Open Podium op locatie

Kennisfestival Leeuwarder Digitale Agenda

woensdag 9 oktober 2019 17:15 - 20:15
Locatie:
Grote of Jacobijner Kerk
Voorzitter:
n.v.t.
Toelichting:

Voor de Leeuwarder raadsleden wordt op 9 oktober een Mini-kennisfestival georganiseerd in de Grote of Jacobijner Kerk. U bent van harte welkom vanaf 17.15 uur.
De Leeuwarder Digitale Agenda is een meerjaren koers om Leeuwarden de informatiesamenleving in te loodsen. In deze agenda verbindt de gemeente digitalisering en technologie aan de maatschappelijke opgaves die we hebben. Het kennisfestival gaat vooral over ons als mensen en onze samenleving. Doordat de raad kennis heeft hiervan, kan de raad zijn rol goed invullen en randvoorwaarden en uitgangspunten formuleren waaronder de technische mogelijkheden ingezet kunnen worden.
Voor de Leeuwarder ambtenaren is er ook een kennisfestival overdag op 7, 8 en 9 oktober, daar kunt u ook naar toe gaan.

Agendapunten