Raadsvergadering

dinsdag 12 januari 2021 19:30 - 21:17
Locatie:
digitaal, via videoconferencing
Voorzitter:
mevrouw D.H. Schmalschläger

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De openbare (maar vanwege de coronavirus beperkingen, digitaal - via videoconferencing -  gehouden) vergadering wordt door de burgemeester om 19.30 uur geopend. Alle raadsleden, alsmede de burgemeester/raadsvoorzitter en de griffier, zijn bij de raadsvergadering aanwezig. Het raadslid mevrouw A. van Vlodrop (Samen Verder) blijkt bij de mondelinge aanwezigheidsinventarisatie, onmiddellijk voorafgaande aan de raadsvergadering, niet aanwezig maar uit de technische registratie blijkt dat zij bij de opening wel in de digitale raadsvergadering is ingelogd. Alle wethouders zijn aanwezig. De raadsvergadering wordt live gestreamd via internet alsook uitgezonden door lokale omroep ML5.
 • 2


  Besluit
  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door de burgemeester op 29 december 2020 vastgestelde voorlopige raadsagenda.
 • 3


  Besluit
  De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel. De motie 3.1 van de fracties Ronduit Open + CDA wordt, na ter vergadering te zijn gewijzigd, met 18 stemmen voor (Ronduit Open, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal, VVD, Leudal Sociaal) en 7 stemmen tegen (Samen Verder) aangenomen.
 • 4

  Besluit
  De raadsvoorzitter/burgemeester mevrouw D. Schmalschläger spreekt de heer Walraven, namens de raad en het college, toe en bedankt hem voor de jarenlange diensten als raadslid en wethouder van de gemeente Leudal en van haar rechtsvoorgangers de toenmalige gemeenten Haelen en Horn. Vervolgens spreken woorden van dank uit: de heer L. Linssen (namens de fractie Samen Verder), de heer M. Wagemans (namens de fractie Ronduit Open), de heer H. van Helden (namens de fractie CDA), de heer A. Kierkels (namens de fractie D66), de heer J. van der Stappen (namens de fractie Progressief Akkoord Leudal), de heer R. Thomassen (namens de fractie VVD) en de heer R. Verheul (namens de fractie Leudal Sociaal). Wethouder A. Walraven dankt op zijn beurt een ieder die met hem, in die lange periode vanaf 1986 tot nu toe, heeft samengewerkt, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daar buiten in de samenleving van Leudal en in bovenlokale structuren. Aan het slot van dit agendapunt maakt de burgemeester bekend dat de gemeenteraad van Leudal, op voorstel van het college, in een besloten raadsvergadering van 22 december 2020 heeft besloten om aan de heer Walraven het ereburgerschap toe te kennen. Zij reikt hem de bijbehorende oorkonde en legpenning in zilver uit.
 • 5


  Besluit
  De heer H. Hermans maakt namens de ‘ad hoc commissie onderzoek benoembaarheid van raadslid M. Graef uit Horn tot wethouder’ bekend dat de commissie, die naast hem bestaat uit mevrouw N. Alofs en de heer D. Voermans, geen juridische beletselen ziet voor het benoemen van de heer Graef tot wethouder. De gemeenteraad neemt van dat onderzoek kennis. Op woensdag 13 januari 2021 kunnen de raadsleden schriftelijk hun geheime stem n.a.v. het raadsvoorstel overbrengen aan de griffier.
 • 6

  Besluit
  Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
 • 7

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.17 uur.