Raadsvergadering

dinsdag 3 maart 2020 19:30 - 21:15
Locatie:
Raadzaal, Huize Swaensteyn
Voorzitter:
Dhr. K. Tigelaar
Start:
dinsdag 3 maart 2020 19:27
Eind:
vrijdag 27 maart 2020 10:13

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  19:30 - 19:40  Besluitenlijsten gemeenteraad
  Titel
  Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. dinsdag 3 maart 2020.

  00:02:06 - 00:03:16 - K. Tigelaar
  00:09:38 - 00:09:44 - P.F. Rozenberg
  00:09:44 - 00:13:33 - K. Tigelaar
 • 2

  19:40 - 20:17

  De heer Van Maldegem (D66) heeft op 8 februari 2020 verzocht vragen te stellen over de lokale lasten n.a.v. de beantwoording van de vragen door het college van D66 over de lokale lasten.

  Mevrouw Bos (D66) heeft op 24 februari 2020 verzocht vragen te stellen over het Sekscentrum Den Haag en andere ontwikkelingen op de Binckhorst en de effecten die deze hebben op Voorburg.


  00:13:33 - 00:15:39 - J.J. van Maldegem
  00:15:39 - 00:15:43 - K. Tigelaar
  00:15:43 - 00:18:00 - J.W. Rouwendal
  00:18:00 - 00:18:07 - K. Tigelaar
  00:18:07 - 00:18:41 - J.J. van Maldegem
  00:18:41 - 00:18:52 - K. Tigelaar
  00:18:52 - 00:20:27 - J.J. van Maldegem
  00:20:27 - 00:20:35 - K. Tigelaar
  00:20:35 - 00:21:35 - J. van Rossum
  00:21:35 - 00:21:38 - K. Tigelaar
  00:21:38 - 00:22:00 - G.P.W. Dupont
  00:22:00 - 00:22:04 - K. Tigelaar
  00:22:04 - 00:22:27 - P.F. Rozenberg
  00:22:27 - 00:22:34 - K. Tigelaar
  00:22:34 - 00:24:12 - J.W. Rouwendal
  00:24:12 - 00:25:25 - K. Tigelaar
  00:25:25 - 00:26:35 - P.F. Rozenberg
  00:26:35 - 00:26:42 - K. Tigelaar
  00:26:42 - 00:27:57 - J.W. Rouwendal
  00:27:57 - 00:28:01 - K. Tigelaar
  00:28:01 - 00:28:22 - P.F. Rozenberg
  00:28:22 - 00:28:28 - K. Tigelaar
  00:28:28 - 00:28:57 - P.F. Rozenberg
  00:28:57 - 00:29:06 - K. Tigelaar
  00:29:06 - 00:29:07 - S.D. van den Heuvel
  00:29:07 - 00:30:17 - J.J. van Maldegem
  00:30:17 - 00:30:24 - K. Tigelaar
  00:30:24 - 00:30:37 - S.D. van den Heuvel
  00:30:37 - 00:30:53 - K. Tigelaar
  00:30:53 - 00:31:38 - J.W. Rouwendal
  00:31:38 - 00:31:39 - K. Tigelaar
  00:31:39 - 00:31:40 - J.W. Rouwendal
  00:31:40 - 00:31:41 - K. Tigelaar
  00:31:41 - 00:32:02 - J.W. Rouwendal
  00:32:02 - 00:32:36 - K. Tigelaar
  00:32:36 - 00:32:37 - C.A. Bos
  00:34:44 - 00:34:53 - K. Tigelaar
  00:34:53 - 00:36:17 - J.W. Rouwendal
  00:36:17 - 00:36:22 - K. Tigelaar
  00:36:22 - 00:36:38 - C.A. Bos
  00:36:38 - 00:36:45 - K. Tigelaar
  00:36:45 - 00:37:37 - M. Velù
  00:37:37 - 00:37:39 - K. Tigelaar
  00:37:39 - 00:38:44 - J.J. van Maldegem
  00:38:44 - 00:38:50 - K. Tigelaar
  00:38:50 - 00:39:58 - J.W. Rouwendal
  00:39:58 - 00:40:26 - K. Tigelaar
  00:40:26 - 00:40:52 - P.F. Rozenberg
  00:40:52 - 00:40:54 - K. Tigelaar
  00:40:54 - 00:41:05 - P.F. Rozenberg
  00:41:44 - 00:41:46 - K. Tigelaar
  00:41:46 - 00:43:31 - A.J.W. van Eekelen
  00:43:31 - 00:43:35 - K. Tigelaar
  00:43:35 - 00:43:44 - P.F. Rozenberg
  00:43:44 - 00:44:41 - K. Tigelaar
  00:44:41 - 00:44:46 - M. Velù
  00:44:46 - 00:45:18 - P.F. Rozenberg
  00:45:18 - 00:45:21 - M. Velù
  00:45:21 - 00:47:21 - K. Tigelaar
  00:47:21 - 00:47:24 - M. Velù
  00:47:24 - 00:48:04 - P.F. Rozenberg
  00:48:04 - 00:48:17 - M. Velù
  00:48:17 - 00:49:05 - K. Tigelaar
  00:49:05 - 00:49:28 - M. Velù
  00:49:28 - 00:50:23 - K. Tigelaar
 • 3
 • 3.a
 • 3.b
 • 3.c
 • 3.d
 • 3.e
 • 3.f
 • 3.g

  20:20 - 20:21

  In de Commissie Omgeving van 11 februari 2020 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel kan worden geagendeerd als hamerstuk voor de raad van 3 maart 2020. Daarbij is een kanttekening gemaakt dat de fractie D66 mogelijk met een motie komt. Als dat inderdaad het geval is wordt het een 10-minutendebat.


