Besluitvorming (raad)

woensdag 16 januari 2019 21:00 - 22:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
F. Crone
Toelichting:

Extra raadsvergadering over Vervolg Herijking Sociaal Domein WMO

Uitzending

Agendapunten