Raadsvergadering

Raadsvergadering 1 september 2020

dinsdag 1 september 2020 21:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Burgemeester Adema
Toelichting:

Raadsvergadering 1 september 2020

Agendapunten

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5.a
 • 5.b

  Ingekomen stukken
  Titel
  01. Burger inzake inspreken bij de gemeenteraad over werkeiland
  02. Raad van State inzake hoger beroepschrift ingediend door VOF Steakhouse van de Keijzer tegen bestemmingsplan Theaterkwartier
  03. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake Ledennieuwsbrief coronacrisis nr. 13
  04. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden
  05. Burger inzake zorgen voor een sinterklaasfeest zonder racistische uitingen
  06. Gemeente Edam-Volendam inzake steunen motie aangenomen in Edam-Volendam ter behoud lokale rekenkamerfunctie
  07. Platform Jachthavens Ijsselmeergebied inzake Sector vreest gevolgen overheidsbeleid Programmatische Aanpak Grote Wateren
  08. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake ledenbrief Stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds
  09. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake ledenbrief Stand van zaken nieuwe wet inburgering
  10. Provincie Flevoland inzake jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht 2019 - IBT
  11. Gemeente Enschede inzake Voortgang actie Stop de begrotingserosie
  12. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld
  13. Stichting vluchteling inzake Update campagne #500kinderen - bijna 150 gemeenten bij de 'Coalition of the Willing'
  14. Burger inzake BO-MIRT nachttreinen via Noordoost-Nederland (Amsterdam - Scandinavië)
  15.. Burger inzake Uitkomsten BO-MIRT en quickscan op motie Schonis(snelle treinen)
  16. Passend onderwijs Lelystad Dronten inzake inspreeknota gemeenteraad gemeente Lelystad
  17. Vogelhospitaal vogelopvangcentrum Midden-Nederland inzake Stopzetting opvang wilde vogels per 1 juli 2020
  18. Burger inzake Afschrift van open brief aan Tweede Kamer over het racisme van Zwarte Piet
  19. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake ledennieuwsbrief coronacrisis nr. 14
  20. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake rectificatie link Ledennieuwsbrief coronacrisis nr. 14.
  21. Gemeente Renkum inzake Motie Onhoudbaar gemeenteraad Renkum mbt oplopende kosten Sociaal Domein stop lokale bezuinigingen
  22. Eerstelijnsgezondheidszorg Lelystad inzake brief nav voorstel inzake leefstijlcoach
  23. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging in verband met uitstel ALV 2020
  24. PGB inzake enquete achterban per saldo over coronacrisis en budget
  25. Burger inzake toekomst en visie van het Duits spoor en aansluiting op Duitsland
  26. Burger inzake BO-MIRT advies van de RLI over internationaal spoor
  27. Gemeente Noordoostpolder inzake Aangenomen motie Behoud Rekenkamer(functie)s t.k.n. aan de gemeenteraad
  28. Gemeenteraad Sint-Michielsgestel inzake Motie gemeenteraad Sint-Michielsgestel 'Stabieler gemeentefonds'
  29. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake ledennieuwsbrief coronacrisis nr 15
  30. Deloitte Accountants BV inzake controleverklaring jaarrekening 2019
  31. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake ledenrbief actieplan toegankelijk stemmen - doorgezet naar Imelda, Brigitte, Lida en Menno
  32. Het overzicht inzake Jaarverslag welstandscommissie 2019 gemeente Lelystad
  33. Burger inzake Beleid te ontwikkelen voor aantal standplaatsen m.b.t. woonwagenbewoners
  34. Gemeente Almelo inzake Motie 'Meer waardering zorgverleners'
  35. Gemeente Almelo inzake Motie Herverdeling gemeentefonds Jackpot of lid op de neus
  36. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake nieuwsbrief wet voor het verkomen van uitval bij overstap naar het MBO
  37. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake nieuwsbrief stand van zaken omgevingswet juli 2020
  38. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake nieuwsbrief over wijziging modelverordeningen gemeentelijke belastingen
  39. Nederlandse vereniging voor Raadsleden inzake Zomerbrief
  40. Veiligheidsregio Flevoland inzake aanbieding programmabegroting 2021
  41. Stichting echt scheiden zonder schande inzake dag van zorg en veiligheid
  42. Burger inzake Motie hulp ouders en kinderen toeslagenaffaire
  43. Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad inzake samenvatting van gehouden enquete onder de inwoners van Lelystad
  44. Gemeente Loon op Zand inzake motie vreemd gemeenteraad Loon op Zand
  45. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake Aanvullende IV-3 coronauitvraag CBS Ledennieuwsbrief coronacrisis nr 16
  46. GGD Flevoland inzake Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GGD-Flevoland en jaarstukken 2019 gecomprimeerd
  47. Gemeente Brunssum Motie gemeenteraad Brunssum inz. minimumloon verhogen. 'voor 14'
  48. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake Wijziging Model-APV zomer 2020
  49. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verbeteragenda hulpmiddelen van start oproep aan gemeenten
  50. Burger inzake vervangen veldje in de wijk Botter ivm uitglijdingsgevaar tijdens het voetballen
  51. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rapport AEF financiele consequenties corona voor gemeenten
  52. Gemeente Papendrecht inzake Aangenomen motie gemeente Papendrecht over verhuurdersheffing sociale huurwoningen
  53. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake stand van zake PGB2.0 systeem
  54. Burger inzake onderhoud plantsoenen Oldengaerde
  55. RLG Nederland inzake bestemming real life gaming
  56. Burger inzake Onnodig geld uitgeven aan 16 duikers Groene Velden
  57. Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake Vooraankondiging digitale ALV op 25 september 2020
  58. st. vluchteling inzake #500kinderen - update voor de zomer - opvang en bescherming alleenstaande
  59. Erfgoedcommissie Lelystad inzake Delen briefadvies Erfgoedcommissie over project op Werkeiland met gemeenteraad
  60. Stichting echt scheiden zonder schande inzake open brief gemeenten nav functioneren wijkteams
  61. Gemeente Loon op Zand inzake motie financien vanuit het Rijk
  62. Gemeente Almelo inzake herverdeling gemeentefonds
  63. Unigolf Lelystad BV inzake Herontwikkeling golfbaan Parklaan 2a
  64. Unigolf Lelystad BV inzake inhoudelijk gesprek voor de Herontwikkeling golfbaan aan de parklaan 2a
  65. Vereniging Nederlandse Gemeenten inzake Ontwikkelingen geo-domein en beëindiging dienstverlening DataLand.
  66.VHG inzake Oproep bezuinig niet op groen
  67. Nederlandse Vereniging voor Raadsleden inzake zomerbrief 2020
  68. Burger inzake Reactie op Ontwerp Bestemmingsplan Olmen-Buizerdweg, naar Gemeenteraad Lelystad
 • 6
 • 7
 • 8