  Resultaat stemming:

 • 4

  20:21 - 20:21


  00:53:46 - 00:53:49 - P.F. Rozenberg
  00:53:49 - 00:54:10 - K. Tigelaar
  00:54:10 - 00:54:42 - J.J. van Maldegem
  00:54:42 - 00:54:47 - K. Tigelaar
  00:54:47 - 00:55:08 - P.F. Rozenberg
  00:55:08 - 00:55:33 - K. Tigelaar
  00:55:33 - 00:56:30 - J.J. van Maldegem
  00:56:30 - 00:56:33 - K. Tigelaar
  00:56:33 - 00:58:00 - O. Heil
 • 4.a

  20:21 - 20:41

  In de Commissie Samenleving van 10 februari 2020 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als 10-minutendebat. De heer Van Maldegem (D66) overweegt een amendement. Daarnaast heeft de heer Heil (VVD) verzocht om een taalfout uit het stuk te halen (In het besluit staat onder h 'de locatie is voorzien zijn van sanitaire voorzieningen' dat moet ofwel zijn 'de locatie moet voorzien zijn' ofwel het woordje 'zijn' moet weg). De griffie heeft deze tekst in overleg met de ambtelijke organisatie aangepast.
  Het resterende bespreekpunt is de inhoud van het amendement.  Amendementen
  Onderwerp
  Aangenomen amendement D66 aanpassing aanwijzen niet-gemeentelijke trouwlocaties.
  Verworpen amendement GBLV bij aanpassing aanwijzen niet-gemeentelijke trouwlocaties

  00:58:01 - 00:58:04 - K. Tigelaar
  00:58:04 - 00:58:05 - O. Heil
  00:58:05 - 00:58:12 - J.J. van Maldegem
  00:58:12 - 00:58:36 - O. Heil
  00:58:36 - 00:58:37 - J.J. van Maldegem
  00:58:37 - 00:58:38 - K. Tigelaar
  00:58:38 - 00:59:04 - J.J. van Maldegem
  00:59:04 - 00:59:06 - K. Tigelaar
  00:59:06 - 00:59:28 - O. Heil
  00:59:28 - 00:59:30 - K. Tigelaar
  00:59:30 - 00:59:41 - J. van Rossum
  00:59:41 - 00:59:44 - K. Tigelaar
  00:59:44 - 01:00:27 - P.F. Rozenberg
  01:00:29 - 01:00:30 - K. Tigelaar
  01:00:30 - 01:00:40 - J.J. van Maldegem
  01:00:40 - 01:00:44 - K. Tigelaar
  01:00:44 - 01:01:24 - P.F. Rozenberg
  01:01:24 - 01:01:27 - K. Tigelaar
  01:01:27 - 01:01:56 - P.F. Rozenberg
  01:01:56 - 01:01:56 - J. Streefkerk
  01:01:56 - 01:01:58 - K. Tigelaar
  01:01:58 - 01:02:27 - J. Streefkerk
  01:02:27 - 01:02:27 - K. Tigelaar
  01:02:27 - 01:02:43 - P.F. Rozenberg
  01:02:43 - 01:03:08 - J. Streefkerk
  01:03:08 - 01:03:10 - K. Tigelaar
  01:03:10 - 01:03:24 - O. Heil
  01:03:24 - 01:03:25 - K. Tigelaar
  01:03:25 - 01:03:32 - P.F. Rozenberg
  01:03:32 - 01:03:33 - J. Streefkerk
  01:03:33 - 01:03:35 - K. Tigelaar
  01:03:35 - 01:03:57 - J.J. van Maldegem
  01:03:57 - 01:03:59 - K. Tigelaar
  01:03:59 - 01:04:01 - J. Streefkerk
  01:04:01 - 01:04:03 - K. Tigelaar
  01:04:03 - 01:04:40 - P.F. Rozenberg
  01:04:41 - 01:04:48 - K. Tigelaar
  01:04:48 - 01:05:12 - J. Streefkerk
  01:05:12 - 01:05:14 - K. Tigelaar
  01:05:14 - 01:05:29 - P.F. Rozenberg
  01:05:29 - 01:05:34 - J. Streefkerk
  01:05:34 - 01:05:39 - K. Tigelaar
  01:05:39 - 01:06:06 - J. van Rossum
  01:06:06 - 01:06:09 - J. Streefkerk
  01:06:09 - 01:06:11 - K. Tigelaar
  01:06:11 - 01:06:23 - J. Streefkerk
  01:06:23 - 01:06:31 - K. Tigelaar
  01:06:31 - 01:08:11 - N. Stemerdink
  01:08:11 - 01:08:19 - K. Tigelaar
  01:08:19 - 01:08:20 - J. van Rossum
  01:08:20 - 01:08:22 - K. Tigelaar
  01:08:23 - 01:08:32 - J. van Rossum
  01:08:32 - 01:12:03 - K. Tigelaar
 • 4.b

  21:55 - 22:40

  In de Commissie Samenleving van 10 februari 2020 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als 10-minutendebat. De heer Heil (VVD) overweegt een amendement. De heer Jorissen (D66) geeft aan dat de fractie D66 ook een amendement overweegt.
  Het resterende bespreekpunt is de inhoud van de amendementen.


