(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 12 juni 2020 09:00 - 18:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze vergadering begint op 11-6-2020 en wordt voortgezet op 12-6, 18-6, 19-6, 25-6, 26-6 en 29-6-2020.

Op maandag 29-6-2020 wordt vanaf 19:00 uur over alle behandelde Statenvoorstellen op 11-6, 12-6, 18-6, 19-6, 25-6 en 26-6 gestemd. Om die reden zijn de stemmingen en de eventuele ingediende amendementen en moties bij het desbetreffende Statenvoorstel op de agenda van 29-6-2020 terug te vinden. Via deze link komt u bij de agenda: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/6c7ad8c7-1b12-4752-a177-6d715c269962.

Voor het inspreken bij deze Statenvergadering dien u zich te melden bij de Griffie. Deadline voor het aanmelden spreekrecht externen is woensdag 10-6-2020, 12:00 uur. Voor meer informatie zie de bijgevoegde spelregels (agendapunt 2).

Uitzending

Agendapunten

 • 6

  00:01:18 - 00:02:20 - E.E.C. Palmen
 • 7
 • 7.1

  De uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg vormt de basis voor de concept RES Noord- en Midden Limburg die als bouwstenen voor de PES deel 2 zal dienen.

  Dit is behandeld in de Statencommissie MD van 13-3-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 12-6-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  - de uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden-Limburg vast te stellen.  00:02:20 - 00:06:48 - E.E.C. Palmen
  00:06:48 - 00:07:55 - H.M.V. van der Linden
  00:08:48 - 00:09:46 - A. Berghorst
  00:12:18 - 00:14:15 - P.D. Baneke
  00:16:45 - 00:16:53 - L.H. Bastiaans
  00:16:53 - 00:17:19 - P.J.M. Loomans
  00:17:19 - 00:18:54 - J. Wolters Gregório
  00:18:54 - 00:19:52 - L.H. Bastiaans
  00:19:52 - 00:23:14 - N.J.H.M. Vincken
  00:23:14 - 00:23:33 - A. Berghorst
  00:23:33 - 00:23:37 - N.J.H.M. Vincken
  00:23:37 - 00:23:42 - A. Berghorst
  00:23:42 - 00:23:55 - N.J.H.M. Vincken
  00:25:14 - 00:25:48 - M.T.P. Jenneskens
  00:25:48 - 00:26:45 - N.J.H.M. Vincken
  00:26:45 - 00:27:19 - G.H.C. Frische
  00:28:08 - 00:33:09 - C. Brugman-Rustenburg
  00:33:09 - 00:33:16 - K.G.M. Mertens
  00:33:16 - 00:33:50 - C. Brugman-Rustenburg
  00:33:50 - 00:33:59 - N.J.H.M. Vincken
  00:33:59 - 00:34:36 - C. Brugman-Rustenburg
  00:34:36 - 00:35:03 - N.J.H.M. Vincken
  00:35:03 - 00:38:09 - C. Brugman-Rustenburg
  00:38:09 - 00:38:41 - H.M.V. van der Linden
  00:38:41 - 00:39:59 - C. Brugman-Rustenburg
  00:39:59 - 00:40:31 - N.J.H.M. Vincken
  00:40:31 - 00:41:49 - G.H.C. Frische
  00:41:49 - 00:42:23 - B.J.M.H. Megens
  00:42:23 - 00:42:48 - M.T.P. Jenneskens
  00:42:48 - 00:43:13 - B.J.M.H. Megens
  00:43:13 - 00:44:31 - E.E.C. Palmen
  00:44:31 - 00:45:39 - H.M.V. van der Linden
  00:45:39 - 00:47:42 - A. Berghorst
  00:47:42 - 00:48:47 - P.D. Baneke
  00:48:47 - 00:49:22 - J. Wolters Gregório
  00:49:22 - 00:49:28 - B.J.M.H. Megens
  00:49:28 - 00:49:32 - J. Wolters Gregório
  00:49:40 - 00:49:50 - B.J.M.H. Megens
  00:49:50 - 00:50:30 - J. Wolters Gregório
  00:50:30 - 00:50:46 - G.H.C. Frische
  00:50:46 - 00:54:24 - C. Brugman-Rustenburg
  00:54:24 - 00:55:15 - N.J.H.M. Vincken
  00:55:15 - 00:55:41 - G.H.C. Frische
  00:55:41 - 00:56:07 - A. Berghorst
  00:56:07 - 00:58:03 - G.H.C. Frische
 • 7.2

  De uitgangspuntennotitie PES beschrijft de leidende principes en uitgangspunten die richting geven aan de Limburgse energiestrategie van de toekomst.

