Raadssessies (Raadzaal)

6. Regionale Energiestrategie

dinsdag 9 juli 2019 19:55 - 20:45
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Grimbergen – Van Wageningen – Riepma
Toelichting:

Sessie 6 - Regionale Energiestrategie (B)

Uitzending

Agendapunten

  • 0
  • 1

    In het klimaatakkoord (de Nederlandse uitwerking van het mede door Nederland ondertekende Parijse klimaatakkoord) worden afspraken gemaakt over het verduurzamen van het energiesysteem in Nederland. Hierover zijn in het Interbestuurlijk Programma (IBP) al de opgaven 1. Samen aan de slag voor het Klimaat en 2. Toekomstbestendig wonen, opgenomen waarin het Rijk, provincies en gemeenten samenwerken. Het klimaatakkoord geeft een verdere uitwerking aan de opgave die onder andere in het IBP zijn omschreven waarbij ook het bedrijfsleven en maatschappelijke partners meegewerkt hebben naast de overheden.
    In het klimaatakkoord wordt een belangrijke rol gegeven aan de Regionale Energiestrategie (RES). In deze RES werken de Flevolandse gemeenten samen met het Waterschap, Provincie en maatschappelijke partners om een bijdrage vanuit Flevoland te leveren aan de doelstelling om in 2030 in Nederland 35 TWh duurzame energie op te wekken. Met de governance worden afspraken gemaakt hoe deze partijen samenwerken om tot dit plan vanuit Flevoland te komen.