  Resultaat stemming:


  Amendementen
  Onderwerp
  Aangenomen amendement CDA inzake APV en vuurwerk bij evenementen.
  Aangenomen amendement D66 bij aanpassing APV aanpassing artikel 2.41b Overlast algemeen
  Aangenomen amendement VVD inzake APV Verkoop van auto's.
  Unaniem aangenomen amendement D66 bij aanpassing APV aanpassing artikel 2.19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp
  Verworpen amendement D66 bij aanpassing APV aanpassing artikel 1.2 Beslistermijn
  Verworpen amendement D66 bij aanpassing APV aanpassing artikel 1.9 Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen
  Verworpen amendement D66 bij aanpassing APV aanpassing artikel 2.29 Openingstijden horeca
  Verworpen amendement D66 bij aanpassing APV aanpassing artikel 2.41c Verboden gebruik lachgas
  Verworpen amendement D66 bij aanpassing APV aanpassing artikel 2.9 Vertoningen op openbare plaatsen
  Verworpen amendement D66 bij aanpassing APV artikel 2.74a Openlijke drugsgebruik

  02:27:06 - 02:27:40 - S.R. Paltansing
  02:27:40 - 02:28:53 - M. Velù
  02:28:53 - 02:28:57 - S.R. Paltansing
  02:28:57 - 02:29:36 - J.J. van Maldegem
  02:29:36 - 02:29:46 - M. Velù
  02:29:46 - 02:31:25 - J.J. van Maldegem
  02:31:25 - 02:31:29 - O. Heil
  02:31:29 - 02:31:36 - M. Velù
  02:31:36 - 02:31:46 - O. Heil
  02:31:46 - 02:31:47 - S.R. Paltansing
  02:31:47 - 02:32:00 - M. Velù
  02:32:00 - 02:33:54 - J.J. van Maldegem
  02:33:54 - 02:33:55 - S.R. Paltansing
  02:33:55 - 02:34:03 - M. Velù
  02:34:03 - 02:34:04 - J.J. van Maldegem
  02:34:04 - 02:34:08 - S.R. Paltansing
  02:34:08 - 02:34:14 - M. Velù
  02:34:14 - 02:34:43 - A.H.M. Strous
  02:34:43 - 02:34:44 - S.R. Paltansing
  02:34:44 - 02:34:55 - M. Velù
  02:34:55 - 02:35:15 - O. Heil
  02:35:15 - 02:35:16 - J.J. van Maldegem
  02:35:16 - 02:35:19 - S.R. Paltansing
  02:35:19 - 02:35:21 - M. Velù
  02:35:21 - 02:35:31 - J.J. van Maldegem
  02:35:31 - 02:35:41 - M. Velù
  02:35:41 - 02:35:42 - J.J. van Maldegem
  02:35:42 - 02:35:43 - M. Velù
  02:35:43 - 02:35:44 - J.J. van Maldegem
  02:35:44 - 02:35:45 - S.R. Paltansing
  02:35:46 - 02:35:51 - J.J. van Maldegem
  02:35:51 - 02:35:55 - M. Velù
  02:35:55 - 02:35:58 - S.R. Paltansing
  02:35:58 - 02:36:11 - M. Velù
  02:36:11 - 02:36:12 - S.R. Paltansing
  02:36:12 - 02:36:19 - J.J. van Maldegem
  02:36:19 - 02:36:19 - S.R. Paltansing
  02:36:19 - 02:37:16 - J.J. van Maldegem
  02:37:16 - 02:37:18 - S.R. Paltansing
  02:37:18 - 02:37:23 - M. Velù
  02:37:24 - 02:37:42 - A.H.M. Strous
  02:37:42 - 02:37:50 - M. Velù
  02:37:50 - 02:39:42 - A.H.M. Strous
  02:39:42 - 02:39:43 - B.B.M. Bremer
  02:39:43 - 02:39:44 - A.H.M. Strous
  02:39:44 - 02:39:46 - S.R. Paltansing
  02:39:46 - 02:39:47 - M. Velù
  02:39:47 - 02:39:55 - B.B.M. Bremer
  02:39:55 - 02:39:59 - S.R. Paltansing
  02:39:59 - 02:40:01 - M. Velù
  02:40:01 - 02:40:10 - A.H.M. Strous
  02:40:10 - 02:40:12 - S.R. Paltansing
  02:40:12 - 02:40:20 - A.H.M. Strous
  02:40:20 - 02:40:23 - O. Heil
  02:40:23 - 02:40:23 - S.R. Paltansing
  02:40:23 - 02:40:26 - M. Velù
  02:40:26 - 02:40:56 - O. Heil
  02:40:57 - 02:40:58 - S.R. Paltansing
  02:40:58 - 02:40:59 - A.H.M. Strous
  02:40:59 - 02:41:01 - M. Velù
  02:41:01 - 02:41:05 - A.H.M. Strous
  02:41:05 - 02:41:08 - O. Heil
  02:41:08 - 02:41:10 - M. Velù
  02:41:10 - 02:41:12 - O. Heil
  02:41:12 - 02:41:12 - S.R. Paltansing
  02:41:12 - 02:41:13 - A.H.M. Strous
  02:41:13 - 02:41:14 - M. Velù
  02:41:14 - 02:41:27 - A.H.M. Strous
  02:41:27 - 02:41:30 - S.R. Paltansing
  02:41:30 - 02:41:32 - M. Velù
  02:41:32 - 02:41:34 - A.H.M. Strous
  02:41:34 - 02:41:37 - S.R. Paltansing
  02:41:37 - 02:41:39 - A.H.M. Strous
  02:41:39 - 02:41:45 - M. Velù
  02:41:45 - 02:41:47 - A.H.M. Strous
  02:41:47 - 02:41:48 - J.J. van Maldegem
  02:41:48 - 02:41:49 - A.H.M. Strous
  02:41:49 - 02:41:51 - S.R. Paltansing
  02:41:51 - 02:41:55 - M. Velù
  02:41:55 - 02:42:01 - J.J. van Maldegem
  02:42:01 - 02:42:03 - S.R. Paltansing
  02:42:03 - 02:42:06 - M. Velù
  02:42:06 - 02:42:07 - S.R. Paltansing
  02:42:07 - 02:43:34 - A.H.M. Strous
  02:43:34 - 02:43:35 - S.R. Paltansing
  02:43:35 - 02:43:39 - M. Velù
  02:43:39 - 02:43:40 - S.R. Paltansing
  02:43:40 - 02:47:32 - O. Heil
  02:47:32 - 02:47:35 - S.R. Paltansing
  02:47:35 - 02:47:42 - M. Velù
  02:47:42 - 02:47:42 - S.R. Paltansing
  02:47:42 - 02:49:25 - J. Streefkerk
  02:49:25 - 02:49:33 - M. Velù
  02:49:33 - 02:49:43 - S.R. Paltansing
  02:49:43 - 02:51:19 - K. Tigelaar
  02:51:19 - 02:51:19 - B.B.M. Bremer
  02:51:19 - 02:51:20 - K. Tigelaar
  02:51:20 - 02:51:22 - S.R. Paltansing
  02:51:22 - 02:51:23 - M. Velù
  02:51:23 - 02:51:52 - B.B.M. Bremer
  02:51:52 - 02:51:54 - S.R. Paltansing
  02:51:54 - 02:51:54 - M. Velù
  02:51:54 - 02:53:00 - K. Tigelaar
  02:53:00 - 02:53:03 - M. Velù
  02:53:03 - 02:53:34 - A.H.M. Strous
  02:53:34 - 02:53:36 - S.R. Paltansing
  02:53:36 - 02:58:44 - K. Tigelaar
  02:58:44 - 02:58:51 - M. Velù
  02:58:51 - 02:58:52 - S.R. Paltansing
  02:58:52 - 03:00:16 - K. Tigelaar
  03:00:16 - 03:00:21 - M. Velù
  03:00:21 - 03:00:24 - S.R. Paltansing
  03:00:24 - 03:00:33 - J.J. van Maldegem
  03:00:33 - 03:00:34 - S.R. Paltansing
  03:00:34 - 03:00:37 - M. Velù
  03:00:37 - 03:01:03 - K. Tigelaar
  03:01:03 - 03:01:04 - J.J. van Maldegem
  03:01:04 - 03:01:08 - S.R. Paltansing
  03:01:08 - 03:01:14 - M. Velù
  03:01:14 - 03:01:17 - S.R. Paltansing
  03:01:17 - 03:02:11 - M. Velù
  03:02:11 - 03:02:15 - P.F. Rozenberg
  03:02:15 - 03:02:16 - M. Velù
  03:02:16 - 03:02:18 - P.F. Rozenberg
  03:02:18 - 03:02:24 - M. Velù
  03:02:24 - 03:02:28 - S.R. Paltansing
  03:02:28 - 03:02:31 - M. Velù
  03:02:32 - 03:02:36 - P.F. Rozenberg
  03:02:36 - 03:02:38 - M. Velù
  03:02:38 - 03:03:21 - P.F. Rozenberg
  03:03:21 - 03:03:23 - S.R. Paltansing
  03:03:23 - 03:03:46 - M. Velù
  03:03:46 - 03:03:48 - G.P.W. Dupont
  03:03:48 - 03:03:49 - M. Velù
  03:03:49 - 03:03:50 - A.H.M. Strous
  03:03:50 - 03:03:52 - M. Velù
  03:03:52 - 03:03:59 - A.H.M. Strous
  03:03:59 - 03:04:03 - M. Velù
  03:04:03 - 03:04:08 - A.H.M. Strous
  03:04:08 - 03:04:09 - S.R. Paltansing
  03:04:09 - 03:04:18 - M. Velù
  03:04:18 - 03:04:24 - S.R. Paltansing
  03:04:24 - 03:04:56 - J.J. van Maldegem
  03:04:56 - 03:04:57 - S.R. Paltansing
  03:04:57 - 03:05:26 - M. Velù
  03:05:26 - 03:05:29 - O. Heil
  03:05:29 - 03:05:31 - M. Velù
  03:05:31 - 03:05:38 - O. Heil
  03:05:38 - 03:05:40 - M. Velù
  03:05:40 - 03:05:43 - S.R. Paltansing
  03:05:43 - 03:05:52 - M. Velù
  03:05:52 - 03:05:59 - S.R. Paltansing
  03:05:59 - 03:06:19 - M. Velù
  03:06:19 - 03:06:20 - S.R. Paltansing
  03:06:20 - 03:13:09 - M. Velù
 • 5