  Dit is behandeld in de Statencommissie MD van 17-4-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 12-6-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  - de uitgangspuntennotitie ‘PES – deel 1: Uitgangspunten en leidende principes ten behoeve van de  Provinciale Energie Strategie’ vast te stellen en daarmee € 3 miljoen aan procesmiddelen beschikbaar te stellen, en vooruitlopend op de vaststelling van het kader PES ten laste te brengen van intensiveringsmiddelen Duurzaamheid en energie 2019-2023.  00:58:03 - 01:00:13 - B.J.M.H. Megens
  01:00:13 - 01:00:33 - P.D. Baneke
  01:00:33 - 01:02:29 - B.J.M.H. Megens
  01:02:29 - 01:02:50 - N.J.H.M. Vincken
  01:06:47 - 01:06:56 - G.H.C. Frische
  01:06:56 - 01:10:33 - M.T.P. Jenneskens
  01:10:33 - 01:14:41 - E.E.C. Palmen
  01:14:41 - 01:18:12 - H.M.V. van der Linden
  01:18:12 - 01:23:31 - A. Berghorst
  01:23:31 - 01:26:22 - P.D. Baneke
  01:26:22 - 01:29:32 - P.J.M. Loomans
  01:29:32 - 01:30:13 - N.J.H.M. Vincken
  01:30:13 - 01:30:21 - P.J.M. Loomans
  01:30:21 - 01:30:34 - N.J.H.M. Vincken
  01:30:34 - 01:31:08 - P.J.M. Loomans
  01:31:08 - 01:33:05 - J. Wolters Gregório
  01:33:05 - 01:37:10 - L.H. Bastiaans
  01:37:10 - 01:39:17 - N.J.H.M. Vincken
  01:39:17 - 01:39:49 - A. Berghorst
  01:39:49 - 01:40:50 - N.J.H.M. Vincken
  01:40:50 - 01:41:05 - P.D. Baneke
  01:41:05 - 01:43:31 - N.J.H.M. Vincken
  01:43:31 - 01:43:37 - M.T.P. Jenneskens
  01:43:37 - 01:44:17 - N.J.H.M. Vincken
  01:44:17 - 01:44:36 - M.T.P. Jenneskens
  01:44:36 - 01:45:34 - N.J.H.M. Vincken
  01:45:34 - 01:45:43 - M.T.P. Jenneskens
  01:45:43 - 01:46:15 - N.J.H.M. Vincken
  01:46:15 - 01:47:18 - A. Berghorst
  01:47:18 - 01:47:31 - N.J.H.M. Vincken
  01:47:31 - 01:48:27 - A. Berghorst
  01:48:27 - 01:49:01 - N.J.H.M. Vincken
  01:49:01 - 01:50:26 - P.J.M. Loomans
  01:50:26 - 01:52:03 - N.J.H.M. Vincken
  01:52:03 - 01:52:14 - P.J.M. Loomans
  01:52:14 - 01:52:27 - N.J.H.M. Vincken
  01:52:27 - 01:53:00 - L.H. Bastiaans
  01:53:00 - 01:53:22 - N.J.H.M. Vincken
  01:53:22 - 01:53:40 - L.H. Bastiaans
  01:53:40 - 01:54:18 - N.J.H.M. Vincken
  01:54:18 - 01:54:31 - G.H.C. Frische
  01:54:31 - 01:55:08 - P.D. Baneke
  01:55:08 - 02:03:16 - C. Brugman-Rustenburg
  02:03:16 - 02:03:38 - M.T.P. Jenneskens
  02:03:38 - 02:05:28 - C. Brugman-Rustenburg
  02:05:28 - 02:05:57 - A. Berghorst
  02:05:57 - 02:07:57 - C. Brugman-Rustenburg
  02:07:57 - 02:08:17 - A. Berghorst
  02:08:17 - 02:12:07 - C. Brugman-Rustenburg
  02:12:07 - 02:12:31 - A. Berghorst
  02:12:31 - 02:12:59 - C. Brugman-Rustenburg
  02:12:59 - 02:13:19 - L.H. Bastiaans
  02:13:19 - 02:13:52 - C. Brugman-Rustenburg
  02:13:52 - 02:13:56 - L.H. Bastiaans
  02:13:56 - 02:14:27 - C. Brugman-Rustenburg
  02:14:27 - 02:14:40 - L.H. Bastiaans
