Raadsvergadering

Voortzetting vergadering d.d. 7 juli 2020.

woensdag 8 juli 2020 19:30 - 21:35
Locatie:
Videoconference Pexip
Voorzitter:
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting:

Het raadsvoorstel 'vaststellen Jaarstukken 2019', de raadsbrief 'vaststellen 1e tussentijdse rapportage Begroting 2020' en het raadsvoorstel 'kaderbrief 2021-2024' zijn zonder commissiebehandeling rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

Inwoners konden op 30 juni 2020 om 19.00 uur inspreken m.b.t. Het raadsvoorstel 'vaststellen Jaarstukken 2019', de raadsbrief 'vaststellen 1e tussentijdse rapportage Begroting 2020' en het raadsvoorstel 'kaderbrief 2021-2024'.

De andere stukken zijn besproken in de raadscommissies op 22, 23 en 24 juni (het spreekrecht hiervoor was op 16 juni).

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Dit betreft de voortzetting van de raadsvergadering d.d. 7 juli 2020 welke is geschorst na agendapunt 3.d(.2). Als u het videoverslag van de agendapunten 1.a t/m 3.d.2 wilt zien dient u te gaan naar:

https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e0a77e28-e8f1-4281-9a94-6c44e72f5a61.

Uitzending

Agendapunten