Raadssessies (Presentatiezaal)

5. Voorbereidingskrediet Stationsgebied

dinsdag 1 december 2020 20:00 - 20:50
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Schopman – Sparreboom – V.d. Bergh
Toelichting:

Sessie 5 - Voorbereidingskrediet Stationsgebied

Agendapunten

  • 0
  • 1

    Het stationsgebied biedt volop mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de ambities om Lelystad te laten groeien naar 100.000 inwoners. Het college stelt de raad voor om deze verdichtings- en verstedelijkingsopgave in het Stationsgebied verder uit te werken en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
    Bij de uitwerking wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden die de woningbouwimpuls vanuit het Rijk biedt.  De woningbouwimpuls is in het leven geroepen om het tekort aan woningen in het land op te lossen. Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het Stationsgebied Lelystad als sleutelproject in de Woningbouwimpuls aangewezen. Door de verstedelijking verder uit te werken en financieel inzichtelijk te maken kan de raad in 2021 een afgewogen keuze maken over de wijze waarop de verstedelijking vorm kan krijgen in het Stationsgebied.