  20:41 - 20:46


  01:12:03 - 01:13:29 - K. Tigelaar
  01:13:29 - 01:13:45 - O. Heil
  01:13:45 - 01:13:47 - K. Tigelaar
  01:13:47 - 01:14:16 - J. van Rossum
  01:14:16 - 01:14:19 - K. Tigelaar
  01:14:19 - 01:14:37 - J. Hendriks
  01:14:37 - 01:14:42 - K. Tigelaar
  01:14:42 - 01:15:11 - J.J. van Maldegem
  01:15:11 - 01:15:17 - K. Tigelaar
  01:15:17 - 01:15:18 - P.F. Rozenberg
  01:15:18 - 01:15:21 - K. Tigelaar
  01:15:21 - 01:15:43 - P.F. Rozenberg
  01:15:43 - 01:18:31 - K. Tigelaar
 • 5.a

  20:46 - 21:55

  In de Commissie Omgeving van 11 februari 2020 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 3 maart 2020 en dat voor de bespreking 30 minuten nodig is. Door enkele fracties zijn moties en amendementen aangekondigd.
  Het debat vindt met name plaats over de amendementen en moties.


  Resultaat stemming:


  Amendementen
  Onderwerp
  Aangenomen amendement CU-SGP inzake uitbreiding business case sociale woningbouw met een 3e locatie
  Verworpen amendement GBLV D66 gevarieerde bouw in bestaande woonwijken
  Moties
  Onderwerp
  Aangehouden motie GBLV Gevarieerde bouw in bestaande woonwijken
  Aangenomen motie CDA VVD PvdA Sociale woningbouw.
  Verworpen motie D66 GBLV inzake aanvullend onderzoek geschikte woningbouwlocaties
  Verworpen motie GroenLinks kleinschalige Sociale woningbouw.

