Raadsvergadering

woensdag 8 april 2020 19:00 - 20:00
Locatie:
Raadzaal, Huize Swaensteyn
Voorzitter:
Dhr. K. Tigelaar
Start:
woensdag 8 april 2020 18:58
Eind:
donderdag 9 april 2020 09:11
Toelichting:

De 7 fractievoorzitters hebben schriftelijk verzocht om een openbare vergadering van de gemeenteraad. Artikel 17, lid 2  van de Gemeentewet bepaalt dat de raad o.a. vergadert indien de burgemeester het nodig oordeelt of ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit de raad bestaat schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is de publieke tribune gesloten. De raadsvergadering op 8 april 2020 met de formele vaststelling van een niet aanwezig quorum wordt live uitgezonden.

Maandag jl. heeft u een gewijzigde voorlopige agenda ontvangen.

Uitzending

Agendapunten