  02:14:40 - 02:14:57 - C. Brugman-Rustenburg
  02:14:57 - 02:15:23 - L.H. Bastiaans
  02:15:23 - 02:15:49 - C. Brugman-Rustenburg
  02:15:49 - 02:15:58 - G.H.C. Frische
  02:15:58 - 02:16:13 - C. Brugman-Rustenburg
  02:16:13 - 02:16:42 - L.H. Bastiaans
  02:16:42 - 02:16:58 - G.H.C. Frische
  02:16:58 - 02:17:14 - L.H. Bastiaans
  02:17:14 - 02:17:40 - C. Brugman-Rustenburg
  02:17:40 - 02:18:31 - N.J.H.M. Vincken
  02:18:31 - 02:19:37 - C. Brugman-Rustenburg
  02:19:37 - 02:19:58 - N.J.H.M. Vincken
  02:19:58 - 02:20:23 - C. Brugman-Rustenburg
  02:20:23 - 02:25:20 - R.J.H. Burlet
  02:25:20 - 02:25:45 - A. Berghorst
  02:25:45 - 02:25:49 - R.J.H. Burlet
  02:25:49 - 02:25:51 - P.J.M. Loomans
  02:27:23 - 02:28:27 - R.J.H. Burlet
  02:28:27 - 02:28:47 - P.J.M. Loomans
  02:28:47 - 02:28:54 - R.J.H. Burlet
  02:28:54 - 02:29:09 - G.H.C. Frische
  02:31:54 - 02:32:22 - A. Berghorst
  02:32:22 - 02:32:53 - R.J.H. Burlet
  02:32:53 - 02:33:31 - A. Berghorst
  02:33:31 - 02:34:47 - B.J.M.H. Megens
  02:34:47 - 02:35:30 - G.H.C. Frische
  02:35:30 - 02:35:54 - B.J.M.H. Megens
  02:35:54 - 02:38:49 - M.T.P. Jenneskens
  02:38:49 - 02:41:17 - E.E.C. Palmen
  02:41:17 - 02:44:28 - H.M.V. van der Linden
  02:44:28 - 02:46:41 - A. Berghorst
  02:46:41 - 02:48:55 - P.D. Baneke
  02:48:55 - 02:49:57 - P.J.M. Loomans
  02:49:57 - 02:50:30 - P.D. Baneke
  02:50:30 - 02:50:51 - N.J.H.M. Vincken
  02:50:51 - 02:51:11 - P.D. Baneke
  02:51:11 - 02:54:09 - P.J.M. Loomans
  02:54:09 - 02:55:44 - J. Wolters Gregório
  02:55:44 - 03:00:20 - L.H. Bastiaans
  03:00:20 - 03:01:01 - N.J.H.M. Vincken
  03:01:01 - 03:01:16 - P.D. Baneke
  03:01:16 - 03:02:01 - N.J.H.M. Vincken
  03:02:01 - 03:02:18 - P.J.M. Loomans
  03:02:18 - 03:02:43 - N.J.H.M. Vincken
  03:02:43 - 03:02:58 - P.J.M. Loomans
  03:02:58 - 03:03:20 - N.J.H.M. Vincken
  03:03:20 - 03:03:30 - E.E.C. Palmen
  03:03:30 - 03:04:54 - N.J.H.M. Vincken
  03:04:54 - 03:05:33 - P.D. Baneke
  03:05:33 - 03:06:06 - N.J.H.M. Vincken
  03:06:06 - 03:06:14 - G.H.C. Frische
  03:06:14 - 03:07:00 - C. Brugman-Rustenburg
  03:07:00 - 03:07:05 - B.J.M.H. Megens
  03:07:05 - 03:08:45 - C. Brugman-Rustenburg
  03:08:45 - 03:08:59 - L.H. Bastiaans
  03:08:59 - 03:09:44 - C. Brugman-Rustenburg
  03:09:44 - 03:09:57 - L.H. Bastiaans
  03:09:57 - 03:10:07 - C. Brugman-Rustenburg
  03:10:07 - 03:10:24 - L.H. Bastiaans
  03:10:24 - 03:10:55 - C. Brugman-Rustenburg
  03:10:55 - 03:11:03 - L.H. Bastiaans
  03:11:03 - 03:11:24 - C. Brugman-Rustenburg
  03:11:24 - 03:11:58 - G.H.C. Frische
  03:11:58 - 03:12:29 - A.O.J. Pregled
  03:12:29 - 03:12:43 - G.H.C. Frische
  03:12:43 - 03:13:07 - E.E.C. Palmen
  03:13:07 - 03:14:41 - G.H.C. Frische
  03:14:41 - 03:15:26 - C. Brugman-Rustenburg
  03:15:26 - 03:16:23 - G.H.C. Frische
 • 7.3