  01:18:31 - 01:18:32 - B.B.M. Bremer
  01:18:32 - 01:18:37 - K. Tigelaar
  01:18:37 - 01:18:45 - B.B.M. Bremer
  01:18:45 - 01:19:38 - K. Tigelaar
  01:19:38 - 01:20:27 - C. Verschoor
  01:20:27 - 01:20:34 - K. Tigelaar
  01:20:34 - 01:21:15 - B.B.M. Bremer
  01:21:15 - 01:21:22 - K. Tigelaar
  01:21:22 - 01:21:55 - N.A. Reijnders-van Weers
  01:21:55 - 01:22:03 - K. Tigelaar
  01:22:03 - 01:22:48 - R. van Duffelen
  01:22:48 - 01:22:54 - K. Tigelaar
  01:22:54 - 01:23:38 - P.J. van Dolen
  01:23:38 - 01:23:46 - K. Tigelaar
  01:23:46 - 01:24:16 - B.B.M. Bremer
  01:24:16 - 01:24:38 - K. Tigelaar
  01:24:38 - 01:26:17 - C. Verschoor
  01:26:17 - 01:26:21 - K. Tigelaar
  01:26:21 - 01:28:51 - N.A. Reijnders-van Weers
  01:28:51 - 01:28:55 - K. Tigelaar
  01:28:55 - 01:30:57 - R. van Duffelen
  01:30:57 - 01:31:00 - K. Tigelaar
  01:31:00 - 01:33:13 - P.J. van Dolen
  01:33:13 - 01:33:17 - K. Tigelaar
  01:33:17 - 01:36:20 - A.G.M. Brans
  01:36:20 - 01:36:22 - P.J. van Dolen
  01:36:22 - 01:36:24 - K. Tigelaar
  01:36:24 - 01:36:31 - P.J. van Dolen
  01:36:31 - 01:36:34 - A.G.M. Brans
  01:36:34 - 01:36:39 - P.J. van Dolen
  01:36:39 - 01:36:40 - A.G.M. Brans
  01:36:40 - 01:36:45 - K. Tigelaar
  01:36:45 - 01:36:47 - P.J. van Dolen
  01:36:47 - 01:36:49 - K. Tigelaar
  01:36:49 - 01:36:50 - P.J. van Dolen
  01:36:50 - 01:36:52 - K. Tigelaar
  01:36:52 - 01:37:01 - P.J. van Dolen
  01:37:01 - 01:37:05 - K. Tigelaar
  01:37:05 - 01:37:54 - A.G.M. Brans
  01:37:54 - 01:37:55 - B.B.M. Bremer
  01:37:55 - 01:37:58 - A.G.M. Brans
  01:37:58 - 01:38:00 - K. Tigelaar
  01:38:01 - 01:38:33 - B.B.M. Bremer
  01:38:34 - 01:38:55 - A.G.M. Brans
  01:38:55 - 01:38:57 - K. Tigelaar
  01:38:57 - 01:38:58 - A.G.M. Brans
  01:38:58 - 01:38:59 - B.B.M. Bremer
  01:38:59 - 01:39:03 - K. Tigelaar
  01:39:03 - 01:39:28 - B.B.M. Bremer
  01:39:28 - 01:39:30 - K. Tigelaar
  01:39:30 - 01:39:54 - A.G.M. Brans
  01:39:54 - 01:40:19 - B.B.M. Bremer
  01:40:19 - 01:40:19 - A.G.M. Brans
  01:40:19 - 01:40:26 - K. Tigelaar
  01:40:26 - 01:41:55 - P.J. van Dolen
  01:41:55 - 01:41:56 - K. Tigelaar
  01:41:56 - 01:42:07 - A.G.M. Brans
  01:42:07 - 01:42:08 - P.J. van Dolen
  01:42:08 - 01:42:09 - K. Tigelaar
  01:42:09 - 01:42:10 - N.A. Reijnders-van Weers
  01:42:10 - 01:42:11 - K. Tigelaar
  01:42:11 - 01:42:22 - P.J. van Dolen
  01:42:22 - 01:42:26 - K. Tigelaar
  01:42:26 - 01:42:44 - A.G.M. Brans
  01:42:44 - 01:42:45 - K. Tigelaar
  01:42:45 - 01:42:48 - N.A. Reijnders-van Weers
  01:42:48 - 01:42:52 - K. Tigelaar
  01:42:52 - 01:43:15 - N.A. Reijnders-van Weers
  01:43:15 - 01:43:19 - K. Tigelaar
  01:43:19 - 01:43:20 - A.G.M. Brans
  01:43:20 - 01:43:26 - K. Tigelaar
  01:43:26 - 01:44:53 - B.B.M. Bremer
  01:44:53 - 01:44:58 - K. Tigelaar
  01:44:58 - 01:46:24 - S.R. Paltansing
  01:46:24 - 01:46:25 - B.B.M. Bremer
  01:46:25 - 01:46:26 - P.J. van Dolen
  01:46:26 - 01:46:28 - K. Tigelaar
  01:46:28 - 01:46:46 - B.B.M. Bremer
  01:46:46 - 01:46:47 - S.R. Paltansing
  01:46:47 - 01:46:53 - K. Tigelaar
  01:46:53 - 01:47:23 - S.R. Paltansing
  01:47:23 - 01:47:25 - B.B.M. Bremer
  01:47:25 - 01:47:26 - K. Tigelaar
  01:47:26 - 01:47:40 - B.B.M. Bremer
  01:47:40 - 01:47:40 - C. Verschoor
  01:47:40 - 01:47:43 - B.B.M. Bremer
