieke bestuurders belangrijk is dit rapport te agenderen voor de RLN cie vergadering .

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn.
  Geplande behandelduur 75 minuten.  Toezeggingen
  Titel
  Bespreekstuk inzake bestuursopdracht Normen hoogwaterveiligheid Maasvallei
  Bespreekstuk inzake bestuursopdracht Normen hoogwaterveiligheid Maasvallei

  00:00:37 - 00:01:23 - J.M.L. Geraats
  00:01:23 - 00:01:51 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:01:51 - 00:02:30 - B.J.M.H. Megens
  00:02:30 - 00:02:51 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:02:51 - 00:02:58 - B.J.M.H. Megens
  00:02:58 - 00:03:02 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:03:02 - 00:03:12 - R.A.B. Claassen
  00:03:12 - 00:07:30 - M.L.H. Depondt-Olivers
 • 8

  02:01:07 - 02:01:22 - M.L.H. Depondt-Olivers