  Het kader Transitie Financierbaar is een focusstrategie voor projectselectie en (co)financiering en fungeert als een voorportaal voor nieuwe initiatieven op het vlak van verduurzaming. In Transitie Financierbaar wordt geschetst hoe de Provincie haar financieel instrumentarium ten behoeve van de energietransitie kan versterken en gericht kan inzetten met de Europese en nationale maatstaven en instrumenten als referentiekader.

  Behandeling heeft plaatsgevonden in de Statencommissie FEB Webex-Meeting van 17-4-2020. Er volgt een Gewijzigd Statenvoorstel, de commissie heeft het voorstel als behandelstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  - bijgaand kader Transitie Financierbaar, als bouwsteen van de Provinciale Energie Strategie, vast te stellen.  03:23:43 - 03:23:44 - M.Th. Bosch
  03:23:44 - 03:23:50 - Th.J.F.M. Bovens
  03:25:08 - 03:26:07 - R.A.M.M. Ernst
  03:26:07 - 03:29:06 - M.T.P. Jenneskens
  03:29:06 - 03:31:53 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:31:53 - 03:34:40 - H.M.V. van der Linden
  03:34:40 - 03:37:55 - A. Berghorst
  03:37:55 - 03:41:18 - P.D. Baneke
  03:41:18 - 03:44:02 - P.J.M. Loomans
  03:44:02 - 03:46:39 - J. Wolters Gregório
  03:46:39 - 03:47:54 - H.L.M. Nijskens
  03:47:54 - 03:48:08 - J. Wolters Gregório
  03:48:08 - 03:48:59 - H.L.M. Nijskens
  03:48:59 - 03:49:27 - J. Wolters Gregório
  03:49:27 - 03:50:03 - H.L.M. Nijskens
  03:50:03 - 03:50:25 - J. Wolters Gregório
  03:50:25 - 03:51:01 - H.L.M. Nijskens
  03:51:01 - 03:51:12 - J. Wolters Gregório
  03:51:12 - 03:51:59 - H.L.M. Nijskens
  03:51:59 - 03:53:12 - R.B. Driessen
  03:53:12 - 03:53:19 - Th.J.F.M. Bovens
  03:53:19 - 04:04:06 - G.P.J. Koopmans
  04:04:06 - 04:04:50 - P.D. Baneke
  04:04:50 - 04:07:08 - G.P.J. Koopmans
  04:07:08 - 04:07:39 - Th.J.F.M. Bovens
  04:07:39 - 04:08:11 - P.D. Baneke
  04:08:11 - 04:08:19 - Th.J.F.M. Bovens
  04:08:19 - 04:09:21 - J. Wolters Gregório
  04:09:21 - 04:09:28 - Th.J.F.M. Bovens
  04:09:28 - 04:11:09 - G.P.J. Koopmans
  04:11:09 - 04:12:05 - J. Wolters Gregório
  04:12:05 - 04:14:38 - G.P.J. Koopmans
  04:14:38 - 04:15:51 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.4