  01:47:43 - 01:47:45 - S.R. Paltansing
  01:47:45 - 01:47:50 - K. Tigelaar
  01:47:50 - 01:48:09 - C. Verschoor
  01:48:09 - 01:48:10 - S.R. Paltansing
  01:48:10 - 01:48:12 - K. Tigelaar
  01:48:12 - 01:48:14 - S.R. Paltansing
  01:48:18 - 01:48:19 - P.J. van Dolen
  01:48:19 - 01:48:26 - K. Tigelaar
  01:48:26 - 01:49:19 - P.J. van Dolen
  01:49:19 - 01:49:20 - S.R. Paltansing
  01:49:20 - 01:49:21 - K. Tigelaar
  01:49:21 - 01:49:22 - S.R. Paltansing
  01:49:40 - 01:49:42 - K. Tigelaar
  01:49:42 - 01:49:45 - S.R. Paltansing
  01:49:45 - 01:49:59 - A.G.M. Brans
  01:49:59 - 01:50:00 - S.R. Paltansing
  01:50:00 - 01:50:04 - K. Tigelaar
  01:50:04 - 01:50:22 - S.R. Paltansing
  01:50:23 - 01:50:25 - K. Tigelaar
  01:50:25 - 01:50:59 - J. van Rossum
  01:50:59 - 01:51:00 - S.R. Paltansing
  01:51:38 - 01:51:39 - K. Tigelaar
  01:51:39 - 01:52:11 - J. van Rossum
  01:52:11 - 01:52:12 - S.R. Paltansing
  01:52:38 - 01:53:09 - K. Tigelaar
  01:53:09 - 01:53:11 - S.R. Paltansing
  01:53:11 - 01:53:12 - J.W. Rouwendal
  01:53:12 - 01:53:25 - K. Tigelaar
  01:53:25 - 01:53:26 - J.W. Rouwendal
  01:53:26 - 01:53:30 - K. Tigelaar
  01:53:30 - 01:55:31 - J.W. Rouwendal
  01:55:31 - 01:55:31 - B.B.M. Bremer
  01:55:31 - 01:55:33 - J.W. Rouwendal
  01:55:33 - 01:55:33 - S.R. Paltansing
  01:55:33 - 01:55:34 - K. Tigelaar
  01:55:34 - 01:55:52 - B.B.M. Bremer
  01:55:52 - 01:55:53 - K. Tigelaar
  01:55:53 - 01:55:54 - S.R. Paltansing
  01:55:54 - 01:56:53 - J.W. Rouwendal
  01:56:53 - 01:56:55 - B.B.M. Bremer
  01:56:55 - 01:56:56 - K. Tigelaar
  01:56:56 - 01:57:01 - B.B.M. Bremer
  01:57:01 - 01:57:02 - S.R. Paltansing
  01:57:02 - 01:57:03 - K. Tigelaar
  01:57:03 - 01:57:10 - J.W. Rouwendal
  01:57:10 - 01:57:11 - B.B.M. Bremer
  01:57:11 - 01:57:13 - K. Tigelaar
  01:57:13 - 01:57:25 - B.B.M. Bremer
  01:57:26 - 01:57:26 - K. Tigelaar
  01:57:26 - 01:57:29 - N.A. Reijnders-van Weers
  01:57:30 - 01:57:31 - K. Tigelaar
  01:57:31 - 01:58:03 - N.A. Reijnders-van Weers
  01:58:04 - 01:58:08 - K. Tigelaar
  01:58:09 - 01:59:44 - J.W. Rouwendal
  01:59:44 - 01:59:46 - P.J. van Dolen
  01:59:46 - 01:59:47 - K. Tigelaar
  01:59:47 - 01:59:48 - S.R. Paltansing
  01:59:48 - 01:59:55 - P.J. van Dolen
  01:59:55 - 02:00:17 - K. Tigelaar
  02:00:17 - 02:00:58 - J.W. Rouwendal
  02:00:58 - 02:01:00 - P.J. van Dolen
  02:01:00 - 02:01:00 - J.W. Rouwendal
  02:01:00 - 02:01:01 - K. Tigelaar
  02:01:01 - 02:01:17 - P.J. van Dolen
  02:01:17 - 02:01:18 - K. Tigelaar
  02:01:18 - 02:01:26 - J.W. Rouwendal
  02:01:26 - 02:01:27 - K. Tigelaar
  02:01:27 - 02:01:52 - P.J. van Dolen
  02:01:52 - 02:01:53 - K. Tigelaar
  02:01:53 - 02:01:56 - S.R. Paltansing
  02:01:56 - 02:02:13 - J.W. Rouwendal
  02:02:13 - 02:02:15 - P.J. van Dolen
  02:02:15 - 02:02:15 - B.B.M. Bremer
  02:02:15 - 02:02:17 - K. Tigelaar
  02:02:17 - 02:02:26 - P.J. van Dolen
  02:02:26 - 02:02:27 - S.R. Paltansing
  02:02:27 - 02:02:28 - K. Tigelaar
  02:02:28 - 02:02:29 - J.W. Rouwendal
  02:02:29 - 02:02:30 - K. Tigelaar
  02:02:30 - 02:02:40 - B.B.M. Bremer
  02:02:40 - 02:02:41 - J.W. Rouwendal
  02:02:41 - 02:02:42 - K. Tigelaar
  02:02:42 - 02:03:11 - J.W. Rouwendal
  02:03:11 - 02:03:13 - P.J. van Dolen
  02:03:13 - 02:03:15 - K. Tigelaar
