Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 24 januari 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
N.v.t.
Voorzitter:
N.v.t.
Toelichting:

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 • 20.01.20

  Geachte leden van de raad,

  Bij deze wil het college u informeren over de acties die genomen zijn in het kader van de kwetsbaarheid in de Citrix software waarover al veel publiciteit is geweest. Deze kwetsbaarheid is sinds medio december 2019 bij ons bekend. Destijds zijn de aanbevolen mitigerende maatregelen al genomen en zijn de verbindingen extra kritisch gemonitord. Het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het dreigingsniveau van de kwetsbaarheid ingeschaald op een 9,8 op een schaal van 1 tot 10.

  Donderdag 16 januari jl. hebben het NCSC en de Informatie Beveiliging Dienst Gemeenten (IBD) het advies over de kwetsbaarheid in de Netscaler apparatuur van Citrix verder aangescherpt. Het advies is om de externe toegang tot deze Netscaler apparatuur geheel af te sluiten.

  Dit aangescherpte advies was dermate dringend en het risico dermate hoog dat de afweging is gemaakt dit (preventieve) advies op te volgen. Daardoor is er sinds donderdagavond van buiten het gemeentelijke netwerk geen toegang meer tot de (thuis)werkplek. Mailverkeer via webmail en mobiele devices is wel mogelijk gebleven. De maatregel heeft verder geen effect gehad op de kwaliteit en/of continuïteit van de (digitale) dienstverlening waar inwoners en bedrijven gebruik van maken. Er hebben zich verder geen onregelmatigheden voorgedaan.

  Zondag 19 januari heeft Citrix een oplossing (een zogenaamde patch) opgeleverd. De patch is echter nog niet voor de hele lijn van Citrix beschikbaar. De IBD heeft nog niet aangegeven dat met deze patch de veiligheid weer volledig wordt gegarandeerd. Citrix geeft aan dat op de 24e pas de patch voor alle omgevingen beschikbaar is. Zodra de volledige patch beschikbaar is zal deze worden geïmplementeerd. De verwachting is dat vanaf maandag 27 januari de systemen weer zoals gebruikelijk zullen werken.

  Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  namens het college van B&W,

  Klaas Tigelaar
  Nadine Stemerdink

 • 22.01.20

  De raad heeft het college verzocht haar ieder kwartaal te informeren over ontwikkelingen binnen Avalex en het afvalbeleid. Met deze raadsbrief komt het college tegemoet aan dit verzoek.


 • 22.01.20
 • 24.01.20