  Het Limburgs Energie Fonds is een vliegwiel voor duurzame economische ontwikkeling. Nu lopen er parallel een tweetal cruciale ontwikkelingen, zijnde een grote verduurzamingsopgave én een gelijktijdig een crisis die een actieve overheid vraagt. Het LEF kan instrumenteel zijn in beide ontwikkelingen, blijkens ook de grote vraag die op het LEF afkomt. Echter de fondsmiddelen zijn uitgeput en de Provincie constateert in de voorjaarsnota en strategisch kader Transitie Financierbaar dat de Provincie alleenstaand niet in staat is het tij te keren. Daarom wordt in dit voorstel mét - en onder de harde voorwaarde van - financieel partnerschap voorgesteld het Limburgs Energie Fonds verder uit te breiden tot een nog krachtiger instrument. De fondsomvang stijgt hiermee van € 90 mln. naar € 268 mln. Dit vergt een additioneel rendabel revolverende investering van de Provincie van € 74 mln. en aanvullende EIB financiering van € 104 mln.

  Behandeling heeft plaatsgevonden in de Statencommissie FEB van 5-6-2020. Er volgt een Gewijzigd Statenvoorstel met een Gewijzigd Ontwerpbesluit. De commissie heeft het voorstel als behandelstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de volgende wensen te uiten ten aanzien van de fondsvergroting van € 90 mln. naar € 268 mln. waarbij maximaal € 104 mln. additionele financiering bij de EIB wordt aangetrokken en € 74 mln. additioneel kapitaal door de Provincie ter beschikking wordt gesteld (zie 2 en 3):
       a. provinciaal beleid (o.a. PES) en provinciale kaders zijn integraal van toepassing op het LEF;
       b. uitwerking van mogelijke deelname in andere fondsen alleen na positieve bespreking in PS.
  2. geen wensen en bedenkingen uit te spreken over de omzetting van de € 24 mln. Mijnwater garantie in een kapitaalstorting.
  3. een rendabel revolverend krediet van maximaal € 50 mln. (2 x € 25 mln.) ter beschikking te stellen voor 2 subfondsen warmte en circulair, onder voorwaarde dat tenminste € 50 mln. per subfonds cofinanciering door derden wordt ingebracht.
  4. in te stemmen met het dekkingsvoorstel zoals opgenomen onder paragraaf 8 voor de risicoreserve van € 12,6 mln. Deze financiële consequentie wordt middels een begrotingswijziging verwerkt in de 2e Afwijkingenrapportage 2020.  Toezeggingen
  Titel
  Motie 2571 Ernst cs inzake Kapitaalstorting Mijnwater bv
 • 7.5

  De Limburgse Agenda Wonen 2020-2023 levert een bijdrage aan een gezonde woningmarkt. Daarbij is het belangrijk dat mensen kunnen wonen in een zelf gekozen woning en woonomgeving (die past bij hun mogelijkheden en levensfase) waar ze zich thuis voelen.

  Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 8-5-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 12-6-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met de Limburgse Agenda Wonen 2020-2023;
  2. in te stemmen met de inzet van € 5 miljoen uit de intensiveringsmiddelen ‘Regiodeals, IBA/Parkstad, verstedelijking, leefbaarheid’ voor de uitvoering van de Agenda. De financiële  consequenties worden middels een begrotingswijziging verwerkt in de 1e Afwijkingenrapportage  2020.  06:23:39 - 06:26:14 - G.H.C. Frische
  06:26:14 - 06:27:48 - M.Th. Bosch
  06:27:48 - 06:33:10 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:33:10 - 06:39:04 - H.M.V. van der Linden
  06:39:04 - 06:43:00 - E.A. Schuuring
  06:43:00 - 06:46:41 - O.D. Westen
  06:46:41 - 06:51:04 - M. van Caldenberg
  06:51:04 - 06:55:21 - L.H. Bastiaans
  06:55:21 - 06:57:56 - R.J.H. Westhoff
  06:57:56 - 06:58:18 - M. van Caldenberg
  06:58:18 - 07:03:57 - R.J.H. Westhoff
  07:03:57 - 07:07:58 - A. Dritty
  07:07:58 - 07:08:49 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  07:08:49 - 07:09:47 - A. Dritty
  07:09:47 - 07:10:02 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  07:10:02 - 07:16:30 - A. Dritty
  07:16:30 - 07:16:56 - H.M.V. van der Linden
  07:16:56 - 07:17:33 - A. Dritty
  07:17:33 - 07:19:26 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  07:19:26 - 07:21:43 - A. Dritty
  07:21:43 - 07:22:54 - L.H. Bastiaans
  07:22:54 - 07:23:27 - A. Dritty
  07:23:27 - 07:23:32 - L.H. Bastiaans
  07:23:32 - 07:24:43 - A. Dritty
  07:24:43 - 07:25:20 - E.A. Schuuring
  07:25:20 - 07:26:28 - A. Dritty
  07:26:28 - 07:27:06 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  07:27:06 - 07:28:37 - A. Dritty
  07:28:37 - 07:28:43 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  07:28:43 - 07:29:23 - A. Dritty
  07:29:23 - 07:29:30 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  07:29:30 - 07:29:36 - M. van Caldenberg
  07:29:36 - 07:29:54 - A. Dritty
  07:29:54 - 07:30:39 - M. van Caldenberg
  07:30:39 - 07:31:38 - A. Dritty
  07:31:38 - 07:32:12 - M. van Caldenberg
  07:32:12 - 07:42:12 - A. Dritty
  07:42:12 - 07:43:43 - L.H. Bastiaans
  07:43:43 - 07:46:45 - A. Dritty
  07:46:45 - 07:48:14 - M.Th. Bosch
  07:48:14 - 07:52:25 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  07:52:25 - 07:53:00 - M. van Caldenberg
  07:53:00 - 07:53:14 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  07:53:14 - 07:55:55 - M. van Caldenberg
  07:55:55 - 07:56:24 - A. Dritty
  07:56:24 - 07:56:41 - M. van Caldenberg
  07:56:41 - 07:57:09 - A. Dritty
  07:57:09 - 07:58:39 - M. van Caldenberg
  07:58:39 - 08:00:46 - H.M.V. van der Linden
  08:00:46 - 08:02:26 - E.A. Schuuring
  08:02:26 - 08:03:55 - O.D. Westen
  08:03:55 - 08:07:16 - L.H. Bastiaans
  08:07:16 - 08:08:41 - R.J.H. Westhoff
  08:08:41 - 08:09:46 - M.T.P. Jenneskens
  08:09:46 - 08:10:38 - G.H.C. Frische
  08:10:54 - 08:12:02 - A. Dritty
  08:12:02 - 08:12:16 - E.A. Schuuring
  08:12:16 - 08:12:27 - A. Dritty
  08:12:27 - 08:12:38 - G.H.C. Frische
 • 7.6

  Het voorstel Koers naar de toekomst behelst een voorstel hoe de investeringsruimte die in het collegeprogramma is aangegeven ingezet gaat worden. Op 17-4-2020 heeft GS een gewijzigd Statenvoorstel gestuurd. De wijzigingen behelzen met name financiële aspecten in paragraaf 8.

  Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 8-5-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 12-6-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met het beleidskader ‘Koers naar de toekomst, Provinciaal beleidskader voor de  Limburgse landbouw en agrifoodsector’ als beleidskader voor de beleidsintensiveringen die in  het collegeprogramma voor landbouw zijn aangegeven;
  2. instemmen met het beschikbaar stellen van € 7.300.000,00 voor 2020 voor de uitvoering van dit kader. De financieel technische verwerking hiervan vindt plaats in de 1e Afwijkingenrapportage 2020;
  3. in te stemmen met het jaarlijks informeren van Provinciale Staten over de voortgang in de  uitvoering van het beleidskader, via een rollende uitvoeringsagenda.  Toezeggingen
  Titel
  Inzet middelen voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn
  Motie 2570 2e Gewijzigd Jenneskens cs inzake Kringlooplandbouw als uitgangspunt