  02:03:15 - 02:03:16 - P.F. Rozenberg
  02:03:16 - 02:03:33 - P.J. van Dolen
  02:03:33 - 02:03:34 - S.R. Paltansing
  02:03:34 - 02:03:36 - K. Tigelaar
  02:03:36 - 02:03:41 - J.W. Rouwendal
  02:03:41 - 02:03:42 - P.F. Rozenberg
  02:03:42 - 02:03:44 - K. Tigelaar
  02:03:44 - 02:03:53 - P.F. Rozenberg
  02:03:53 - 02:03:54 - J.W. Rouwendal
  02:03:55 - 02:03:56 - P.F. Rozenberg
  02:03:56 - 02:03:57 - J.W. Rouwendal
  02:03:57 - 02:03:58 - P.F. Rozenberg
  02:03:58 - 02:04:00 - K. Tigelaar
  02:04:00 - 02:04:03 - P.F. Rozenberg
  02:04:03 - 02:04:06 - J.W. Rouwendal
  02:04:06 - 02:04:08 - S.R. Paltansing
  02:04:08 - 02:04:08 - K. Tigelaar
  02:04:08 - 02:04:21 - P.F. Rozenberg
  02:04:21 - 02:04:22 - J.W. Rouwendal
  02:04:22 - 02:04:24 - K. Tigelaar
  02:04:24 - 02:04:27 - J.W. Rouwendal
  02:04:27 - 02:04:28 - S.R. Paltansing
  02:04:28 - 02:04:29 - K. Tigelaar
  02:04:29 - 02:04:40 - P.F. Rozenberg
  02:04:40 - 02:04:54 - K. Tigelaar
  02:04:54 - 02:14:57 - S.R. Paltansing
  02:14:57 - 02:15:19 - K. Tigelaar
  02:15:19 - 02:15:51 - J.W. Rouwendal
  02:15:51 - 02:15:53 - P.J. van Dolen
  02:15:53 - 02:15:55 - J.W. Rouwendal
  02:15:55 - 02:15:56 - P.J. van Dolen
  02:15:56 - 02:15:57 - K. Tigelaar
  02:15:57 - 02:16:07 - P.J. van Dolen
  02:16:08 - 02:16:09 - K. Tigelaar
  02:16:09 - 02:16:12 - J.W. Rouwendal
  02:16:12 - 02:16:13 - K. Tigelaar
  02:16:13 - 02:16:18 - N.A. Reijnders-van Weers
  02:16:18 - 02:16:19 - S.R. Paltansing
  02:16:19 - 02:16:20 - K. Tigelaar
  02:16:20 - 02:16:51 - J.W. Rouwendal
  02:16:51 - 02:17:06 - K. Tigelaar
  02:17:06 - 02:17:07 - S.R. Paltansing
  02:17:07 - 02:17:33 - B.B.M. Bremer
  02:17:33 - 02:17:35 - K. Tigelaar
  02:17:35 - 02:17:36 - S.R. Paltansing
  02:17:36 - 02:18:25 - C. Verschoor
  02:18:25 - 02:18:26 - B.B.M. Bremer
  02:18:26 - 02:18:31 - C. Verschoor
  02:18:31 - 02:18:32 - B.B.M. Bremer
  02:18:32 - 02:18:40 - C. Verschoor
  02:18:40 - 02:18:42 - K. Tigelaar
  02:18:42 - 02:19:10 - B.B.M. Bremer
  02:19:11 - 02:19:11 - K. Tigelaar
  02:19:11 - 02:19:12 - S.R. Paltansing
  02:19:12 - 02:19:44 - C. Verschoor
  02:19:44 - 02:19:44 - B.B.M. Bremer
  02:19:44 - 02:19:45 - C. Verschoor
  02:19:45 - 02:19:46 - B.B.M. Bremer
  02:19:47 - 02:19:48 - K. Tigelaar
  02:19:48 - 02:20:08 - B.B.M. Bremer
  02:20:08 - 02:20:09 - S.R. Paltansing
  02:20:09 - 02:20:10 - C. Verschoor
  02:20:10 - 02:20:11 - K. Tigelaar
  02:20:11 - 02:20:19 - C. Verschoor
  02:20:19 - 02:20:21 - S.R. Paltansing
  02:20:21 - 02:20:26 - K. Tigelaar
  02:20:26 - 02:20:35 - B.B.M. Bremer
  02:20:35 - 02:20:38 - K. Tigelaar
  02:20:38 - 02:20:39 - S.R. Paltansing
  02:20:39 - 02:20:51 - C. Verschoor
  02:20:51 - 02:20:53 - S.R. Paltansing
  02:20:53 - 02:21:03 - K. Tigelaar
  02:21:04 - 02:21:23 - J.W. Rouwendal
  02:21:23 - 02:22:05 - K. Tigelaar
  02:22:05 - 02:22:22 - B.B.M. Bremer
  02:22:22 - 02:22:23 - S.R. Paltansing
  02:22:23 - 02:22:27 - K. Tigelaar
  02:22:27 - 02:22:41 - S.R. Paltansing
  02:22:41 - 02:22:44 - K. Tigelaar
  02:22:44 - 02:22:53 - P.J. van Dolen
  02:22:53 - 02:24:37 - K. Tigelaar
  02:24:37 - 02:24:38 - B.B.M. Bremer
  02:24:38 - 02:24:39 - K. Tigelaar
  02:24:39 - 02:24:46 - B.B.M. Bremer
  02:24:46 - 02:27:06 - K. Tigelaar
 • 5.b

