Raadssessies (Raadzaal)

2. RV Werkagenda Lokale Educatieve Agenda (LEA)

dinsdag 29 januari 2019 19:00 - 19:55
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Wilcke - Van Wageningen - Noordman
Toelichting:

Sessie 2 - RV Werkagenda Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Uitzending

Agendapunten

  • 0
  • 1

    Voor u ligt de werkagenda LEA 2019, voortbouwend op de vastgestelde Kadernota LEA 2019 - 2022. Dit product is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de professionals uit het veld, de (school) besturen, het college en de raad. Het is een ambitieus stuk, samen willen we het Lelystadse onderwijsniveau een impuls geven. De LEA middelen zijn van onschatbare waarde als het gaat om verbinden, ontmoeten, ruimte creëren om te experimenteren en na te gaan wat de Lelystadse kinderen nodig hebben om tot hun volle potentie te kunnen ontwikkelen en te groeien. In 2019 zal worden ingezet op kwaliteit onderwijs, de doorgaande lijn en ondersteuning in en om school. Projecten die hierbij worden opgepakt zijn bijvoorbeeld het didactisch coachen uitrollen in Lelystad, inzet op talentontwikkeling en het Technasium, uitbreiding van hoogbegaafd onderwijsaanbod en het opzetten van een impuls en pitstopklas.