  08:18:28 - 08:20:13 - L.J. Hermans
  08:20:13 - 08:26:07 - M.T.P. Jenneskens
  08:26:07 - 08:29:45 - J.M.L. Geraats
  08:30:17 - 08:30:42 - T.G.M. Jetten
  08:30:42 - 08:31:22 - J.M.L. Geraats
  08:31:22 - 08:31:23 - T.G.M. Jetten
  08:31:23 - 08:33:13 - J.M.L. Geraats
  08:33:13 - 08:33:19 - Y.M. Claessens-Schepers
  08:33:19 - 08:33:24 - J.M.L. Geraats
  08:34:17 - 08:34:34 - Y.M. Claessens-Schepers
  08:34:34 - 08:34:47 - J.M.L. Geraats
  08:34:47 - 08:35:01 - G.H.C. Frische
  08:35:01 - 08:40:11 - H.M.V. van der Linden
  08:40:11 - 08:45:41 - E.A. Schuuring
  08:45:41 - 08:53:12 - K.G.M. Mertens
  08:53:12 - 08:56:35 - P.S.M.L. Plusquin
  08:56:35 - 09:00:34 - Y.M. Claessens-Schepers
  09:00:34 - 09:03:58 - H.L.M. Nijskens
  09:03:58 - 09:04:23 - E.A. Schuuring
  09:04:23 - 09:06:34 - H.L.M. Nijskens
  09:06:34 - 09:07:00 - Y.M. Claessens-Schepers
  09:07:00 - 09:08:05 - H.L.M. Nijskens
  09:08:05 - 09:08:07 - Y.M. Claessens-Schepers
  09:08:23 - 09:10:19 - H.L.M. Nijskens
  09:10:19 - 09:10:38 - Y.M. Claessens-Schepers
  09:10:38 - 09:13:29 - H.L.M. Nijskens
  09:13:29 - 09:19:47 - N.J.H.M. Vincken
  09:19:47 - 09:22:08 - H.J.H. Mackus
  09:22:08 - 09:22:24 - M.T.P. Jenneskens
  09:22:24 - 09:31:17 - H.J.H. Mackus
  09:31:17 - 09:31:46 - N.J.H.M. Vincken
  09:31:46 - 09:32:53 - H.J.H. Mackus
  09:32:53 - 09:32:58 - N.J.H.M. Vincken
  09:32:58 - 09:33:23 - P.S.M.L. Plusquin
  09:33:23 - 09:33:25 - N.J.H.M. Vincken
  09:33:25 - 09:33:30 - H.J.H. Mackus
  09:33:30 - 09:33:31 - N.J.H.M. Vincken
  09:33:31 - 09:33:38 - P.S.M.L. Plusquin
  09:33:38 - 09:33:56 - H.J.H. Mackus
  09:33:56 - 09:34:05 - P.S.M.L. Plusquin
  09:34:05 - 09:34:52 - H.J.H. Mackus
  09:34:52 - 09:35:30 - H.L.M. Nijskens
  09:35:30 - 09:35:58 - H.J.H. Mackus
  09:35:58 - 09:36:32 - M.T.P. Jenneskens
  09:36:32 - 09:37:22 - H.J.H. Mackus
  09:37:22 - 09:37:54 - M.T.P. Jenneskens
  09:37:54 - 09:44:35 - H.J.H. Mackus
  09:44:35 - 09:44:43 - M.T.P. Jenneskens
  09:44:43 - 09:56:07 - H.J.H. Mackus
  09:56:07 - 09:56:53 - Th.J.F.M. Bovens
  09:56:53 - 09:57:41 - L.J. Hermans
  09:57:41 - 09:58:46 - H.J.H. Mackus
  09:58:46 - 10:00:30 - M.T.P. Jenneskens
  10:00:30 - 10:03:52 - J.M.L. Geraats
  10:03:52 - 10:05:23 - H.M.V. van der Linden
  10:05:23 - 10:06:40 - E.A. Schuuring
  10:06:40 - 10:07:05 - N.J.H.M. Vincken
  10:07:05 - 10:07:55 - E.A. Schuuring
  10:07:55 - 10:08:15 - N.J.H.M. Vincken
  10:08:15 - 10:09:05 - J.M.L. Geraats
  10:09:05 - 10:09:11 - E.A. Schuuring
  10:09:11 - 10:09:26 - J.M.L. Geraats
  10:09:26 - 10:09:48 - E.A. Schuuring
  10:09:48 - 10:11:36 - K.G.M. Mertens
  10:11:36 - 10:13:06 - P.S.M.L. Plusquin
  10:13:06 - 10:13:37 - Y.M. Claessens-Schepers
  10:13:37 - 10:15:39 - H.L.M. Nijskens
  10:15:39 - 10:16:28 - N.J.H.M. Vincken
  10:16:28 - 10:16:37 - H.J.H. Mackus
  10:16:37 - 10:18:03 - N.J.H.M. Vincken
  10:18:03 - 10:18:26 - M.T.P. Jenneskens
  10:18:26 - 10:18:41 - N.J.H.M. Vincken
  10:18:41 - 10:19:05 - M.T.P. Jenneskens
  10:19:05 - 10:19:10 - Th.J.F.M. Bovens
  10:19:10 - 10:21:21 - H.J.H. Mackus
  10:21:21 - 10:24:30 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8

