Open Podium

Incidentele bijdrage exploitatie Neushoorn 2021

woensdag 3 juni 2020 09:00 - 18:00
Locatie:
schriftelijke ronde
Voorzitter:
Toelichting:

Schriftelijke ronde: in deze agenda worden alle vragen en antwoorden verzameld rond het raadsvoorstel.
Wie wil reageren op het raadsvoorstel kan contact opnemen met de raadsgriffie: griffie@leeuwarden.nl

Agendapunten