  22:40 - 22:43  Moties
  Onderwerp
  Unaniem aangenomen motie GBLV GroenLinks D66 digitaal Wob

  03:13:09 - 03:13:33 - M.J.R. Hartsinck
  03:13:33 - 03:13:34 - S.R. Paltansing
  03:13:34 - 03:13:41 - M. Velù
  03:13:41 - 03:13:43 - S.R. Paltansing
  03:13:43 - 03:13:47 - M.J.R. Hartsinck
  03:13:47 - 03:13:48 - S.R. Paltansing
  03:13:48 - 03:13:52 - M. Velù
  03:13:52 - 03:13:53 - S.R. Paltansing
  03:13:53 - 03:14:01 - J. van Rossum
  03:14:01 - 03:14:02 - S.R. Paltansing
  03:14:02 - 03:14:09 - M. Velù
  03:14:09 - 03:14:13 - S.R. Paltansing
  03:14:13 - 03:14:33 - K. Tigelaar
  03:14:33 - 03:14:48 - M. Velù
  03:14:48 - 03:14:49 - S.R. Paltansing
  03:14:49 - 03:14:51 - M. Velù
  03:14:51 - 03:14:56 - S.R. Paltansing
  03:14:56 - 03:15:20 - M. Velù
  03:15:20 - 03:15:25 - S.R. Paltansing