  04:38:00 - 04:39:04 - Th.J.F.M. Bovens
  04:39:04 - 04:43:03 - R.A.M.M. Ernst
  04:43:03 - 04:46:07 - J. van Wageningen
  04:46:07 - 04:49:03 - M.L.H. Depondt-Olivers
  04:49:03 - 04:49:23 - H.L.M. Nijskens
  04:49:23 - 04:50:16 - M.L.H. Depondt-Olivers
  04:50:16 - 04:50:23 - H.L.M. Nijskens
  04:50:23 - 04:50:24 - R.W.P.E. Housmans
  04:50:30 - 04:51:06 - H.L.M. Nijskens
  04:51:06 - 04:51:59 - M.L.H. Depondt-Olivers
  04:51:59 - 04:54:21 - H.M.V. van der Linden
  04:54:21 - 04:57:22 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:57:22 - 04:59:20 - P.D. Baneke
  04:59:20 - 05:02:38 - P.J.M. Loomans
  05:02:38 - 05:03:46 - J. Wolters Gregório
  05:03:46 - 05:06:43 - H.L.M. Nijskens
  05:06:43 - 05:08:18 - R.B. Driessen
  05:08:18 - 05:08:25 - Th.J.F.M. Bovens
  05:08:25 - 05:33:10 - G.P.J. Koopmans
  05:33:10 - 05:36:40 - R.J.H. Burlet
  05:36:40 - 05:37:24 - H.L.M. Nijskens
  05:37:24 - 05:38:11 - R.J.H. Burlet
  05:38:11 - 05:38:12 - G.H.C. Frische
  05:38:30 - 05:38:53 - Th.J.F.M. Bovens
  05:40:37 - 05:42:14 - R.A.M.M. Ernst
  05:42:14 - 05:44:07 - Th.J.F.M. Bovens
  05:44:07 - 05:45:24 - J. van Wageningen
  05:45:24 - 05:45:33 - Th.J.F.M. Bovens
  05:45:33 - 05:45:35 - J. van Wageningen
  05:46:33 - 05:46:57 - M.L.H. Depondt-Olivers
  05:46:57 - 05:49:07 - J. van Wageningen
  05:49:07 - 05:50:24 - M.L.H. Depondt-Olivers
  05:50:24 - 05:51:16 - H.M.V. van der Linden
  05:51:16 - 05:52:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:52:37 - 05:53:11 - J. van Wageningen
  05:53:11 - 05:54:17 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:54:17 - 05:54:47 - J. van Wageningen
  05:54:47 - 05:54:52 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:54:52 - 05:55:09 - J. van Wageningen
  05:55:09 - 05:55:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:55:50 - 05:56:41 - P.D. Baneke
  05:56:41 - 05:59:19 - P.J.M. Loomans
  05:59:19 - 06:00:31 - R.A.M.M. Ernst
  06:00:36 - 06:01:16 - J. Wolters Gregório
  06:01:16 - 06:03:46 - H.L.M. Nijskens
  06:03:46 - 06:05:36 - R.B. Driessen
  06:05:36 - 06:11:31 - G.P.J. Koopmans
  06:11:31 - 06:12:00 - C. Brugman-Rustenburg
  06:12:00 - 06:14:24 - R.J.H. Burlet
  06:14:24 - 06:16:47 - Th.J.F.M. Bovens